Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

181. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Moravske Toplice, stran 258.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95, 60/95 in 23/96) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji, dne 9. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Moravske Toplice
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki jih prevzemamo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naseljih Moravske Toplice in Martjanci.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Moravske Toplice in ceste med naselji v Občini Moravske Toplice in naselji sosednjih občin;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji sosednjih občin so:
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– mestne in krajevne ceste (LK)
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
7. člen
Javne poti za kolesarje (KJ).
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št.347-06-144/98 -03/Brank z dne 2. 6. 1998.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste v Občini Murska Sobota (Uradni objave št. 34/83) na območju sedanje Občine Moravske Toplice.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 673
Moravske Toplice, dne 9. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost