Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999

Kazalo

3768. Odločba o pooblastitvi inštituta za opravljanje nalog, stran 2423.

Na podlagi 40. in 74. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo naslednjo
O D L O Č B O
1
Za zbiranje, urejanje in stalno posredovanje podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij se pooblasti Klinični center, Strokovna poslovna skupnost (SPS) Interna klinika, Zaloška 7, 1525 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Center za zastrupitve).
2
Center za zastrupitve opravlja naslednje naloge:
– informativno-dokumentacijsko dejavnost za akutne zastrupitve s kemikalijami,
– stalno informacijsko-konzultacijsko dejavnost za akutne zastrupitve s kemikalijami,
– vodi register zastrupitev,
– sodeluje pri oblikovanju in nadzoru centralnih zalog antidotov v Republiki Sloveniji,
– druge naloge v skladu s programom iz 3. točke te odločbe.
3
Center za zastrupitve vsako leto pripravi program dela. Program sprejme v soglasju z ministrom za zdravstvo, najkasneje do 30. novembra za naslednje leto.
4
Stroški za izvajanje nalog iz 2. točke te odločbe se krijejo iz državnega proračuna na podlagi programa iz prejšnje točke.
5
Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5813-1/98-222
Ljubljana, dne 17. septembra 1999.
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost