Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/1999 z dne 12. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/1999 z dne 12. 11. 1999

Kazalo

4398. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije, stran 13710.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8 /96), druge alinee 108. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 134. seji dne 11. novembra 1999 sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije
1. člen
V 7. členu sklepa o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije (Uradni list RS, št. 6/95 in 86/99) se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Svet zavoda sestavljajo:
– deset predstavnikov ustanovitelja,
– štirje predstavniki delavcev,
– pet predstavnikov uporabnikov.“.
V petem odstavku se črta besedilo “, in sicer tako, da ima vsaka območna enota po enega predstavnika“.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Predstavnike uporabnikov imenujejo: Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Veterinarska zbornica in Zveza potrošnikov Slovenije.“
2. člen
Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov.
Novi člani morajo biti imenovani v roku 7 dni po uveljavitvi spremembe sklepa o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-04/98-4
Ljubljana, dne 11. novembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost