Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

177. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava, stran 254.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 11. člena statuta Občine Dornava (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 15/95) je Občinski svet občine Dornava na 36. seji dne 9. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga povezujejo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v občini Dornava
– ceste med naselji sosednjih občin.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih poti (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03 dne 19. 11. 1998.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35-23-567/98
Dornava, dne 9. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava
Jožef Hojnik l. r.

AAA Zlata odličnost