Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4650. Odločba o opustitvi pokopališča v Šentvidu pri Stični, stran 14697.

Na podlagi 37. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), mnenja sanitarne inšpekcije, št. 526-579/94 z dne 23. 11. 1994 in mnenja Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, št. 776/94-PJB-JO-AŽ z dne 7. 11. 1994 in 5. člena odloka o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/98) ter 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 8. seji dne 26. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o opustitvi pokopališča v Šentvidu pri Stični
I
Opusti se staro pokopališče v Šentvidu pri Stični, ki leži na zemljišču, parc. št. 167, k.o. Šentvid.
II
S pokopavanjem na starem pokopališču se preneha z 31. 12. 1999, razen za duhovnike, ki se lahko še v nadalje pokopvajo v obstoječem grobu.
III
Upravljalec starega pokopališča v Šentvidu pri Stični je Krajevna skupnost Šentvid pri Stični, ki predhodno pridobi soglasje za zagotavljanje finančnih sredstev in glede načina poslovanja od Krajevnih skupnosti Dob, Temenica in Sobrače.
IV
Občani, ki želijo prekopati in prenesti posmrtne ostanke pokopanih na tem pokopališču, morajo svojo namero prijaviti upravljalcu starega pokopališča Krajevni skupnosti Šentvid pri Stični, ki bo organizirala prekop pod pogoji določb pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 70/97) iz starega na novo pokopališče.
Vsi historični nagrobniki in litoželezni križi z Dvora, ki ne bodo preneseni na novo pokopališče se ohranijo tako, da se vključijo v načrte zunanje ureditve javne zelene površine.
V
Prekop posmrtnih ostankov s starega na novo pokopališče se opravlja v času mirovalne dobe. Stroške prekopa nosi naročnik.
VI
Mirovalna doba znaša dvajset let po preteku mirovanja se grobne površine preuredijo izključno kot prosta zelena površina.
VII
Ta odločba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35207-0002/99
Ivančna Gorica, dne 26. novembra 1999.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost