Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

180. Odredba določitvi razporeda delovnega časa in uradnih ur za delo v Občinski upravi občine Kungota, stran 257.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS in Uradni list RS , št. 57/94 in 14/95), 59. in 60. členom statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95) in 2. členom odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kungota (MUV, št. 12/95) in 6. členom pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinskem uradu Občine Kungota izdajam naslednjo
O D R E D B O
1. člen
S to odredbo je določen razpored delovnega časa in uradnih ur za delo v Občinski upravi občine Kungota.
Razpored zagotavlja:
– nemoteno izvajanje nalog občine in njenih organov,
– učinkovito delovanje občinske uprave,
– učinkovito reševanje vlog in pobud občanov.
2. člen
V delovnih dneh je delovni čas razporejen:
V ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter petek od 8. do 13. ure.
Uradne ure za stranke so:
ponedeljek   od 9. do 11. ure
torek     od 9. do 11. ure
sreda     od 9. do 11. ure
        od 14. do 16. ure
četrtek    od 9. do 11. ure
        od 14. do 16. ure
3. člen
V času uradnih ur so delavci občinske uprave na voljo strankam in občanom. Izven uradnih ur so dolžni sprejemati stranke le, če gre za nujne zadeve, ki jih ni mogoče odločiti, ne da bi nastale nepopravljive posledice za stranke oziroma občane.
4. člen
Razpored uradnih ur mora biti objavljen in biti na vidnem mestu v prostorih občinske uprave.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, s tem dnem pa preneha veljati odredba objavljena v Uradnem listu RS, št. 71/95.
Zg. Kungota, dne 8. januarja 1999.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost