Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/1998 z dne 22. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/1998 z dne 22. 12. 1998

Kazalo

4559. Uredba o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v letu 1999 za industrijske izdelke, stran 8049.

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini ter dodatnih protokolov št. 4 in št. 5 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/97), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v letu 1999 za industrijske izdelke
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz industrijskih izdelkov, ki se v letu 1999 uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz držav pogodbenic CEFTA (Češke republike, Republike Madžarske, Republike Poljske in Slovaške republike).
2. člen
Izraz ‘uvoz‘ v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Češke republike in Slovaške republike, se uporablja carinska stopnja ‘prosto‘.
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Madžarske, se uporablja carinska stopnja ‘prosto‘, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke navedene v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Poljske, se uporablja carinska stopnja ‘prosto‘, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke navedene v prilogi 2 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v države pogodbenice CEFTA, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1101 – za industrijske izdelke po poreklu iz Češke republike,
– 1201 – za industrijske izdelke po poreklu iz Slovaške republike,
– 1301 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske,
– 1401 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republike Poljske.
6. člen
Predpis iz prvega odstavka 4. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 1998.
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 334-06/98-2
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina