Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

168. Poročilo o izidu zakonodajnega referenduma o financiranju izgradnje TET 3, kot je predlagano v predlogu zakona za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za najetje kreditov za izgradnjo termoelektrarne Trbovlje 3, stran 252.

P O R O Č I L O
o izidu zakonodajnega referenduma o financiranju izgradnje TET 3, kot je predlagano v predlogu zakona za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za najetje kreditov za izgradnjo termoelektrarne Trbovlje 3
I
Republiška volilna komisija je na 26. seji dne 14. januarja 1999 na podlagi zapisnikov volilnih komisij volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja na zakonodajnem referendumu o financiranju izgradnje TET 3 kot je predlagano v predlogu zakona za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za najetje kreditov za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3, ki je bil 10. januarja 1999, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 10. januarja 1999 je imelo pravico glasovati skupaj 1,564.154 volivcev.
Glasovalo je skupaj 427.443 volivcev (27,3%), od tega je s potrdilom glasovalo 18 volivcev.
Oddanih je bilo 427.327 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 9.414 (2,2%) glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 417.913 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje: “Ali ste za to, da se vprašanje financiranja izgradnje TET 3 uredi tako, kot je predlagano s predlogom zakona za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za najetje kreditov za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3, in sicer:
– da se del sredstev zagotavlja iz vsakoletnega proračuna Republike Slovenije,
– da za obveznosti iz domačih in tujih posojil, ki jih bo najelo Javno podjetje Termoelektrarne Trbovlje, daje poroštvo Republika Slovenija,
– in da se izpušča vprašanje ostalih investicijskih sredstev, ki jih Javno podjetje Termoelektrarne Trbovlje samo nima, oziroma bi jih lahko pridobilo le pod pogojem trajnih državnih poroštev za administrativno in na račun plačnikov elektrike določeno ceno električne energije na njenem pragu za časa gradnje in za časa obratovanja TET 3?“
je z besedo “ZA“ odgovorilo 84.437 (19,76%) volivcev oziroma z besedo “PROTI“ 333.476 (78,04%) volivcev.
II
Republiška volilna komisija je na podlagi pete alinee 39. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, 38/96, 43/96 – odl. US, 57/96 in 82/98 – odl. US), skladno z določbami 23. člena istega zakona,
u g o t o v i l a,
da se je večina volivcev, ki so glasovali, odločila proti temu, da se vprašanje financiranja izgradnje TET 3 uredi tako, kot je predlagano s predlogom zakona za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za najetje kreditov za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3, in sicer:
– da se del sredstev zagotavlja iz vsakoletnega proračuna Republike Slovenije,
– da za obveznosti iz domačih in tujih posojil, ki jih bo najelo Javno podjetje Termoelektrarne Trbovlje, daje poroštvo Republika Slovenija,
– in da se izpušča vprašanje ostalih investicijskih sredstev, ki jih Javno podjetje Termoelektrarne Trbovlje samo nima, oziroma bi jih lahko pridobilo le pod pogojem trajnih državnih poroštev za administrativno in na račun plačnikov elektrike določeno ceno električne energije na njenem pragu za časa gradnje in za časa obratovanja TET 3?
Št. 10-6/96-57/98
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.
Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.
Člani
Igor Kaučič l. r.
Miroslava Palhartinger l. r.
Bogdan Biščak l. r.
Janez Pogorelec l. r.
Gregor Virant l. r.

AAA Zlata odličnost