Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1999 z dne 28. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1999 z dne 28. 4. 1999

Kazalo

1478. Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalu, razsipu, razbitju in okvari), stran 3572.

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in 6. člena pravil Združenja za turizem in gostinstvo je upravni odbor Združenja za turizem in gostinstvo na 26. seji dne 31. 3. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalu, razsipu, razbitju in okvari)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina odpisa (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki se šteje v gostinski dejavnosti za normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja.
Kot kalo, razsip, razbitje in okvara se štejejo izgube na blagu, ki nastanejo zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, izhlapevanje, krčenje, topljenje in podobno) in uničenje blaga zaradi manipulacije blaga v gostinskih obratovalnicah.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za gostince, ki v svojih aktih nimajo določenih stopenj normalnega odpisa oziroma uničenja blaga.
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do višine, določene s tem pravilnikom, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost po 3. točki 14. člena pravilnika o izvajanju davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
3. člen
Gostinci evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji blaga v tekočem stanju (olje, kis, pijače ipd.) ali sipkem stanju (moka, sladkor, sol ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga,
– z izrednim popisom blaga v obratu ali skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA
5. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v gostinstvu šteje kot normalen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti v obračunski dobi prodanega blaga po naslednjih stopnjah:
A) Živilski izdelki:
1. sadje in zelenjava                   4,00
2. meso, mesni in mlečni izdelki, mleko,
jajca ter izdelki rastlinskega izvora, ki imajo
podobne lastnosti kot mesni in mlečni izdelki       2,00
3. ribe, lignji, sipe, morski sadeži
(sveži in zmrznjeni) razen embaliranih           2,00
4. ostali embalirani živilski izdelki           0,50
B) Embalaža (vračljiva):
– steklena                         0,50
– ostala                          0,25
C) Drugi izdelki široke porabe:
– lomljivi izdelki (izdelki iz stekla kozarci,
steklenice, vrči, lučke ipd.)               2,50
– plastični, keramični ali porcelanski
izdelki za gostinstvo                   1,00
– ostali drobni inventar (pribor, kuhinjski
in strežni inventar)                    0,30
III. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za njihov sprejem.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Združenja za turizem
in gostinstvo
Borut Mokrovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost