Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1999 z dne 1. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1999 z dne 1. 10. 1999

Kazalo

3779. Odredba o dopolnitvi odredbe o homologiranju cestnih motornih vozil glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo (št. 39.00), stran 12478.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o homologiranju cestnih motornih vozil glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo (št. 39.00)
1. člen
Odredba o homologiranju cestnih motornih vozil glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo (št. 39.00) – (Uradni list RS, št. 62/99) se dopolni tako, da se za točko 2.1 doda nova točka 2.2, ki se glasi:
»2.2 Ta odredba se ne uporablja za vozila, ki morajo biti opremljena s tahografi.«
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-4/99-34
Ljubljana, dne 15. septembra 1999.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.