Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

179. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1999, stran 257.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95, 9/96, 44/96, 73/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US RS), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) in 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/95), je Občinski svet občine Ig na 39. redni seji dne 16. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ig za leto 1999 se financiranje javne porabe občine v letu 1999 začasno financira po tem sklepu.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme mesečno porabiti za financiranje dejavnosti iz sredstev zagotovljene porabe največ do ene dvanajstine sredstev zagotovljenih v proračunu leta 1998 oziroma sorazmeren del sredstev povprečne porabe v letu 1998.
3. člen
Ne glede na določila iz 2. člena tega sklepa, so iz začasnega financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se smejo porabiti le namensko in v višini, kot so pridobljena.
Iz začasnega financiranja so izvzeta tudi sredstva, ki so bila v proračunu za leto 1998 planirana za investicije, vendar le-te niso bile dokončane ali plačane v letu 1998. Navedena sredstva se prenesejo v leto 1999 za poplačilo in financiranje nalog, ki so določene s proračunom občine za leto 1998.
4. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge, ki so financirane s proračuna občine izvrševati v mejah sredstev, določenih v 2. členu tega sklepa, pri čemer morajo upoštevati postopke in določila, ki veljajo za izvrševanje odloka o proračunu Občine Ig za leto 1998 in določila, ki veljajo za proračun Republike Slovenije, pa se smiselno uporabljajo za proračune občin.
5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna občine za leto 1999 in se bodo izkazovali v zaključnem računu proračuna.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje, do sprejetja odloka o proračunu Občine Ig za leto 1999.
Št. 1523/98
Ig, dne 16. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost