Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1999 z dne 5. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1999 z dne 5. 8. 1999

Kazalo

2982. Odredba o homologiranju varnostnih sedežev za otroke v motornih vozilih (št. 44.03), stran 7944.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju varnostnih sedežev za otroke v motornih vozilih (št. 44.03)
1 SPLOŠNO
1.1 Varnostni sedeži za otroke v motornih vozilih morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba velja za varnostne sedeže za zavarovanje otrok, ki so prirejeni za namestitev v motorna vozila s tremi ali več kolesi in ki niso namenjeni uporabi na zložljivih sedežih in na sedežih, ki so obrnjeni pravokotno na vzdolžno ravnino vozila.
3 ZAHTEVE
3.1 Razvrstitev varnostnih sedežev za otroke
3.1.1 Razvrstitev po razredih (po teži otroka):
3.1.1.1 razred 0 za otroke, katerih telesna teža ne presega 10 kg;
3.1.1.2 razred 0+ za otroke, katerih telesna teža ne presega 13 kg;
3.1.1.3 razred I za otroke s telesno težo od 9 do 18 kg;
3.1.1.4 razred II za otroke s telesno težo od 15 do 25 kg;
3.1.1.5 razred III za otroke s telesno težo od 22 do 36 kg.
3.1.2 Razvrstitev po kategorijah (po uporabi):
3.1.2.1 “univerzalni” – varnostni sedeži za otroke za uporabo, kot je določeno v točkah 3.2.1 in 3.2.3.1 te odredbe, na večini sedežev v vozilu;
3.1.2.2 “za omejeno uporabo” – varnostni sedeži za otroke za uporabo, kot je določeno v točkah 3.2.1 in 3.2.3.1 te odredbe, le na določenih sedežih v posebnih tipih vozil ter po določilih proizvajalca vozila ali varnostnega sedeža za otroke;
3.1.2.3 “poluniverzalni” – varnostni sedeži za otroke za uporabo, kot je določeno v točkah 3.2.1 in 3.2.3.2 te odredbe;
3.1.2.4 “specialni za določeno vozilo” – varnostni sedeži za otroke za uporabo:
3.1.2.4.1 samo v določenem vozilu na vseh sedežih in tudi v prtljažnem prostoru, če so pritrjeni skladno z navodilom proizvajalca s posebnim sistemom pritrjevanja, ki ga je predvidel proizvajalec vozila ali varnostnega sedeža za otroke, ali
3.1.2.4.2 že vgrajeni v samem vozilu.
3.2 Lega in pritrditev v vozilu
3.2.1 Varnostni sedeži za otroke kategorij “univerzalni”, “za omejeno uporabo” in “poluniverzalni” se lahko uporabljajo na prednjih in zadnjih sedežih vozila, če so pritrjeni skladno z navodili proizvajalca.
3.2.2 Uporaba varnostnih sedežev za otroke kategorije “specialni za določeno vozilo” je dovoljena na vseh sedežih in tudi v prtljažnem prostoru, če so ti sedeži pritrjeni skladno z navodili proizvajalca. Če so sedeži obrnjeni nazaj, mora konstrukcija sedeža zagotavljati podporo otroški glavi vedno, ko je sedež pripravljen za uporabo.
3.2.3 Varnostni sedež za otroka mora biti glede na kategorijo, ki ji pripada, trdno pritrjen na ogrodje vozila ali sedeža:
3.2.3.1 varnostni sedeži za otroke “za omejeno uporabo” in “univerzalni” morajo biti pritrjeni v vozilu samo z varnostnimi pasovi za odrasle, ki morajo ustrezati predpisom pravilnika ECE R 16 (ali enakovrednega) in so pritrjeni na pritrdišča, ki ustrezajo pravilniku ECE R 14 (ali enakovrednemu).
3.2.3.2 “Poluniverzalni” varnostni sedeži za otroke morajo biti pritrjeni na konstrukcijo vozila s pomočjo v pravilniku ECE R 14 predvidenih spodnjih pritrdišč in dodatnih pritrdišč, ki morajo ustrezati zahtevam dodatka št. 11 k pravilniku ECE R 44.03.
3.2.3.3 Varnostni sedeži za otroke kategorije “specialni za določeno vozilo” morajo biti pritrjeni s pomočjo pritrdilnih elementov, ki jih je v ta namen predvidel proizvajalec vozila ali pa proizvajalec varnostnega sedeža za otroke.
3.2.3.4 Pri otroških varnostnih pasovih oziroma pasovih za pritrjevanje varnostnih sedežev za otroke, pri katerih se uporabljajo pritrdišča, na katera so pritrjeni varnostni pasovi za odrasle, mora tehnična služba preveriti:
– ali dejanska razporeditev pritrdišč ustreza tisti razporeditvi, ki je bila homologirana po pravilniku ECE R 14 oziroma njemu enakovrednemu;
– ali učinkovita uporaba enega od obeh sistemov ne ovira drugega;
– ali zaponke sistema za odrasle ni mogoče zamenjati z zaponko dodatnega sistema.
Za varnostne sedeže za otroke, pri katerih se uporabljajo opore oziroma dodatne naprave, ki so pritrjene na pritrdišča, homologirana po pravilniku ECE R 14, in ki s tem postavljajo dejansko razporeditev pritrdišč izven področja veljavnosti pravilnika ECE R 14, veljajo naslednja pravila:
– taki varnostni sedeži za otroke so lahko homologirani samo kot “poluniverzalni” ali “specialni za določeno vozilo”;
– tehnična služba mora za opore in pritrditve pri homologaciji upoštevati zahteve dodatka št. 11 pravilnika ECE R 44.03;
– opore morajo biti tudi dinamično preskušene; pri tem mora obremenitev prijemati v srednji legi in opora mora biti v skrajni iztegnjeni legi, če je nastavljiva;
– dejanska razporeditev in učinkovitost pritrdišč za odrasle, s pomočjo katerih je opora pritrjena, ne smeta biti okrnjeni.
3.2.4 Sedežne blazine za izravnavo višine morajo biti pritrjene z varnostnimi pasovi za odrasle oziroma s posebnimi vezmi.
3.2.5 Proizvajalec varnostnih sedežev za otroke mora pisno izjaviti, da toksičnost vseh materialov, iz katerih je sedež izdelan in so dosegljivi otroku, ki je privezan v sedežu, ustreza predpisom standarda CEN “Varnost igrač” – 3. del, junij 1982. Veljavnost teh navedb preverja tehnična služba po svoji presoji. Določila te točke ne veljajo za varnostne sedeže za otroke razredov II in III.
3.2.6 Proizvajalec varnostnih sedežev za otroke sedeža mora pisno izjaviti, da vnetljivost vseh materialov, iz katerih je sedež izdelan, ustreza predpisom “ECE Združene resolucije R.E.3” – dokument TRANS/SC1/WP29/78, točka 1.42. Veljavnost teh navedb preverja tehnična služba po svoji presoji.
3.2.7 Varnostni sedeži za otroke razredov 0 in 0+ se ne smejo uporabljati obrnjeni naprej v smeri vožnje.
3.3 Lastnosti
3.3.1 Varnostni sedež za otroke mora biti izdelan tako:
3.3.1.1 da v vsaki svoji predvideni legi zagotavlja potrebno varnost;
3.3.1.2 da je mogoče otroka preprosto in hitro posaditi v sedež oziroma ga vzeti iz njega. Pri varnostnem sedežu za otroke z varnostnim pasom H ali Y brez navijala mora biti mogoče pri postopku, predpisanem v točki 7.2.1.4 pravilnika ECE R 44.03, vse ramenske in medenične varnostne pasove medsebojno premikati. V tem primeru je lahko varnostni sedež za otroke opremljen z dvema ali več veznimi deli;
3.3.1.3 da je mogoče varnostni sedež za otroke postaviti poševno brez ponovne nastavitve veznih pasov. Za tako postavitev je potreben dodaten poseg z roko;
3.3.1.4 da varnostni sedeži za otroke razreda 0, 0+ ali I otroka držijo v taki legi, da je zagotovljena njegova varnost tudi takrat, ko spi.
3.3.2 Pri vseh varnostnih sedežih za otroke razredov I, II in III, ki imajo “medenični pas”, mora konstrukcija sedeža zagotavljati, da ob obremenitvi “medenični pas” res poteka preko medenice.
3.3.3 Vsi pasovi varnostnega sedeža za otroke morajo biti nameščeni tako, da pri normalni rabi ne ogrožajo niti ne ovirajo uporabnika.
Razmik med ramenskimi pasovi v bližini vratu mora biti najmanj tako širok, kot je vrat ustrezne preskusne lutke.
3.3.4 Celoten sistem ne sme povzročiti čezmernega pritiska na občutljive dele telesa otroka (trebuh, spodnji del telesa itd.). Sistem mora biti izveden tako, da pri trku vozila ne pride do pritiska na teme glave otroka.
3.3.4.1 Pasovi “Y” so dovoljeni samo pri tistih varnostnih sedežih za otroke, ki so obrnjeni nazaj.
3.3.5 Varnostni sedež za otroke mora biti izveden in pritrjen tako:
3.3.5.1 da je nevarnost poškodbe otroka ali drugih potnikov v vozilu zaradi ostrih robov oziroma štrlečih delov čim manjša;
3.3.5.2 da nima ostrih robov oziroma štrlečih delov, ki bi lahko poškodovali prevleko sedeža v vozilu ali obleko potnika;
3.3.5.3 da dodatne vztrajnostne sile pri trku ne delujejo na občutljive dele otrokovega telesa (trebuh, spodnji del telesa itd.);
3.3.5.4 da togi deli varnostnega sedeža za otroke na tistih delih, kjer se dotikajo varnostnih pasov, nimajo ostrih delov, ki bi lahko prerezali pasove.
3.3.6 Vsi snemljivi deli, namenjeni pritrjevanju oziroma snemanju posameznih elementov varnostnega sedeža za otroke, morajo biti izvedeni tako, da je nevarnost zamenjave oziroma napačne uporabe kar najmanjša. Varnostni sedeži za otroke oziroma varnostne naprave za posebne zahteve, ki so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami, imajo lahko tudi dodatne dele. Pogoj je le, da teh delov ni mogoče napačno pritrditi in da je v primeru nesreče reševalnemu osebju takoj jasno, kako je treba te elemente odpeti.
3.3.7 Če ima varnostni sedež za otroke razreda I, II ali kombinacije I in II hrbtni naslon, mora notranja višina tega naslona, izmerjena na način, kot ga določa dodatek št. 12 pravilnika ECE R 44.03, znašati najmanj 500 mm.
3.3.8 Dovoljena je uporaba samo takih navijal, ki so opremljena s samodejno zaporo.
3.3.9 Varnostni sedeži za otroke razreda I morajo biti izdelani tako, da otrok, ki sedi v takem sedežu, ne more z lahkoto razrahljati tistega dela, ki drži spodnji del trupa. Vsi deli, ki so temu namenjeni, morajo biti na sam sedež trdno pritrjeni.
3.3.10 Varnostni sedež za otroke je lahko izveden za uporabo v več kot enem razredu pod pogojem, da ustreza zahtevam vsakega od teh razredov. Varnostni sedež za otroke kategorije “univerzalni” mora ustrezati zahtevam te kategorije za vse razrede, za katere je homologiran.
3.3.11 Če je varnostni sedež za otroke opremljen z navijalom pasu, mora le-ta ustrezati zahtevam točke 7.2.3 pravilnika ECE R 44.03.
3.3.12 Pri uporabi sedežnih blazin (za izravnavo višin) je treba preveriti, da se varnostni pasovi za odrasle lahko prosto premikajo skozi pritrdilne odprtine sedežnih blazin. To velja še posebej pri tistih sedežnih blazinah, ki se uporabljajo na prednjih sedežih vozila, kjer je lahko zaponka varnostnega pasu pritrjena na relativno dolgem in gibljivem nosilcu. Trdno nameščena zaponka ne sme potekati skozi pritrdilne elemente sedežne blazine in ne sme biti dovoljeno, da bi pas nalegal drugače, kot je pri preskusu.
3.3.13 Če je varnostni sedež za otroke namenjen za več kot enega otroka, mora biti vsak njegov sistem popolnoma neodvisen pri prevzemanju obremenitve in nastavitvi.
3.3.14 Če varnostni sedež za otroke vsebuje napihljive elemente, morajo biti ti izdelani tako, da pogoji uporabe (pritisk, temperatura, vlaga) ne morejo negativno vplivati na skladnost z zahtevami te odredbe.
4 PRESKUŠANJE VARNOSTNIH SEDEŽEV ZA OTROKE
4.1 Preskušanje varnostnega sedeža za otroke v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 44.03 (po stanju 9. marca 1998). Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 44.03 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VARNOSTNEGA SEDEŽA ZA OTROKE
5.1 Homologacija varnostnega sedeža za otroke v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 44.03. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost varnostnega sedeža za otroke zahtevam te odredbe se preverja s pomočjo homologacijske oznake, ki mora biti na njem.
7 VELJAVNOST
7.1 Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju varnostnih sedežev za otroke v motornih vozilih (št. 44.03) (Uradni list RS, št. 74/97).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-4/99-12
Ljubljana, dne 30. junija 1999.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost