Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1999 z dne 22. 1. 1999

Kazalo

164. Program pripravništva za poklic farmacevtski tehnik, stran 244.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) in prvega odstavka 12. ter prvega odstavka 15. člena pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92 in 59/96) minister za zdravstvo predpisuje
P R O G R A M
pripravništva za poklic farmacevtski tehnik
1
S tem programom so določeni obseg in vsebina programa pripravništva za farmacevtskega tehnika ter znanja, ki jih mora pripravnik obvladati za strokovni izpit.
2
Farmacevtski tehnik se v času pripravništva usposablja za samostojno delo ter pridobiva potrebne spretnosti in znanja za opravljanje poklica, tako da:
– spoznava in opravlja dela na različnih delovnih področjih pod vodstvom mentorja,
– se udeležuje izobraževalnih seminarjev, ki jih organizira Lekarniška zbornica.
3
Farmacevtski tehnik opravlja pripravništvo v lekarni. Znanje in spretnosti pridobiva na seminarjih iz socialne farmacije, poznavanja osnov pravne ureditve na področju zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja in osnov prve pomoči, varstva pri delu ter farmakoterapije v okviru Lekarniške zbornice.
4
Program pripravništva obsega:
– skupni program v trajanju 3 mesecev, ki se izvaja v lekarni,
– izbirni program v trajanju 3 mesecev, ki se opravlja pri delodajalcu.
5
Skupni program pripravništva opravlja pripravnik na naslednjih področjih:
– izdaja zdravil, dajanje navodil o uporabi zdravil, magistralna receptura, oblikovanje zdravil v trajanju dva in pol meseca (2,5)
– seminarji v trajanju pol meseca v okviru Lekarniške zbornice.
Vsebina skupnega programa in seznam znanj so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega programa.
6
Program strokovnega izpita obsega:
1. strokovne vsebine poklicnega področja,
2. prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah,
3. socialna farmacija,
4. osnove pravne ureditve na področju zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja.
7
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za farmacevtske tehnike, ki pričnejo opravljati pripravništvo po njegovi uveljavitvi.
Št. 166/98
Ljubljana, dne 29. decembra 1998.
Minister
za zdravstvo
dr. Marjan Jereb l. r.
                            Priloga 1
       VSEBINE IN OBSEG SKUPNEGA PROGRAMA
      PRIPRAVNIŠTVA ZA FARMACEVTSKEGA TEHNIKA

I. Izdajanje in dajanje navodil o uporabi zdravil
1. Izdajanja in dajanje navodil o uporabi zdravil B, C in
  skupine D
- poznavanje zdravil in medicinskih pripomočkov
- dajanje navodil pri samozdravljenju
- oblikovanje cene zdravil
- poznavanje vrednotenja dela v lekarni
- vodenje evidenc.
2. Nabava in prevzem zdravil in drugega blaga
- kontrola količine v skladu z dobavnico
- preverjanje skadence, videz ovojnine
- ustreznost deklaracij trgovskega blaga
- shranjevanje zdravil in ostalega blaga.
3. Magistralna receptura
- osnovna pravila magistralne recepture
- specifičnosti individualne priprave zdravil
- izdelava magistralnih zdravil.
4. Čiščenje in vzdrževanje opreme in prostorov.
5. Lekarniški informacijski sistem
- seznanitev s podatkovno zbirko za poslovne potrebe lekarn in
 AOR.
6. Oblikovanje zdravil
- poznavanje zahtev DPP za osebje
- poznavanje zahtev DPP za prostore in čiščenje
- poznavanje zahtev DPP za dokumentacijo in poznavanje
 dokumentacije
- prečiščena voda (postopki za pridobivanje, kakovost, zahteve)
- poznavanje tehnologije posameznih farmacevtskih oblik na
 praktičnih primerih
(teoretične osnove, farmacevtske surovine, tehnološki postopki)
- strojna oprema pri proizvodnji posameznih farmacevtskih oblik
- farmacevtska ovojnina
PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA poteka v okviru 1-6
II. Seminarji
- poznavanje predpisov pravne ureditve na področju zdravstvenega
 varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja
- socialna farmacija
- farmakoterapija
- osnove prve pomoči
- varstvo pri delu.

AAA Zlata odličnost