Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1999 z dne 16. 7. 1999

Kazalo

2691. Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu, stran 7263.

Na podlagi drugega odstavka 109. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik predpisuje znake, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu s položajem telesa ali z rokami, ter svetlobne in zvočne znake.
Udeleženci v prometu morajo ravnati v skladu z znaki, odredbami in ukazi policistov v cestnem prometu tudi v primeru, če s tem odstopajo od prometnih pravil in prometne signalizacije.
II. VRSTE ZNAKOV, KI JIH DAJEJO POLICISTI
2. člen
Znaki, ki jih dajejo policisti, so:
– znaki, ki jih dajejo s položajem telesa in z rokami;
– svetlobni in zvočni znaki, ki jih dajejo policisti z napravami, ki so vgrajene v oziroma na policijskih vozilih;
– drugi svetlobni in zvočni znaki.
Slike znakov, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu so sestavni del tega pravilnika in so objavljene skupaj z njim.
III. ZNAKI, KI JIH DAJEJO POLICISTI S POLOŽAJEM TELESA IN Z ROKAMI
Znaki, ki jih dajejo policisti s položajem telesa
3. člen
Znaki, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu s položajem telesa, pomenijo:
– telo v pokončni stoji z vodoravno odročenima rokama ali z rokama, spuščenima ob telesu, pomeni, da vozila, ki prihajajo iz smeri, proti kateri je policist obrnjen s hrbtom oziroma s prsmi, nimajo prostega prehoda in morajo ustaviti, vozila, ki prihajajo z njegovih bočnih strani, pa imajo prost prehod (slike 1, 2 in 3).
V primeru iz prvega odstavka tega člena smejo pešci prečkati vozišče samo v smeri, v kateri je ustavljen promet vozil.
Znaki, ki jih dajejo policisti z rokami
4. člen
Znaki, ki jih dajejo udeležencem v cestnem prometu policisti z rokami, pomenijo:
– pokončno dvignjena roka z odprto dlanjo pomeni, da morajo vsa vozila obvezno ustaviti. Če je ta znak dan na križišču, pomeni prepoved prehoda za vsa vozila, razen za tista, ki so v trenutku, ko policist dvigne roko, tako blizu križišča, da ne morejo varno ustaviti. Za pešce in druge udeležence v cestnem prometu, ki se ne vozijo z vozili, pomeni ta znak prepoved prehoda preko križišča, razen če so tedaj, ko policist dvigne roko, že na križišču (sliki 4 in 5);
– vodoravno predročena desna roka z odprto dlanjo pomeni, da se morajo udeleženci v cestnem prometu, ki s svojim gibanjem sekajo smer, v katero je roka iztegnjena – vozniki, ki vozijo naravnost, vozniki, ki zavijajo desno ter pešci, ki prečkajo vozišče – ustaviti in počakati (slika 6);
– počasno mahanje z vodoravno odročeno roko gor in dol z navzdol obrnjeno odprto dlanjo pomeni, da mora voznik, proti katerem daje policist ta znak, zmanjšati hitrost vožnje (slika 7);
– kroženje z roko v podlakti z odprto dlanjo v smeri proti sebi pomeni, da mora voznik, ki mu daje policist ta znak, pospešiti vožnjo (slika 8);
– odročena roka z odprto dlanjo, usmerjeno proti določenemu vozilu pomeni, da mora voznik tega vozila obvezno ustaviti (slika 9).
Znaki iz prejšnjega odstavka imajo naveden pomen, kadar je policist, ki jih daje, na ali ob vozišču oziroma na drugi površini, na kateri se opravlja promet. Razen za voznike se ti znaki smiselno uporabljajo tudi za druge udeležence v cestnem prometu.
5. člen
Kadar je promet ustavljen z znakom za ustavitev vozila, lahko policist posameznim udeležencem v cestnem prometu da znak, da nadaljujejo ali pospešijo vožnjo.
Znaki iz 3. in 4. člena tega pravilnika morajo biti dani jasno in nedvoumno. Pri dajanju teh znakov je policist uniformiran in praviloma opremljen z belimi narokavniki, belo prevleko za kapo, ob zmanjšani vidljivosti pa tudi z odsevnim brezrokavnikom.
Znake za zmanjšanje hitrosti, pospešeno vožnjo ali ustavitev lahko daje policist tudi iz oziroma z vozila.
Urejanje prometa na križišču
6. člen
Kadar policist ureja promet na križišču, sme dajati znake iz 3. člena in 1. in 2. točke 4. člena tega pravilnika le, če je na sredini križišča.
Kadar urejata promet na križišču dva ali več policistov, morajo biti njihovi znaki usklajeni. Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko daje v takem primeru znake iz 3. člena in 1. in 2. točke 4. člena tega pravilnika tudi policist, ki ni na sredini križišča, če ga vsi udeleženci v prometu, ki so jim znaki namenjeni, zlahka opazijo.
IV. POSEBNI SVETLOBNI IN ZVOČNI ZNAKI, KI JIH DAJEJO POLICISTI Z NAPRAVAMI, VGRAJENIMI V OZIROMA NA POLICIJSKIH VOZILIH
7. člen
Pri urejanju in nadzoru cestnega prometa uporabljajo policisti tudi posebne svetlobne in zvočne znake iz drugega odstavka 113. člena zakona o varnosti cestnega prometa.
Posebne svetlobne znake dajejo policisti z napravami za dajanje svetlobnih znakov na vozilih. Naprave za oddajanje posebnih svetlobnih znakov morajo biti postavljene na vozilu na takšnem mestu in imeti takšno svetilnost, da so dobro vidne z vseh strani.
Policijsko vozilo brez policijskih oznak lahko uporablja naprave za dajanje posebnih svetlobnih znakov tudi v vozilu.
Posebne zvočne znake dajejo policisti z napravo na vozilu, ki oddaja zvoke spreminjajoče se frekvence (sirena).
8. člen
Sirena se uporablja samo skupaj s posebnimi svetlobnimi znaki iz drugega odstavka 113. člena zakona o varnosti cestnega prometa.
Svetlobna tabla
9. člen
Svetlobna tabla v policijskem vozilu je elektronski zaslon, na katerem lahko policist izpiše statično ali tekoče oziroma premikajoče se sporočilo (opozorilo ali odredbo) drugim udeležencem v cestnem prometu. Sporočilo je sestavljeno iz črk ali črk in drugih simbolov in se daje iz vozečega ali iz ustavljenega policijskega vozila.
Svetlobna tabla je lahko nameščena znotraj ali zunaj vozila. V notranjosti vozila mora biti vgrajena tako, da takrat, ko ni v uporabi, vozniku ne zmanjšuje preglednosti iz vozila.
Udeleženec v cestnem prometu se mora ravnati po policistovi odredbi, izpisani na svetlobni tabli.
V. DRUGI ZVOČNI IN SVETLOBNI ZNAKI, KI JIH DAJEJO POLICISTI
Zvočni znaki, ki jih dajejo policisti
10. člen
Zvočni znaki, ki jih dajejo policisti s piščalko udeležencem v cestnem prometu pri urejanju prometa, pomenijo:
– en žvižg pomeni za udeležence v cestnem prometu obveznost, naj bodo pozorni na policista, ki ta znak daje, ker bo z ustreznim znakom izrazil določeno zahtevo;
– več zaporednih žvižgov pomeni, da je nekdo od udeležencev v cestnem prometu ravnal v nasprotju z zahtevo, izraženo z določenim znakom, v nasprotju s prometnim pravilom ali v nasprotju s prometno signalizacijo. Policist, ki daje ta znak, mora obenem pokazati, na katerega udeleženca v cestnem prometu se ta znak nanaša in kaj mora udeleženec storiti.
Zvočni znaki s piščalko se uporabljajo samo skupaj z znaki, ki jih dajejo policisti z rokami in položajem telesa.
Svetlobni znaki, ki jih dajejo policisti
11. člen
Za dajanje znakov iz 4. člena tega pravilnika lahko policist uporablja lopar za urejanje prometa ali ročno svetilko. Lopar za urejanje prometa ima lahko lasten vir svetlobe.
12. člen
Lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe ima obliko kroga z rumeno osnovo in rdečim robom in je prevlečen z odsevno snovjo.
Lopar z lastnim virom svetlobe ima na sredini kroga svetilko s filtrom rdeče barve, premera najmanj 10 cm.
Ročna svetilka za dajanje svetlobnih znakov ponoči ima svetlobni filter rdeče barve.
13. člen
Policist ustavlja vozila ponoči z ročno svetilko, ki daje rdečo svetlobo, ali z loparjem z lastnim virom svetlobe rdeče barve tako, da maha s svetilko ali loparjem levo in desno, pravokotno na vzdolžno os ceste. Ta znak pomeni, da mora voznik, ki vozi proti policistu, ki daje tak znak, zmanjšati hitrost in vozilo ustaviti ob robu ali zunaj vozišča.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o znakih, ki jih dajejo udeležencem v cestnem prometu pooblaščene osebe (Uradni list SFRJ, št. 28/89).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0021-5-016/34-99/03-2
Ljubljana, dne 30. junija 1999.
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti