Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1999 z dne 5. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1999 z dne 5. 8. 1999

Kazalo

2981. Odredba o homologiranju cestnih motornih vozil glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo (št. 39.00), stran 7942.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju cestnih motornih vozil glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo (št. 39.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Cestna motorna vozila morajo biti homologirana glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na merilnike hitrosti za cestna motorna vozila in njihovo vgradnjo.
3 ZAHTEVE
3.1 Skala merilnika hitrosti mora biti v neposrednem vidnem polju voznika. Pokazana vrednost mora biti jasno razločljiva podnevi in ponoči. Obseg skale mora vsebovati tudi največjo hitrost po deklaraciji proizvajalca za ta tip vozila.
3.1.1 Razdelba skale mora biti na 1, 2, 5 ali 10 km/h. Oznake hitrosti na skali morajo biti označene:
– če največja vrednost na skali ne presega 200 km/h, v intervalih, ki ne presegajo 20 km/h,
– če največja vrednost na skali presega 200 km/h, pa v intervalih, ki ne presegajo 30 km/h.
Intervali za označevanje hitrosti so lahko tudi neenakomerni.
3.1.2 Pri vozilih, ki so izdelana za prodajo na trgih, kjer uporabljajo merske enote imperialnega sistema, morajo biti hitrosti na skali označene tudi v mph (miljah na uro). Razdelba te skale mora biti na 1, 2, 5 ali 10 mph. Oznake hitrosti na skali morajo biti v intervalih, ki niso večji od 20 mph, in se začnejo z 10 ali 20 mph. Intervali za označevanje hitrosti so lahko tudi neenakomerni.
3.2 Točnost kazanja merilnika hitrosti je treba kontrolirati na naslednji način:
3.2.1 Vozilo je treba opremiti s takim tipom pnevmatik, ki spadajo v normalno opremo vozila. Meritev je treba ponoviti za vsak tip merilnika hitrosti, ki ga je proizvajalec predvidel za ta tip vozila.
3.2.2 Preskus se opravi z neobremenjenim vozilom. Zaradi meritev je v vozilu lahko dodatna masa. V homologacijski dokument je treba vpisati podatke o masi vozila in razporeditvi le-te na posamezne osi.
3.2.3 Temperatura na merilniku hitrosti mora biti 23 oC + / - 5 oC.
3.2.4 Pri vsakem preskusu mora biti v zračnicah tlak, kot ga je predpisal proizvajalec, povečan za 0,2 bara.
3.2.5 Vozilo je treba preskusiti pri naslednjih hitrostih:
-----------------------------------------------------------------
Največja hitrost (Vmax)     Preskusna hitrost v km/h
po navedbi proizvajalca v km/h
-----------------------------------------------------------------
50 < Vmax = 100         40 in 80 % Vmax (če je ustrezna
                preskusna hitrost 3 55 km/h)
100 < Vmax = 150        40, 80 in 80 % Vmax (če je
                ustrezna preskusna hitrost 3 100
                km/h)
150 < Vmax           40, 80 in 120
-----------------------------------------------------------------
3.2.6 Največja napaka kontrolnega instrumenta, s katerim se meri dejanska hitrost vozila, ne sme biti večja kot + / - 0,5 %.
3.2.6.1 Če se za ta preskus uporablja merilna proga, mora biti njena površina gladka, suha in zagotavljati dober oprijem.
3.2.6.2 Če se preskus opravlja na merilnih valjih, mora biti premer teh valjev najmanj 2 m.
3.3 Merilnik hitrosti ne sme nikoli pokazati hitrosti, ki je manjša od dejanske. Pri preskusnih hitrostih, ki so navedene v točki 3.2.5 te odredbe, kot tudi pri vmesnih vrednostih mora biti med hitrostjo, ki jo pokaže merilnik hitrosti V(1), in dejansko hitrostjo V(2) naslednje razmerje:
0 = V1– V2= V2/10 + 4 km/h
4 PRESKUŠANJE VOZILA
4.1 Preskušanje vozila v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 39.00 (po stanju 25. decembra 1997). Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 39.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZILA
5.1 Homologacija vozila v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 39.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil zahtevam te odredbe se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju cestnih motornih vozil glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo (št. 39.00) (Uradni list RS, št.5/95).
7.2 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-4/99-11
Ljubljana, dne 30. junija 1999.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo