Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

195. Uredba o geografski označbi Lipicanec, stran 327.

Na podlagi prvega odstavka 22. člena sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št. 10/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o geografski označbi Lipicanec
1. člen
(geografska označba)
V skladu s prvim odstavkom 22. člena Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št. 10/95) se ime geografskega porekla Lipicanec zavaruje kot geografska označba za avtohtono plemenito pasmo konjev svetovnega ugleda, ki izvirajo z območja Lipice in jih odlikujejo značilnosti po 3. členu te uredbe.
Varstvo geografske označbe Lipicanec iz prvega odstavka tega člena vključuje tudi krajevno ime Lipica ter njune izpeljanke in prevode v druge jezike.
2. člen
(uporaba geografske označbe)
Geografska označba Lipicanec se uporablja izključno za zaznamovanje konjev, za katere so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
– ustrezajo značilnostim, navedenim v 3. členu te uredbe;
– so vpisani v rodovniške knjige, ki jih neposredno vodijo pristojne službe v Republiki Sloveniji, ali jih vodijo od teh služb pooblaščene organizacije oziroma osebe;
– so žigosani z enim od uradnih znakov iz priloge k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
3. člen
(značilnosti)
Značilnosti konja, na katerega se geografska označba nanaša, so naslednje:
– je srednjega okvira v formatu položenega pravokotnika;
– glava je nekoliko večja, suha in plemenita, bolj ali manj konveksnega profila;
– vrat je visoko nasajen, pogosto labodji, viher je nekoliko nižji;
– hrbet je daljši, vendar širok in čvrst;
– ledja so ravna in široka, križ je raven z visoko nasajenim repom;
– pleče je nekoliko strmo, dovolj dolgo in dobro omišičeno;
– prsa so globoka in široka, rebra dobro obokana;
– stegno je dobro omišičeno, noge so močne z dobro izraženimi sklepi in srednje velikimi kopiti;
– stoja je korektna, hodi visoki in dovolj izdatni;
– višina vihra (palica/trak) je pri kobilah od 148 do 165 cm in pri žrebcih od 150 do 168 cm;
– povprečna teža odrasle živali je približno 500 kg;
– barva je siva ali bela, ki se doseže med 6. in 10. letom starosti, oziroma redkeje se pojavljata rjava ali črna barva.
4. člen
(vpis v register)
Geografska označba Lipicanec se vpiše v register označb porekla blaga pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino z dnem uveljavitve te uredbe.
5. člen
(uradna znaka)
Uradna znaka iz priloge te uredbe sta uradna znaka za kontrolo in garancijo za označevanje konjev, na katere se nanaša geografska označba Lipicanec.
Oba uradna znaka se mednarodno zavarujeta v skladu s 6. členom ter Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/74 in 7/86, Uradni list RS-MP, št. 9/92).
6. člen
(zavrnitev znamke po uradni dolžnosti)
Vsako zahtevo za registracijo znamke, ki vsebuje ali je sestavljena iz geografske označbe Lipicanec, imena kraja Lipica, izpeljank ter prevodov geografske označbe in krajevnega imena, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino zavrne oziroma razglasi za nično po uradni dolžnosti za katerokoli vrsto blaga ali storitev, ki ne izvira z območja Lipice.
7. člen
(notifikacija)
Ta uredba se notificira pri Svetu za trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine pri Svetovni trgovinski organizaciji v Ženevi.
8. člen
(izvedba postopkov)
Postopek za pridobitev mednarodnega varstva uradnih znakov iz drugega odstavka 5. člena te uredbe in postopek za notifikacijo po 7. členu te uredbe izvede Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 391-01/99-1
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost