Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/1998 z dne 22. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/1998 z dne 22. 12. 1998

Kazalo

4577. Statutarni sklep o delovanju Občine Žužemberk do sprejema statuta občine, stran 8431.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Žužemberk na 1. seji dne 11. 12. 1998 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o delovanju Občine Žužemberk do sprejema statuta občine
1
Do sprejema sklepa o vsebini pečata Občine Žužemberk se za potrebe Občine Žužemberk uporablja pečat Občinske volilne komisije občine Žužemberk.
2
Občina Žužemberk bo do sprejema svojih predpisov uporabljala vse upravne predpise in akte, ki jih je sprejel Občinski svet mestne občine Novo mesto in ki niso v nasprotju z veljavno zakonodajo.
3
Občina Žužemberk pooblašča Mestno občino Novo mesto in soglaša, da bo ta v prehodnem obdobju, do vzpostavitve lastne uprave in drugih ustreznih javnih služb, zagotavljala izvajanje enotnega in celovitega sistema delovanja javnih služb in podjetij na področju komunale in infrastrukture, na področju osnovnega šolstva in otroškega varstva na celotnem območju Občine Žužemberk.
4
Odredbodajalec za izvajanje proračuna Občine Žužemberk je župan Občine Žužemberk Franc Škufca.
5
Statutarni sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejetja.
Št. 008-001/98
Žužemberk, dne 11. decembra 1998.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.