Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2711. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik, stran 7305.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št 93/95, 25/97 in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 5. seji dne 19. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Kamnik in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Kamnik in v naseljih Podgorje in Šmarca;
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Kamnik in v naseljih Šmarca, Mekinje in Godič.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kamnik in ceste med naselji v Občini Kamnik in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Kamnik in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v mestu Kamnik in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
–zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
mestne in krajevne ceste (LK)
6. člen
Javne poti (JP) v mestu Kamnik so:
7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
8. člen
Direkcija Republike Slovenije za ceste je dala h kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, pozitivno mnenje, št. 347-05-144/98-03, z dne 20. julija 1998, v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97).
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o občinskih cestah na območju Občine Kamnik (Uradni vestnik Gorenjske, št.17/72).
10. člen
Grafični del kategorizacije javnih cest v Občini Kamnik je prikazan na pregledni karti v merilu 1: 25.000 in je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor občine Kamnik, Glavni trg 24.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34301-0037/97
Kamnik, dne 19. maja 1999.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti