Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1998 z dne 15. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1998 z dne 15. 12. 1998

Kazalo

4392. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice, stran 7391.

Na podlagi 48. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice
1
V sklepu o kontnem okviru za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 5/94, 28/94, 40/94, 19/95, 8/97, 73/97, 87/97 in 29/98) se v kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je sestavni del sklepa, opravijo naslednje spremembe in dopolnitve:
– uvedejo se naslednji novi računi:
v razredu 0:
0440  –  Terjatve za predujme
0441  –  Terjatve iz naslova premij pri dolg. posojilih odobrenih RS
0642  –  Kapitalske naložbe v sklade socialnega zavarovanja s pravico upravljanja
0643  –  Kapitalske naložbe v enote centralne ravni države brez pravice upravljanja
0644  –  Kapitalske naložbe v enote lokalne ravni države brez pravice upravljanja
0645  –  Kapitalske naložbe v sklade socialnega zavarovanja brez pravice upravljanja
v razredu 1:
1003  –  Prehodni račun poravnalnega računa
1004  –  Evidenčni račun za giro kliring
1103  –  Prehodni račun pozicije na transakcijskem računu
1541  –  Terjatve za obresti do enot lokalne ravni države
1542  –  Terjatve za obresti do skladov socialnega zavarovanja
1544  –  Dvomljive in sporne obresti do enot centralne ravni države
1545  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do enot centralne ravni države
1546  –  Dvomljive in sporne obresti do enot lokalne ravni države
1547  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do enot lokalne ravni države
156  –  Terjatve za obresti do neprofitnih izvaj. storitev gospodinjstvom
1560  –  Terjatve za obresti do neprofitnih izvaj. storitev gospodinjstvom
1568  –  Dvomljive in sporne obresti do neprofitnih izvaj. storitev gospodinjstvom
1569  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do neprofitnih izvaj. storitev gospodinjstvom
1571  –  Terjatve za obresti do samostojnih podjetnikov
1576  –  Dvomljive in sporne obresti do samostojnih podjetnikov
1577  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do samostojnih podjetnikov
1641  –  Terjatve iz danih jamstev enotam lokalne ravni države
1642  –  Terjatve iz danih jamstev skladom socialnega zavarovanja
1644  –  Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev enotam centralne ravni države
1645  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih jamstev enotam centralne ravni države
1646  –  Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev enotam lokalne ravni države
1647  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih jamstev enotam lokalne ravni države
166  –  Terjatve iz danih jamstev neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
1660  –  Terjatve iz danih jamstev neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
1668  –  Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
1669  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih jamstev neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
167  –  Terjatve iz danih jamstev samostojnim podjetnikom
1670  –  Terjatve iz danih jamstev samostojnim podjetnikom
1678  –  Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev samostojnim podjetnikom
1679  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih jamstev samostojnim podjetnikom
1771  –  Druge terjatve do samostojnih podjetnikov
1776  –  Dvomljive in sporne druge terjatve do samostojnih podjetnikov
1777  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev do samostojnih podjetnikov
1781  –  Druge terjatve do samostojnih podjetnikov v tuji valuti
1786  –  Dvomljive in sporne druge terjatve do samostojnih podjetnikov v tuji valuti
1787  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev do samostojnih podjetnikov v tuji valuti
1791  –  Terjatve za revalorizacijske obresti do enot centralne ravni države
1792  –  Terjatve za revalorizacijske obresti do enot lokalne ravni države
1932  –  Terjatve v obračunu iz poslov s samostojnimi podjetniki
1933  –  Terjatve v obračunu iz poslov s samostojnimi podjetniki v tuji valuti
v razredu 2:
2540  –  Obveznosti za obresti do enot centralne ravni države
2541  –  Obveznosti za obresti do enot lokalne ravni države
2542  –  Obveznosti za obresti do skladov socialnega zavarovanja
256  –  Obveznosti za obresti do neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
2560  –  Obveznosti za obresti do neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
2570  –  Obveznosti za obresti do prebivalstva
2571  –  Obveznosti za obresti do samostojnih podjetnikov
2791  –  Obveznosti za revalorizacijske obresti do samostojnih podjetnikov
2792  –  Obveznosti za revalorizacijske obresti do enot centralne ravni države
2793  –  Obveznosti za revalorizacijske obresti do enot lokalne ravni države
2799  –  Obveznosti za revalorizacijske obresti do neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
2932  –  Obveznosti v obračunu iz poslov s samostojnimi podjetniki
2933  –  Obveznosti v obračunu iz poslov s samostojnimi podjetniki v tuji valuti
v razredu 3:
3241  –  Kratkoročna posojila enotam lokalne ravni države v tuji valuti
3242  –  Kratkoročna posojila skladom socialnega zavarovanja v tuji valuti
3244  –  Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila enotam centralne ravni države v tuji valuti
3245  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil enotam centralne ravni države v tuji valuti
3246  –  Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila enotam lokalne ravni države v tuji valuti
3247  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil enotam lokalne ravni države v tuji valuti
327  –  Kratkoročna posojila gospodinjstvom
3271  –  Kratkoročna posojila samostojnim podjetnikom v tuji valuti
3276  –  Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila samostojnim podjetnikom v tuji valuti
3277  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil samostojnim podejtnikom v tuji valuti
329  –  Kratkoročna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom v tuji valuti
3290  –  Kratkoročna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom v tuji valuti
3298  –  Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom v tuji valuti
3299  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom v tuji valuti
3441  –  Dolgoročna posojila enotam lokalne ravni države v tuji valuti
3442  –  Dolgoročna posojila skladom socialnega zavarovanja v tuji valuti
3444  –  Dolgoročna posojila enotam lokalne ravni države za refinanciranje v tuji valuti
3445  –  Dolgoročna posojila skladom socialnega zavarovanja za refinanciranje v tuji valuti
347  –  Dolgoročna posojila gospodinjstvom v tuji valuti
3471  –  Dolgoročna posojila samostojnim podjetnikom v tuji valuti
3472  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil samostojnim podjetnikom v tuji valuti
3473  –  Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil samostojnim podjetnikom v tuji valuti
3474  –  Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila samostojnim podjetnikom v tuji valuti
3475  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil samostojnim podjetnikom v tuji valuti
349  –  Dolgoročna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom v tuji valuti
3490  –  Dolgoročna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom v tuji valuti
3491  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom v tuji valuti
3497  –  Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom v tuji valuti
3498  –  Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom v tuji valuti
3499  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom v tuji valuti
v razredu 4:
4242  –  Kratkoročna posojila skladom socialnega zavarovanja
4244  –  Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila enotam centralne ravni države
4245  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil enotam centralne ravni države
4246  –  Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila enotam lokalne ravni države
4247  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil enotam lokalne ravni države
4271  –  Kratkoročna posojila samostojnim podjetnikom
4276  –  Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila samostojnim podjetnikom
4277  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil samostojnim podjetnikom
429  –  Kratkoročna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
4290  –  Kratkoročna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
4298  –  Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
4299  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
4344  –  Dvomljive in sporne naložbe v vrednostne papirje enot centralne ravni države
4345  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih naložb v vrednostne papirje enot centralne ravni države
4346  –  Dvomljive in sporne naložbe v vrednostne papirje enot lokalne ravni države
4347  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih naložb v vrednostne papirje enot lokalne ravni države
4442  –  Druge kratkoročne naložbe v enote lokalne ravni države
4443  –  Druge kratkoročne naložbe v sklade socialnega zavarovanja
v razredu 5:
5141  –  Dolgoročna posojila enotam lokalne ravni države
5144  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil enotam centralne ravni države
5145  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil enotam lokalne ravni države
5171  –  Dolgoročna posojila samostojnim podjetnikom
5172  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil samostojnim podjetnikom
5173  –  Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil samostojnim podjetnikom
5174  –  Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila samostojnim podjetnikom
5175  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil samostojnim podjetnikom
519  –  Dolgoročna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
5190  –  Dolgoročna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
5196  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
5197  –  Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
5198  –  Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
5199  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
5242  –  Dolgoročna posojila za investicije skladom socialnega zavarovanja
5244  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije enotam centralne ravni države
5245  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije enotam lokalne ravni države
5271  –  Dolgoročna posojila za investicije samostojnim podjetnikom
5272  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije samostojnim podjetnikom
5274  –  Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije samostojnim podjetnikom
5275  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za investicije samostojnim podjetnikom
529  –  Dolgoročna posojila za investicije neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
5290  –  Dolgoročna posojila za investicije neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
5296  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
5297  –  Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za investicije neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
5298  –  Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
5299  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za investicije neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
5344  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje enot centralne ravni države
5345  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje enot lokalne ravni države
5443  –  Druge dolgoročne naložbe v enote lokalne ravni države
5444  –  Druge dolgoročne naložbe v sklade socialnega zavarovanja
5445  –  Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v enote centralne ravni države
v razredu 7:
7272  –  Vloge samostojnih podjetnikov od predujmov, prejetih za izvajanje investicijskih del v tujini in za izvoz opreme v tuji valuti
7273  –  Računi samostojnih podjetnikov iz naslova agencijskih, špedicijskih in turistično-agencijskih poslov
7274  –  Računi samostojnih podjetnikov iz naslova reeksportnih poslov v tuji valuti
7275  –  Sredstva samostojnih podjetnikov, ustvarjena s prodajo v prostih carinskih prodajalnah v tuji valuti
7276  –  Sredstva proste carinske cone samostojnih podjetnikov v tuji valuti
7389  –  Druge vloge na vpogled neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
7440  –  Kratkoročno vezane vloge enot centralne ravni države v tuji valuti
7441  –  Kratkoročno vezane vloge enot lokalne ravni države v tuji valuti
7442  –  Kratkoročno vezane vloge skladov socialnega zavarovanja v tuji valuti
v razredu 8:
8073  –  Žiro računi samostojnih podjetnikov
8078  –  Okvirna posojila samostojnim podjetnikom
809  –  Žiro računi neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
8090  –  Žiro računi neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
8099  –  Okvirna posojila neprofitnim izv. storitev gospodinjstvom
8140  –  Transakcijski računi enot centralne ravni države
817  –  Transakcijski računi gospodinjstev
8171  –  Transakcijski računi samostojnih podjetnikov
8178  –  Okvirna posojila na transakcijskih računih samostojnih podjetnikov
819  –  Transakcijski računi neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
8190  –  Transakcijski računi neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
8199  –  Okvirna posojila na transakcijskih računih neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
8245  –  Nerazporejena sredstva in druge vloge skladov socialnega zavarovanja
8246  –  Sredstva enot centralne ravni države za nakazila v tujino
8247  –  Sredstva državnih enot lokalne ravni države za nakazila v tujino
8248  –  Sredstva skladov socialnega zavarovanja za nakazila v tujino
8278  –  Druge omejene vloge samostojnih podjetnikov
829  –  Druge vloge na vpogled neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
8290  –  Druge vloge na vpogled neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
8299  –  Druge omejene vloge neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
876  –  Vezane vloge skladov socialnega zavarovanja
8760  –  Vezane vloge skladov socialnega zavarovanja do 30 dni
8761  –  Vezane vloge skladov socialnega zavarovanja od 31 dni do 90 dni
8762  –  Vezane vloge skladov socialnega zavarovanja od 91 do 180 dni
8763  –  Vezane vloge skladov socialnega zavarovanja od 181 dni do enega leta
8774  –  Vezane vloge samostojnih podjetnikov do 30 dni
8775  –  Vezane vloge samostojnih podjetnikov od 31 dni do 90 dni
8776  –  Vezane vloge samostojnih podjetnikov od 91 dni do 180 dni
8777  –  Vezane vloge samostojnih podjetnikov od 181 dni do enega leta
879  –  Vezane vloge neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
8790  –  Vezane vloge neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom do 30 dni
8791  –  Vezane vloge neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom od 31 dni do 90 dni
8792  –  Vezane vloge neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom od 91 do 180 dni
8793  –  Vezane vloge neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom od 181 do enega leta
v razredu 9:
9241  –  Dolgoročne vloge enot lokalne ravni države
9242  –  Dolgoročne vloge skladov socialnega zavarovanja
9245  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog enot centralne ravni države
9247  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog skladov socialnega zavarovanja
9274  –  Dolgoročne vloge samostojnih podjetnikov
9277  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog samostojnih podjetnikov
929  –  Dolgoročne vloge neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
9290  –  Dolgoročne vloge neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
9296  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog neprofitnih izv. storitev gospodinjstvom
– dopolnijo in spremenijo se nazivi naslednjim računom, ki pravilno glasijo:
v razredu 0:
064  –  Kapitalske naložbe v državo
0640  –  Kapitalske naložbe v enote centralne ravni države s pravico upravljanja
0641  –  Kapitalske naložbe v enote lokalne ravni države s pravico upravljanja
0648  –  Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v državi
0649  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih naložb v državi
v razredu 1:
1342  –  Blagajniški zapisi in zakladne menice Republike Slovenije
154  –  Terjatve za obresti do države
1540  –  Terjatve za obresti do enot centralne ravni države
1548  –  Dvomljive in sporne obresti do skladov socialnega zavarovanja
1549  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do skladov socialnega zavarovanja
157  –  Terjatve za obresti do gospodinjstev
164  –  Terjatve iz danih jamstev državi
1640  –  Terjatve iz danih jamstev enotam centralne ravni države
1648  –  Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev skladom socialnega zavarovanja
1649  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih jamstev skladom soc. zavar.
1694  –  Terjatve za plačila izvršena v tuji valuti iz danih jamstev do države
1742  –  Terjatve do poravnalnega računa za prodane vrednostne papirje
177  –  Druge terjatve do gospodinjstev
178  –  Druge terjatve do gospodinjstev v tuji valuti
1794  –  Terjatve za revalorizacijske obresti do skladov socialnega zavarovanja
1797  –  Terjatve za revalorizacijske obresti do gospodinjstev
193  –  Terjatve v obračunu iz poslov z gospodinjstvi
v razredu 2:
254  –  Obveznosti za obresti do države
257  –  Obveznosti za obresti do gospodinjstev
2742  –  Obveznosti do poravnalnega računa za nakup vrednostnih papirjev za račun banke
2794  –  Obveznosti za revalorizacijske obresti do skladov socialnega zavarovanja
293  –  Obveznosti v obračunu iz poslov z gospodinjstvi
v razredu 3:
324  –  Kratkoročna posojila državi v tuji valuti
3240  –  Kratkoročna posojila enotam centralne ravni države v tuji valuti
3248  –  Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila skladom socialnega zavarovanja v tuji valuti
3249  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil skladom socialnega zavarovanja v tuji valuti
344  –  Dolgoročna posojila državi v tuji valuti
3440  –  Dolgoročna posojila enotam centralne ravni države v tuji valuti
3443  –  Dolgoročna posojila enotam centralne ravni države za refinanciranje v tuji valuti
3446  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil državi v tuji valuti
3447  –  Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil državi v tuji valuti
3448  –  Dvomljiva in sporna posojila državi v tuji valuti
3449  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil državi v tuji valuti
v razredu 4:
424  –  Kratkoročna posojila državi
4240  –  Kratkoročna posojila enotam centralne ravni države
4241  –  Kratkoročna posojila enotam lokalne ravni države
4248  –  Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila skladom socialnega zavarovanja
4249  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil skladom socialnega zavarovanja
427  –  Kratkoročna posojila gospodinjstvom
434  –  Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje države
4340  –  Kratkoročne naložbe v obveznice in zakladne menice Republike Slovenije
4341  –  Kratkoročne naložbe v druge vrednostne papirje enot centralne ravni države
4342  –  Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje enot lokalne ravni države
4343  –  Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje skladov socialnega zavarovanja
4348  –  Dvomljive in sporne naložbe v vrednostne papirje skladov socialnega zavarovanja
4349  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih naložb v vrednostne papirje skladov socialnega zavarovanja
444  –  Kratkoročno vložena sredstva v državo
4440  –  Druge kratkoročne naložbe v enote centralne ravni države
4441  –  Odkupljene kratkoročne terjatve od države
4446  –  Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od države
4448  –  Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v državo
4449  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročno vloženih sredstev v državi
v razredu 5:
514  –  Dolgoročna posojila državi
5140  –  Dolgoročna posojila enotam centralne ravni države
5142  –  Dolgoročna posojila skladom socialnega zavarovanja
5146  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil skladom socialnega zavarovanja
5147  –  Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil državi
5148  –  Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila državi
5149  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil državi
517  –  Dolgoročna posojila gospodinjstvom
518  –  Dolgoročna posojila za investicije državi
5240  –  Dolgoročna posojila za investicije enotam centralne ravni države
5241  –  Dolgoročna posojila za investicije enotam lokalne ravni države
5246  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije skladom socialnega zavarovanja
5247  –  Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za investicije državi
5248  –  Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije državi
5249  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za investicije državi
527  –  Dolgoročna posojila za investicije gospodinjstvom
528  –  Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje države
5341  –  Dolgoročne naložbe v druge vrednostne papirje enot centralne ravni države
5342  –  Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje enot lokalne ravni države
5343  –  Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje skladov socialnega zavarovanja
5346  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje skladov socialnega zavarovanja
5347  –  Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v vrednostne papirje države
5348  –  Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne papirje države
5349  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v vrednostne papirje države
544  –  Dolgoročno vložena sredstva v državo
5440  –  Druge dolgoročne naložbe v enote centralne ravni države
5441  –  Odkupljene dolgoročne terjatve od države
5442  –  Diskont pri odkupljenih terjatvah od države
5446  –  Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v enote lokalne ravni države
5447  –  Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno vloženih sredstev v državo
5448  –  Dvomljiva in sporna dolgoročna vložena sredstva v državo
5449  –  Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno vloženih sredstev v državo
v razredu 7:
727  –  Računi in druge vloge na vpogled gospodinjstev v tuji valuti
744  –  Kratkoročno vezane vloge države v tuji valuti
745  –  Kratkoročno vezane vloge gospodinjstev v tuji valuti
764  –  Dolgoročne obveznosti do države po prevzetih dolgovih v tuji valuti
7640  –  Dolgoročne obveznosti do enot centralne ravni države po prevzetih dolgovih v tuji valuti
7646  –  Tekoča zapadlost dolgoročnih obveznosti do enot centralne ravni države po prevzetih dolgovih v tuji valuti
767  –  Dolgoročne vloge gospodinjstev v tuji valuti
v razredu 8:
804  –  Žiro računi države
8040  –  Žiro računi enot centralne ravni države
8042  –  Žiro računi enot lokalne ravni države
8044  –  Žiro računi skladov socialnega zavarovanja
807  –  Žiro in tekoči računi gospodinjstev
814  –  Transakcijski računi države
8142  –  Transakcijski računi enot lokalne ravni države
8144  –  Transakcijski računi skladov socialnega zavarovanja
8149  –  Okvirna posojila na transakcijskih računih države
824  –  Druge vloge na vpogled države
8240  –  Izločena sredstva za investicije in posebne posle enot centralne ravni države
8241  –  Izločena sredstva za investicije in posebne posle enot lokalne ravni države
8242  –  Izločena sredstva za investicije in posebne posle skladov socialnega zavarovanja
8243  –  Nerazporejena sredstva in druge vloge enot centralne ravni države
8244  –  Nerazporejena sredstva in druge vloge enot lokalne ravni države
8249  –  Druge omejene vloge države
827  –  Druge vloge na vpogled gospodinjstev
844  –  Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev od države
8440  –  Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev od enot centralne ravni države do 30 dni
8441  –  Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev od enot lokalne ravni države do 30 dni
8442  –  Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev od enot centralne ravni države od 31 dni do enega leta
8443  –  Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev enot lokalne ravni države od 31 dni do enega leta
874  –  Vezane vloge države
8740  –  Vezane vloge enot centralne ravni države do 30 dni
8741  –  Vezane vloge enot lokalne ravni države do 30 dni
8742  –  Vezane vloge enot centralne ravni države od 31 dni do 90 dni
8743  –  Vezane vloge enot lokalne ravni države od 31 dni do 90 dni
8744  –  Vezane vloge enot centralne ravni države od 91 dni do 180 dni
8745  –  Vezane vloge enot lokalne ravni države od 91 dni do 180 dni
8746  –  Vezane vloge enot centralne ravni države od 181 dni do enega leta
8747  –  Vezane vloge enot lokalne ravni države od 181 dni do enega leta
877  –  Vezane vloge gospodinjstev
v razredu 9:
9004  –  Navadne delnice
    –  vpis države
9007  –  Navadne delnice
    –  vpis gospodinjstev
9014  –  Prednostne delnice
    –  vpis države
9017  –  Prednostne delnice
    –  vpis gospodinjstev
924  –  Dolgoročne vloge države
9240  –  Dolgoročne vloge enot centralne ravni države
9246  –  Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog enot lokalne ravni države
927  –  Dolgoročne vloge gospodinjstev
97   –  Druge dolgoročne obveznosti
– ukinejo se naslednji računi:
v razredu 5:
5243  –  Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo javnemu sektorju
v razredu 8:
8002  –  Žiro računi podjetnikov posameznikov
    –  obrtniki
8072  –  Žiro računi društev in civilno pravnih oseb
8041  –  Žiro računi skladov republike
8043  –  Žiro računi skladov lokalnih skupnosti
8102  –  Transakcijski računi podjetnikov posameznikov
8143  –  Transakcijski računi skladov lokalnih skupnosti
v razredu 9:
9243  –  Dolgoročne vloge javnega sektorja za stanovanjsko gradnjo
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za knjiženja od 1. 1. 1999 dalje.
Ljubljana, dne 8. decembra 1998.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.