Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1999 z dne 30. 9. 1999

Kazalo

3767. Odločba o pooblastitvi inštituta za opravljanje nalog, stran 2422.

Na podlagi 40. in 74. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo naslednjo
O D L O Č B O
1
Za opravljanje nalog v zvezi izvajanjem zakona o kemikalijah se pooblasti Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, 1000 Ljubljana, Korytkova 2 (v nadaljnjem besedilu: Inštitut za sodno medicino).
2
Inštitut za sodno medicino opravlja naslednje naloge:
– sodna toksikologija pri zastrupitvi s kemikalijami, vključno s pesticidi in drugimi strupenimi snovmi,
– klinična toksikologija pri zastrupitvah s kemikalijami, vključno s pesticidi in drugimi strupenimi snovmi, kot podpora Centru za zastrupitve,
– identifikacija najpogostejših psihoaktivnih snovi v prometu v Republiki Sloveniji,
– terapevtsko spremljanje manj pogostih in analizno zahtevnejših zdravil,
– občasne meritve s področja profesionalne toksikologije,
– druge naloge v skladu s programom iz 3. točke te odločbe.
3
Inštitut za sodno medicino vsako leto pripravi program dela. Program sprejme v soglasju z ministrom za zdravstvo, najkasneje do 30. novembra za naslednje leto.
4
Stroški za izvajanje nalog iz 2. točke te odločbe se krijejo iz državnega proračuna na podlagi programa iz prejšnje točke.
5
Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5813-1/98-223
Ljubljana, dne 17. septembra 1999.
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost