Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1999 z dne 5. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1999 z dne 5. 8. 1999

Kazalo

2993. Odredba o homologiranju svetlobnih virov, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu, namenjenih za uporabo v homologiranih svetilkah motornih vozil (št. 99.00), stran 8019.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju svetlobnih virov, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu, namenjenih za uporabo v homologiranih svetilkah motornih vozil (št. 99.00)
1. SPLOŠNO
1.1 Svetlobni viri, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu (ksenonske žarnice), namenjeni za uporabo v homologiranih svetilkah motornih vozil, morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2. PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na svetlobne vire, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu (ksenonske žarnice) kategorij D1S, D2S, D1R in D2R, ki so namenjene za vgradnjo v homologirane svetilke motornih vozil.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Vsak vzorec, predložen v homologacijo, mora ustrezati zahtevam te odredbe.
3.1.2 Žarnice morajo biti izdelane tako, da so pri normalni uporabi sposobne opravljati svojo funkcijo. Poleg tega ne smejo imeti nobenih konstrukcijskih ali proizvodnih napak.
3.2 Izdelava
3.2.1 Steklo žarnice ne sme imeti brazd ali madežev, ki kvarno vplivajo na njeno pravilno delovanje in optične lastnosti.
3.2.2 Če je (zunanji) balon žarnice obarvan, je treba po 15-urnem delovanju z obremenitvijo na preskusni napetosti površino balona narahlo obrisati z bombažno krpo, namočeno v mešanici, ki vsebuje 70 volumenskih odstotkov n-heptana in 30 volumenskih odstotkov toluola. Po petih minutah je treba vizualno pregledati površino, pri čemer ne smejo biti vidne spremembe.
3.2.3 Žarnice morajo biti opremljene s standardnim podnožjem, skladnim z zahtevami podatkovnega lista publikacije IEC 61, tretja izdaja, kot je to opredeljeno v dodatku 1 k pravilniku ECE R 99.00.
3.2.4 Podnožje mora biti trdno spojeno z balonom žarnice.
3.2.5 Skladnost z določili točk od 3.2.3 do 3.2.4 se ugotavlja vizualno, s preverjanjem mer in po potrebi s poskusno vgradnjo.
4 PRESKUŠANJE ŽARNIC
4.1 Preskušanje žarnic v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 99.00 (po stanju 7. maja 1998). Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 99.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA ŽARNIC
5.1 Homologacija žarnic v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 99.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost žarnic zahtevam te odredbe se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98).
7 VELJAVNOST
7.1 Ta odredba začne veljati 1. oktobra 1999.
Št. 009-4/99-21
Ljubljana, dne 30. junija 1999.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost