Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4642. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za zgraditev čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter za zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici, stran 14683.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za zgraditev čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter za zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za zgraditev čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter za zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici (Uradni list RS, št. 63/93) in je v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 63/93) ter spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 63/93).
II
Osnutek spremembe odloka se nanaša na spremembo četrtega odstavka 13. člena navedenega odloka, ki se nanaša na tolerance pri tlorisni zasnovi čistilne naprave.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev navedenega odloka se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Pod gradom in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena Krajevna skupnost Pod gradom naknadno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-320/99
Celje, dne 24. novembra 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost