Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2725. Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, stran 7347.

Na podlagi 2. člena zakona o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/86) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) izdaja Minister za okolje in prostor
N A V O D I L O
o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
1. člen
(1) Digitalni katastrski načrt so zemljiškokatastrski načrti v predpisani vektorski digitalni obliki.
(2) Digitalni katastrski načrt se vodi in uporablja pod pogoji, ki jih določa to navodilo.
2. člen
Digitalni katastrski načrt se začne uporabljati kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra:
– ko je digitalni katastrski načrt izdelan za območje cele katastrske občine,
– ko je digitalni katastrski načrt izdelan v državnem koordinatnem sistemu,
– ko parcele oziroma parcelni deli homogeno in zvezno pokrivajo območje cele katastrske občine,
– ko so meje katastrske občine iz prve alinee tega člena usklajene z mejami sosednjih katastrskih občin,
– ko so podatki o parcelah usklajeni v opisnem in grafičnem delu zemljiškega katastra, in
– ko je vzpostavljena evidenca elaboratov in zemljiškokatastrskih točk.
3. člen
(1) Območna geodetska uprava Geodetske uprave Republike Slovenije, ki je krajevno pristojna za vodenje zemljiškega katastra, izdela za posamezno katastrsko občino analizo opisnih in grafičnih podatkov zemljiškega katastra, iz katere mora biti razvidno, ali digitalni katastrski načrt izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjega člena.
(2) Če iz analize opisnih in grafičnih podatkov zemljiškega katastra izhaja, da digitalni katastrski načrt izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjega člena, sprejme minister, pristojen za geodetske zadeve sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta za posamezno katastrsko občino.
(3) Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta za posamezno katastrsko občino se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
(1) Analiza opisnih in grafičnih podatkov zemljiškega katastra ter sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta za posamezno katastrsko občino se hranita kot sestavni del operata zemljiškega katastra.
(2) Območna geodetska uprava Geodetske uprave Republike Slovenije mora glavnemu uradu Geodetske uprave Republike Slovenije najpozneje v petnajstih dneh po uveljavitvi sklepa o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta za posamezno katastrsko občino odstopiti kopijo digitalnega katastrskega načrta s stanjem na dan začetka uradne uporabe.
5. člen
(1) Analogni zemljiškokatastrski načrti, ki z dnem začetka uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta postanejo sestavni del arhiva zemljiškokatastrskega operata, se uporabljajo v postopkih vodenja in vzdrževanja zemljiškega katastra.
(2) Podatki iz analognih zemljiškokatastrskih načrtov se izdajajo pod enakimi pogoji kot drugi arhivski podatki zemljiškega katastra.
6. člen
(1) Podatki iz digitalnega katastrskega načrta se na zahtevo naročnika izdajo v obliki standardnih izrisov (zemljiškokatastrski načrt, mapna kopija) ali v digitalni obliki v standardnih formatih.
(2) Če zahteva naročnik podatke v digitalni obliki, se kot uradni grafični prikaz zahtevanih podatkov zemljiškega katastra štejejo podatki v digitalni obliki v standardnih formatih skupaj s potrjenim grafičnim izrisom območja, za katerega se podatki izdajo.
7. člen
(1) Ob izdaji podatkov iz digitalnega katastrskega načrta mora Geodetska uprava Republike Slovenije uporabnike podatkov informirati o kakovosti izdanih podatkov.
(2) Na izdanih podatkih iz digitalnega katastrskega načrta morata biti vedno navedena merilo izvornega načrta in vrsta katastrske izmere za posamezno območje (grafična, numerično-grafična ali koordinatna izmera).
8. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-1/1999-1
Ljubljana, dne 9. julija 1999.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti