Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4643. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1999, stran 14684.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99) in zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 12. seji dne 23. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1999
1. člen
V 3. členu odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1999 (Uradni list RS, št. 15/99) se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:
“Občinski proračun za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih“:
----------------------------------------------------------------------------------------
                    Prihodki     Odhodki        Presežek
                                      Primanjkljaj
----------------------------------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in odhodkov  438,855.711,66  502,155.249,55     –63,299.537,89
Izkaz finačnih terjatev
in naložb             1,415.000,00   1,920.000,00       –505.000,00
Izkaz računa finciranja                           –120.000,00
Prenos sredstev na računu
iz leta 1998                                63,924.357,89
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu                       0
----------------------------------------------------------------------------------------
2. člen
V 14. členu odloka se spremeni zadnji odstavek, tako da se glasi:
“Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča župan.“
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/99
Dobrepolje, dne 23. novembra 1999.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

AAA Zlata odličnost