Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

186. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radeče, stran 304.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 13., 14., 19. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet občine Radeče na 42. seji dne 10. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radeče
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzamejo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Radeče in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Radeče.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Radeče in ceste med naselji v Občini Radeče in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v mestu Radeče in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
6. člen
Javne poti (JP) v mestu Radeče so:
7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenim s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 423330, 122010, 372270, 342010, 372040, 372320, 372400, 342020, 342030, 342040, 342050 in od št. 842000 do 842950.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati »seznam cest z označbo št. 7/91« in vsi ostali dokumenti o razvrščanju cest na območju Občine Radeče.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-07-106/98
Radeče, dne 10. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost