Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

183. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, stran 264.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 10. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 22. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Novo mesto in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG) v mestu Novo mesto in
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Novo mesto in v naseljih Straža, Otočec, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk.
3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Mestni občini Novo mesto in ceste med naselji v Mestni občini Novo mesto in naselji v sosednjih občinah Trebnje, Škocjan, Šentjernej, Dobrepolje, in Ivančna gorica so:
4. člen
Lokalne ceste (LC) v mestu Novo mesto razvrščene v podkategorije, so:
–glavne mestne ceste (LG)
–zbirne mestne ceste (LZ)
5. člen
Lokalne ceste v naseljih Straža, Otočec, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk z uvedenim uličnim sistemom so:
– zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Straža so:
– zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Otočec so:
– zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Dolenjske Toplice so:
– zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Mirna Peč so:
– zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Žužemberk so:
6. člen
Javne poti (JP) v mestu Novo mesto so:
7. člen
–Javne poti (JP) v naselju Straža z uvedenim uličnim sistemom so:
–Javne poti (JP) v naselju Otočec z uvedenim uličnim sistemom so:
–Javne poti (JP) v naselju Gabrje z uvedenim uličnim sistemom so:
–Javne poti (JP) v naselju Dolž z uvedenim uličnim sistemom so:
–Javne poti (JP) v naselju Uršna sela z uvedenim uličnim sistemom so:
–Javne poti (JP) v naselju Dolenjske Toplice z uvedenim uličnim sistemom so:
–Javne poti (JP) v naselju Mirna Peč z uvedenim uličnim sistemom so:
–Javne poti (JP) v naselju Žužemberk z uvedenim uličnim sistemom so:
8. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
9. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347–05–144/98–03/Brank.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka za Mestno občino Novo mesto preneha veljati odlok o določitvi lokalnih in nekategoriziranih cest na območju Občine Novo mesto (SDL, št. 30/81).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012–111/98–12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l.r.

AAA Zlata odličnost