Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2696. Pravila igre na srečo "Prve stave", stran 7284.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95; v nadaljnjem besedilu: ZIS) in prvega odstavka 45. člena statuta družbe Športna loterija in igre na srečo d. d., je nadzorni svet na seji dne 21. 4. 1999 sprejel
P R A V I L A
igre na srečo “Prve stave“
1. člen
Po teh pravilih prireja Športna loterija in igre na srečo d. d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj) igro na srečo športne stave, imenovano PRVE STAVE (v nadaljnjem besedilu: stave).
2. člen
Kupci oziroma imetniki stavnih listkov so osebe, ki na osnovi teh pravil sprejmejo ponudbo prireditelja, in to dokažejo z dokumentom o vplačilu stave (v nadaljnjem besedilu: udeleženec). Vsi dokumenti se pred izpisom stavnega listka zapišejo na magnetni medij prireditelja.
Dokument o vplačilu stave je stavni listek (v nadaljnjem besedilu: listek), ki ima vse elemente določene v 8. členu teh pravil.
3. člen
Stave prireditelj sprejema na prodajnih mestih (v nadaljnjem besedilu: stavnicah), telefonu in internetu. Udeleženec, ki stavi po telefonu ali internetu, mora pri prireditelju odpreti svoj konto. Za odprtje konta mora udeleženec izpolniti pristopno izjavo in vplačati začetni znesek. Konto lahko odprejo samo osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji odprt tekoči račun.
Udeleženec lahko stavi po telefonu ali internetu, ko prireditelj prejme podpisano pristopno izjavo in vplačilo. Vse podatke iz pristopne izjave in konta prireditelj obravnava kot poslovno skrivnost.
4. člen
Pravila so obvezujoča za prireditelja, osebe, pooblaščene za sprejem stav in izplačilo dobitkov za stave (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) ter za udeležence, ki že s samim vplačilom stave priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
Pravila prireditelj objavi v javnem glasilu, udeležencem pa so na vpogled povsod, kjer se sprejemajo stave.
5. člen
Prireditelj sprejema stave za naslednje vrste športnih tekmovanj (v nadaljnjem besedilu: dogodek): nogomet, košarka, rokomet, hokej, tenis, smučanje, golf, borilni športi, atletika in tekme s konji, avtomobili, motorji, čolni in kolesi.
Stave na dogodke, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena, lahko prireditelj prireja s predhodno dopolnitvijo teh pravil.
6. člen
Prireditelj sprejema stave na dogodke, ki so objavljeni v stavni listi. Vsak dogodek na stavni listi ima določeno razmerje (v nadaljnjem besedilu: kvota), ki jo določi prireditelj. Višino kvote za vsak dogodek določi prireditelj po prostem preudarku, upoštevaje informacije o ekipi ali posamezniku, ki sodeluje v posameznem dogodku. Vrednost dobitka na posameznem listku se izračuna z množenjem kvot dogodkov na listku in višino vplačila.
Skupna vrednost dobitkov bo znašala najmanj 40% od vrednosti prejetih vplačil za stave.
7. člen
Prireditelj pred vsakim začetkom sprejemanja stav javno objavi stavno listo.
Stavna lista vsebuje najmanj naslednje podatke:
– datum in čas sprejema stav,
– številka in vrsta dogodka,
– višina kvote za vsak tip dogodka,
– rezultati in tipi končanih dogodkov.
Podatki na stavni listi so informativnega značaja. V primeru napake ali spremembe na stavni listi prireditelj upošteva podatke, ki so podani v trenutku sklepanja stave.
8. člen
Pri vplačilu stave prejme udeleženec listek, na katerem so navedeni najmanj naslednji podatki:
– naslov prireditelja,
– ime igre,
– številka stavnice, kjer je bila stava vplačana,
– številka ponudbe,
– datum in ura vplačila,
– številke tekmovalnih parov,
– tekmovalci,
– tip in kvota za vsak posamezni dogodek,
– skupni zmnožek kvot,
– vrednost vplačila in vrednost morebitnega dobitka,
– številka listka,
– datum zadnjega dneva za izplačilo dobitka.
9. člen
Prireditelj za posamezne dogodke prireja različne stave, ki so odvisne od vrste dogodka.
Za posamezne vrste dogodkov so možne stave na:
– zmagovalca dogodka (tip 1 zmaga gostitelja, tip 0 neodločen izid, tip 2 zmaga gosta, ali kombinacija tipov 10, 02 in 12),
– na zmagovalca dogodka s handicapom (postavljena prednost ene od ekip),
– točen delni ali končni rezultat dogodka,
– uvrstitev med prve tri (1-3),
– zmaga posameznika (Z),
– vrstni red (primer 1., 2., 3.),
– prvi zadetek na dogodku (ekipa ali igralec),
– na skupno število doseženih zadetkov,
– kombinacijo različnih dogodkov.
10. člen
Na posameznem listku lahko stavimo na tri ali več dogodkov, ki so objavljeni na stavni listi. Prireditelj lahko, glede na zanimivost posameznega dogodka, sprejema stave tudi na manj kot tri dogodke, kar pa je na stavni listi posebej označeno. Na listku lahko kombiniramo različne zvrsti dogodkov s stavne liste. Vplačane stave udeleženec ne more spreminjati ali razveljaviti.
Udeleženec ima pravico do izplačila dobitka, če je pravilno napovedal tip vseh dogodkov na listku. Za stavo, ki je nična, se obračuna kvota 1,0. V primeru, da so stave na listku za vse dogodke nične, ima udeleženec pravico do povračila vplačanega zneska.
11. člen
Minimalno vplačilo za posamezni listek je 200 tolarjev.
Maksimalno vplačilo za posamezni listek je določeno tako, da dobitek pri izbrani kvoti ne more preseči maksimalnega dobitka 10,000.000 tolarjev.
V primeru, da z minimalnim vplačilom na enem stavnem listku presežemo maksimalni dobitek, se stava ne sprejme.
Če prireditelj ugotovi, da je prišlo do napake ali zlorabe na stavni listi ali pri vplačilu, zavrne vplačilo stave.
12. člen
Prireditelj zaključi s sprejemanjem stav za posamezne dogodke v času, ki je določen na stavni listi. Vsi datumi in časi, ki jih objavi prireditelj, se lahko v času sprejemanja stav spremenijo. Prireditelj pri sestavi stavne liste upošteva čas, ki ga objavi ustrezna športna zveza. Po obdelavi rezultatov prireditelj na stavnih mestih objavi rezultate končanih dogodkov.
Med sprejemanjem stav ima prireditelj pravico do spremembe kvote. V trenutku, ko je stava potrjena in vplačana, je kvota obvezna za udeleženca in prireditelja, ne glede na naknadno spremembo, razen če je stava nična.
13. člen
Za pravilno napovedane stave prireditelj upošteva dogodke, pri katerih so bila upoštevana naslednja določila:
NOGOMET
Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid, določen v regularnem času (90 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da velja za nek dogodek končni rezultat. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0, razen v primeru stave na prvi zadetek ekipe ali igralca. Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava na zmago oziroma uvrstitev nična in se obračuna kvota 1,0.
Pri stavah na skupno število doseženih zadetkov se upoštevajo zaporedne številke dogodkov, na katerih je doseženih največ zadetkov. V primeru, da je na dveh ali več dogodkih doseženo enako število zadetkov, ima prednost dogodek, na katerem je gostujoča ekipa dosegla več zadetkov. Če je tudi pri prednosti gostujoče ekipe enako število zadetkov, ima prednost dogodek z manjšo zaporedno številko.
Če je dogodek prekinjen pri rezultatu 0:0, se dogodek ne upošteva. Pri prekinitvi dogodka z že doseženimi zadetki, se upoštevajo zadetki v dogodku.
KOŠARKA
Za posamezen rezultat dogodka se vedno upošteva izid, določen v regularnem času (40 ali 48 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da velja za nek dogodek končni rezultat.
Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava na zmago oziroma uvrstitev nična in se obračuna kvota 1,0.
ROKOMET
Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid, določen v regularnem času (60 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da velja za nek dogodek končni rezultat. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava na zmago oziroma uvrstitev nična in se obračuna kvota 1,0.
HOKEJ
Za posamezen rezultat dogodka se vedno upošteva izid, določen v regularnem času (60 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da velja za nek dogodek končni rezultat. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava na zmago oziroma uvrstitev nična in se obračuna kvota 1,0.
