Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1999 z dne 25. 3. 1999

Kazalo

923. Odlok o turistični taksi v Občini Sevnica, stran 1956.

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95, 50/98 in 65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 24. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Sevnica
1. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravnava storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
2. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za promocijo, pospeševanje turizma, urejanje kraja in druge dejavnosti na področju turizma v Občini Sevnica.
3. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke znaša na dan uveljavitve tega odloka 14 tolarjev. Vrednost točke usklajuje na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Turistična taksa v Občini Sevnica znaša 10 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
5. člen
Plačila turistične takse so oproščene osebe v skladu s prvo točko 24. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98). Osebe, ki so navedene v drugi točki istega člena, plačujejo turistično takso v višini 50%. Razlog oprostitve mora biti vpisan v knjigi evidenc o plačani taksi oziroma v drugi ustrezni evidenci turistov.
6. člen
Pravne osebe, podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo goste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Navedene osebe morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
7. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka so dolžne nakazovati pobrano turistično takso najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Sevnica. V tem roku so navedene osebe tudi dolžne predložiti Občini Sevnica in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pooblastil.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 56/96, 18/98).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41700-0001/99
Sevnica, dne 24. februarja 1999.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti