Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1999 z dne 12. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1999 z dne 12. 3. 1999

Kazalo

699. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1999, stran 1353.

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (Uradni list RS, št. 1/99) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1999
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih, februarja 1999 v primerjavi z januarjem 1999 je bil –0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do februarja 1999 je bil –0,001.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do februarja 1999 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih februarja 1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,020.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 1999 v primerjavi z januarjem 1999 je bil 0,004.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 1999 je bil 0,014.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 1999 je bil 0,007.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,056.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 1999 v primerjavi s povprečjem leta 1998 je bil 0,032.
Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 5. marca 1999.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije