Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

187. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogašovci, stran 306.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 45/95, 2/96 in 20/96) je Občinski svet občine Rogašovci na 17. izredni seji dne 25. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogašovci
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske javne ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Rogašovci in ceste med naselji v Občini Rogašovci in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 347–05–144/98–03/Brank z dne 11. 9. 1998.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste v Občini Murska Sobota z dne 25. 11. 1983, objavljenega v Uradnih objavah, št. 34/83.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 76/98
Rogašovci, dne 25. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost