Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/1999 z dne 12. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/1999 z dne 12. 11. 1999

Kazalo

4369. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada, stran 13659.

Na podlagi drugega odstavka 102. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97,10/98, 26/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
1. člen
V sklepu o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 5/95, 23/95, 16/96 in 91/98) se trinajsti odstavek 7. točke B) dela I. poglavja – računovodske rešitve v investicijskih skladih (Postavka sredstev – Dolgoročni vrednostni papirji) spremeni tako, da se glasi:
“Če upravljavec investicijskega sklada na podlagi ocene vrednosti preizkušenega ocenjevalca vrednosti ugotovi, da je knjigovodsko izkazana vrednost posamezne delnice objektivno prenizka (oziroma previsoka), se lahko le-ta v soglasju s pooblaščenim revizorjem (skupno ovrednotenje) izkaže po višji (oziroma nižji) vrednosti, razlika pa predstavlja nerealizirani kapitalski dobiček (oziroma nerealizirano kapitalsko izgubo). Tako ovrednotenje mora biti obvezno izkazano v dodatku k računovodskim izkazom“.
2. člen
Prvi stavek zadnjega odstavka 11. točke B) dela I. poglavja – računovodske rešitve v investicijskih skladih (Postavka obveznosti – Rezervacije) se spremeni tako, da se glasi:
“Upravljavec investicijskega sklada lahko določi potencialno nižjo vrednost posamezne obveznice le v soglasju s pooblaščenim revizorjem“.
3. člen
Trinajsti odstavek 34. točke C dela I. poglavja – računovodske rešitve v investicijskih skladih se spremeni tako, da se glasi:
“Skupno ovrednotenje je ovrednotenje naložbe, ki ga soglasno opravijo pooblaščeni revizor, preizkušeni ocenjevalec vrednosti podjetij in upravljavec investicijskega sklada. V primeru, da se družba za upravljanje investicijskega sklada odloči za skupno ovrednotenje, mora o tem pisno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev v roku 8 dni od doseženega soglasja pooblaščenega revizorja, preizkušenega ocenjevalca vrednosti podjetij in družbe za upravljanje o skupnem ovrednotenju“.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 72/99
Ljubljana, dne 3. novembra 1999.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.