Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj, stran 14683.

Na podlagi dvanajste alinee drugega odstavka 21. člena in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 93/95, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) ter 12. in 16. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št 3/99) in 20. člena odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/99), je Občinski svet občine Bohinj na 11. seji dne 15. novembra sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj
1. člen
V odloku o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 15/96) se spremeni ime odloka tako, da se pravilno glasi:
»Odlok o ustanovitvi občinskega redarstva Občine Bohinj.«
2. člen
V odloku o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 15/96) se besedilo »redarska služba« nadomesti z besedilom »občinsko redarstvo« v ustreznih sklonih.
3. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Pri opravljanju nalog redarji uporabljajo uniformo, označbe in opremo ki je določena s pravilnikom ministra za lokalno samoupravo.
Število in čas uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme za enega redarja ter način uporabe le-teh določi župan s pravilnikom.«
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta beseda »najmanj« in število »50.000« ter se nadomesti s številom 100.000 SIT.
V drugem odstavku 14. člena se črta beseda »najmanj« in število »30.000« in nadomesti s številom 50.000 SIT.
V tretjem odstavku 14. člena se črta beseda »najmanj« in število »20.000« in nadomesti s številom 30.000 SIT.
5. člen
Pravilnik iz drugega odstavka 3. člena tega odloka sprejme župan v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-00-3/99
Bohinjska Bistrica, dne 15. novembra 1999.
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. l. r.

AAA Zlata odličnost