Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1999 z dne 5. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1999 z dne 5. 8. 1999

Kazalo

2977. Odredba o homologiranju vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara (št. 34.01), stran 7919.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara (št. 34.01)
1 SPLOŠNO
1.1 Osebna vozila kategorije * M1 morajo biti homologirana v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba velja za osebna vozila kategorije M1, katerih motor poganja tekoče gorivo.
3 ZAHTEVE
3.1 Napeljava za gorivo
3.1.1 Vsi deli napeljave za gorivo morajo biti z deli okvirja oziroma karoserije zadovoljivo zaščiteni pred dotikom z morebitnimi ovirami, ki se nahajajo na cestišču.
3.1.2 Celotna napeljava za gorivo mora biti izdelana in nameščena tako, da je odporna proti notranji in zunanji koroziji, ki ji je izpostavljena.
3.1.3 Cevi in vsi drugi deli napeljave za gorivo morajo biti na vozilu nameščeni na takih mestih, kjer so kar najbolj zaščiteni. Deli napeljave za gorivo ne smejo biti izpostavljeni trenju, pritisku in drugim nenormalnim obremenitvam, ki bi jih povzročali zvijanje, upogibanje in vibracije vozila oziroma njegovega pogona.
3.1.4 Povezave upogljivih oziroma gibljivih delov napeljave s togimi deli morajo biti tako izvedene, da ostanejo tesne kljub zvijanju, upogibanju in vibracijam vozila ali njegovega pogona.
3.1.5 Posode za gorivo morajo biti izdelane iz ognjeodpornega kovinskega materiala. Lahko so izdelane tudi iz umetne snovi, če izpolnjujejo predpise dodatka št. 5 pravilnika ECE 34.01.
3.1.6 Posode za gorivo ne smejo biti nameščene v notranjosti vozila niti ne smejo tvoriti predelne stene proti notranjosti vozila.
3.1.7 Med notranjostjo vozila in posodo za gorivo mora biti ločilna stena. Ta mora biti sposobna vzdržati odprti ogenj gorečega bencina v času dveh minut, ko se nahaja vodoravno 20 cm nad nivojem gorečega bencina. Ločilna stena ima lahko odprtine (npr. za prehod kablov), pod pogojem, da so razporejene tako, da gorivo ne more prosto dotekati v notranjost vozila.
3.1.8 Posode za gorivo morajo biti trdno pritrjene in nameščene tako, da gorivo, ki uhaja iz posode, nalivnega grla ali veznih cevi lahko odteka na tla (cestišče).
3.1.9 Posode za gorivo in z njimi povezani deli morajo biti izdelani in nameščeni tako, da se med seboj na vozilu ne morejo elektrostatično nabiti.
3.1.10 Nalivno grlo ne sme biti v notranjosti vozila, v prostoru za prtljago ali v motornem prostoru.
3.1.11 Če je nalivno grlo na boku vozila, pokrov ne sme v zaprtem stanju štrleti izven površine karoserije.
3.1.12 Gorivo, ki lahko uhaja pri polnjenju posode za gorivo, ne sme priti v dotik z napravo za odvajanje izpušnih plinov. Treba ga je speljati neposredno na tla (cestišče).
3.2 Električna napeljava
3.2.1 Električni vodi morajo biti pritrjeni na konstrukcijo vozila, njegove stene oziroma predelne stene, v katerih bližini potekajo. Izjema so tisti električni vodi, ki potekajo v votlih delih vozila. Mesta, na katerih prehajajo električni vodi skozi stene vozila, morajo biti zadostno zaščitena, da se izolacija električnih vodov ne poškoduje.
3.2.2 Električna napeljava mora biti izvedena in nameščena tako, da so njeni deli odporni proti koroziji, ki ji je izpostavljena.
4 PRESKUŠANJE VOZILA
4.1 Preskušanje vozila v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 34.01 (po stanju 18. januarja 1979). Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 34.01 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZILA
5.1 Homologacija vozila v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 34.01. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil zahtevam te odredbe se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara (št. 34.00) (Uradni list RS, št. 15/96)
7.2 Ta odredba velja od 1. oktobra 1999.
Št. 009-4/99-28
Ljubljana, dne 30. junija 1999.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98)

AAA Zlata odličnost