Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/1999 z dne 19. 11. 1999

Kazalo

4503. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Kobilje, stran 13898.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 20. člena statuta Občine Kobilje je Občinski svet občine Kobilje na 11. seji dne 11. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Kobilje
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Ur. objave, št. 13/87, 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92 in 11/95) in srednjeročnega plana Občine Lendava (Ur. objave, št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92 in 11/95) za območje Občine Kobilje.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na predvideno gradnjo čistilne naprave za gravitacijsko območje naselja Kobilje.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana, navedenega v 1. členu tega odloka, in sicer v poglavju 7.3.2.2. Komunalna infrastruktura, Kanalizacijsko omrežje na koncu doda »in Kobilja«.
4. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za območje za območje Občine Kobilje, in sicer:
a) karte v merilu 1:25000
– zasnova primarne rabe prostora
– zasnova oskrbe z vodo in razmestitev čistilnih naprav;
b) karta v merilu 1:5000 z oznako Turnišče 18, ki je istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana.
5. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Dopolni se tekstualni del srednjeročnega družbenega plana Občine Lendava navedenega v prvem členu, in sicer se v poglavju 11.2.12. Urejanje kanalizacijskega omrežja na koncu doda: »Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave na gravitacijskem območju naselja Kobilje«.
6. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Lendava za obdobje 1986–1990 in sicer pregledni kartografski načrti v merilu 1:5000, in sicer karta z oznako Turnišče 18.
7. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Kobilje začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-868/99
Kobilje, dne 15. novembra 1999.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti