Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999

Kazalo

505. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Žužemberk v letu 1999, stran 940.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, odločba US 63/95 – obvezna razlaga, odločba US 44/96, odločba US 26/97 in 70/79) in 34. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) je Občinski svet občine Žužemberk na 2. seji dne 29. 1. 1999 na predlog župana sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Žužemberk v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna za leto 1999 se financiranje javne porabe Občine Žužemberk začasno financira po proračunu za leto 1998 Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na Občino Žužemberk.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme porabiti mesečno povprečno ena dvanajstina sredstev proračuna za leto 1998 Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na Občino Žužemberk.
3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Žužemberk za leto 1999.
4. člen
Določila odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1998 se bodo smiselno uporabljala tudi v obdobju začasnega financiranja v letu 1999.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 26/99
Žužemberk, dne 29. januarja 1999.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.