Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1999 z dne 1. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1999 z dne 1. 10. 1999

Kazalo

3795. Odredba o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Šempaske gmajne, stran 12507.

Na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US in 1/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Šempaske gmajne
1. člen
S to odredbo se uvede namakanje na kmetijskih zemljiščih na območju Mestne občine Nova Gorica, na kompleksu imenovanem Šempaske gmajne, v skupni površini 83,6918 ha.
2. člen
Namakanje se uvede na naslednjih kmetijskih zemljiščih:
v k.o. Šempas parc. št. 5901, 5902, 5903, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5915, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5925, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5950, 5951, 5956, del 5958, 5959/1, 5959/2, 5962, 5964, 5966, 5970, 5972, 5975, 5977, 5978, 5979, 5980, 5985/1, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6014, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6037, 6038, 6039, 6041, 6042, 6043, 6044, 6048, 6049, 6052, 6053, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6062, 6063, 6065, 6067, 6068, 6069, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 6100, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6129, 6130, 6131, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139, 6140, 6145, 6146, 6147, 6151 in 6152;
v k.o. Vitovlje parc. št. 5471, 5472, 5473, 5474, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5486, 5487, 5488, 5492, 5493/1, 5493/2, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5509, 5510/1, 5510/2, 5511, 5513, 5514, 5516, 5519, 5520, 5522, 5523, 5524, 5526, 5527, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5543, 5544, 5547, 5548, 5549, 5550/1, 5551/1, 5551/2, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556 in 5557/1.
3. člen
Predvidena hidromelioracijska dela na sistemu so: izgradnja primarnega in sekundarnega voda namakalnega sistema, izgradnja odvzemnih jaškov ter vodohrana Rinci s pripadajočimi strojnimi in elektro napeljavami.
4. člen
Investitorji melioracijskih del so lastniki zemljišč, na katerih se uvaja hidromelioracija, za njih pa po pooblastilih izvaja investitorska dela Kmetijstvo Vipava, Ulica Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici.
5. člen
Po končani melioraciji prevzamejo vse obveznosti in odgovornosti glede rednega delovanja, rabe in vzdrževanja melioracijskega sistema investitorji.
6. člen
Po končani melioraciji je hidromelioracijski sistem, ki vključuje primarni in sekundarni vod namakalnega sistema, odvzemne jaške ter vodohrana Rinci s pripadajočimi strojnimi in elektro napeljavami v celoti last investitorjev.
7. člen
Vse stroške v zvezi z uvedbo in izvedbo melioracije nosijo investitorji. Investitor mora vsa dela opraviti v skladu s predpisi o urejanju prostora ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena organizacija opravila strokovni nadzor nad vsemi deli v skladu s predpisi o graditvi objektov.
8. člen
Investitorjem se nalaga, da pri nepremičninah iz 1. člena te odredbe v roku 30 dni od uveljavitve te odredbe predlagajo zaznambo uvedbe melioracijskega postopka v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiškem katastru pri pristojni izpostavi Geodetske uprave Republike Slovenije.
9. člen
Lastniki oziroma zakupniki zemljišč na območju iz 1. člena te odredbe so po končani hidromelioraciji dolžni poskrbeti za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega omrežja melioracijskega sistema in zagotavljati sredstva za vzdrževanje v sorazmerju s površino zemljišč.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-04-18/99
Ljubljana, dne 30. avgusta 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost