Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2726. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (2. dopolnitev), stran 7347.

Na podlagi 13. člena zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98) Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
S E Z N A M
strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (2. dopolnitev)
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni naslovi so bili določeni v senatih fakultet, akademij in visokih strokovnih šol Univerze v Ljubljani, ob upoštevanju 32. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95, odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98, in odl. U-I-243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98) je 29. 6. 1999 z njimi soglašal senat Univerze v Ljubljani, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu zakona o visokem šolstvu 2. 7. 1999 k njim dal pozitivno mnenje in priporočilo.
I.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD - študijski    Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in    Okrajšava
program, sprejet po zakonu o visokem znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98)
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. AKADEMIJA ZA GLASBO
- študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe
Glasbena pedagogika          profesor glasbe
                   profesorica glasbe                prof. glas.
2. FAKULTETA ZA KEMIJO
IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
- študijski program za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe
Varstvo pri delu in požarno varstvo  diplomirani varnostni inženir
                   diplomirana varnostna inženirka          dipl. var. inž.
3. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
- študijski programi za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe
Radiologija              diplomirani inženir radiologije
                   diplomirana inženirka radiologije         dipl. inž. rad.
Ortopedska tehnika          diplomirani inženir ortotike in protetike
                   diplomirana inženirka ortotike in protetike    dipl. inž. ort. in
                                            prot.
Sanitarno inženirstvo         diplomirani sanitarni inženir
                   diplomirana sanitarna inženirka          dipl. san. inž.
Zdravstvena nega           diplomirana medicinska sestra           dipl. m. s.
                   diplomirani zdravstvenik             dipl. zn.
4. VISOKA POLICIJSKO-VARNOSTNA ŠOLA
- študijski program za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe
Varnost in notranje zadeve      diplomirani varstvoslovec
                   diplomirana varstvoslovka             dipl. var.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.1. Strokovni naslovi po podiplomskih študijskih programih
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD - študijski    Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in    Okrajšava
program, sprejet po zakonu o visokem znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98)
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. PEDAGOŠKA FAKULTETA
- študijski program za pridobitev
magisterija in doktorata znanosti
Poučevanje na razredni stopnji    magister znanosti                 mag.
                   magistrica znanosti
                   doktor znanosti
                   doktorica znanosti                dr.
2. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
- študijski program za pridobitev
specializacije
Urbanistično načrtovanje       specialist arhitekt urbanist
                   specialistka arhitektka urbanistka        spec.
3. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
- študijski program za pridobitev
specializacije
Obramboslovje             specialist obramboslovja
                   specialistka obramboslovja            spec.
4. EKONOMSKA FAKULTETA
- študijski program za pridobitev
magisterija
Aktuarstvo              magister znanosti                 mag.
                   magistrica znanosti
                   doktor znanosti
                   doktorica znanosti                dr.
5. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, FAKULTETA
ZA FARMACIJO, FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO, MEDICINSKA
FAKULTETA IN VETERINARSKA FAKULTETA
UNIVERZE V LJUBLJANI
- študijski program za pridobitev
magisterija in doktorata znanosti
Biomedicina              magister znanosti                 mag.
                   magistrica znanosti
                   doktor znanosti
                   doktorica znanosti                dr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. UNIVERZA V MARIBORU
Strokovni naslovi so bili določeni v senatih fakultet in visokih strokovnih šol Univerze v Mariboru, ob upoštevanju 32. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95, odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98, in odl. U-I-243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98) je 16. 6. 1999 z njimi soglašal senat Univerze v Mariboru, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu zakona o visokem šolstvu 16. 4. 1999 k njim dal pozitivno mnenje in priporočilo.
II.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD - študijski    Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in    Okrajšava
program, sprejet po zakonu o visokem znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98)
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. PEDAGOŠKA FAKULTETA
- študijska programa za pridobitev
univerzitetne izobrazbe
Glasbena pedagogika          profesor glasbe
                   profesorica glasbe                prof. glas.
Likovna pedagogika          profesor likovne umetnosti
                   profesorica likovne umetnosti           prof. lik. umet.
2. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO,
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, FAKULTETA
ZA STROJNIŠTVO, EKONOMSKO POSLOVNA
FAKULTETA
- študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe
Gospodarsko inženirstvo        univerzitetni diplomirani gospodarski inženir   univ. dipl. gosp.
                   univerzitetna diplomirana gospodarska inženirka  inž.
3. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
- študijski program za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe
Organizacija in management      diplomirani organizator - menedžer
                   diplomirana organizatorka - menedžerka      dipl. org. menedž.
4. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA
- študijski program za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe
Zdravstvena nega           diplomirana medicinska sestra           dipl. m. s.
                   diplomirani zdravstvenik             dipl. zn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.2. Strokovni naslovi po podiplomskih študijskih programih
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD - študijski    Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in    Okrajšava
program, sprejet po zakonu o visokem znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98)
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. PRAVNA FAKULTETA
- študijski program za pridobitev
specializacije
Pravni vidiki sodelovanja v      specialist pravnih vidikov v Centralni Evropi
Centralni Evropi
                   specialistka pravnih vidikov v Centralni Evropi  spec.
2. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
- študijski programi za pridobitev
specializacije
Energetika in procesna tehnika    specialist za energetsko in procesno tehniko
                   specialistka za energetsko in procesno tehniko  spec.
Proizvodno strojništvo        specialist za proizvodno strojništvo
                   specialistka za proizvodno strojništvo      spec.
Konstrukterstvo in splošna      specialist za konstrukterstvo in splošno
strojegradnja             strojegradnjo
                   specialistka za konstrukterstvo in splošno
                   strojegradnjo                   spec.
Tekstilno mehanska tehnologija    specialist za tekstilno mehansko tehnologijo
                   specialistka za tekstilno mehansko tehnologijo  spec.
Tekstilno kemijska tehnologija    specialist za tekstilno kemijsko tehnologijo
                   specialistka za tekstilno kemijsko tehnologijo  spec.
Tekstilno konfekcijska tehnologija  specialist za tekstilno konfekcijsko tehnologijo
                   specialistka za tekstilno konfekcijsko
                   tehnologijo                    spec.
3. PEDAGOŠKA FAKULTETA
- študijski program za pridobitev
specializacije
Fizika - področje izobraževanja    specialist fizike - področje izobraževanja
                   specialistka fizike - področje izobraževanja   spec. fiz.
- študijski programi za pridobitev
magisterija in doktorata znanosti
Fizika - področje izobraževanja    magister znanosti                 mag.
                   magistrica znanosti
                   doktor znanosti
                   doktorica znanosti                dr.
Geografija - področje izobraževanja  magister znanosti                 mag.
                   magistrica znanosti
                   doktor znanosti
                   doktorica znanosti                dr.
Slovenski jezik s književnostjo    magister znanosti                 mag.
                   magistrica znanosti
                   doktor znanosti
                   doktorica znanosti                dr.
4. FAKULTETA ZA KMETIJSTVO
- študijski program za pridobitev
magisterija in doktorata znanosti
Agrarna ekonomika           magister znanosti                 mag.
                   magistrica znanosti
                   doktor znanosti
                   doktorica znanosti                dr.
5. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
- študijski programi za pridobitev
magisterija in doktorata znanosti
Management delovnih procesov     magister znanosti                 mag.
                   magistrica znanosti
                   doktor znanosti
                   doktorica znanosti                dr.
Management informacijskih sistemov  magister znanosti                 mag.
                   magistrica znanosti
                   doktor znanosti
                   doktorica znanosti                dr.
Management kakovosti         magister znanosti                 mag.
                   magistrica znanosti
                   doktor znanosti
                   doktorica znanosti                dr.
Kadrovski management         magister znanosti                 mag.
                   magistrica znanosti
                   doktor znanosti
                   doktorica znanosti                dr.
6. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA
- študijski program za pridobitev
specializacije
Gerontološka zdravstvena nega     specialist gerontološke zdravstvene nege
                   specialistka gerontološke zdravstvene nege    spec.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Strokovni naslov je bil določen v senatu Politehnike iz Nove Gorice, ob upoštevanju 32. in 49. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95, odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98, in odl. U-I-243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98) je Svet za visoko šolstvo RS 2. 7. 1999 k njemu dal soglasje in priporočilo.
III.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VISOKOŠOLSKI ZAVOD - študijski    Strokovni naslov po zakonu o strokovnih in    Okrajšava
program, sprejet po zakonu o visokem znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98)
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. POLITEHNIKA
- študijski program za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe
Ekonomika in vodenje proizvodnih in  diplomirani gospodarski inženir          dipl. gosp. inž.
tehnoloških sistemov
                   diplomirana gospodarska inženirka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Strokovni in znanstveni naslovi iz tega seznama se začnejo uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 161-1/98
Ljubljana, dne 9. julija 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti