Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4651. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kidričevo, stran 14698.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99) je Občinski svet občine Kidričevo na 2. izredni seji dne 15. 11. 1999 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Kidričevo
1. člen
Drugi odstavek 70. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99) se spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 5 odstotkov volivcev območja, za katero je zbor sklican. Kolikor ob sklicu zbor ni sklepčen, se šteje, da je sklepčen, če je po preteku 30 minut od sklica, navzočih vsaj 10 volivcev območja, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/99-4-30-1
Kidričevo, dne 16. novembra 1999.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost