Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

176. Ugotovitev, da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata, stran 254.

V zvezi z ugotovitvijo Občinskega sveta občine Cerknica, z dne 21. 12. 1998, da je članu Občinskega sveta občine Cerknica Valentinu Scheinu prenehal mandat na podlagi 37.a in 37.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US RS št. U-I-13/94-95, 45/94 - odl. US RS št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), je Občinska volilna komisija občine Cerknica na seji dne 29. 12. 1998, na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
u g o t o v i l a
da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije LDS v I. volilni enoti.
Ta kandidat je Leopold Oblak, roj. 21. 11. 1949, stanujoč v Cerknici, Rimska 12, diplomirani ekonomist.
Kandidat je dne 7. 1. 1999 podal izjavo, da sprejema mandat.
Št. 00607-19-1/98
Cerknica, dne 8. januarja 1999.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Cerknica
Mojca Štritof-Brus, dipl. jur. l. r.
Člani:
Igor Gornik l. r.
Mojmir Jovič l. r.
Zvonka Godeša l. r.

AAA Zlata odličnost