Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1999 z dne 10. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1999 z dne 10. 5. 1999

Kazalo

1715. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1998, stran 4009.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 31. 3. 1999, Občinski svet občine Cerkvenjak na seji dne 29. 3. 1999, Občinski svet občine Lenart na seji dne 6. 4. 1999 in Občinski svet občine Sveta Ana na seji dne 26. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lenart za leto 1998, katerega sestavni del je tudi račun stalne proračunske rezerve.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
-----------------------------------------------------------------------------------------
          Bilanca prihodkov in odhodkov  Račun financiranja       Skupaj
-----------------------------------------------------------------------------------------
– prihodki     1.186,438.799,55        34,493.000,00    1.220,931.799,55
– odhodki      1.169,082.781,75        14,628.722,57    1.183,711.504,32
razlika – presežek   17,356.017,80        19,864.277,43      37,220.295,23
-----------------------------------------------------------------------------------------
2. Bilanca prihodkov in odhodkov, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna, je sestavni del tega odloka.
3. člen
Skupna neporabljena sredstva proračuna Občine Lenart za leto 1998 v znesku 59,418.295,23 SIT, ki se sestojijo iz presežka prihodkov nad odhodki po 2. členu tega odloka v znesku 37,220.295,23 SIT ter finančne izravnave za leto 1998, ki je bila nakazana v letu 1999 v znesku 22,198.000,00 SIT, se namenijo:
– v znesku 19,184.955,00 SIT za kritje nerealiziranih pogodbenih obveznosti za investicije, ki so bile naročene do višine sprejetega proračuna za leto 1998;
– v znesku 15,960.130,00 SIT za kritje že izvedenih investicij v modernizacijo in rekonstrukcijo cest, katerih plačilo je bilo s sklepom občinskega sveta zamaknjeno v leto 1999;
– v znesku 885.437,00 SIT za dokončno plačilo obveznosti do stalne proračunske rezerve za leto 1998;
– v znesku 20,000.000,00 SIT za odplačilo premostitvenega kredita za Osnovno šolo Cerkvenjak.
Preostali znesek neuporabljenih sredstev, ki znaša 3,387.773,23 SIT se razporedi na občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sveta Ana v sorazmerju s številom prebivalcev, ki ga uporabijo za kritje tekočih nalog po proračunih za leto 1999.
4. člen
Prihodki, vključno s prenesenimi sredstvi iz leta 1997, na računu sredstev rezerv Občine Lenart, znašajo 17,020.639,66 SIT, odhodki pa 10,435.554,00 SIT.
Saldo sredstev rezerv (stalne proračunske rezerve) v višini 6,585.085,66 SIT se prenese v leto 1999.
Skupna sredstva na žiro računu stalne proračunske rezerve po stanju 31. 12. 1998 oziroma na dan sklenitve delitvene bilance se bodo delila na občine v skladu z doseženim posebnim sporazumom.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-1/99
Lenart, dne 6. aprila 1999.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jožef Kraner l. r.
Župan
Občine Lenart
Ivan Vogrin, dipl. inž. l. r.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti