Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1999 z dne 12. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1999 z dne 12. 3. 1999

Kazalo

681. Spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega sveta, stran 1297.

Na podlagi 101. člena ustave Republike Slovenije in 105. člena poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93) je Državni svet Republike Slovenije na seji dne 3. 3. 1999 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Državnega sveta
1. člen
V 42. členu poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93) se za četrtim odstavkom dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“(5) Predsednik pristojne komisije in predsednik druge komisije se lahko dogovorita za skupno sejo obeh komisij.
(6) V primeru skupne seje je glasovanje ločeno po posameznih komisijah.“
2. člen
V drugem odstavku 99. člena se črta besedilo “oziroma komisijo, pristojno za vprašanja političnega sistema“.
Prvi stavek tretjega odstavka tega člena se spremeni tako, da se glasi:
“Delegacijo Državnega sveta za obisk pri organih v drugih državah določi na predlog pristojne komisije Državni svet, kadar pa iz časovnih razlogov to ni mogoče, določi delegacijo predsednik Državnega sveta.“
V četrtem odstavku tega člena se na koncu stavka črta pika in doda naslednje besedilo: “najkasneje v roku 30 dni.“
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) O programu obiska tuje delegacije so seznanjeni državni svetniki ter se praviloma lahko vključijo k posameznemu delu programa, če se predhodno prijavijo.“
3. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-26
Ljubljana, dne 3. marca 1999.
Predsednik
Državnega sveta
Republike Slovenije
Tone Hrovat l. r.

AAA Zlata odličnost