Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1999 z dne 25. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1999 z dne 25. 5. 1999

Kazalo

1976. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 4663.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 18/91, 34/93 in 3/98)
1. člen
Regres za letni dopust za leto 1999 je 96.500 SIT.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada zaposlenim, katerih povprečna mesečna bruto plača za polni delovni čas za obdobje marec–maj 1999 ne presega 120.000 SIT, regres v višini 102.000 SIT.
Ne glede na določila kolektivne pogodbe in kolektivnih pogodb dejavnosti, ki določajo rok za izplačilo regresa, se regres po prvem in drugem odstavku tega člena izplača v dveh delih, do 5. junija 1999 se izplača regres vsem zaposlenim v višini 85.012 SIT, preostali del regresa pa se izplača do 5. januarja leta 2000.
2. člen
Regres za letni dopust za leto 2000 je znesek 102.000 SIT, povečan za rast cen življenjskih potrebščin (brez učinkov rasti cen zaradi uvedbe davka na dodano vrednost) v letu 1999.
3. člen
Regres za letni dopust za leto 2001 je znesek regresa za leto 2000, povečan za rast cen življenjskih potrebščin v letu 2000.
4. člen
Izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1), veljavna za mesec november 2000, se s 1. decembrom 2000 poveča za 1%.
5. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 17. maja 1999.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 17. 5. 1999 pod zap. št. 40/6 in št. spisa 121-03-006/94.
Minister
Vlade Republike Slovenije
Janko Kušar l. r.
Sindikat
zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Nevenka Lekše l. r.
FIDES
Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov
Slovenije
Konrad Kuštrin, dr. med. l. r.
GLOSA
Sindikat
kulture Slovenije
Doro Hvalica l. r.
SVIZ
Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije
Branimir Štrukelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti