Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4627. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti, stran 14672.

Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti je na podlagi 66. člena splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/97) in 4. člena poslovnika o delu komisije za razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti na 2. seji dne 27. 10. 1999 in 4. 11. 1999 soglasno sprejela
R A Z L A G O
splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti
Pravica do izplačila regresa za letni dopust – drugi odstavek 1. točke 51. člena SKPgd
1. Po drugem odstavku 1. točke 51. člena SKPgd je pravica do izplačila regresa za letni dopust vezana na pravico do izrabe letnega dopusta po prvem odstavku 57. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93, v nadaljnjem besedilu: ZDR), ne pa na dejansko izrabo letnega dopusta.
2. Pravica do izplačila regresa za letni dopust v sorazmernem delu ne pripada delavcem, ki v koledarskem letu ne izpolnijo pogoja za pridobitev pravice do izrabe letnega dopusta po prvem odstavku 57. člena ZDR, čeprav imajo pravico do letnega dopusta, sorazmerno času, prebitem na delu po drugem odstavku navedenega člena.
3. V primeru, da je delavec pridobil pravico do izrabe letnega dopusta po prvem odstavku 57. člena ZDR, pa ga ni mogel izrabiti iz razlogov na strani delodajalca, mu skladno z drugim odstavkom 1. točke 51. člena SKPgd pripada regres za letni dopust, ne glede na to, da je zaradi tega, ker ni mogel izrabiti letnega dopusta iz razlogov na strani delodajalca, uveljavil odškodnino za neizrabljeni letni dopust po splošnih načelih civilnega prava.
Skladno z drugim odstavkom 1. točke 51. člena SKPgd ter upoštevaje točko 1. te razlage ter prejšnji odstavek te točke razlage, je določba četrtega odstavka 1. točke 51. člena SKPgd nepotrebna.
4. Tudi v primerih iz 59. člena ZDR je delodajalec, pri katerem je delavec pridobil pravico do izrabe letnega dopusta po prvem odstavku 57. člena ZDR, dolžan izplačati regres za letni dopust po drugem odstavku 1. točke 51. člena SKPgd, razen če se delodajalca ne dogovorita drugače.
Št. 3/99
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.
Predsednik
komisije
Miran Kalčič l. r.

AAA Zlata odličnost