TENIS
Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, določen s prvo uradno razglasitvijo. V primeru, če sta tekmovalca predčasno končala dvoboj zaradi odstopa enega od tekmovalcev (poškodba, predaja…), se šteje nasprotnik za zmagovalca in se upošteva igrana kvota.
Če je dogodek odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0.
Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
SMUČANJE
Za rezultat dogodka se vedno upošteva vrstni red, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, se obračuna kvota 1,0.
V primeru, da je tekma prekinjena ali preložena in v 48 urah ni ponovno izvedena na istem terenu, se obračuna kvota 1,0. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
Če je tekma v 48 urah izvedena na istem terenu, se upoštevajo igrane kvote.
TEKMOVANJE S KONJI, AVTOMOBILI, MOTORJI, ČOLNI IN KOLESI
Za rezultat dogodka se upošteva končni vrstni red, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0. Če je dogodek odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
Če se je dogodek ponovno začel na istem tekmovališču v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
BORILNI ŠPORTI
Za zmagovalca dogodka se upošteva tekmovalec, ki je po koncu borbe razglašen za zmagovalca.
V primeru, če sta tekmovalca predčasno končala dvoboj zaradi odstopa enega od tekmovalcev (poškodba, predaja…), se šteje nasprotnik za zmagovalca in se upošteva igrana kvota.
Če je dogodek odpovedan pred začetkom dvoboja zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
ATLETIKA
Za rezultat dogodka se upošteva končni rezultat, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote. Če je dogodek odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
GOLF
Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, ki je določen s prvo uradno razglasitvijo (ta velja tudi v primeru, če igrajo le na 15 od 18 lukenj). Nobena kasnejša sprememba ali odločitve komisije ali posameznika se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni ponovno začel v 48 urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote. Če je dogodek odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
14. člen
Prireditelj najkasneje v roku sedmih dni po končanem dogodku objavi tip in rezultat dogodka. Rezultat končanih dogodkov prireditelj javno objavi. Pri izplačilu dobitka se upošteva rezultat, ki je zapisan na magnetnem mediju prireditelja.
15. člen
Na podlagi objave rezultatov dogodkov, prireditelj izplačuje dobitke za pravilne stave. Pri izplačilu stave mora udeleženec osebi, ki izplačuje dobitke, izročiti listek, na katerem morajo biti izpisani dogodki s pravilnimi stavami in elementi, ki so navedeni v 8. členu teh pravil.
Listke z dobitki izplačujejo prodajalci v stavnicah in prireditelj na svojem sedežu v Ljubljani. Dobitke za stave, ki so bile sprejete po telefonu in internetu, prireditelj po obdelavi rezultatov objavi in nakaže na konto udeleženca, ki ima dobitek.
Pri dobitkih, za katere je predpisano plačilo davka na dobitek od iger na srečo, je višina davka že izpisana na listku, in v primeru dobitka, se vrednost dobitka ustrezno zmanjša. Udeleženec je dolžan osebi, ki izplačuje dobitke na stavnici, pokazati osebno izkaznico ali drug ustrezen identifikacijski dokument.
Udeleženec ima pravico do reklamacije dobitka v roku 67 dni od zadnjega odigranega dogodka na listku.
16. člen
Za potek stave skladno s pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi, prejetimi od vplačil za stave in s celotnim svojim premoženjem.
17. člen
Rok za izplačilo dobitka za posamezni listek zastara v roku 67 dni od zadnjega odigranega dogodka na listku.
Dobitki, ki niso bili izplačani v roku iz prvega odstavka tega člena, se v skladu z določbo ZIS uporabijo za dobitke pri igrah, ki jih prireja prireditelj, in izplačanih stavah.
18. člen
Prireditelj hrani vse podatke o sprejetih in izplačanih stavah na magnetnem mediju najmanj eno leto od objave rezultatov končanih dogodkov.
19. člen
Za morebitno reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
20. člen
Pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se z začetkom sprejemanja stav. Pred začetkom sprejemanja stav prireditelj pravila objavi v javnem glasilu.
Janez Bukovnik l. r.
direktor ŠL
Tone Jagodic l. r.
predsednik NS ŠL

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti