Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1998 z dne 15. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1998 z dne 15. 12. 1998

Kazalo

4382. Uredba o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje 'prosto', stran 7185.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), v zvezi s 6. in 7. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje ‘prosto‘ pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in 26/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje ‘prosto‘
1. člen
S to uredbo se določa uporaba znižane carinske stopnje oziroma stopnje ‘prosto‘ pri uvozu posameznega blaga na carinsko območje Republike Slovenije.
2. člen
Uporaba nižje carinske stopnje od stopenj, določenih v carinski tarifi ali stopnja ‘prosto‘ za posamezno blago pri obračunu carinskega dolga je določena v seznamu blaga po tarifnih oznakah v prilogi k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba preneha veljati uredba o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje ‘prosto‘ (Uradni list RS, št. 79/97).
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 424-14/98-1
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA

-----------------------------------------------------------------
Tarifna                        Enota
številka   Opis                 mere  stopnja
-----------------------------------------------------------------

0105     Domača perutnina (kokoši, race,
       gosi, purani in pegatke), žive
       živali

       - Mase do vključno 185 g:

0105 12 00  - - purani:

0105 12 009  - - - drugi .................................... 40

0105 19    - - druga:

0105 19 20  - - - gosi:

0105 19 209  - - - - druge .................................. 10

       - Druga:

0105 99    - - druga:

0105 99 10  - - - race:

0105 99 109  - - - - druge .................................. 40

0105 99 20  - - - gosi:

0105 99 209  - - - - druge .................................. 40

0105 99 50  - - - pegatke:

0105 99 509  - - - - druge ................................... 5


0409 00 000  Med, naravni ................................... 30

0707 00    Kumarice in kumarice, seže ali ohlajene

0707 00 900  - Kumarice (katerih velikost je taka,
       da jih je v 1 kg 45 kosov ali več) ............. 30

0709     Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

       - Užitne gobe in gomoljike:

0709 51    - - užitne gobe:

0709 51 100  - - - gojene gobe .............................. 15


0710     Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari
       ali vreli vodi), zamrznjene

0710 10 000  - Krompir ...................................... 45

0712     Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose
       ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

0712 90    - Druge vrtnine, mešanice vrtnin:

0712 90 050  - - krompir, cel ali narezan na kose
       ali krhlje, vendar ne nedalje pripravljen ...... 20

0809     Marelice, češnje in višnje, breskve
       (vključno z nektarinami), slive,
       trnulje, sveže

0809 10 00  - Marelice:

0809 10 002  - - od 21. junija do 31. julija ................ 30

0809 20    - Češnje in višnje:

0809 20 05  - - - višnje (Prunus cerasus):

0809 20 052  - - od 21. maja do 15. julija .................. 30

0809 20 053  - - - od 16. julija do 31. julija .............. 20

0809 20 95  - - - druge

0809 20 952  - - - od 21. maja do 15. julija ................ 30

0809 20 953  - - - od 16. julija do 31. julija .............. 20

0809 40    - Slive in trnulje:

0809 40 05  - - slive:

0809 40 052  - - - od 1. julija do 30. septembra ............ 30


0810     Drugo sadje, sveže

0810 30    - Črni, beli in rdeči ribez in
       kosmulje:

0810 30 100  - - črni ribez ................................. 20

0810 30 300  - - rdeči ribez ................................ 20

0810 30 900  - - drugo ...................................... 20

0810 40    - Brusnice, borovnice in drugo
       sadje rodu Vaccinium:

0810 40 500  - - sadeži vrste Vaccinium
       macrocarpon in Vaccinium corymbosum ............ 20

0810 40 900  - - drugo ...................................... 20


1101     Pšenična moka ali moka iz mešanice
       žit na podlagi pšenice

       - Pšenična moka:

1101 00 110  - - iz trde pšenice ............................ pr


1302     Rastlinski sokovi in ekstrakti;
       pektinske snovi, pektinati in
       pektati; agar-agar in druge sluzi ter
       sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
       rastlinskih proizvodov, modificirani
       ali nemodificirani

       - Rastlinski sokovi in ekstrakti:

1302 19    - - drugi:

1302 19 100  - - - iz Quassia amara; aloje in mane ........... 2

1302 19 300  - - - mešanice zelenjavnih ekstraktov
       za proizvodnjo pijač ali pripravo
       hrane ........................................... 2


1507     Sojino olje in njegove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda
       kemično nemodificirano

1507 10    - Surovo olje, vključno degumirano
       (brez smole):

1507 10 100  - - za tehnične in industrijske
       namene, razen za proizvodnjo hrane
       za človeško prehrano ........................... pr

1507 10 900  - - drugo ...................................... pr


1512     Olje iz sončničnih semen, semen
       žafranike in bombaževega semena in
       njihove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano

       - Olje iz sončnic in žafranike in
       njegove frakcije:

1512 11    - - surovo olje:

1512 11 100  - - - za tehnične ali industrijske
       namene, razen proizvodnje hrane za
       človeško prehrano .............................. pr

       - - - drugo:

1512 11 910  - - - - olje iz sončničnih semen ............... pr

1512 11 990  - - - - olje iz žafranike ...................... pr

1512 19    - - drugo:

1512 19 100  - - - za tehnične ali industrijske
       namene, razen za proizvodnjo hrane
       za človeško prehrano ........................... pr


1513     Olje kokosovega oreha (kopre),
       palmovega jedra (košice), palmovega
       oreha in njegove frakcije, rafinirano
       ali nerafinirano, toda kemično
       nemodificirano

       - Olje kokosovega oreha (kopre) in
       njegove frakcije:

1513 11    - - surovo olje:

1513 11 100  - - - za tehnične ali industrijske
       namene, razen za proizvodnjo hrane
       za človeško prehrano .......................... pr

1513 19    - - drugo:

       - - - drugo:

1513 19 300  - - - - za tehnične ali industrijske
       namene, razen za proizvodnjo hrane
       za človeško prehrano .......................... pr


1514     Olje iz ogrščice (repično olje)
       ali gorčice in njegove frakcije,
       rafinirano ali nerafinirano,
       toda kemično nemodificirano

1514 10    - Surovo olje:

1514 10 100  - - za tehnične ali industrijske
       namene, razen za proizvodnjo hrane
       za človeško prehrano ........................... pr

1514 10 900  - - drugo ...................................... pr

1514 90    - Drugo:

1514 90 100  - - za tehnične ali industrijske
       namene, razen za proizvodnjo hrane
       za človeško prehrano ........................... pr

1515     Druge rastlinske masti in olja, nehlapna
       (vključno z jojoba oljem), in njihove
       frakcije, prečiščeni in neprečiščeni,
       toda kemično nemodificirani

1515 30    - Ricinusovo olje in njegove frakcije

1515 30 100  - - za proizvodnjo aminoundekanske
       (undecilenske) kisline za uporabo pri
       proizvodnji sintetičnih tekstilnih
       vlaken ali umetnih plastičnih
       materialov ..................................... pr

1515 30 900  - - drugo ...................................... pr

1515 90    - Drugo:

       - - olje iz tobakovega semena in
       njegove frakcije:

       - - - surovo olje:

1515 90 210  - - - - za tehnične ali industrijske
       namene, razen za prozvodnjo hrane za
       človeško prehrano .............................. pr

       - - - drugo:

1515 90 310  - - - - za tehnične ali industrijske
       namene, razen za prozvodnjo hrane za
       človeško prehrano ............................... 2

       - - druga olja in njihove frakcije:

       - - - surova olja:

1515 90 400  - - - - za tehnične ali industrijske
       namene, razen za proizvodnjo hrane
       za človeško prehrano ........................... pr


1518 00    Živalske ali rastlinske masti in olja
       in njihove frakcije, kuhani,
       oksidirani, dehidrirani, žveplani,
       pihani, polimerizirani s segrevanjem
       v vakuumu ali v inertnem plinu ali
       drugače kemično modificirani, razen
       tistih iz tar. št. 1516; mešanice ali
       preparati iz živalskih ali rastlinskih
       masti ter olj ali iz frakcije
       različnih masti ali olj iz tega
       poglavja, neustrezni za prehrano, ki
       niso omenjeni in ne zajeti na drugem
       mestu

       - Pripravljena rastlinska olja,
       tekoča, mešana, za tehnične ali
       industrijske namene, razen za
       pripravo hrane za človeško prehrano:

1518 00 310  - - surova ...................................... 2

1518 00 390  - - druga ....................................... 2


2203 00    Pivo iz slada (z vsebnostjo alkohola nad 0,5 vol.%)

       - V posodah, ki vsebujejo 10 litrov
       ali manj:

2203 00 010  - - v steklenicah .............................. 40

2203 00 090  - - drugo ...................................... 40

2203 00 100  - V posodah, ki vsebujejo več kot 10
       litrov ......................................... 40


2207     Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo
       alkohola 80 vol.% ali več; denaturirani
       etanoli, s katero koli vsebnostjo
       alkohola

2207 10 000  - Etanol, z vsebnostjo 80 vol.% ali
       več, nedenaturiran ............................. pr

2207 20 000  - Denaturirani alkoholi, s katero koli
       vsebnostjo alkohola ............................ pr


2503 00    Žveplo vseh vrst, razen
       sublimiranega, usedlinskega in
       koloidnega žvepla

2503 00 900  - Drugo ........................................ pr


2518     Dolomit, žgan ali nežgan; dolomit,
       grobo klesan ali razžagan ali kako
       drugače razrezan v kvadratne ali
       pravokotne bloke ali plošče,
       aglomerirani dolomit (vključno
       terdolomit)

2518 20 000  - Dolomit, žgan (magnezijev-kalcijev
       oksid) ........................................ pr


2707     Olja in drugi proizvodi, dobljeni z
       destilacijo katrana iz črnega premoga
       pri visoki temperaturi; podobni
       proizvodi, pri katerih masa
       aromatskih sestavin presega maso
       nearomatskih sestavin

2707 60 000  - Fenoli ....................................... pr


2710 00    Olja, dobljena iz nafte, in olja,
       dobljena iz bituminoznih mineralov,
       razen surovih; proizvodi, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali
       več olj iz nafte ali olj, dobljenih
       iz bituminoznih mineralov, če so ta
       olja osnovne sestavine teh proizvodov

       - Lahka olja:

       - - za druge namene:

       - - - drugo:

2710 00 390  - - - - druga lahka olja ...................... pr

       - Srednja olja:

       - - za druge namene:

       - - - kerozini:

2710 00 510  - - - - reaktivno letalsko gorivo ............. pr

       - Težka olja:

       - - mazalna olja; druga olja:

2710 00 810  - - - za uporabo v specifičnih
       procesih ....................................... pr

2710 00 830  - - - za kemično predelavo, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s
       tar. podšt. 2710 00 81 ......................... pr

       - - - za druge namene:

2710 00 880  - - - - tekočine za hidravlične
       namene ......................................... pr

2710 00 920  - - - - olja za menjalnike in
       reduktorje ..................................... pr

2710 00 940  - - - - sredstva za obdelavo kovin,
       za ločevanje kalupov, antikorozivna
       olja ........................................... pr

2710 00 960  - - - - elektroizolacijska olja ................ pr

2710 00 97  - - - - druga mazalna in druga olja
       ter masti: ...................................... pr

2710 00 971  - - - - - kurilna in pogonska olja,
       ki ne ustrezajo definiciji navedeni
       v dodatni opombi 1(f) niti 1(g)
       olja ter masti (npr. mazut) .................... pr

2710 00 972  - - - - - masti ................................ pr

2710 00 979  - - - - - druga ................................ pr


2711     Naftni plini in drugi plinasti
       ogljikovodiki

       - Utekočinjeni:

2711 12    - - propan:

       - - - propan s čistočo vsaj 99%:

2711 12 110  - - - - za pogonsko gorivo ali
       kurjavo ........................................ pr

       - V plinskem stanju:

2711 21 000  - - naravni plin ............................... pr


2712     Vazelin; parafinski vosek,
       mikrokristalni vosek iz nafte,
       stiskani parafini, ozokerit, vosek iz
       rjavega premoga ali lignita, vosek iz
       šote, drugi mineralni voski in
       podobni proizvodi, dobljeni s sintezo
       ali drugimi postopki, pobarvani ali
       nepobarvani

2712 90    - Drugo:

       - - drugo:

       - - - drugo:

2712 90 910  - - - - mešanice 1-alkenov, ki
       vsebujejo 80 mas.% ali več 1-alkenov
       dolžine verige več kot 24, vendar
       manj kot 28 ogljikovih atomov .................. pr

2712 90 990  - - - - drugo .................................. pr


2801     Fluor, klor, brom in jod

2801 30    - Fluor; brom:

2801 30 900  - - brom ....................................... pr


2802 00 000  Žveplo, sublimirano ali oborjeno;
       koloidno žveplo ................................ pr


2804     Vodik, žlahtni plini in druge
       nekovine

2804 10 000  - Vodik ........................................ pr

       - Žlahtni plini:

2804 21 000  - - argon ...................................... pr

2804 29    - - drugi:

2804 29 100  - - - helij .................................... pr

2804 29 900  - - - drugi .................................... pr

2804 50    - Bor, telur:

2804 50 100  - - bor ........................................ pr

2804 50 900  - - telur ...................................... pr

       - Silicij:


2805     Alkalijske in zemeljsko-alkalijske
       kovine; kovine redkih zemelj in
       skandij in itrij, vključno njihove
       medsebojne mešanice in zlitine; živo
       srebro

       - Alkalijske kovine:

2805 19 000  - - druge ...................................... pr

       - Zemeljsko-alkalijske kovine:

2805 21 000  - - kalcij ..................................... pr

2805 30    - Redke zemeljske kovine, skandij
       in itrij, vključno njihove medsebojne
       mešanice in zlitine:

2805 30 100  - - njihove mešanice ali zlitine ............... pr

2805 30 900  - - drugo ...................................... pr

2805 40    - Živo srebro:

2805 40 100  - - v steklenicah z neto vsebino
       34,5 kg (standardna teža) katerih
       FOB vrednost (vrednost blaga do meje)
       po steklenici ne presega 224 ECU ............... pr


2806     Klorovodik (klorovodikova kislina);
       klorsulfonska kislina

2806 20 000  - Klorsulfonska kislina ........................ pr

2808 00 000  Solitrna kislina; sulfonitritne
       kisline ........................................ pr


2809     Difosforjev pentoksid; fosforjeva
       kislina in polifosforjeve kisline

2809 10 000  - Difosforjev pentoksid ........................ pr

2809 20 000  - Fosforjeva kislina in
       polifosforjeve kisline ......................... pr


2810 00    Borovi oksidi; borove kisline:

2810 00 100  - Diborov trioksid ............................. pr

2810 00 900  - Drugo ........................................ pr


2811     Druge anorganske kisline in druge
       anorganske kisikove spojine nekovin

       - Druge anorganske kisline:

2811 11 000  - - fluorovodik (fluorovodikova
       kislina) ....................................... pr

2811 19    - - druge:

2811 19 100  - - - vodikov bromid (bromovodikova
       kislina) ....................................... pr

2811 19 200  - - - vodikov cianid (cianovodikova
       kislina) ....................................... pr

2811 19 800  - - - druge .................................... pr

       - Druge anorganske kisikove spojine
       nekovin:

2811 22 000  - - silicijev dioksid .......................... pr

2811 23 000  - - žveplov dioksid ............................ pr

2811 29    - - druge:

2811 29 300  - - - dušikovi oksidi .......................... pr

2811 29 900  - - - drugo .................................... pr


2812     Halogenidi in oksihalogenidi
       nekovin

2812 10    - Kloridi in oksikloridi:

       - - fosforja:

2812 10 110  - - - fosforjev triklor oksid
       (fosforil triklorid) ........................... pr

2812 10 180  - - drugo ...................................... pr

2812 10 910  - - - dižveplov diklorid ....................... pr

2812 10 930  - - - žveplov diklorid ......................... pr

2812 10 940  - - - fosgen (ogljikov klorid) ................. pr

2812 10 950  - - - tionil diklorid (tionil klorid) .......... pr

2812 10 99  - - drugo:

2812 10 991  - - - - spojine iz priloge 2
       (BSP) .......................................... pr

2812 10 999  - - - - drugo .................................. pr

2812 90 000  - Drugi ........................................ pr


2813     Sulfidi nekovin; fosforjev trisulfid,
       komercialni

2813 10 000  - Ogljikov disulfid ............................ pr

2813 90    - Drugi:

2813 90 100  - - fosforjevi sulfidi, komercialni
       fosforjev trisulfid ............................ pr


2814     Amoniak, brezvodni ali v vodni
       raztopini

2814 10 000  - Amoniak, brezvodni ........................... pr

2814 20 000  - Amoniak, v vodni raztopini ................... pr


2815     Natrijev hidroksid (kavstična soda);
       kalijev hidroksid (kavstična
       pepelika); natrijevi ali kalijevi
       peroksidi

       - Natrijev hidroksid (kavstična
       soda):

2815 11 000  - - trden ...................................... pr

2815 20    - Kalijev hidroksid (kavstična
       pepelika):

2815 20 100  - - trden ...................................... pr

2815 20 900  - - v vodni raztopini (kalijev
       lug ali tekoči kalijev lug) .................... pr


2817 00 000  Cinkov oksid; cinkov peroksid .................. pr


2818     Umetni korund, kemično določen ali
       ne; aluminijev oksid; aluminijev
       hidroksid

2818 10    - Umetni korund, kemično določen ali
       ne:

2818 10 100  - - bel, rožnat ali rubinasto rdeč,
       ki vsebuje več kot 97,5 mas.%
       aluminijevega oksida ........................... pr

2818 10 900  - - drug ....................................... pr

2818 20 000  - Aluminijev oksid, razen umetnega
       korunda ........................................ pr

2818 30 000  - Aluminijev hidroksid ......................... pr


2819     Kromovi oksidi in hidroksidi

2819 10 000  - Kromov trioksid (CrO3) ....................... pr

2819 90    - Drugi:

2819 90 100  - - kromov dioksid ............................. pr

2819 90 900  - - drugi ...................................... pr


2820     Manganovi oksidi

2820 10 000  - Manganov dioksid ............................. pr

2820 90    - Drugi

2820 90 100  - - manganov oksid, ki vsebuje 77
       mas.% ali več mangana .......................... pr

2820 90 900  - - drugi ...................................... pr


2821     Železovi oksidi in hidroksidi;
       zemeljske barve, ki vsebujejo po masi
       70 mas.% ali več vezanega železa,
       preračunanega kot Fe2O3

2821 10 000  - Železovi oksidi in hidroksidi ................ pr


2822 00 000  Kobaltovi oksidi in hidroksidi;
       komercialni kobaltovi oksidi ................... pr


2824     Svinčevi oksidi; minij in oranžni
       svinčev oksid

2824 10 000  - Svinčev monoksid (emajl, svinčevo
       rumenilo) ...................................... pr

2824 20 000  - Minij in oranžni svinčev oksid ............... pr

2824 90 000  - Drugo ........................................ pr


2825     Hidrazin in hidroksilamin in njune
       anorganske soli; druge anorganske
       baze; drugi kovinski oksidi,
       hidroksidi in peroksidi

2825 10 000  - Hidrazin in hidroksilamin ter njune
       anorganske soli ................................ pr

2825 20 000  - Litijev oksid in hidroksid ................... pr

2825 30 000  - Vanadijevi oksidi in hidroksidi .............. pr

2825 50 000  - Bakrovi oksidi in hidroksidi ................. pr

2825 70 000  - Molibdenovi oksidi in hidroksidi ............. pr

2825 80 000  - Antimonovi oksidi ............................ pr

2825 90    - Drugo:

2825 90 200  - - berilijev oksid in hidroksid ............... pr

2825 90 600  - - kadmijev oksid ............................. pr

2825 90 800  - - drugi ...................................... pr


2826     Fluoridi; fluorosilikati,
       fluoroaluminati in druge kompleksne
       fluorove soli

       - Fluoridi:

2826 11 000  - - amonija ali natrija ........................ pr

2826 12 000  - - aluminija .................................. pr

2826 19 000  - - drugi ...................................... pr

2826 20 000  - Natrijevi ali kalijevi
       fluorosilikati ................................. pr

2826 30 000  - Natrijev heksafluoroaluminat
       (sintetični kriolit) ........................... pr

2826 90    - Drugo:

2826 90 100  - - dikalijev heksafluorocirkonat .............. pr

2826 90 900  - - drugo ...................................... pr


2827     Kloridi, oksikloridi in
       hidroksikloridi; bromidi in
       oksibromidi; jodidi in oksijodidi

2827 10 000  - Amonijev klorid .............................. pr

2827 20 000  - Kalcijev klorid .............................. pr

       - Drugi kloridi:

2827 31 000  - - magnezija .................................. pr

2827 36 000  - - cinka ...................................... pr

2827 38 000  - - barija ..................................... pr

2827 39    - - drugi:

2827 39 900  - - - drugi .................................... pr

       - Oksikloridi in hidroksikloridi:

2827 41 000  - - bakra ...................................... pr

2827 49    - - drugi:

2827 49 100  - - - svinca ................................... pr

2827 49 900  - - - drugi .................................... pr

2827 60 000  - Jodidi in oksijodidi ......................... pr


2828     Hipokloriti; komercialni kalcijev
       hipoklorit (klorovo apno); kloriti;
       hipobromiti

2828 90 00  - Drugo:

2828 90 009  - drugo ........................................ pr


2829     Klorati in perklorati; bromati in
       perbromati; jodati in perjodati

       - Klorati:

2829 11 000  - - natrija .................................... pr

2829 90    - Drugo:

2829 90 400  - - bromati kalija ali natrija ................. pr


2830     Sulfidi; polisulfidi

2830 10 000  - Natrijevi sulfidi ............................ pr

2830 30 000  - Kadmijev sulfid .............................. pr

2830 90    - Drugi:

2830 90 110  - - sulfidi kalcija; antimona; železa .......... pr

2830 90 190  - - drugi ...................................... pr


2831     Ditioniti in sulfoksilati

2831 10 000  - Natrija ...................................... pr

2831 90 000  - Drugi ........................................ pr


2832     Sulfiti; tiosulfati

2832 10 000  - Natrijevi sulfiti ............................ pr

2832 20 000  - Drugi sulfiti ................................ pr


2833     Sulfati; galuni; peroksisulfati
       (persulfati)

       - Natrijevi sulfati:

2833 11 000  - - dinatrijev sulfat .......................... pr

2833 19 000  - - drugi ...................................... pr

       - Drugi sulfati:

2833 21 000  - - magnezija .................................. pr

2833 23 000  - - kroma ...................................... pr

2833 24 000  - - niklja ..................................... pr

2833 25 000  - - bakra ...................................... pr

2833 27 000  - - barija ..................................... pr

2833 29    - - drugi:

2833 29 100  - - - kadmija .................................. pr

2833 29 300  - - - kobalta; titana .......................... pr

2833 29 500  - - - železa ................................... pr

2833 29 900  - - - drugi .................................... pr

2833 30    - Galuni:

2833 40 000  - Peroksisulfati (persulfati) .................. pr


2834     Nitriti; nitrati

2834 10 000  - Nitriti ...................................... pr

       - Nitrati:

2834 21 000  - - kalija ..................................... pr

2834 29    - - drugi:

2834 29 900  - - - drugi .................................... pr


2835     Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati
       (fosfiti), fosfati in polifosfati

2835 10 000  - Fosfinati (hipofosfiti) in
       fosfonati (fosfiti) ............................ pr

       - Fosfati:

2835 25    - - kalcijev hidrogenortofosfat
       ("dikalcijev fosfat"):

2835 25 100  - - - z vsebnostjo fluora do 0,005%
       po masi, v suhem, anhidridnem
       proizvodu ...................................... pr

2835 25 900  - - - z vsebnostjo fluora 0,005% ali
       več, toda manj kot 0,2% po masi, v
       suhem anhidridnem proizvodu .................... pr

2835 26    - - drugi kalcijevi fosfati:

2835 26 900  - - - z vsebnostjo fluora 0,005% ali
       več po masi, v suhem anhidridnem
       proizvodu ...................................... pr


2836     Karbonati; peroksikarbonati
       (perkarbonati); komercialni amonijev
       karbonat, ki vsebuje amonijev
       karbamat

2836 20 000  - Dinatrijev karbonat .......................... pr

2836 30 000  - Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev
       bikarbonat) .................................... pr

2836 40 000  - Kalijevi karbonati ........................... pr

2836 50 000  - Kalcijev karbonat ............................ pr

2836 60 000  - Barijev karbonat ............................. pr

       - Drugo:

2836 92 000  - - stroncijev karbonat ........................ pr

2836 99    - - drugo:

       - - - karbonati:

2836 99 180  - - - - drugi .................................. pr


2837     Cianidi, oksicianidi in kompleksni
       cianidi

       - Cianidi in oksicianidi:

2837 11 000  - - natrija .................................... pr

2837 19 000  - - drugi ...................................... pr


2839     Silikati; komercialni silikati
       alkalijskih kovin

       - Natrija:

2839 11 000  - - natrijevi metasilikati ..................... pr

2839 20 000  - Kalija ....................................... pr

2839 90 000  - Drugi ........................................ pr


2840     Borati; peroksiborati (perborati)

2840 20    - Drugi borati:

2840 20 900  - - drugo ...................................... pr


2841     Oksi in peroksi soli kovinskih kislin

2841 40 000  - Kalijev dikromat ............................. pr

2841 80 000  - Volframati ................................... pr

2841 90    - Druge:

2841 90 100  - - antimonati ................................. pr

2841 90 300  - - cinkati in vanadati ........................ pr


2842     Druge soli anorganskih kislin ali
       peroksi kislin, razen azidov

2842 90    - Drugo:

2842 90 900  - - drugo ...................................... pr


2843     Plemenite kovine v koloidnem stanju,
       anorganske in organske spojine
       plemenitih kovin, kemično določene
       ali nedoločene; amalgami plemenitih
       kovin

2843 10    - Plemenite kovine v koloidnem
       stanju:

2843 10 100  - - srebro ..................................... pr

2843 10 900  - - drugo ...................................... pr

       - Srebrove spojine:

2843 21 000  - - srebrov nitrat ............................. pr

2843 30 000  - Spojine zlata ................................ pr


2844     Radioaktivni kemični elementi in
       radioaktivni izotopi (vključno
       fisijski in oploditveni kemični
       elementi in izotopi) in njihove
       spojine; mešanice in ostanki, ki
       vsebujejo te proizvode

2844 30    - Uran, osiromašen z U 235, in
       njegove spojine; torij in njegove
       spojine; zlitine, disperzije
       (vključno kermeti), keramični
       proizvodi in mešanice, ki vsebujejo
       uran, osiromašen z U 235, torij in
       spojine teh proizvodov:

       - - uran, osiromašen z U 235;
       zlitine, disperzije (vključno
       kermeti), keramični proizvodi in
       mešanice, ki vsebujejo uran,
       osiromašen z U 235, ali spojine tega
       proizvoda:

2844 30 110  - - - kermeti .................................. pr

2844 30 190  - - - drugo .................................... pr

       - - torij; zlitine, disperzije
       (vključno kermeti), keramični
       proizvodi in mešanice, ki vsebujejo
       torij ali spojine tega proizvoda:

2844 30 510  - - - kermeti .................................. pr


2845     Izotopi, razen izotopov iz tar. št.
       2844; anorganske in organske spojine
       teh izotopov, kemično določene ali
       nedoločene

2845 10 000  - Težka voda (devterijev oksid) ................ pr

2845 90    - Drugo:

2845 90 90  - - drugo:

2845 90 901  - - - diagnostični ali terapeutski
       preparati, ki se uporabljajo v
       medicini ....................................... pr


2848 00 000  Fosfidi, kemično določeni ali
       nedoločeni, razen železovih fosfidov ........... pr


2849     Karbidi, kemično določeni ali
       nedoločeni

2849 20 000  - Silicija ..................................... pr

2849 90 900  - - drugi ...................................... pr


2850 00    Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in
       boridi, kemično določeni ali ne;
       razen spojin, ki so tudi karbidi iz
       tar. št. 2849

2850 00 200  - Hidridi; nitridi ............................. pr

2850 00 700  - Silicidi ..................................... pr


2851 00    Druge anorganske spojine (vključno z
       destilirano ali elektroneprevodno
       vodo in vodo podobne čistoče);
       utekočinjen zrak (z izločenimi ali
       neizločenimi žlahtnimi plini);
       stisnjen zrak; amalgami, razen
       amalgamov plemenitih kovin

2851 00 80  - Drugo ........................................ pr

2851 00 801  - - cianamid ................................... pr


2901     Aciklični ogljikovodiki

2901 10    - Nasičeni:

2901 10 100  - - za uporabo kot pogonsko gorivo
       ali ogrevanje .................................. pr


2902     Ciklični ogljikovodiki

       - Cikloalkani, cikloalkeni in
       cikloterpeni:

2902 19    - - drugi:

2902 19 300  - - - azulen in njegovi alkilni
       derivati ....................................... pr

2902 20    - Benzen:

2902 20 100  - - za uporabo kot pogonsko gorivo
       ali za kurjavo ................................. pr

       - Ksileni (čistoče nad 95%):

2902 44    - - izomeri ksilenov v mešanici:

2902 44 100  - - - za uporabo kot pogonsko gorivo
       ali za kurjavo ................................. pr

2902 50 000  - Stiren ....................................... pr

2902 60 000  - Etilbenzen ................................... pr

2902 70 000  - Kumen ........................................ pr

2902 90    - Drugi:

2902 90 500  - - viniltolueni ............................... pr

2902 90 600  - - 1,3-diizopropilbenzen ...................... pr


2903     Halogenski ogljikovodiki derivati

       - Nasičeni klorirani derivati
       acikličnih ogljikovodikov:

2903 12 000  - - diklormetan (metilenklorid) - CH2Cl2 ....... pr

2903 13 000  - - kloroform (triklormetan) - CHCl3 ........... pr

2903 16 000  - - 1,2-diklorpropan
       (propilen-diklorid) in diklorbutani ............ pr

2903 19    - - drugi:

2903 19 900  - - - drugi .................................... pr

       - Klorirani derivati nenasičenih
       acikličnih ogljikovodikov:

2903 23 000  - - tetrakloretilen (perkloretilen) -
       C2CI4 .......................................... pr

2903 29 000  - - drugi ...................................... pr

2903 30    - Fluorirani, bromirani ali jodirani
       derivati acikličnih ogljikovodikov:

       - - bromirani:

2903 30 330  - - - bromometan - CH3Br ....................... pr

2903 30 350  - - - dibromometan - CHBr2 ..................... pr

       - Halogenirani derivati acikličnih
       ogljikovodikov, ki vsebujejo dva ali
       več različnih halogenskih elementov:

2903 41 000  - - triklorofluorometan - (CFC - 11) ........... pr

2903 44    - - diklortetrafluoroetani in
       klorpentafluoretan:

2903 44 100  - - - diklortetrafluoroetani -
       (CFC - 114)) ................................... pr

2903 44 900  - - - klorpentafluoroetan -
       (CFC - 115) .................................... pr

2903 45    - - drugi perhalogenirani derivati,
       samo s fluorom in klorom:

2903 45 100  - - - klorotrifluorometan -
       (CFC - 13) ..................................... pr

2903 45 150  - - - pentaflorofluoroetan -
       (CFC - 111) .................................... pr

2903 45 200  - - - tetraklorodifluoroetani-
       (CFC - 112) .................................... pr

2903 45 250  - - - heptaklorofluoropropani -
       (CFC - 211) .................................... pr

2903 45 300  - - - heksaklorodifluoropropani -
       (CFC - 212) .................................... pr

2903 45 350  - - - pentaklorotrifluoropropani -
       (CFC - 213) .................................... pr

2903 45 400  - - - tetraklorotetrafluoropropani -
       (CFC - 214) .................................... pr

2903 45 450  - - - trikloropentafluoropropani -
       (CFC - 215) .................................... pr

2903 45 500  - - - dikloroheksafluoropropani -
       (CFC - 216) .................................... pr

2903 45 550  - - - kloroheptafluoropropani -
       (CFC - 217) .................................... pr

2903 46    - - bromoklorodifluorometan,
       bromotrifluorometan in
       dibromtetrafluoretani:

2903 46 100  - - - bromoklorodifluorometan -
       HALON - 1211 ................................... pr

2903 46 200  - - - bromotrifluorometan - HALON -
       1301 ........................................... pr

2903 46 900  - - - dibromtetrafluoroetani -
       HALON - 2402 ................................... pr

2903 47 000  - - drugi perhalogenirani derivati ............. pr

2903 49    - - drugi:

       - - - halogenirani samo s fluorom in
       klorom:

2903 49 100  - - - - - iz metana, etana ali
       propana (npr. F-22 (klordifluormetan) ......... pr

2903 49 200  - - - - - drugi ............................... pr

       - - - halogenirani samo s fluorom in
       bromom:

2903 49 300  - - - - iz metana, etana in propana ........... pr

2903 49 400  - - - - drugi .................................. pr

2903 49 800  - - - drugi .................................... pr

       - Halogenirani derivati ciklanskih,
       ciklenskih in cikloterpenskih
       ogljikovodikov:

2903 51    - - 1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan:

2903 59    - - drugi:

2903 59 100  - - - 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)
       cikloheksan .................................... pr

2903 59 300  - - - tetrabromociklooktani .................... pr

       - Halogenirani derivati aromatičnih
       ogljikovodikov:

2903 61 000  - - klorbenzen, o- diklorbenzen in
       p-diklorbenzen ................................. pr

2903 62 000  - - heksaklorbenzen in DDT
       (1,1,1-triklor-2,2 bis(p-klorfenil)
       etan) .......................................... pr

2903 69    - - drugi:

2903 69 100  - - - 2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzen ........... pr

2903 69 900  - - - drugi .................................... pr


2904     Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
       ogljikovodikov, halogenirani ali
       nehalogenirani

2904 10 000  - Derivati, ki vsebujejo samo sulfo-
       skupine, njihove soli in etil estre ............ pr

2904 90    - Drugi:

2904 90 400  - - trikloronitrometan (kloropikrin) ........... pr

2904 90 850  - - drugi ...................................... pr


2905     Aciklični alkoholi in njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati

       - Nasičeni enohidroksilni alkoholi:

2905 12 000  - - propan-1-ol (propilalkohol) in
       propan- 2-ol (izopropil- alkohol) .............. pr

2905 13 000  - - butan-1-ol (n-butilalkohol) ................ pr

2905 14    - - drugi butanoli:

2905 14 100  - - - 2-metilpropan-2-ol (terc-butil
       alkohol) ....................................... pr

2905 14 900  - - - drugi .................................... pr

2905 17 000  - - dodekan-1-ol (laurilalkohol),
       heksadekan-1-ol (cetilalkohol) in
       oktadekan-1-ol (stearilalkohol) ................ pr

       - Dioli:

2905 31 000  - - etilenglikol (etandiol) .................... pr

2905 32 000  - - propilenglikol (propan-1,2-diol) ........... pr

2905 39    - - drugi:

2905 39 300  - - - 2,4,7,9-tetrametildeka-5-in-4,
       7-diol ......................................... pr

2905 39 800  - - - drugi .................................... pr

       - Drugi večhidroksilni alkoholi:

2905 41 000  - - 2-etil-2-(hidroksimetil)
       propan-1,3-diol (trimetilolpropan) ............. pr

2905 42 000  - - pentaeritritol ............................. pr

2905 43 000  - - manitol .................................... pr

2905 44    - - D-glucitol (sorbitol):

       - - - v vodni raztopini:

2905 44 110  - - - - ki vsebuje do vključno 2% po
       masi D-manitola, računano na vsebnost
       D-glucitola .................................... pr

2905 44 190  - - - - drugi .................................. pr

       - - - drugi:

2905 44 910  - - - - ki vsebuje do vključno 2% po
       masi D-manitola, računano na vsebnost
       D-glucitola .................................... pr

2905 44 990  - - - - drugi .................................. pr

2905 49    - - drugi:

2905 49 100  - - - trioli; tetroli .......................... pr

       - - - drugi:

       - - - - estri glicerola s spojinami,
       ki vsebujejo kislinske funkcije iz
       tar.št. 2904:

2905 49 510  - - - - - s sulfohalogeniranimi
       derivati ....................................... pr

2905 50    - Halogenski, sulfo-,nitro- ali
       nitrozo-derivati acikličnih
       alkoholov:

2905 50 20  - - iz monohidridnih alkoholov:

2905 50 202  - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) .............. pr

       - - iz polihidridnih alkoholov:

2905 50 990  - - - drugi .................................... pr


2906     Ciklični alkoholi in njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati

       - Ciklanski, ciklenski ali
       cikloterpenski:

2906 11 000  - - mentol ..................................... pr

2906 19 000  - - drugo ...................................... pr

2907     Fenoli; fenolni alkoholi

       - Monofenoli:

2907 11 000  - - fenol (hidroksibenzen) in njegove
       soli ........................................... pr

2907 12 000  - - krezoli in njihove soli .................... pr

2907 13 000  - - oktilfenol, nonilfenol in njuni
       izomeri; njune soli ............................ pr

2907 19 000  - - drugi ...................................... pr

       - Polifenoli:

2907 21 000  - - rezorcinol in njegove soli ................. pr

2907 22    - - hidrokinon (kinol) in njegove
       soli:

2907 22 100  - - - hidrokinon (kinol) ....................... pr


2908     Halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati fenolov ali fenol
       alkoholov

2908 20 000  - Derivati, ki vsebujejo samo sulfo-
       skupine, njihove soli in estri ................. pr


2909     Etri,eter-alkoholi, eter-fenoli,
       eter-alkohol- fenoli, peroksidi
       alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi
       ketonov (kemično določeni ali
       nedoločeni) in njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Aciklični etri in njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati:

2909 11 000  - - dietileter ................................. pr

2909 19 000  - - drugo ...................................... pr

2909 30    - Aromatski etri in njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

2909 30 100  - - difenileter ................................ pr

       - - bromirani derivati:

2909 30 310  - - - pentabromodifenil eter; 1,2,4,5-
       tetrabromo-3,6-bis (pentabromofenoksi)
       benzen ......................................... pr

2909 30 350  - - - 1,2 bis (2, 4,
       6-tribromofenoksi)etan, namenjen za
       proizvodnjo akrilonitril-butadien-
       stirena (ABS) .................................. pr

2909 30 900  - - drugo ...................................... pr

       - Eter-alkoholi in njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati:

2909 41 000  - - 2,2-oksidietanol (dietilenglikol,
       digol) ......................................... pr

2909 42 000  - - monometil etri etilenglikola ali
       dietilenglikola ................................ pr

2909 43 000  - - monobutil etri etilenglikola ali
       dietilenglikola ................................ pr

2909 44 000  - - drugi monoalkil etri
       etilenglikola ali dietilenglikola .............. pr

2909 49    - - drugo:

       - - - aciklični:

2909 49 110  - - - - 2-(2-kloroetoksi) etanol ............... pr

2909 49 190  - - - - drugo .................................. pr

2909 50    - Eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli in
       njihovi halogenski, sulfo- nitro- ali
       nitrozo- derivati:

2909 50 900  - - drugo ...................................... pr

2909 60 000  - Peroksidi alkoholov, peroksidi
       etrov, peroksidi ketonov in njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati .............................. pr


2910     Epoksidi, epoksialkoholi,
       epoksifenoli in epoksietri s
       tričlenskim obročem in njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati

2910 10 000  - Etilenoksid (oksiran) ........................ pr

2910 30 000  - Epiklorhidrin (1-kloro-2,3-
       epoksipropan) .................................. pr

2910 90 000  - Drugo ........................................ pr


2911 00 000  Acetali in polacetali z drugimi
       kisikovimi funkcijami ali brez njih
       in njihovi halogenski, sulfo-, nitro-
       ali nitrozo- derivati .......................... pr


2912     Aldehidi, z drugimi kisikovimi
       funkcijami ali brez njih; ciklični
       polimeri aldehidov; paraformaldehid

       - Akciklični aldehidi brez drugih
       kisikovih funkcij:

2912 12 000  - - etanal (acetaldehid) ....................... pr

2912 13 000  - - butanal (butiraldehid, normalni
       izomeri) ....................................... pr

2912 19 000  - - drugi ...................................... pr

2912 30 000  - Aldehid-alkoholi ............................. pr

       - Aldehid-etri, aldehid-fenoli in
       aldehidi z drugimi kisikovimi
       funkcijami:

2912 41 000  - - vanilin (4-hidroksi-3-
       metoksibenzaldehid) ............................ pr

2912 42 000  - - etilvanilin (3-etoksi-4-
       hidroksibenzaldehid) ........................... pr

2914     Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi
       funkcijami ali brez njih in njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati

       - Akciklični ketoni brez drugih
       kisikovih funkcij:

2914 11 000  - - aceton ..................................... pr

2914 12 000  - - butanon (metil etil keton) ................. pr

2914 13 000  - - 4-metilpentan-2-on (metil
       izobutil keton) ................................ pr

2914 19    - - drugi

2914 19 100  - - - 5-metiloheksan-2-on ...................... pr

       - Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski
       ketoni brez drugih kisikovih funkcij:

2914 22 000  - - cikloheksanon in
       metilcikloheksanoni ............................ pr

2914 29 000  - - drugi ...................................... pr

       - Aromatski ketoni brez drugih
       kisikovih funkcij:

2914 39 000  - - drugo ...................................... pr

2914 50 000  - Ketonski fenoli in ketoni z drugimi
       kisikovimi funkcijami .......................... pr

       - Kinoni:

2914 69    - - drugi

2914 69 900  - - - drugi .................................... pr

2914 70    - Halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati:

2914 70 900  - - drugi ...................................... pr


2915     Nasičene aciklične monokarboksilne
       kisline in njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati

       - Mravljinčna kislina, njene soli in
       estri:

2915 11 000  - - mravljinčna kislina ........................ pr

2915 12 000  - - soli mravljinčne kisline ................... pr

2915 13 000  - - estri mravljinčne kisline .................. pr

       - Ocetna kislina in njene soli;
       anhidrid ocetne kisline:

2915 21 000  - - ocetna kislina ............................. pr

2915 22 000  - - natrijev acetat ............................ pr

2915 24 000  - - anhidrid ocetne kisline .................... pr

2915 29 000  - - drugi ...................................... pr

       - Estri ocetne kisline:

2915 31 000  - - etilacetat ................................. pr

2915 32 000  - - vinilacetat ................................ pr

2915 33 000  - - n-butilacetat .............................. pr

2915 35 000  - - 2-etoksietilacetat ......................... pr

2915 39    - - drugi:

2915 39 100  - - - propilacetat in izopropilacetat .......... pr

2915 39 300  - - - metilacetat, pentilacetat
       (amilacetat), izopentilacetat
       (izoamilacetat) in glicerol acetati ............ pr

2915 39 90  - - - drugo:

2915 39 901  - - - - metil - cikloheksoil acetat ............ pr

2915 39 909  - - - - drugo .................................. pr

2915 40 000  - Mono-, di- ali triklorocetna
       kislina, njene soli in estri ................... pr

2915 50 000  - Propionska kislina, njene soli in
       estri .......................................... pr

2915 60    - Maslene kisline, valerijanske
       kisline, njihove soli in estri:

       - - maslene kisline, njihove soli in
       estri .......................................... pr

2915 60 190  - - - drugo .................................... pr

2915 70    - Palmitinska kislina, stearinska
       kislina, njune soli in estri:

2915 70 300  - - soli stearinske kisline .................... pr

2915 70 800  - - estri stearinske kisline ................... pr

2915 90    - Drugo:

2915 90 80  - - drugo:


2916     Nenasičene aciklične monokarboksilne
       kisline, ciklične monokarboksilne
       kisline in njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Nenasičene aciklične
       monokarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi derivati:

2916 11    - - akrilna kislina in njene soli:

2916 11 100  - - - akrilna kislina .......................... pr

2916 12    - - estri akrilne kisline:

2916 12 200  - - - etilakrilat .............................. pr

2916 12 900  - - - drugo .................................... pr

2916 13 000  - - metakrilna kislina in njene soli ........... pr

2916 14    - - estri metakrilne kisline:

2916 14 100  - - - metil metakrilat ......................... pr

2916 14 900  - - - drugo .................................... pr

2916 15 000  - - oleinska, linolna in linoleinska
       kislina, njihove soli in estri ................. pr

2916 19    - - drugo:

2916 19 100  - - - undecenske kisline, njihove
       soli in estri .................................. pr

2916 19 400  - - - krotonska kislina ........................ pr

2916 19 800  - - - drugo .................................... pr

       - Aromatične monokarboksilne kisline,
       njihovi anhidridi, halogenidi,
       peroksidi, peroksikisline in njihovi
       derivati:

2916 31 000  - - benzojska kislina, njene soli in
       estri .......................................... pr

2916 32    - - benzoilperoksid in benzoilklorid:

2916 32 100  - - - benzoilperoksid .......................... pr

2916 39 000  - - drugo ...................................... pr


2917     Polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Aciklične polikarboksilne kisline,
       njihovi anhidridi, halogenidi,
       peroksidi, peroksikisline in njihovi
       derivati:

2917 11 000  - - oksalna kislina, njene soli in
       estri .......................................... pr

2917 12    - - adipinska kislina, njene soli in
       estri:

2917 12 100  - - - adipinska kislina in njene soli .......... pr

2917 13    - - azelainska kislina, sebacinska
       kislina, njune soli in estri:

2917 13 100  - - - sebacinska kislina ....................... pr

2917 13 900  - - - drugo .................................... pr

2917 19    - - drugo:

2917 19 100  - - - malonska kislina, njene soli in
       estri .......................................... pr

2917 19 900  - - - drugo .....................................pr

2917 20 000  - Ciklanske, ciklenske in
       cikloterpenske polikarboksilne
       kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati ............................ pr

       - Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi peroksidi,
       peroksikisline in njihovi derivati:

2917 36 000  - - tereftalna kislina in njene soli ........... pr

2917 37 000  - - dimetiltereftalat .......................... pr

2917 39    - - drugo:

       - - - bromirani derivati:

2917 39 110  - - - - ester anhidrida
       tetrabromoftaleinske kisline ................... pr

2917 39 190  - - - - drugo .................................. pr

       - - - drugo:

2917 39 300  - - - - benzen-1,2-trikarboksilna
       kislina ........................................ pr

2917 39 400  - - - - izoftaloilov diklorid, ki
       vsebuje 0,8 mas.% ali manj
       tetraftaloilovega diklorida .................... pr

2917 39 500  - - - - naftaleno-1,4,5,
       8-tetrakarboksilna kislina ..................... pr

2917 39 600  - - - - tetrakloroftalov anhidrid .............. pr

2917 39 700  - - - - natrijev 3,5-bis
       (metoksikarbonil) bencensulfonat ............... pr

2917 39 800  - - - - drugo .................................. pr


2918     Karboksilne kisline z dodatno
       kisikovo funkcijo in njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Karboksilne kisline z alkoholno
       funkcijo, toda brez druge kisikove
       funkcije, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       ali njihovi derivati

2918 11 000  - - mlečna kislina, njene soli in
       estri .......................................... pr

2918 12 000  - - vinska kislina ............................. pr

2918 14 000  - - citronska kislina .......................... pr

2918 15 000  - - soli in estri citronske kisline ............ pr

2918 16 000  - - glukonska kislina, njene soli in
       estri .......................................... pr

2918 17 000  - - fenilglikolna kislina
       (mandeljnova kislina) njene soli in
       estri .......................................... pr

2918 19    - - drugo:

2918 19 400  - - - 2,2bis(hidroksimetil)propionska
       kislina ........................................ pr

2918 19 99  - - - drugo:

2918 19 991 - - - - spojine iz Priloge 2 (BSP) .............. pr

2918 19 999 - - - - drugo ................................... pr

       - Karboksilne kisline s fenolno funkcijo, toda
       brez drugih kisikovih funkcij, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi
       derivati:

2918 22 000  - - 0-acetilsalicilna kislina, njene
       soli in estri .................................. pr

2918 29    - - drugo:

2918 29 300  - - - 4-hidroksibenzojska kislina,
       njene soli in estri ............................ pr

2918 29 900  - - - drugo .................................... pr

2918 30 000  - Karboksilne kisline z aldehidno ali
       ketonsko funkcijo, toda brez drugih
       kisikovih funkcij, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati ............................ pr

2918 90    - Drugo:

2918 90 100  - - 2,6-dimetoksibenzojska kislina ............. pr

2918 90 200  - - dikamba (ISO) .............................. pr

2918 90 300  - - natrijev fenoksiacetat ..................... pr

2918 90 900  - - drugo ...................................... pr


2919 00    Estri fosforne kisline in njene soli,
       vključno z laktofosfati; njeni
       halogenski, sulfo-, nitro ali
       nitrozo- derivati

2919 00 900  - Drugo ........................................ pr


2920     Estri drugih anorganskih kislin
       (razen estrov vodikovih halogenidov)
       in njihove soli; njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

2920 10 000  - Estri tiofosforne kisline
       (fosfortioati) in njihove soli;
       njihovi halogenski, sulfo-, nitro-,
       ali nitrozo- derivati .......................... pr

2920 90    - Drugo:

2920 90 100  - - estri žveplove kisline in estri
       ogljikove kisline ter njihove soli,
       njihovi halogenski, sulfo-, nitro-
       ali nitrozo- derivati .......................... pr

2920 90 200  - - dimetil fosfonat (dimetil fosfit) .......... pr

2920 90 300  - - trimetil fosfit
       (trimetoksifosfin) ............................. pr

2920 90 400  - - trietil fosfit ............................. pr

2920 90 500  - - dietil fosfonat (dietil vodikfosfit)
       (dietil fosfit) ................................ pr

2920 90 85  - - drugi proizvodi ............................. pr

2920 90 851 - - - spojine iz Priloge 2 tarifi (BSP) ......... pr

2920 90 859 - - - drugi proizvodi ........................... pr


2921     Spojine z amino funkcijo

       - Aciklični monoamini in njihovi
       derivati; njihove soli:

2921 11    - - metilamin, di- ali tri- metilamin
       in njihove soli:

2921 11 100  - - - metilamin, di- ali trimetilamin .......... pr

2921 11 900  - - - soli ..................................... pr

2921 12 000  - - dietilamin in njegove soli ................. pr

2921 19    - - drugo:

2921 19 100  - - - trietilamin in njegove soli .............. pr

2921 19 300  - - - izopropilamin in njegove soli ............ pr

2921 19 400  - - - 1,1,3,3-tetrametilbutilamin .............. pr

2921 19 80  - - - drugo:

2921 19 801  - - - - spojine iz Priloge 2 ................... pr

2921 19 809  - - - - drugo .................................. pr

       - Aciklični poliamini in njihovi
       derivati; njihove soli:

2921 22 000  - - heksametilendiamin in njegove
       soli ........................................... pr

2921 29 000  - - drugo ...................................... pr

2921 30    - Ciklanski, ciklenski in
       cikloterpenski mono-ali poliamini in
       njihovi derivati; njihove soli:

2921 30 910  - - cikloheksa-1,3-ilenediamin (1,3-
       diaminocikloheksan) ............................ pr

2921 30 990  - - drugo ...................................... pr

       - Aromatski monoamini in njihovi
       derivati; njihove soli:

2921 42    - - derivati anilina in njihove soli:

2921 42 100  - - - halogenirani, sulfonirani,
       nitrirani in nitrozirani derivati in
       njihove soli ................................... pr

2921 42 900  - - - drugo .................................... pr

2921 43 000  - - toluidini in njihovi derivati;
       njihove soli ................................... pr

2921 49    - - drugo:

2921 49 100  - - - ksilidini in njihovi derivati;
       njihove soli ................................... pr

2921 49 90  - - - drugo:

2921 49 901  - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) ............ pr

2921 49 909  - - - - drugo .................................. pr

       - Aromatski poliamini in njihovi
       derivati; njihove soli:

2921 51    - - o-,m-, p-fenilendiamini,
       diaminotolueni in njihovi derivati;
       njihove soli:

       - - - o-, m-, p-fenilendiamin,
       diaminotolueni in njihovi
       halogenirani, sulfonirani, nitrirani
       in nitrozirani derivati; njihove
       soli:

2921 51 190  - - - - drugo .................................. pr

2921 51 900  - - - drugo .................................... pr

2921 59    - - drugo:

2921 59 100  - - - m-fenilenbis(metilamin) .................. pr

2921 59 200  - - - 2,2'-diklor-4,4'-metilendianilin ......... pr

2921 59 300  - - - 4,4'-bi-o-toluidin ....................... pr

2921 59 400  - - - 1,8-naftalendiamin ....................... pr


2922     Aminospojine s kisikovo funkcijo

       - Aminoalkoholi in njihovi etri in
       estri razen tistih, ki vsebujejo več
       kot eno vrsto kisikove funkcije; njihove
       soli:

2922 11 000  - - monoetanolamin in njegove soli ............. pr

2922 12 000  - - dietanolamin in njegove soli ............... pr

2922 13    - - trietanolamin in njegove soli:

2922 13 100  - - - trietanolamin ............................ pr

2922 13 900  - - - soli trietanolamina ...................... pr

2922 19    - - drugo:

2922 19 100  - - - n-etildietanolamin ....................... pr

2922 19 200  - - - 2,2'-metiliminodietanol
       (n-metildietanolamin) .......................... pr

2922 19 90  - - - drugo:   

2922 19 901  - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) ............ pr

2922 19 902  - - - - spojine iz Priloge 2 (BSP) ............. pr

2922 19 909  - - - - drugo .................................. pr

       - Aminonaftoli in drugi aminofenoli,
       njihovi etri in estri, razen tistih,
       ki vsebujejo več kot eno vrsto
       kisikove funkcije; njihove soli:

2922 22 000  - - anizidini, dianizidini,
       fenetidini in njihove soli ..................... pr

2922 29 000  - - drugo ...................................... pr

2922 30 00  - Aminoaldehidi, aminoketoni in
       aminokinoni, razen tistih, ki
       vsebujejo več kot eno vrsto kisikove
       funkcije; njihove soli:

2922 30 001  - - spojine iz priloge 1 (MIPS)         pr

       - Amino kisline in njihovi estri,
       razen tistih, ki vsebujejo več kot
       eno vrsto kisikove funkcije; njihove soli:

2922 41 000  - - lizin in njegovi estri; njegove
       soli ........................................... pr

2922 42 000  - - glutaminska kislina in njene
       soli ........................................... pr

2922 49    - drugo:

2922 49 200  - - - b-alanin ................................. pr

2922 49 70  - - - drugo:

2922 49 709  - - - - drugo .................................. pr

2922 50 00  - Fenoli aminoalkoholov, fenoli
       amino-kislin in druge aminospojine s
       kisikovo funkcijo:

2922 50 009  - - drugo ...................................... pr


2923     Kvarterne amonijeve soli in
       hidroksidi; lecitini in drugi
       fosfoaminolipidi


2923 20 000  - Lecitini in drugi fosfoaminolipidi ........... pr

2923 90 000  - Drugo ........................................ pr


2924     Spojine s karboksiamidno funkcijo,
       spojine ogljikove kisline z amidno
       funkcijo

2924 10 00  - Aciklični amidi (vključno aciklični
       karbamati) in njihovi derivati;
       njihove soli:

2924 10 001  - - spojine iz priloge 1 (MIPS) ................ pr

2924 10 009  - - drugo ...................................... pr

       - Ciklični amidi (vključno ciklični
       karbamati) in njihovi derivati;
       njihove soli:

2924 21    - - ureini in njihovi derivati;
       njihove soli:

2924 21 100  - - - izoproturon (ISO) ........................ pr

2924 21 900  - - - druge .................................... pr

2924 22 000  - - 2-acetamidobenzojska kislina (N-
       acetilantranilična kislina) .................... pr

2924 29    - - drugo:

2924 29 300  - - - paracetamol (INN) ........................ pr

2924 29 90  - - - drugo:

2924 29 909  - - - - drugo .................................. pr


2925     Spojine s karboksiimidno funkcijo
       (vključno saharin in njegove soli) in
       spojine z imino funkcijo

       - Imidi in njihovi derivati; njihove
       soli:

2925 11 000  - - saharin in njegove soli .................... pr

2925 19    - - drugo:

2925 19 100  - - - 3,3',4,4',5,5',6,6'-
       oktabromo-N,N'- etilenediftalimid .............. pr

2925 19 300  - - - etilenbisdibromonorbo-
       rnandikarboksimid .............................. pr

2925 19 80  - - - drugi:

2925 19 801  - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) ............ pr

2925 19 809  - - - - drugo .................................. pr

2925 20 000  - Imini in njihovi derivati; njihove
       soli ........................................... pr


2926     Spojine z nitrilno funkcijo

2926 20 000  - 1-cianogvanidin (diciandiamid) ............... pr

2926 90    - Drugo:

2926 90 200  - - izoftalonitril ............................. pr

2926 90 99  - - drugo:

2926 90 991  - - - verapamil ................................ pr

2926 90 992  - - - klosantel ................................ pr

2926 90 993  - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) .............. pr

2926 90 999  - - - drugo .................................... pr


2927 00 000  Diazo-, azo- ali azoksi spojine ................ pr


2928 00    Organski derivati hidrazina ali
       hidroksilamina

2928 00 900  - Drugo ........................................ pr


2929     Spojine z drugimi dušikovimi
       funkcijami

2929 10    - Izocianati:

2929 10 100  - - metilfenilen diizocianati
       (toluenovi diizocianati) (MDI, TDI),
       razen mešanic oligomerov ....................... pr

2929 10 900  - - drugo ...................................... pr


2930     Organske žveplove spojine

2930 20 000  - Tiokarbamati in ditiokarbamati ............... pr

2930 30 000  - Tiuram mono-, di- ali tetra-sulfidi .......... pr

2930 40    - Metionin:

2930 40 100  - - metionin (INN) ............................. pr

2930 40 900  - - drugo ...................................... pr

2930 90    - Drugo:

2930 90 160  - - derivati cisteina in cistina ............... pr

2930 90 400  - - 2,2'-tiodietil bis (3-(3,5-di-tert-
       butil-4- hidroksifenil)propionat) .............. pr

2930 90 500  - - mešanice izomerjev, ki vsebujejo
       4-metil-2,6-bis(metiltio) -
       metafenilendiamin in 2-metil-4,6 bis
       (metiltio)-metafenilendiamin ................... pr

2930 90 70  - - druge

2930 90 701  - - - spojine iz Priloge 2 (BSP) ............... pr

2930 90 709  - - - druge .................................... pr

2931 00    Druge organsko-anorganske spojine

2931 00 300  - Metilfosfonoil diklorid
       (metilfosfonski diklorid) ...................... pr

2931 00 95  - Drugo:

2931 00 952  - - spojine iz Priloge 2 (BSP2) ................ pr

2931 00 959  - - drugo ...................................... pr


2932     Heterociklične spojine samo s
       heteroatomom ali heteroatomi kisika

       - Spojine, ki imajo v strukturi
       nekondenziran furanov obroč
       (hidrogenirane ali ne):

2932 19 000  - - drugo ...................................... pr

       - Laktoni:

2932 29    - - drugi laktoni:

2932 29 200  - - - 1-hidroksi-4-(1-(4-hidroksi-3-
       metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H,
       3H-benzo(del) izokromen-1- il)-6-
       oktadekaloksi-2-naftojska kislina .............. pr

2932 29 300  -3'kloro-6'-cikloheksaminospiro
       (izobenzofuran -1(3H),
       9'-ksanten)-3-on ............................... pr

2932 29 400  - - - 6'-(N-etil-paratoluidino)-2'-
       metilspiro (izobenzofuran-1(3H), 9'
       ksanten)-3-on .................................. pr

2932 29 500  - - - metil-6-dikosaloksi-1-hidroksi
       -4-(1-(4-hidroksi-3-metil-1-
       fenentril)-3-okso-1H,3H-naftol(1,8-cd)
       piran-1-il)naftalen-2-karboksilat .............. pr

2932 29 800  - - - drugo .................................... pr

       - Drugi:

2932 91 000  - - izosafrol .................................. pr

2932 92 000  - - 1-(1,3-benzodioksol-5-il)
       propan-2-on .................................... pr

2932 93 000  - - piperonal .................................. pr

2932 99    - - drugi:

2932 99 500  - - - epoksidi s štiričlenim obročem ........... pr

2932 99 80  - - - drugo:

2932 99 801  - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) ............ pr

2932 99 809  - - - - drugo .................................. pr


2933     Heterociklične spojine samo s
       heteroatomom ali heteroatomi dušika

       - Spojine, ki imajo v strukturi
       nekondenziran pirazolov obroč
       (hidrogenirane ali ne):

2933 11    - - fenazon (antipirin) in njegovi
       derivati:

2933 11 900  - - - drugo .................................... pr

2933 19    - - druge:

2933 19 90  - - - drugo:

2933 19 901  - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) ............ pr

2933 19 909  - - - - drugo .................................. pr

       - Spojine, ki imajo v strukturi
       nekondenziran imidazolov obroč
       (hidrogenirane ali ne):

2933 21 000  - - hidantoin in njegovi derivati .............. pr

2933 29    - - drugo:

2933 29 90  - - - drugo:

2933 29 901  - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) ............ pr

2933 29 909  - - - - drugo .................................. pr

       - Spojine, ki imajo v strukturi
       nekondenziran piridinov obroč
       (hidrogenirane ali ne):

2933 31 000  - - piridin in njegove soli .................... pr

2933 39    - - druge:

2933 39 200  - - - 2,3,5,6-tetraklorpiridin ................. pr

2933 39 250  - - - 3,6-diklorpiridin-2-karboksilna
       kislina ........................................ pr

2933 39 350  - - - 2-hidroksiletilamonij-3.6-
       diklorpiridin-2-karboksilat .................... pr

2933 39 400  - - - 2-butoheksil(3,5,6-triklor-2-
       piridiloksi)acetat ............................. pr

2933 39 450  - - - 3,5-diklor-2,4,6-
       trifluorpiridin ................................ pr

2933 39 500  - - - fluoroksipir (ISO), metilni
       ester .......................................... pr

2933 39 550  - - - 4-metilpiridin ........................... pr

2933 39 95  - - - drugo:

2933 39 951  - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) ............ pr

2933 39 952  - - - - spojine iz Priloge 2 (BSP) ............. pr

2933 39 959  - - - - drugo .................................. pr

2933 40    - Spojine, ki imajo kinolinsko ali
       izokinolinsko obročasto strukturo
       (hidrogenirane ali ne), nadalje
       nekondenzirane:

2933 40 90  - - drugo:

2933 40 901  - - - spojine iz priloge 1 k carinski
       tarifi (MIPS) .................................. pr

2933 40 909  - - - drugo .................................... pr

       - Spojine, ki imajo v strukturi
       pirimidinski obroč (hidrogenirane ali
       ne) ali piperazinski obroč:

2933 51    - - malonilurea (barbiturna kislina)
       in njeni derivati; njene soli:

2933 51 90  - - - drugo:

2933 51 901  - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) ............ pr

2933 51 909  - - - - drugo .................................. pr

2933 59    - - drugo:

2933 59 200  - - - 1,4-diazobiciklol(2.2.2.)oktan
       (trietilendiamin) .............................. pr

2933 59 70  - - - drugo:

2933 59 701  - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) ............ pr

2933 59 709  - - - - drugo .................................. pr

       - Spojine, ki imajo v strukturi
       nekondenziran obroč triazina
       (hidrogenirane ali ne):

2933 61 000  - - melamin .................................... pr

2933 69    - - druge:

2933 69 100  - - - atrazin (ISO); propazin (ISO);
       simazin (ISO); heksahidro- 1,3,5-
       trinitro-1,3,5-triazin (heksogen,
       trimetilentrinitramin) ......................... pr

2933 69 300  - - - 2,6-di-tert-butil-4-(4,6bis
       (oktiltio)-1,3,3-triazin-2-ilamino)
       fenol .......................................... pr

2933 69 800  - - - drugo .................................... pr

       - Laktami:

2933 71 000  - - 6-heksanlaktam
       (epsilonkaprolaktam) ........................... pr

2933 79 00  - - drugi laktami:

2933 79 009  - - - drugo .................................... pr

2933 90    - Drugo:

2933 90 600  - - diazepini .................................. pr

2933 90 650  - - 2,4-di-tert-butil-6-
       (5-klorobenzotriazol-2-il)fenol ................ pr

2933 90 95  - - drugo:

2933 90 951  - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) .............. pr

2933 90 959  - - - drugo .................................... pr


2934     Nukleinske kisline in njihove soli;
       druge heterociklične spojine

2934 20    - Spojine, ki imajo v strukturi
       benzotiazolov obroč (hidrogenirane
       ali ne) naprej nekondenzirane:

2934 20 200  - - di(benzotiazol-2-il)disulfid;
       benzotiazol-2-tiol
       (merkaptobenzotiazol) in njegove soli .......... pr

2934 20 800  - - drugo ...................................... pr

2934 30    - Spojine, ki imajo v strukturi
       fenotiazinov obroč (hidrogenirane ali
       ne), naprej nekondenzirane:

2934 30 900  - - drugo ...................................... pr

2934 90    - Drugo:

2934 90 850  - - 7-aminocefalosporanska kislina ............. pr

2934 90 910  - - soli in estri (6R,7R)-3-
       acetoksimetil-7-((R)-2-formiloksi-2-
       fenilacetamido)-8-okso-5-tia-1-
       azabiciklo(4.2.0.)okt-2-en-2-
       karboksilne kisline ............................ pr

2934 90 930  - - 1-(2-(1,3-dioksan-2-il)etil)-2-
       metilpiridinijev bromid ........................ pr

2934 90 96  - - drugo:

2934 90 962  - - - spojine iz priloge 1 (MIPS) .............. pr


2935 00    Sulfonamidi:

2935 00 200  - metosulam (ISO) .............................. pr

2935 00 900  - drugo ........................................ pr


2938     Glikozidi, naravni ali sintetični,
       in njihove soli, etri, estri in drugi
       derivati

2938 90    - Drugo:

2938 90 100  - - digitalis glikozidi ........................ pr

2938 90 900  - - drugo ...................................... pr


2940 00    Sladkorji, kemično čisti, razen
       saharoze, laktoze, maltoze, glukoze
       in fruktoze; sladkorni etri in
       sladkorni estri in njihove soli,
       razen proizvodov iz tar. št. 2937,
       2938 ali 2939

2940 00 900  - Drugo ........................................ pr


2941     Antibiotiki

2941 20    - Streptomicini in njihovi derivati;
       njihove soli:

2941 20 300  - - dihidrostreptomicin, njegove soli,
       estri in hidrati ............................... pr


2942 00 000  Druge organske spojine ......................... pr


3102     Dušikova gnojila, mineralna ali
       kemična

3102 10    - Sečnina, vključno s sečnino v vodni
       raztopini:

3102 10 100  - - sečnina, ki vsebuje nad 45% po
       masi dušika v suhem brezvodnem
       proizvodu ...................................... pr

3102 10 900  - - drugo ...................................... pr

       - Amonijev sulfat; dvojne soli in
       mešanice amonijevega sulfata in
       amonijevega nitrata:

3102 21 000  - - amonijev sulfat ............................ pr

3102 29 000  - - drugo ...................................... pr

3102 30    - Amonijev nitrat, vključno amonijev
       nitrat v vodni raztopini:

3102 30 900  - - drugo ...................................... pr

3102 40    - Mešanice amonijevega nitrata s
       kalcijevim karbonatom (KAN) ali
       drugimi anorganskimi negnojilnimi
       snovmi:

3102 40 100  - - pri katerih delež dušika ne
       presega 28% po masi ............................ pr

3102 40 900  - - pri katerih delež dušika presega
       28% po masi .................................... pr

3102 50    - Natrijev nitrat:

3102 50 900  - - drugo ...................................... pr

3102 70 000  - Kalcijev cianamid ............................ pr

3102 80 000  - Mešanice sečnine in amonijevega
       nitrata v vodni ali amoniakalni
       raztopini ...................................... pr


3103     Fosfatna gnojila, mineralna ali
       kemična

3103 10    - Superfosfati:

3103 10 100  - - ki vsebujejo nad 35%
       difosforjevega pentaoksida po masi ............. pr

3103 10 900  - - drugo ...................................... pr


3201     Strojilni ekstrakti rastlinskega
       izvora; tanini in njihove soli,
       etri,estri in drugi derivati

3201 20 000  - Ekstrakt mimoze .............................. pr


3202     Sintetična organska strojila;
       anorganska strojila; strojilni
       preparati ne glede na to, ali
       vsebujejo naravna strojila; encimski
       preparati za predstrojenje

3202 10 000  - Sintetična organska strojila ................. pr

3202 90 000  - Drugo ........................................ pr


3203 00    Barvila rastlinskega ali živalskega
       izvora (vključno z ekstrakti za
       barvanje, toda brez živalskega
       črnega pigmenta, nastalega z
       žganjem živalskih snovi), kemično
       določena ali nedoločena; preparati
       na osnovi barvil rastlinskega ali
       živalskega izvora, navedeni v 3.
       opombi v tem poglavju

3203 00 900  - Barvila živalskega izvora in
       preparati na njihovi osnovi .................... pr


3204     Sintetična organska barvila, kemično
       določena ali nedoločena; preparati na
       osnovi sintetičnih organskih barvil,
       navedeni v 3. opombi v tem poglavju;
       sintetični organski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot sredstva za
       fluorescenčna belila ali kot
       luminofori, kemično določeni ali
       nedoločeni

       - Sintetična organska barvila in
       preparati na osnovi teh barvil,
       navedeni v 3. opombi v tem poglavju:

3204 11 000  - - disperzijska barvila in preparati
       na osnovi teh barvil ........................... pr

3204 12 000  - - kisla barvila, metalizirana ali
       nemetalizirana, in preparati na
       osnovi teh barvil; jedkalna barvila
       in preparati na osnovi teh barvil .............. pr

3204 13 000  - - bazična barvila in preparati na
       osnovi teh barvil .............................. pr

3204 14 000  - - direktna barvila in preparati na
       osnovi teh barvil .............................. pr

3204 15 000  - - redukcijska barvila (vključno
       tista, ki so v tem stanju uporabna
       kot pigmenti) in preparati na osnovi
       teh barvil ..................................... pr

3204 16 000  - - reaktivna barvila in preparati na
       osnovi ter barvil .............................. pr

3204 17 000  - - pigmenti in preparati na osnovi
       pigmentov ...................................... pr

3204 19 000  - - drugo, vključno mešanice barvil
       iz dveh ali več tarifnih podštevilk
       3204.11 do 3204.19 ............................. pr

3204 20 000  - Sintetični organski proizvodi, ki
       se uporabljajo kot fluorescenčna
       belilna sredstva ............................... pr

3204 90 000  - Drugo ........................................ pr


3205 00 000  Lak barve; preparati predvideni v 3.
       opombi v tem poglavju na osnovi
       "lak barv" ..................................... pr


3206     Druga barvila; preparati, navedeni v
       3. opombi v tem poglavju, razen
       tistih iz tar. št. 3203, 3204 ali
       3205; anorganski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot luminofori, kemično
       določeni ali nedoločeni

3206 20 000  - Pigmenti in preparati na osnovi
       kromovih spojin ................................ pr

       - Druga barvila in drugi preparati:

3206 41 000  - - ultramarin in preparati na osnovi
       ultramarina .................................... pr

3206 42 000  - - litopon in drugi pigmenti ter
       preparati na osnovi cinkovega sulfida .......... pr

3206 49    - - drugo:

3206 49 900  - - - drugo .................................... pr


3212     Pigmenti (vključno kovinski prah in
       luske), dispergirani v nevodnih
       medijih, v tekočem stanju ali v
       pasti, ki se uporabljajo pri
       proizvodnji premaznih sredstev
       (vključno emajlov); tiskarske
       folije, barve in druga barvila, ki
       so pripravljena v oblikah ali
       pakiranjih za prodajo na drobno

3212 10    - Tiskarske folije:

3212 10 100  - - na osnovi kovin ............................ pr

3212 10 900  - - drugo ...................................... pr


3215     Tiskarske barve, tuši in črnila za
       pisanje ali risanje in druga črnila,
       vključno nekoncentrirana ali v trdnem
       stanju

3215 90    - Drugo:

3215 90 100  - - črnilo za pisanje ali risanje .............. pr

3215 90 800  - - drugo ...................................... pr


3301     Eterična olja (brez terpenov ali s
       terpeni), vključno zgoščena (trda)
       olja (concretes) in čista olja;
       rezinoidi; izvlečki oleosmol;
       koncentrati eteričnih olj in maščob
       v masteh, neeteričnih oljih, voskih
       ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo
       eteričnih olj z mastjo ali maceracijo;
       stranski terpenski proizvodi,
       dobljeni z deterpenacijo eteričnih
       olj; vodni destilati in vodne
       raztopine eteričnih olj

       - Eterična olja agrumov:

3301 12    - - iz pomaranče:

3301 12 100  - - - nedeterpenirana .......................... pr

3301 13    - - iz limone:

3301 13 100  - - - nedeterpenirana .......................... pr

3301 19    - - drugo:

3301 19 100  - - - nedeterpenirana .......................... pr

       - Eterična olja, druga, razen iz
       citronskega sadja (agrumov):

3301 26    - - iz vetivera:

3301 26 900  - - - deterpenirana ............................ pr


3404     Umetni voski in pripravljeni voski

3404 20 000  - Iz polietilenglikola ......................... pr

3404 90    - Drugo:

3404 90 100  - - pripravljeni voski, vključno s
       tesnilnimi voski ............................... pr

3404 90 900  - - drugo ...................................... pr


3501     Kazein, kazeinati in drugi kazeinski
       derivati; kazeinska lepila

3501 10    - Kazein:

3501 10 500  - - za industrijsko rabo, razen za
       proizvodnjo hrane ali krme ..................... pr

3501 10 900  - - drugo ...................................... pr


3502     Albumini (vključno koncentrati dveh
       ali več proteinov iz sirotke z
       vsebnostjo 80 mas.% ali več proteinov
       iz sirotke, računano na suho snov),
       albuminati in drugi albuminski
       derivati

       - Jajčni albumin:

3502 11    - - posušen:

3502 11 900  - - - drugo .................................... pr

3502 19    - - drugo:

3502 19 900  - - - drugo .................................... pr

3503 00    Želatina (vključno z želatino v
       kvadratnih in pravokotnih listih;
       po površini obdelano ali neobdelano
       ali barvano) in njeni derivati;
       ribje lepilo; drugo lepilo
       živalskega izvora, razen kazeinskih
       lepil iz tar. št. 3501

3503 00 100  - Želatina in njeni derivati ................... pr

3503 00 800  - Drugo (npr. lepila) .......................... pr


3504 00 000  Peptoni in njihovi derivati; druge
       proteinske snovi in njihovi derivati,
       ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu; prah iz kože ali
       usnja, vključno tudi prah iz kromovo
       strojenega usnja

3504 00 001  - Spojine iz Priloge 2 (BSP) ................... pr

3504 00 009  - Drugo ........................................ pr


3507     Encimi; pripravljeni encimi, ki
       niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

3507 10 000  - Sirilo in njegovi koncentrati         pr

3507 90    - Drugo:

3507 90 200  - - aspergilna alkalna proteaza ................ pr

3507 90 900  - - drugo ...................................... pr


3603 00    Počasi goreče vžigalne vrvice;
       detonirne vrvice; udarne in
       razstrelilne kapice; vžigalniki;
       električni detonatorji

3603 00 10  - Počasi goreče vžigalne vrvice;
       detonirne vrvice:

3603 00 109  - - detonirne vrvice ........................... pr

3603 00 90  - Drugo:

3603 00 909  - - drugo ...................................... pr


3605 00 000  Vžigalice, razen pirotehničnih
       proizvodov iz tar. št. 3604 .................... pr


3606     Ferocerij in druge piroforne
       zlitine v vseh oblikah; proizvodi
       iz vnetljivih snovi, navedeni v
       2. opombi k temu poglavju

3606 10 000  - Tekoča ali utekočinjena plinasta
       goriva, ki se uporabljajo za
       vžigalnike za cigarete in podobne
       vžigalnike, v posodah s prostornino
       do vključno 300 cm3 ............................ pr


3701     Fotografske plošče in plan filmi,
       občutljivi za svetlobo, neosvetljeni,
       iz kakršnega koli materiala, razen
       iz papirja, kartona ali tekstila;
       plan filmi za trenutno (hitro)
       fotografijo, občutljivi na svetlobo,
       neosvetljeni, v kasetah ali brez njih

3701 10    - Za rentgensko snemanje:

3701 10 100  - - za medicinsko, zobarsko ali
       veterinarsko rabo .............................. pr

3701 10 900  - - drugi ...................................... pr

3701 20 000  - Plan filmi za trenutno (hitro
       fotografijo (polaroid) ......................... pr

       - Drugo:

3701 91 000  - - za barvne fotografije
       (večbarvne) .................................... pr

3701 99 000  - - drugo: ..................................... pr


3702     Fotografski filmi v zvitkih,
       občutljivi na svetlobo, neosvetljeni,
       iz kakršnega koli materiala, razen
       iz papirja, kartona ali tekstila;
       filmi v zvitkih za trenutne (hitre)
       fotografije, občutljivi na svetlobo,
       neosvetljeni

       - Drugi filmi, neperforirani,
       široki do vključno 105 mm:

3702 31    - - za barvno fotografijo
       (večbarvno):

3702 31 100  - - - dolžine do vključno 30 m ................. pr

       - - - dolžine nad 30 m:

3702 31 910  - - - - barvni negativni film:

       - širine 75 mm ali več, vendar ne
       več kot 105 mm in
       - dolžine 100 m ali več za
       proizvodnjo vložkov za trenutne
       fotografije .................................... pr

3702 32    - - drugi, z emulzijo srebrovega
       halogenida:

       - - - širine do vključno 35 mm:

3702 32 110  - - - - mikrofilm; film za
       grafične namene ................................ pr

       - - - širine nad 35 mm:

3702 32 510  - - - - film za grafične namene ................ pr

3702 32 900  - - - - drugi .................................. pr

3702 39 000  - - drugi ...................................... pr

       - Drugi filmi, neperforirani,
       široki nad 105 mm:

3702 43 000  - - široki nad 610 mm in dolgi
       do vključno 200 m .............................. pr

3702 44 000  - - široki nad 105 mm do
       vključno 610 mm ................................ pr

       - Drugi filmi, za barvno
       fotografijo (večbarvno):

3702 51 000  - - široki do vključno 16 mm
       in dolgi do vključno 14 m ...................... pr

3702 52    - - široki do vključno 16 mm
       in dolgi nad vključno 14 m:

3702 52 900  - - - dolžine nad 30 m ......................... pr

3702 53 000  - - široki nad 16 mm do vključno
       35 mm in dolgi do vključno 30 m
       za diapozitive ................................. pr

3702 54    - - široki nad 16 mm do vključno
       35 mm in dolgi do vključno 30 m,
       razen za diapozitive:

3702 54 100  - - - široki nad 16 mm do vključno
       24 mm .......................................... pr

3702 54 900  - - - široki nad 24 mm do vključno
       35 mm .......................................... pr

3702 55 000  - - široki nad 16 mm do vključno
       35 mm in dolgi nad 30 m ........................ pr

       - Drugo:

3702 92    - - široki do vključno 16 mm in
       dolgi nad 14 m:

3702 92 900  - - - drugi .................................... pr

3702 93    - - široki nad 16 mm do vključno
       35 mm in dolgi do vključno 30 m:

3702 93 900  - - - drug ..................................... pr

3702 94    - - široki nad 16 mm do vključno
       35 mm in dolgi nad 30 m:

3702 94 100  - - - mikrofilm; film za grafične
       namene ......................................... pr

3702 95 000  - - široki nad 35 mm ........................... pr


3703     Fotografski papir, karton in
       tekstil, občutljivi na svetlobo,
       neosvetljeni

3703 10 000  - V zvitkih, širokih nad 610 mm ................ pr

3703 20    - Drugo, za barvno fotografijo
       (večbarvno):

3703 20 100  - - za fotografije, za katere
       se uporablja negativ film ...................... pr

3703 20 900  - - drugo ...................................... pr

3703 90    - Drugo:

3703 90 100  - - senzitivirani s srebrovimi
       ali platinovimi solmi .......................... pr

3703 90 900  - - drugo ...................................... pr


3705     Fotografske plošče in filmi,
       osvetljeni in razviti, razen
       kinematografskih filmov

3705 20 000  - Mikrofilmi ................................... pr

3705 90 000  - Drugo ........................................ pr


3706     Kinematografski filmi, osvetljeni
       in razviti, s posnetim zvočnim
       zapisom ali brez njega ali samo
       s posnetim zvočnim zapisom

3706 10    - Široki 35 mm in več:

       - - drugo:

3706 10 990  - - - drugi pozitivi ........................... pr


3707     Kemični preparati za fotografske
       namene (razen lakov, lepil, sredstev
       za lepljenje in podobnih preparatov);
       nepomešani proizvodi za fotografsko
       uporabo, pripravljeni v odmerjene
       količine ali pripravljeni za prodajo
       na drobno v obliki pripravljeni za
       uporabo

3707 10 000  - Emulzije, občutljive na svetlobo ............. pr

3707 90    - Drugo:

       - - razvijalci in fiksirji:

       - - - za barvno fotografijo
       (polychrome):

3707 90 110  - - - - za fotografske filme
       in plošče ...................................... pr

3707 90 190  - - - - drugi .................................. pr

3707 90 300  - - - drugi .................................... pr

3707 90 900  - - drugi ...................................... pr


3801     Umetni grafit, koloidni ali
       polkoloidni grafit; preparati na
       osnovi grafita ali drugih vrst
       ogljika v obliki paste, blokov,
       plošč in drugih polizdelkov

3801 10 000  - Umetni grafit ................................ pr

3801 20    - Koloidni ali polkoloidni grafit:

3801 20 900  - - drug ....................................... pr

3801 30 000  - Ogljikove paste za elektrode
       in podobne paste za oblaganje peči ............. pr


3802     Aktivno oglje; aktivni naravni
       mineralni proizvodi; živalsko
       oglje, vključno rabljeno živalsko
       oglje

3802 10 000  - Aktivno oglje ................................ pr

3802 90 000  - Drugo ........................................ pr


3804 00    Lužnice iz proizvodnje lesne
       celuloze, nekoncentrirane ali
       koncentrirane, razsladkane ali
       kemično obdelane, vključno z
       lignin sulfonati, toda brez
       tal-olja iz tar. št. 3803

3804 00 900  - Drugo ........................................ pr


3805     Smolni ali sulfatni lesni terpentin
       ter druga terpentinova olja,
       dobljena z destilacijo ali po
       drugačnem postopku iz lesa iglavcev;
       surovi dipenten; sulfitni terpentin
       in drugi surovi paracimeni; borovo
       olje, ki vsebuje alfa-terpineol kot
       glavno sestavino

3805 10    - Smolna (gumijeva) ali sulfatna
       lesna terpentinova olja:

3805 10 100  - - smolni terpentin ........................... pr


3806     Kolofonija in druge smolne kisline
       ter njihovi derivati; smolni špirit
       in smolna olja; staljene smole

3806 10    - Kolofonija in smolne kisline:

3806 10 100  - - dobljene iz svežih oljnatih
       smol (oleo smol) ............................... pr

3806 10 900  - - druge ...................................... pr

3806 30 000  - Smolni estri (ester gums) .................... pr

3806 90 000  - Drugo ........................................ pr


3807 00    Lesni katran; olja iz lesnega
       katrana; lesni kreozot; lesna
       nafta; rastlinska smola;
       pivovarska smola in podobni
       preparati na osnovi kolofonije,
       smolnih kislin ali rastlinskih
       smol

3807 00 100  - Lesni katran ................................. pr


3809     Sredstva za dodelavo, nosilci barv,
       sredstva za pospeševanje barvanja
       in fiksiranje barvil ter drugi
       proizvodi (npr.: sredstva za apreturo
       in jedkanje), ki se uporabljajo v
       tekstilni, papirni, usnjarski in
       podobnih industrijah, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu

3809 10    - Na osnovi škrobnih snovi:

3809 10 100  - - ki po masi vsebujejo do 55%
       takih substanc ................................. pr

3809 10 300  - - ki po masi vsebujejo 55% ali
       več, vendar do 70% takih substanc .............. pr

3809 10 900  - - ki po masi vsebujejo 83% ali
       več takih substanc ............................. pr

       - Drugo:

3809 91 000  - - ki se uporabljajo v tekstilni
       ali podobnih industrijah ....................... pr

3809 92 000  - - ki se uporabljajo v papirni
       ali podobnih industrijah ....................... pr

3809 93 000  - - ki se uporabljajo v usnjarski
       ali podobnih industrijah ....................... pr


3811     Preparati zoper detonacijo,
       antioksidanti, preparati za
       preprečevanje kopičenja smole,
       za zboljšanje viskoznosti, preparati
       za preprečevanje korozije in drugi
       pripravljeni aditivi, za mineralna
       olja (vključno bencin) ali za druge
       tekočine, ki se uporabljajo v iste
       namene kot mineralna olja

       - Preparati zoper detonacijo:

3811 11    - - na osnovi svinčevih spojin:

3811 11 100  - - - na osnovi tetraetil-svinca ............... pr

3811 11 900  - - - drugi .................................... pr

       - Aditivi za mazalna olja:

3811 29 000  - - drugi ...................................... pr

3811 90 000  - Drugo ........................................ pr


3812     Pripravljeni pospeševalci
       vulkanizacije, sestavljeni
       plastifikatorji za gumo in
       plastične mase, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu,
       antioksidanti in drugi sestavljeni
       stabilizatorji za gumo ali
       plastične mase

3812 10 000  - Pripravljeni pospeševalci
       vulkanizacije za gumo .......................... pr

3812 20    - Sestavljeni mehčalci za gumo
       in plastične mase:

3812 20 900  - - drugo ...................................... pr

3812 30    - Antioksidanti in drugi sestavljeni
       stabilizatorji za gumo ali plastične
       mase:

3812 30 200  - - antioksidanti .............................. pr

3812 30 800  - - drugi ...................................... pr


3813 00 000  Preparati in polnila za aparate za
       gašenje požara; napolnjene granate
       za gašenje požara .............................. pr


3814 00    Sestavljena organska topila in
       razredčila, ki niso navedena in
       ne zajeta na drugem mestu;
       pripravljena sredstva za
       odstranjevanje premazov ali lakov

3814 00 90  - Druga:

3814 00 901  - - ki vsebujejo kloro, fluoro
       ali bromo ogljikovodike ........................ pr


3815     Pobudniki reakcije, pospeševalci
       reakcije in katalitični preparati,
       ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

       - Katalizatorji na nosilcu:

3815 11 000  - - z nikljem ali nikljevimi
       spojinami kot aktivnimi snovmi ................. pr

3815 12 000  - - s plemenitimi kovinami ali
       spojinami plemenitih kovin kot
       aktivnimi snovmi ............................... pr

3815 19    - - drugi:

3815 19 900  - - - drugi                   pr

3815 90    - Drugo:

3815 90 900  - - drugo ...................................... pr


3817     Mešani alkilbenzeni in mešani
       alkilnaftaleni, razen tistih
       iz tar. št. 2707 ali 2902

3817 10    - Mešani alkilbenzeni:

3817 10 100  - - dodecilbenzen .............................. pr

3817 20 000  - Mešani alkilnaftaleni ........................ pr


3818 00    Kemični elementi, dopirani za
       uporabo v elektroniki, v obliki
       kolutov, ploščic ali podobnih
       oblikah; kemične spojine, dopirane
       za uporabo v elektroniki

3818 00 100  - Dopirani silicij ............................. pr

3818 00 900  - Drugi ........................................ pr


3819 00 000  Tekočine za hidravlične zavore in
       druge pripravljene tekočine za
       hidravlični prenos, ki po masi ne
       vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
       naftnega olja ali olj, dobljenih
       iz bituminoznih mineralov ...................... pr


3821 00 000  Pripravljene podlage za razvoj
       mikroorganizmov ................................ pr


3822 00 00  Diagnostični ali laboratorijski
       reagenti na podlogi (nosilcu) in
       pripravljeni diagnostični ali
       laboratorijski reagenti na nosilcu
       ali brez njega, razen tistih iz
       tar. št. 3002 ali 3006:

3822 00 009  - Laboratorijski reagenti na
       podlogi (nosilcu) in pripravljeni
       laboratorijski reagenti na nosilcu
       ali brez njega, razen tistih iz
       tar. št. 3002 ali 3006 ......................... pr


3823     Industrijske maščobne monokarbonske
       kisline; kisla olja iz rafinacije;
       industrijski maščobni alkoholi

       - Industrijske maščobne monokarbonske
       kisline; kisla olja iz rafinacije:

3823 11 000  - - stearinska kislina (razen tiste
       iz tar. št. 2915.70) ........................... pr


3824     Pripravljena vezivna sredstva za
       livarske modele in livarska jedra,
       kemični proizvodi in preparati
       kemijske industrije in sorodnih
       industrij (vključno tudi tisti,
       ki so sestavljeni iz mešanic
       naravnih proizvodov), ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu; ostanki iz proizvodnje
       kemijske industrije ali sorodnih
       industrij, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

3824 10 000  - Pripravljena vezivna sredstva
       za livarske modele ali livarska
       jedra .......................................... pr

3824 30 000  - Neaglomerirani karbidi kovin,
       med seboj pomešani ali pomešani
       s kovinskimi vezivi ............................ pr

3824 60    - Sorbitol, razen sorbitola iz
       tar.podšt. 2905 44:

       - - v vodni raztopini:

3824 60 110  - - - ki vsebuje 2 mas.% ali manj
       D-manitola, računano glede na
       vsebnost D-glucitola ........................... pr

3824 60 190  - - - drug ..................................... pr

       - - drug:

3824 60 910  - - - ki vsebuje 2 mas.% ali manj
       D-manitola, računano glede na
       vsebnost D-glucitola ........................... pr

3824 60 990  - - - drug ..................................... pr

       - Mešanice, ki vsebujejo
       perhalogenirane derivate acikličnih
       ogljikovodikov, ki vsebujejo dva
       ali več različnih halogenov:

3824 79 000  - - drugi ...................................... pr

3824 90    - Drugo:

3824 90 100  - - petrolejevi sulfonati, razen
       petrolejevih sulfonatov alkalnih
       kovin, amonijaka ali etanolaminov;
       tiofeniranih sulfonskih kislin,
       iz olj pridobljenih iz bituminoznih
       mineralov in njihovih soli ..................... pr

3824 90 350  - - antikorozijski preparati, ki
       vsebujejo amine kot aktivne sestavine .......... pr

       - - drugo:

3824 90 450  - - - preparati, ki preprečujejo
       tvorbo vodnega kamna in podobni
       preparati, ki odstranjujejo
       vodni kamen ................................... pr

       - - - proizvodi in preparati za
       farmacevtsko in kirurško uporabo:

3824 90 610  - - - - vmesni proizvodi pri
       proizvodnji antibiotikov, dobljeni s
       fermentacijo Streptomyces tenebarius,
       posušeni ali neposušeni, namenjeni
       za proizvodnjo človeških zdravil
       iz tar. številke 3004 .......................... pr

3824 90 620  - - - - vmesni proizvodi iz
       proizvodnje monensinskih soli .................. pr

3824 90 640  - - - - drugi .................................. pr

       - - - drugi:

3824 90 750  - - - - vaferji litijevega niobata,
       nedopirani ..................................... pr

3824 90 800  - - - - mešanice aminov iz
       dimerizacije meščobnih kislin,
       povprečne molekulske mase 520
       ali več, vendar ne več kot 550 ................. pr

3824 90 95  - - - - drugo:

3824 90 953  - - - - - odpadki in ostanki, ki
       vsebujejo poleg organskih topil še
       druge substance, razen emulzij (Y6(1)) ......... pr

3824 90 954  - - - - - tekoči odpadki in ostanki
       v obliki emulzij (npr. voda/olje,
       voda/organska topila ipd.) (Y9(1)) ............. pr

3824 90 959  - - - - - drugo ................................ pr


3901     Polimeri etilena (PE) v primarnih
       oblikah

3901 10    - Polietilen s specifično gostoto
       pod 0,94 (LDPE):

3901 10 100  - - linearni polietilen (LLDPE) ................ pr

3901 10 900  - - drug ....................................... pr

3901 20    - Polietilen s specifično gostoto
       0,94 ali več:

3901 20 100  - - polietilen v eni izmed oblik,
       nevedenih v opombi št.6(b) k temu
       poglavju, specifične gostote 0,958
       ali več pri 23 stopinj celzija, in
       ki vsebuje:

       - 50 mg/kg ali manj aluminija;

       - 2 mg/kg ali manj kalcija;

       - 2 mg/kg ali manj kroma;

       - 2 mg/kg ali manj železa;

       - 2 mg/kg ali manj niklja;

       - 2 mg/kg ali manj titana in

       - 8 mg/kg ali manj vanadija, in
       ki je namenjen za proizvodnjo
       klorosulfoniranega polietilena ................. pr

3901 20 900  - - drug ....................................... pr

3901 30 000  - Kopolimeri etilen-vinil
       acetat (EVA) ................................... pr

3901 90    - Drugo:

3901 90 200  - - A-B-A blok-polimer polistirena,
       kopolimer etilen-butilena in
       polistirena, ki vsebuje 35 mas.%
       ali manj stirena, v eni izmed oblik,
       navedenih v opombi št. 6 b k temu
       poglavju ....................................... pr

3901 90 900  - - drugo ...................................... pr


3902     Polimeri propilena (PP) ali drugih
       olefinov, v primarnih oblikah

3902 10 000  - Polipropilen (PP) ............................ pr

3902 20 000  - Poliizobutilen ............................... pr

3902 30 000  - Kopolimeri propilena ......................... pr

3902 90    - Drugo:

3902 90 200  - - Polibut-1-en, kopolimer but-1-ena
       z etilenom, ki vsebuje 10 mas.% ali
       manj etilena, in mešanice polibut-1-ena
       s polietilenom in/ali s polipropilenom
       ki vsebujejo 10 mas.% ali manj
       polietilena in/ali 25 mas.% ali manj
       polipropilena, v eni izmed oblik,
       navedenih v opombi št.6 b k temu
       poglavju ....................................... pr

3902 90 900  - - drugo ...................................... pr


3903     Polimeri stirena (PS) v primarnih
       oblikah

       - Polistiren (PS):

3903 11 000  - - za ekspandiranje ........................... pr

3903 19 000  - - drugi ...................................... pr

3903 20 000  - Kopolimeri stiren-akrilnitrila
       (SAN) .......................................... pr

3903 30 000  - Kopolimeri akrilnitril-butadien-
       stirena (ABS) .................................. pr

3903 90    - Drugo:

3903 90 100  - - kopolimer izključno iz stirena
       z alilnim alkoholom, acetilne
       vrednosti 175 ali več .......................... pr

3903 90 200  - - bromirani polistiren, ki vsebuje
       58 mas.% ali več, vendar ne več kot
       71 mas.% broma, v eni izmed oblik,
       navedenih v opombi št. 6 b k temu
       poglavju ....................................... pr

3903 90 900  - - drugo ...................................... pr


3904     Polimeri viniklorida (PVC) ali drugih
       halogeniranih olefinov, v primarnih
       oblikah

3904 10 000  - Polivinilklorid (PVC), nepomešan z
       drugimi snovmi ................................. pr

       - Drug polivinilklorid (PVC):

3904 21 000  - - nemehčan ................................... pr

3904 22 000  - - mehčan ..................................... pr

3904 30 000  - Kopolimeri vinilklorida-vinilacetata ......... pr

3904 40 000  - Drugi kopolimeri vinilklorida ................ pr

       - Fluoro-polimeri:

3904 69    - - drugi:

3904 69 100  - - - polivinil fluorid v eni izmed
       oblik, navedenih v opombi št. 6 b k
       temu poglavju .................................. pr

3904 90 000  - Drugi ........................................ pr


3905     Polimeri vinilacetata (PVAC) ali drugih
       vinilestrov, v primarnih oblikah;
       drugi polimeri vinila, v primarnih
       oblikah

       - Polimeri vinilacetata (PVAC):

3905 19 000  - - drugi ...................................... pr

       - Kopolimeri vinilacetata:

3905 21 00  - - v vodni disperziji:

3905 21 001  - - - kopolimer etilenvinilacetata ............. pr

3905 29 000  - - drugi ...................................... pr

3905 30 000  - Polivinilalkoholi (PVAL) z
       hidroliziranimi ali nehidroliziranimi
       acetatnimi skupinami ........................... pr

       - Drugi:

3905 91 000  - - Kopolimeri ................................. pr

3905 99    - - drugi:

3905 99 100  - - - poli(vinilformal), v eni izmed
       oblik, navedenih v opombi št.6 b k
       temu poglavju, molekulske mase 10.000
       ali več, vendar ne več kot 40.000,
       ki vsebuje:

       - 9,5 mas.% ali več, vendar ne več kot
       13 mas.% acetilnih skupin, vrednotenih
       kot vinilni acetati in

       - 5 mas. % ali več, vendar ne več kot
       6,5 mas.% hidroksilnih skupin,
       vrenotenih kot vinilni alkohol ................. pr

3905 99 900  - - - drugi .................................... pr


3906     Akrilni polimeri v primarnih oblikah

3906 10 00  - Polimetilmetakrilat (PMMA):

3906 10 009  - - drugo ...................................... pr


3907     Poliacetali, drugi polietri in
       epoksidne smole, v primarnih
       oblikah; polikarbonati, alkidne
       smole, polialilestri in drugi
       poliestri, v primarnih oblikah

3907 10 000  - Poliacetali .................................. pr

3907 20    - Drugi polietri:

       - - polieter alkoholi:

3907 20 110  - - - polietilen glikoli ....................... pr

       - - - drugi:

3907 20 210  - - - - s hidroksilnim številom do
       vključno 100 ................................... pr

3907 20 290  - - - - drugo .................................. pr

       - - drugi:

3907 20 910  - - - kopolimer 1-kloro-2,3-
       epoksipropana z etilenovim oksidom ............. pr

3907 20 990  - - - drugi .................................... pr

3907 30 00  - Epoksidne smole (vključno epoksi-
       estri):

3907 30 009  - - drugo ...................................... pr

3907 40 000  - Polikarbonati (PC) ........................... pr

3907 60 000  - Polietilentereftalat (PET) ................... pr

       - Drugi poliestri:

3907 99    - - drugi:

       - - - drugo:

3907 99 990  - - - - drugo .................................. pr


3908     Poliamidi (PAM) v primarnih oblikah

3908 10 000  - Poliamid (PAM) -6, -11, -12, -6,6,
       -6,9, -6,10 ali 6,12 ........................... pr

3908 90 000  - Drugi ........................................ pr


3910 00 000  Silikoni v primarnih oblikah ................... pr


3911     Naftne smole; kumaron-inden smole,
       politerpeni, polisulfidi, polisulfoni
       in drugi proizvodi, navedeni v
       3. opombi v tem poglavju, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu,
       v primarnih oblikah

3911 10 000  - Naftne smole, kumaron, inden ali
       kumaron-inden smole in politerpeni ............. pr

3911 90    - Drugo:

       - - proizvodi kondenzacije ali
       preureditvene polimerizacije,
       kemično modificirani ali
       nemodificirani:

3911 90 110  - - - poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-
       1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropi
       liden-1,4-fenilen), v eni izmed oblik
       navedenih v opombi št. 6 b k temu
       poglavju ....................................... pr

3911 90 190  - - - drugo .................................... pr

       - - drugo:

3911 90 910  - - - kopolimer parakreozola z
       divinilbenzenom, v obliki raztopine
       v N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje
       50 mas.% ali več polimerov ..................... pr

3911 90 930  - - - hidrogenirani kopolimeri
       viniltoluena z alfa-metilstirenom .............. pr

3911 90 990  - - - drugo .................................... pr


3912     Celuloza in njeni kemični derivati,
       ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, v primarnih oblikah

       - Celulozni acetati (CA):

3912 11 000  - - nemehčani .................................. pr

3912 12 000  - - mehčani .................................... pr

3912 20    - Nitrati celuloze (vključno s
       kolodiji):

       - - nemehčani:

3912 20 110  - - - kolodije in keloidin
       (celulozni tetranitrat) ........................ pr

3912 20 190  - - - drugo .................................... pr

       - Celulozni etri:

3912 31 000  - - karboksimetilceluloza (CMC) in
       njene soli ..................................... pr

3912 39    - - drugi:

3912 39 100  - - - etilceluloza ............................. pr

3912 39 200  - - - hidroksipropilna celuloza ................ pr

3912 39 800  - - - drugo .................................... pr

3912 90    - Drugo:

3912 90 100  - - celulozni estri ............................ pr

3912 90 900  - - drugo, vključno mikrokristalna
       celuloza ....................................... pr


3913     Naravni polimeri (npr.: alginska
       kislina) in modificirani naravni
       polimeri (npr.: strjene beljakovine,
       kemični derivati naravnega kavčuka),
       ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, v primarnih oblikah

3913 10 000  - Alginska kislina, njene soli
       in estri ....................................... pr

3913 90    - Drugi:

3913 90 100  - - kemični derivati naravnega
       kavčuka ........................................ pr

3913 90 200  - - amilopektin ................................ pr

3913 90 800  - - drugo ...................................... pr


3914 00 000  Ionski izmenjalci na osnovi
       polimerov iz tar. št. 3901 do
       3913, v primarnih oblikah ...................... pr


3916     Monofilamenti, katerih kateri
       koli prečni prerez presega 1 mm,
       palice, paličice in profilne
       oblike iz plastičnih mas,
       površinsko obdelane ali ne,
       toda drugače neobdelane

3916 90    - Iz drugih plastičnih mas:

       - - iz proizvodov dobljenih s
       kondenzacijo ali preureditveno
       polimerizacijo, kemično modificirani
       ali nemodificirani:

3916 90 110  - - - iz poliestrov ............................ pr

3916 90 130  - - - iz poliamidov ............................ pr

3916 90 150  - - - iz epoksidnih smol ....................... pr

3916 90 190  - - - drugo .................................... pr

       - - iz proizvodov adicijske
       polimerizacije:

3916 90 590  - - - drugo .................................... pr

3916 90 900  - - drugo ...................................... pr


3917     Cevi, tulci in pribor zanje
       (na primer: spojnice, kolena,
       prirobnice) iz plastičnih mas

3917 10    - Umetna čreva (čreva za klobasne
       izdelke) iz strjenih beljakovin
       ali celuloznih materialov:

3917 10 100  - - iz strjenih beljakovin ..................... pr

3917 10 900  - - iz celuloznih snovi ........................ pr

       - Cevi in tulci, togi:

3917 29    - - iz drugih plastičnih mas:

       - - - drugo:

3917 29 990  - - - - drugo .................................. pr

       - Druge cevi in tulci:

3917 32    - - druge, ki niso ojačene in ne
       kombinirane z drugimi materiali,
       brez pribora:

       - - - drugo:

3917 32 910  - - - - umetna čreva za klobase ................ pr


3918     Talne obloge iz plastičnih mas,
       samolepilne ali ne, v zvitkih
       ali v ploščah; tapete za stene
       ali strope, definirane z 9. opombo
       v tem poglavju

3918 90 000  - Iz drugih plastičnih mas ..................... pr


3919     Samolepilne plošče, listi, filmi,
       folije, trakovi in druge podobne
       ploščate oblike iz plastičnih mas,
       vključno tudi tiste v zvitkih

3919 10    - V zvitkih, širokih do vključno
       20 cm:

       - - drugo:

        - - - iz proizvodov dobljenih s
       kondenzacijo ali preureditveno
       polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

3919 10 310  - - - - iz poliestrov .......................... pr

3919 10 380  - - - - drugo .................................. pr

3919 10 900  - - - drugo .................................... pr

3919 90    - Drugo:

       - - drugo:

       - - - iz proizvodov dobljenih s
       kondenzacijo ali preureditveno
       polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih

3919 90 310  - - - - iz polikarbonatov, alkidnih
       smol, polialilnih estrov ali drugih
       poliestrov ..................................... pr

3919 90 380  - - - - drugo .................................. pr

3919 90 900  - - - drugo (npr.celofan) ...................... pr


3920     Druge plošče, listi, filmi, folije
       in trakovi iz plastičnih mas, ki
       nimajo celičaste strukture,
       neojačeni, nelaminirani, brez
       podloge, ali ki niso kombinirani
       z drugimi materiali

3920 20    - Iz polimerov propilena:

       - - debeline do vključno 0,10 mm:

3920 20 210  - - - biaksialno usmerjenih .................... pr

       - Iz polimerov in kopoolomerov
       vinilklorida:

3920 42    - - gibki:

       - - - nemehčani, debeline:

3920 42 110  - - - - do vključno 1 mm ....................... pr

3920 42 190  - - - - nad 1 mm ............................... pr

       - - - mehčani, debeline:

3920 42 910  - - - - do vključno 1 mm ....................... pr

3920 42 990  - - - - nad 1 mm ............................... pr

       - Iz akrilnih polimerov in kopolimerov:

3920 59    - - drugo:

3920 59 900  - - - drugo .................................... pr

       - Iz polikarbonatov, alkidnih smol,
       polialilnih estrov ali drugih
       poliestrov

3920 61 000  - - iz polikarbonatov .......................... pr

3920 62    - - iz polietilentereftalata:

       - - - debeline do vključno 0,35 mm:

3920 62 110  - - - - film polietilenterftlata
       debeline 72 mikrometrov ali več,
       vendar ne več kot 79 mikrometrov,
       za proizvodnjo gibkih magnetnih
       diskov ......................................... pr

3920 62 190  - - - - drugo .................................. pr

3920 62 900  - - - debeline nad 0,35 mm ..................... pr

3920 69 000  - - iz drugih poliestrov ....................... pr

       - Iz celuloze ali njenih kemičnih
       derivatov:

3920 71    - - iz regenerirane celuloze:

3920 71 100  - - - folije, filmi ali trakovi,
       naviti ali nenaviti, debeline
       pod 0,75 mm .................................... pr

3920 71 900  - - - drugo .................................... pr

3920 72 000  - - iz vulkanfibra ............................. pr

3920 73    - - iz celuloznega acetata:

3920 73 500  - - - listi, filmi ali trakovi,
       naviti na tuljavo ali
       nenaviti, debeline pod 0,75 mm ................. pr

3920 73 900  - - - drugo .................................... pr

3920 79 000  - - iz drugih derivatov celuloze ............... pr

       - Iz drugih plastičnih mas:

3920 99    - - iz drugih plastičnih mas:

       - - - iz proizvodov dobljenih s
       kondenzacijo ali preureditveno
       polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

3920 99 280  - - - - drugo .................................. pr

       - - - iz proizvodov adicijske
       polimerizacije:

3920 99 550  - - - - biaksialno usmerjen film
       polivinilalkohola, ki vsebuje
       97 mas. % ali več polivinilalkohola,
       neprevlečen in debeline, ki ne
       presega 1 mm ................................... pr

3920 99 590  - - - - drugo .................................. pr

3920 99 900  - - - drugo .................................... pr


3921     Druge plošče, listi, filmi, folije
       in trakovi iz plastičnih mas (vključno
       kombinirani z materiali, ki niso iz 39.
       poglavja)

       - Celičaste strukture:

3921 14 000  - - iz regenerirane celuloze ................... pr

3921 19 000  - - iz drugih plastičnih mas ................... pr


3924     Namizna posoda, kuhinjska posoda
       in drugi gospodinjski proizvodi
       in toaletni izdelki iz plastičnih
       mas

3924 90    - Drugo:

       - - iz regenerirane celuloze:

3924 90 110  - - - spužve ................................... pr


4002     Sintetični kavčuk in faktis,
       dobljen iz olja, v primarnih
       oblikah ali ploščah, listih ali
       trakovih; mešanice katerega koli
       proizvoda iz tar. št. 4001 s
       katerim koli proizvodom iz te
       tarifne številke, v primarnih
       oblikah ali ploščah, listih ali
       trakovih

       - Drugo:

4002 99    - - drugo:

4002 99 100  - - - proizvodi, modificirani z
       vgradnjo plastike .............................. pr


4007 00 000  Niti (debeline do 5 mm) in kord iz
       vulkaniziranega kavčuka (gume) ................. pr


4009     Cevi iz vulkaniziranega kavčuka
       (gume), razen iz trde gume, s
       priborom ali brez njega (npr.
       spojnice, kolena, prirobnice)

4009 20 000  - Ojačene ali kombinirane samo
       s kovino, brez pribora ......................... pr


4015     Oblačilni predmeti in pribor za
       oblačila (vključno rokavice)
       za vse vrste namenov, iz vulkaniziranega
       kavčuka (gume), razen trdega vulkaniziranega
       kavčuka (gume)

       - Rokavice:

4015 11 000  - - kirurške - sterilne ........................ pr


4104     Usnje goveda ali kopitarjev,
       brez dlake, razen usnja iz
       tar.št. 4108 ali 4109

4104 10    - Cele goveje kože, strojene,
       skupne površine do vključno
       28 kvadratnih čevljev (2,6 m2):

       - - druge:

4104 10 910  - - - neobdelane, razen strojene ............... pr

       - - - drugače pripravljene:

4104 10 950  - - - - goveji boks ............................ pr

4104 10 990  - - - - drugo .................................. pr

       - Druge strojene ali dostrojene
       goveje kože ali kože kopitarjev,
       toda nadalje neobdelane, cepljene
       ali necepljene:

4104 21 000  - - goveje kože, strojene z
       rastlinskim predstrojem ........................ pr

4104 22    - - goveje kože, strojene z drugo
       vrsto predstroja:

4104 22 900  - - - druge .................................... pr

4104 29 000  - - druge ...................................... pr

       - Druge strojene kože, goveje in
       kopitarjev, pergamentno obdelane
       ali dodelane po strojenju:

4104 31    - - nebrušene kože na sprednji
       strani (lice) in nebrušene
       cepljene:

       - - - goveje usnje:

       - - - - nebrušene kože na sprednji
       strani (lice):

4104 31 110  - - - - - usnje za podplate .................... pr

4104 31 190  - - - - - drugo ................................ pr

4104 31 300  - - - - nebrušene cepljene ..................... pr

4104 31 900  - - - usnje kopitarjev ......................... pr

4104 39    - - drugo:

4104 39 100  - - - goveje usnje ............................. pr

4104 39 900  - - - usnje kopitarjev ......................... pr


4105     Ovčje ali jagnječje usnje, brez
       volne, razen usnja iz tar.
       št. 4108 ali 4109

       - Strojeno ali dostrojeno, toda
       naprej neobdelano, cepljeno ali
       necepljeno:

4105 12    - - z drugimi vrstami predstroja:

4105 12 100  - - - necepljeno ............................... pr

4105 19 100  - - - necepljeno ............................... pr

4105 20 000  - Pergamentno obdelano ali dodelano
       po strojenju ................................... pr


4106     Kozje ali kozličje usnje, brez
       dlake, razen uznja iz tar.
       št. 4108 in 4109

       - Strojeno ali dostrojeno, toda
       naprej neobdelano, cepljeno ali
       necepljeno:

4106 12 000  - - z drugo vrsto predstroja ................... pr

4106 19 000  - - drugo ...................................... pr


4107     Usnje drugih živali, brez dlake,
       razen usnja iz tar. št. 4108
       ali 4109

4107 10    - Prašičev:

4107 10 100  - - samo strojeno, drugače
       neobdelano ..................................... pr

4107 90    - Drugih živali:

4107 90 100  - - neobdelano, razen s strojenjem ............. pr

4107 90 900  - - drugo ...................................... pr


4407     Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
       luščen, skobljan ali ne, topo ali zobato
       dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm

4407 10    - Iglavcev:

4407 10 100  - - skobljan ali ne, topo ali
       zobato dolžinsko spojen, brušen
       ali ne ......................................... pr

       - - drugo:

       - - - skobljan:

4407 10 310  - - - - smreka vrste Picea abies Karst.
       ali srebrna (bela) jelka (Abies alba
       Mill.) ......................................... pr

4407 10 500  - - - brušen ................................... pr

       - - - Drugo:

4407 10 98  - - - - drugo:

4407 10 982  - - - - - les dolžine do vključno 125 cm in
       debeline manjše od 12,5 mm ..................... pr

       - Iz vrst tropskega drevja, ki
       je navedeno v opombi 1. k tar.
       podštevilki v tem poglavju:

4407 24    - - virola, mahagoni (Swietenia
       spp.), imbula in balsa:

       - - - drugo:

4407 24 300  - - - - skobljan ............................... pr

4407 25    - - dark red meranti, light red
       meranti in meranti bakau:

4407 25 100  - - - topo ali zobato dolžinsko
       spojen, skobljan ali ne, brušen
       ali ne ......................................... pr

4407 29    - - drugo:

       - - - keruing, ramin, kapur, teak,
       jongkong, merbau, jelutong, kempas,
       okoume, obeche, sapelli, sipo,
       acajou d Afrique, makore, iroko,
       tiama, mansonia, ilomba, dibetou,
       limba, azobe, palissandre de Rio,
       palissandre de para in palissandre
       de rose:

4407 29 100  - - - - topo ali zobato dolžinsko
       spojen, skobljan ali ne, brušen
       ali ne ......................................... pr


4408     Furnirski listi ali listi za vezan
       les (spojeni ali ne) in drug
       vzdolžno žagan les, rezan ali
       luščen, skobljan ali ne, topo ali
       zobato dolžinsko spojen, debeline
       do vključno 6 mm

4408 10    - Iglavcev:

4408 10 100  - - topo ali zobato dolžinsko
       spojen, skobljan ali ne, brušen
       ali ne ......................................... pr

       - - drugo:

4408 10 500  - - - brušen ................................... pr

       - - - drugi:

       - Iz vrst tropskega drevja, ki
       je navedeno v opombi 1. k tar.
       podštevilki v tem poglavju:

4408 39    - - drugo:

       - - - white lauan, sipo, limba,
       okoume, obeche, acajou d Afrique,
       sapelli, virola, mahagoni (Swietenia
       spp.) palissandre de Rio, palissandre
       de para in palissandre de rose:

4408 39 110  - - - - topo ali zobato dolžinsko
       spojen, skobljan ali ne, brušen
       ali ne ......................................... pr

       - - - - drugo:

       - - - - - drugo:

4408 39 310  - - - - - - debeline do vključno
       1 mm ........................................... pr

4408 39 350  - - - - - - debeline več kot 1 mm .............. pr

       - - - drugo:

4408 39 510  - - - - topo ali zobato dolžinsko
       spojen, skobljan ali ne, brušen
       ali ne ......................................... pr

       - - - - drugo:

       - - - - - drugega drevja:

       - - - - - - drugo:

       - - - - - - - debeline do
       vključno 1 mm:

4408 39 810  - - - - - - - - makore, iroko,
       tiama, mansonia, ilomba, dibetou,
       azobe, white meranti, white seraya,
       yellow meranti, alan, keruing,
       ramin, kapur, teak, jongkong,
       merbau, jelutong, kempas, imbuia
       in balsa ....................................... pr

4408 39 890  - - - - - - - - drugo .......................... pr

       - - - - - - - debeline več kot 1mm:

4408 39 910  - - - - - - - - makore, iroko,
       tiama, mansonia, ilomba, dibetou,
       azobe, white meranti, white seraya, yellow
       meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak,
       jongkong, merbau, jelutong, kempas, imbuia in
       balsa .......................................... pr

4408 39 990  - - - - - - - - drugo .......................... pr

4408 90    - Drugo:

4408 90 110  - - topo ali zobato dolžinsko
       spojen, skobljan ali ne, brušen
       ali ne ......................................... pr

       - - drugo:

4408 90 210  - - - skobljan ................................. pr

4408 90 250  - - - brušen ................................... pr

       - - - drugo:

       - - - - drugo:

4408 90 810  - - - - - debeline do vključno
       1 mm ........................................... pr

4408 90 890  - - - - - debeline več kot 1 mm ................ pr


4410     Iverne plošče in podobne plošče
       iz lesa in drugih lesnatih
       (ligninskih) materialov,
       neaglomerirane ali aglomerirane
       s smolami ali drugimi organskimi
       vezivi

       - Iz lesa:

4410 11    - - oblatne plošče, vštevši usmerjene
       pramenske plošče:

4410 11 10  - - - neobdelane ali zgolj brušene:

4410 11 101  - - - - plošče debeline do vključno
       10 mm .......................................... pr

4410 11 90  - - - druge:

4410 11 901  - - - - plošče debeline do vključno
       10 mm .......................................... pr

4410 19    - - druge:

4410 19 10  - - - neobdelane ali zgolj brušene:

4410 19 101  - - - - plošče debeline do vključno
       10 mm .......................................... pr

4410 19 30  - - - površinsko obdelane z
       dekorativnimi laminati,
       izdelanimi pod visokim pritiskom:

4410 19 301  - - - - plošče debeline do vključno
       10 mm .......................................... pr

4410 19 50  - - - površinsko obdelane s papirjem,
       impregniranim z melaminsko smolo:

4410 19 501  - - - - plošče debeline do vključno
       10 mm .......................................... pr

4410 19 90  - - - druge:

4410 19 901  - - - - plošče debeline do vključno
       10 mm .......................................... pr


4411     Vlaknene plošče iz lesa ali drugih
       lesnatih materialov, aglomerirane
       ali neaglomerirane s smolami ali
       drugimi organskimi vezivi

       - Vlaknene plošče, gostote več kot
       0,80 g/cm3:

4411 11 00  - - mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

4411 11 009  - - - druge .................................... pr

4411 19 00  - - druge:

4411 19 009  - - - druge .................................... pr


4412     Vezane lesene plošče, furnirane plošče in
       podoben lameliran les

       - Vezane lesene plošče, ki so sestavljene
       samo iz furniranih lesenih listov,
       katerih posamezna debelina ne
       presega 6 mm:

4412 13    - - z najmanj enim zunanjim slojem
       iz vrst tropskega drevja, navedenih v
       opombi k tarifnim podštevilkam št. 1 v tem
       poglavju:

4412 13 11  - - - iz lesa okoume:

4412 13 111  - - - - plošče debeline do vključno
       5 mm ........................................... pr

4412 13 19  - - - iz lesa dark red meranti,
       light red meranti, white lauan,
       sipo, limba, obeche, acajou d
       Afrique, sapelli, virola, mahagoni
       (Swietenia spp.) palissandre de Rio,
       palissandre de para in palissandre
       de rose:

4412 13 191  - - - - plošče debeline do vključno
       5 mm ........................................... pr

4412 13 90  - - - druge:

4412 13 901  - - - - plošče debeline do vključno
       5 mm ........................................... pr

4412 14 00  - - druge, z najmanj enim zunanjim
       slojem iz lesa, ki ni les iglavcev:

4412 14 001  - - - plošče debeline do vključno
       5 mm ........................................... pr

4412 19 00  - - druge:

4412 19 001  - - - plošče debeline do vključno
       5 mm ........................................... pr

4504     Aglomerirana pluta (z vezivi ali
       brez njih) in izdelki iz aglomerirane
       plute

4504 90    - Drugo:

       - - drugo:

4504 90 910  - - - čepi in zamaški .......................... pr

4504 90 990  - - - drugo .................................... pr


4802     Nepremazan papir in karton, ki se
       uporabljata za pisanje, tiskanje
       ali druge grafične namene, vključno
       papir in karton za luknjane kartice
       in trakove v zvitkih ali listih,
       razen papirjaiz tar. št. 4801 ali
       4803; ročno izdelana papir in karton

4802 20 000  - Papir in karton, ki se uporabljata
       kot podlaga za fotoobčutljiv,
       toplotno občutljiv ali elektro-
       občutljiv papir ali karton ..................... pr


4804     Kraft papir in karton, nepremazana,
       v zvitkih ali listih, razen tistih
       iz tar. št. 4802 ali 4803

       - Kraftliner:

4804 11    - - nebeljen:

       - - - pri katerem je vsaj 80% vlaken
       po masi iz vlaken iglavcev,
       pridobljenih s kavstičnimi ali
       sulfatnimi kemičnimi procesi:

4804 11 110  - - - - z maso do 150 g/m2 ..................... pr

4804 11 150  - - - - z maso 150 g/m2 ali več,
       vendar do 175 g/m2 ............................. pr

4804 11 190  - - - - z maso 175 g/m2 ali več ................ pr

4804 11 900  - - - drug ..................................... pr

4804 19    - - drug:

       - - - pri katerem je vsaj 80%
       vlaken po masi iz vlaken iglavcev,
       pridobljenih s kavstičnimi ali
       sulfatnimi kemičnimi procesi:

       - - - - ki je sestavljen iz ene ali
       več nebeljenih plasti z zunanjo
       beljeno, polbeljeno ali obarvano
       plastjo, z maso na m2:

4804 19 110  - - - - - do 150 g ............................. pr

4804 19 150  - - - - - 150 g ali več, vendar
       do 175 g ....................................... pr

       - - - - drug, z maso na m2:

4804 19 310  - - - - - do 150 g ............................. pr

4804 19 350  - - - - - 150 g ali več, vendar
       do 175 g ....................................... pr

       - Kraft papir za vreče:

4804 21    - - nebeljen:

4804 21 100  - - - ki vsebuje vsaj 80% od skupne
       mase vsebovanih vlaken, vlaken
       iglavcev, dobljenih s kavstičnimi
       ali sulfatnimi kemičnimi procesi ............... pr

4804 21 900  - - - drug ..................................... pr

4804 29    - - drug:

4804 29 100  - - - ki vsebuje vsaj 80% od skupne
       mase vsebovanih vlaken, vlaken
       iglavcev, dobljenih s kavstičnimi
       ali sulfatnimi kemičnimi procesi ............... pr

4804 29 900  - - - drug ..................................... pr

       - Drug kraft papir in karton, z
       maso do vključno 150 g/m2:

4804 31    - - nebeljena:

4804 31 100  - - - za proizvodnjo papirne preje
       iz tar. št. 5308 ali papirne preje,
       ojačane s kovino iz tar. št. 5607 .............. pr

       - - - drugo:

       - - - - ki vsebujeta vsaj 80% po
       masi vlaken iglavcev, dobljenih
       s kavstičnimi ali sulfatnimi
       kemičnimi postopki, od skupne mase
       vsebovanih lesnih vlaken:

4804 31 510  - - - - - kraft elektrotehnični
       izolirni papir ................................. pr

4804 31 590  - - - - - drugo ................................ pr

4804 31 900  - - - - drugo .................................. pr

4804 39    - - drugo:

       - - - drugo:

       - - - - ki vsebujeta vsaj 80% po
       masi vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim
       postopkom, od skupne mase vsebovanih
       lesnih vlaken:

4804 39 510  - - - - - beljena v masi ....................... pr

4804 39 590  - - - - - drugo ................................ pr

4804 39 900  - - - - drugo .................................. pr

       - Drug kraft papir in karton, mase
       nad 150 g/m2, vendar pod 225 g/m2:

4804 41    - - nebeljena:

4804 41 90  - - - drugo:

4804 41 901  - - - ki vsebuje vsaj 80% od
       skupne mase vlaken, vlaken iglavcev,
       dobljenih s kavstičnim ali sulfatnim
       kemičnim postopkom ............................. pr

4804 41 909  - - - - drugo .................................. pr

4804 42 00  - - beljena v masi, ki v skupni
       količini vlaken vsebuje po masi nad
       95% lesnih vlaken, dobljenih s
       kemičnim postopkom:

4804 42 001  - - - ki vsebuje vsaj 80% od skupne
       mase vlaken, vlaken iglavcev,
       dobljenih s kavstičnim ali sulfatnim
       kemičnim procesom .............................. pr

4804 42 009  - - - drugo .................................... pr

4804 49 00  - - drugo:

4804 49 001  - - - ki vsebujeta vsaj 80% od
       skupne mase vsebovanih vlaken,
       vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim
       postopkom ...................................... pr

       - Drug kraft papir in karton, mase 225 g/m2
       ali več:

4804 51 00  - - nebeljena:

4804 51 009  - - - drugo .................................... pr

4804 52 00  - - beljena v masi, ki v skupni
       količini vlaken vsebuje po masi
       nad 95 % lesnih vlaken, dobljenih
       s kemičnim postopkom:

4804 52 001  - - - ki vsebujeta vsaj 80% od
       skupne mase vsebovanih vlaken,
       vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim
       postopkom ...................................... pr

4804 52 009  - - - drugo .................................... pr


4805     Drug nepremazan papir in karton,
       v zvitkih ali listih, dalje
       neobdelan, razen obdelav, ki so
       navedene v 2. opombi tega
       poglavja

4805 10 000  - Papir iz polkemične celuloze za
       valovit sloj (fluting) ......................... pr

       - Papir in karton, večplasten:

4805 22    - - s samo eno zunanjo beljeno
       plastjo:

4805 22 100  - - - testliner ................................ pr

4805 22 900  - - - drugo .................................... pr

4805 29    - - drugo:

4805 29 100  - - - testliner ................................ pr

4805 29 900  - - - drugo .................................... pr

4805 30    - Sulfitni ovojni papir:

4805 30 100  - - z maso do 30 g/m2 .......................... pr

4805 30 900  - - z maso 30 g/m2 ali več ..................... pr

4805 40 000  - Filtrirni papir in karton .................... pr

4805 50 000  - Klobučni papir in klobučni karton ............ pr

4805 60    - Drug papir in karton, z maso do
       vključno 150 g/m2:

4805 60 100  - - papir in lepenka iz slame .................. pr

       - - papir in lepenka za valovit
       papir in lepenko:

4805 60 200  - - - papir za valovito lepenko
       (Wellenstoff) .................................. pr

4805 60 400  - - - testliner ................................ pr

4805 60 600  - - - drugo .................................... pr

4805 60 900  - - drugo ...................................... pr

4805 70    - Drug papir in karton, z maso
       nad 150 g/m2, toda pod 225 g/m2:

       - - papir in karton za valoviti
       papir in karton:

4805 70 110  - - - testliner ................................ pr


4811     Papir, karton, celulozna vata ter
       listi in trakovi iz celuloznih
       vlaken, premazani, impregnirani,
       prekriti, površinsko barvani,
       površinsko okrašeni ali tiskani,
       v zvitkih ali listih, razen
       izdelkov iz tar. št. 4803, 4804,
       4809, 4810 ali 4818

       - Papir in karton, premazana,
       impregnirana ali pokrita s
       plastičnimi masami (razen lepil):

4811 31 000  - - beljena, z maso nad 150 g/m2 ............... pr


4813     Cigaretni papir, razrezan ali
       nerazrezan v določene velikosti
       ali v obliki knjižic ali ceveh

4813 20 000  - V zvitkih, širokih do vključno
       5 cm ........................................... pr

4813 90 00  - Drugo:

4813 90 009  - - drugo ...................................... pr


4823     Drug papir, karton, celulozna vata
       ter listi in trakovi iz celuloznih
       vlaken, razrezani v določene
       velikosti ali oblike, drugi izdelki
       iz celuloze, papirja, kartona,
       celulozne vate ali listov ali trakov
       iz celuloznih vlaken

4823 70    - Liti ali stisnjeni izdelki iz
       papirne mase:

4823 70 900  - - drugo ...................................... pr


5105     Volna in fina ali groba živalska
       dlaka, mikana ali česana (vključno
       s česano volno, v masi)

       - Česana volna:

5105 21 000  - - česana volna, v razsutem stanju
       - v pramenih ................................... pr

5105 29 000  - - druga ...................................... pr


5111     Tkanine iz mikane volne ali mikane
       fine živalske dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več
       volne ali fine živalske dlake:

5111 11    - - mase do vključno 300 g/m2:

       - - - loden tkanine (dodatna opomba 1./51
       pogl.):

5111 11 110  - - - - vrednosti 2,50 EUR/m2 ali
       več ............................................ pr

5111 11 190  - - - - druge .................................. pr

       - - - druge tkanine:

5111 11 910  - - - - iz volnene preje, vrednosti
       2,50 EUR/m2 ali več ............................ pr

5111 11 990  - - - - druge .................................. pr

5111 20 000  - Druge, v mešanici pretežno ali
       samo z umetnimi ali sintetičnimi
       filamenti ...................................... pr

5111 90    - Druge:

5111 90 100  - - ki po masi vsebujejo skupno
       nad 10% tekstilnih surovin iz
       poglavja 50 .................................... pr

5205     Bombažna preja (razen sukanca za
       šivanje), ki vsebuje po masi 85 %
       ali več bombaža, nepripravljena
       za prodajo na drobno

       - Enojna preja iz nečesanih vlaken:

5205 11 000  - - številke 714,29 deciteksov ali
       več (metrične številke Nm do 14) ............... pr

5205 12 000  - - številke od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrična številka Nm
       nad 14 do 43) .................................. pr

5205 13 000  - - številke od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm
       nad 43 do 52) .................................. pr

5205 14 000  - - številke od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm
       nad 52 do 80) .................................. pr

       - Enojna preja iz česanih vlaken:

5205 22 000  - - številke od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm
       14 do 43) ...................................... pr

5205 23 000  - - številke od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm
       nad 43 do 52) .................................. pr

5205 24 000  - - številke od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm
       nad 52 do 80) .................................. pr

5205 26 000  - - številke od 106,38 do 125
       deciteksov (metrične številke Nm
       več kot 80 do vključno 94) ..................... pr

5205 28 000  - - številke do 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120) ................. pr


5206     Bombažna preja (razen sukanca za
       šivanje), ki vsebuje po masi pod
       85% bombaža, nepripravljena za
       prodajo na drobno

       - Enojna preja iz nečesanih vlaken:

5206 12 000  - - številke od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metričneštevilke Nm
       nad 14 do 43) .................................. pr

5206 14 000  - - številke od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke
       Nm nad 52 do 80) ............................... pr

5206 15    - - številke pod 125 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80):

5206 15 100  - - - številke pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80 do 120) ........... pr

5206 15 900  - - - številke pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120) ................. pr

       - Enojna preja iz česanih vlaken:

5206 22 000  - - številke od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm
       nad 14 do 43) .................................. pr

5206 23 000  - - številke od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm
       nad 43 do 52) .................................. pr

5206 25    - - številke pod 125 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80):

5206 25 100  - - - številke pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80 do
       120) ........................................... pr


5208     Bombažne tkanine, ki vsebujejo po
       masi 85 % ali več bombaža, mase do
       200 g/m2

       - Nebeljene:

5208 11    - - v platnovi vezavi, mase do 100
       g/m2:

5208 11 100  - - - tkanine za proizvodnjo
       povojev in medicinske gaze ..................... pr

5208 11 900  - - - druge .................................... pr

5208 12    - - v platnovi vezavi, mase nad
       100 g/m2:

       - - - v platnovi vezavi, z maso
       nad 100 g/m2, do vključno 130
       g/m2, in širine:

5208 12 160  - - - - do vključno 165 cm ..................... pr

5208 12 190  - - - - nad 165 cm ............................. pr

       - - - v platnovi vezavi, z maso
       nad 130 g/m2, širine:

5208 12 960  - - - - do vključno 165 cm ..................... pr


5209     Bombažne tkanine, ki vsebujejo
       po masi 85% ali več bombaža,
       mase nad 200 g/m2

       - Nebeljene:

5209 11 000  - - v platnovi vezavi .......................... pr

5209 12 000  - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper ................... pr

5209 19 000  - - druge tkanine .............................. pr

       - Beljene:

5209 22 000  - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper ................... pr

5209 29 000  - - druge tkanine .............................. pr

       - Barvane:

5209 31 000  - - v platnovi vezavi .......................... pr

5209 32 000  - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper ................... pr

5209 39 000  - - druge tkanine .............................. pr

       - Iz preje različnih barv:

5209 41 000  - - v platnovi vezavi .......................... pr

5209 42 000  - - tkanine za kavbojke
       (jeans) - denim ................................ pr

5209 43 000  - - druge tkanine iz trinitnega
       ali štirinitnega kepra, vključno
       križni keper ................................... pr

5209 49    - - druge tkanine:

5209 49 100  - - - jacquard tkanine širine
       nad 115 cm do vključno 140 cm .................. pr

5209 49 900  - - - druge .................................... pr

       - Tiskane:

5209 51 000  - - v platnovi vezavi .......................... pr

5209 52 000  - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper ................... pr

5209 59 000  - - druge tkanine .............................. pr


5210     Bombažne tkanine, ki vsebujejo
       po masi pod 85 % bombaža, v
       mešanici pretežno ali samo z
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni,
       mase do 200 g/m2

       - Nebeljene:

5210 11    - - v platnovi vezavi:

5210 11 100  - - - širine do vključno 165 cm ................ pr

5210 11 900  - - - širine nad 165 cm ........................ pr

       - Beljene:

5210 21    - - v platnovi vezavi:

5210 21 100  - - - širine do vključno 165 cm ................ pr

5210 22 000  - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper ................... pr

5210 29 000  - - druge tkanine .............................. pr

       - Barvane:

5210 31    - - v platnovi vezavi:

5210 31 100  - - - širine do vključno 165 cm ................ pr

5210 32 000  - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper ................... pr

5210 39 000  - - druge tkanine .............................. pr

       - Iz raznobarvne preje:

5210 41 000  - - v platnovi vezavi .......................... pr

5210 49 000  - - druge tkanine .............................. pr

       - Tiskane:

5210 51 000  - - v platnovi vezavi .......................... pr

5210 59 000  - - druge tkanine .............................. pr


5211     Bombažne tkanine, ki vsebujejo
       po masi pod 85% bombaža, v
       mešanici pretežno ali samo z
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni,
       mase nad 200 g/m2

       - Nebeljene:

5211 11 000  - - v platnovi vezavi .......................... pr

5211 12 000  - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper ................... pr

5211 19 000  - - druge tkanine .............................. pr

       - Barvane:

5211 31 000  - - v platnovi vezavi .......................... pr

5211 32 000  - - trinitni ali štirinitni
       keper, vključno križni keper ................... pr

5211 39 000  - - druge tkanine .............................. pr

       - Iz raznobarvne preje:

5211 41 000  - - v platnovi vezavi .......................... pr

5211 42 000  - - tkanine za kavbojke
       (jeans) - denim ................................ pr

5211 49    - - druge tkanine:

5211 49 100  - - - jacquard tkanine ......................... pr

5211 49 900  - - - druge .................................... pr

       - Tiskane:

5211 51 000  - - v platnovi vezavi .......................... pr

5211 59 000  - - druge tkanine .............................. pr


5309     Lanene tkanine

       - Ki vsebujejo po masi 85 %
       ali več lanu:

5309 11    - - nebeljene ali beljene:

5309 11 100  - - - nebeljene ................................ pr

5309 11 900  - - - beljene .................................. pr

5309 19 000  - - druge ...................................... pr

       - Ki vsebujejo po masi do 85% lanu:

5309 21    - - nebeljene ali beljene:

5309 21 900  - - - beljene .................................. pr

5309 29 000  - - druge:


5402     Preja iz sintetičnih filamentov
       (razen sukanca za šivanje),
       nepripravljena za prodajo na
       drobno, vključno s sintetičnimi
       monofilamenti številke pod 67
       deciteksov

       - Teksturirana preja:

5402 33 000  - - iz poliestra: .............................. pr

5402 39    - - druga:

5402 39 100  - - - iz polipropilena ......................... pr

       - Druga preja, enojna nesukana
       ali vpredena, do 50 zavojev na
       meter:

5402 41 00  - - iz najlona ali drugih
       poliamidov:

5402 41 001  - - - številke največ 7 teksov ................. pr

5402 41 002  - - - številke nad 7 teksov,
       vendar največ 33 teksov ........................ pr

5402 42 000  - - iz poliestrov, delno
       orientiranih ................................... pr

5402 43 000  - - iz poliestrov, druga ....................... pr

5402 49    - - druga:

5402 49 100  - - - elastomerna .............................. pr

       - - - drugo:

5402 49 990  - - - - druge .................................. pr


5403     Preja iz umetnih filamentov
       (razen sukanca za šivanje),
       nepripravljena za prodajo na
       drobno, vključno z umetnimi
       monofilamenti številke manj
       kot 67 deciteksov

       - Druga preja, enojna:

5403 31 000  - - iz viskoznega rajona, brez
       zavojev ali do 120 zavojev
       na meter ....................................... pr

       - Druga preja, dvojna, večnitna
       ali pramenska:

5403 41 000  - - iz viskoznega rajona ....................... pr


5407     Tkanine iz preje iz sintetičnih
       filamentov, vključno tkanine,
       dobljene iz izdelkov iz tar.
       št. 5404

       - Druge tkanine, ki vsebujejo
       po masi 85% ali več filamentov
       iz najlona ali drugih poliamidov:

5407 41 000  - - nebeljene ali beljene ...................... pr

5407 43 000  - - iz preje različnih barv .................... pr

       - Druge tkanine:

5407 92 000  - - barvane .................................... pr


5408     Tkanine iz preje iz umetnih
       filamentov, vključno tkanine,
       dobljene iz izdelkov iz tar.
       št. 5405

       - Druge tkanine:

5408 31 000  - - nebeljene ali beljene ...................... pr

5408 32 000  - - barvane .................................... pr

5408 33 000  - - iz raznobarvne preje ....................... pr

5408 34 000  - - tiskane .................................... pr


5502 00    Prameni iz umetnih filamentov

5502 00 400  Iz acetatov .................................... pr

5502 00 800  Drugi .......................................... pr


5503     Sintetična vlakna, rezana,
       nemikana, nečesana in ne drugače
       pripravljena za predenje

5503 10    - Iz najlona ali drugih poliamidov:

5503 10 900  - - druga ...................................... pr

5503 20 000  - Iz poliestra ................................. pr

5503 30 000  - Akrilna ali modakrilna ....................... pr


5504     Umetna vlakna, rezana, nemikana,
       nečesana in ne drugače
       pripravljena za predenje

5504 10 000  - Iz viskoznega rajona ......................... pr


5506     Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali
       drugače pripravljena za predenje

5506 90    - Druga:

5506 90 90  - - druga:

5506 90 901  - - - iz polipropilena ......................... pr


5507 00 000  Umetna vlakna, rezana, mikana,
       česana ali drugače pripravljena
       za predenje .................................... pr


5509     Preja (razen sukanca za šivanje)
       iz rezanih sintetičnih vlaken,
       nepripravljena za prodajo na drobno

       - Druga preja iz rezanih akrilnih
       ali modakrilnih vlaken:

5509 69 000  - - druga ...................................... pr


5510     Preja (razen sukanca za šivanje)
       iz rezanih umetnih vlaken,
       nepripravljena za prodajo na drobno

5510 30 000  - Druga preja, v mešanici pretežno
       ali samo z bombažem ............................ pr


5515     Druge tkanine iz rezanih
       sintetičnih vlaken

       - Iz rezanih akrilnih ali
       modakrilnih vlaken:

5515 21    - - v mešanici pretežno ali
       samo z umetnimi ali sintetičnimi
       filamenti:

5515 21 300  - - - tiskane .................................. pr

5515 21 900  - - - druge .................................... pr


5601     Vata iz tekstilnih materialov
       in izdelki iz vate; tekstilna
       vlakna, dolga do 5 mm (kosmiči);
       prah in nopki - vlaknati vozlički

5601 30 000  - Tekstilni kosmiči, prah in nopki ............. pr


5602     Klobučevina, vključno z impregnirano,
       prevlečeno ali laminirano

       - Druga klobučevina, neimpregnirana
       neprevlečena, neprekrita ali
       nelaminirana:

5602 21 000  - - iz volne ali fine živalske dlake ........... pr

5602 90 000  - Drugo ........................................ pr


5604     Niti in kord iz gume, prekrit s
       tekstilnim materialom; tekstilna
       preja, trakovi in podobno iz tar.
       št. 5404 ali 5405, impregnirani,
       prevlečeni, prekriti, obloženi z
       gumo ali plastično maso

5604 10 000  - Niti in kord iz gume, prekriti
       s tekstilnim materialom ........................ pr

5604 20 000  - Poliestrske, najlon in
       poliamidne preje in preje iz
       viskozne svile, velike jakosti,
       impregnirane ali prevlečene .................... pr

5604 90 000  - Drugo ........................................ pr


5608     Vozlani mrežasti izdelki iz
       motvozov, vrvi ali konopcev;
       zgotovljene ribiške mreže in
       druge zgotovljene mreže iz
       tekstilnega materiala

5608 90 000  - Drugo ........................................ pr


5705 00    Druge preproge in druga talna
       prekrivala iz tekstila,
       dokončana ali nedokončana

5705 00 100  - Iz volne ali fine živalske
       dlake .......................................... pr

5705 00 300  - Iz sintetičnih ali umetnih
       tekstilnih surovin ............................. pr

5705 00 900  - Iz drugih tekstilnih surovin ................. pr


5801     Tkanine z zankasto oz. lasasto
       površino in tkanine iz ženiljske
       preje, razen tkanin iz tar. št.
       5802 ali 5806

       - Iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken:

5801 33 000  - - druge tkanine z razrezanimi
       zankami po votku ............................... pr


5902     Kord tkanine za avtomobilske
       plašče iz preje iz najlona,
       poliestra ali viskoznega rajona,
       velike trdnosti

5902 10    - Iz najlona in drugih poliamidov:

5902 10 100  - - impregnirane z gumo ........................ pr

5902 20    - Iz poliestrov:

5902 20 100  - - impregnirane z gumo ........................ pr

5902 90    - Druge:

5902 90 100  - - impregnirane z gumo ........................ pr


5903     Tekstilne tkanine, impregnirane,
       premazane, prevlečene ali prekrite
       ali laminirane s plastičnimi masami,
       razen tistih iz tar. št. 5902

5903 10    - S polivinilkloridom:

5903 10 100  - - impregnirane ............................... pr

5903 10 900  - - premazane, prevlečene ali
       laminirane ..................................... pr

5903 20    - S poliuretanom:

5903 20 100  - - impregnirane                 pr

5903 20 900  - - premazane, prevlečene ali
       laminirane (npr. "Goretex") .................... pr

5903 90    - Druge:

5903 90 100  - - impregnirane ............................... pr

       - - premazane, prevlečene ali
       laminirane:

5903 90 910  - - - s celuloznimi derivati
       ali drugimi plastičnimi
       snovmi, s tkanino na licu ...................... pr

5903 90 990  - - - druge (npr. "Goretex") ................... pr


5906     Gumirani tekstilni materiali,
       razen tistih iz tar. št. 5902

       - Drugi:

5906 99    - - drugo:

5906 99 900  - - - drugo .................................... pr


5911     Tekstilni izdelki in predmeti
       za tehnične namene, navedeni v
       7. opombi k temu poglavju

       - Tekstilne tkanine in klobučevina,
       brezkončne ali z elementi za
       spajanje, ki se uporabljajo pri
       strojih za proizvodnjo papirja
       ali pri podobnih strojih (npr.
       za celulozo ali azbest cement):

5911 31    - - mase manj kot 650 g/m2:

       - - - svilene ali iz umetnih in
       sintetičnih vlaken:

5911 31 110  - - - - tekstilne tkanine,
       podložene ali nepodložene s
       klobučevino, iz sintetičnih
       vlaken, ki se uporabljajo v
       strojih za izdelavo papirja .................... pr

5911 31 190  - - - - druge .................................. pr

5911 31 900  - - - druge .................................... pr

5911 40 000  - Tkanine za precejanje in
       stiskanje, ki se uporabljajo
       v stiskalnicah za olje in
       podobno, vključno tkanine,
       izdelane iz človeških las ...................... pr


6001     Plišasti materiali, vključno z
       dolgolasastimi in bukle materiali,
       pleteni in kvačkani

       - Bukle (zankasti) materiali:

6001 21 000  - - iz bombaža ................................. pr

6001 22 000  - - iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken ......................................... pr

6001 29    - - iz drugih tekstilnih surovin:

6001 29 100  - - - iz volne ali fine živalske
       dlake .......................................... pr

6001 29 900  - - - drugi .................................... pr


6603     Deli, okraski in pribor izdelkov
       iz tar. št. 6601 ali 6602

6603 20 000  - Ogrodja za dežnike, vključno
       montirana ogrodja na palicah ................... pr


6802     Obdelan kamen za spomenike in
       stavbe (razen iz skrilavcev) in
       izdelki iz njega, razen izdelkov
       iz tar.št. 6801; kockice za mozaik
       in podobno iz naravnega kamna
       (vključno tudi iz skrilavcev) na
       podlogi ali brez podloge; umetno
       obarvana zrna, luskine in prah iz
       naravnega kamna (vključno iz
       skrilavcev)

       - Drug kamen za spomenike in
       stavbe in izdelki iz njega, grobo
       rezan ali razžagan, z ravno -
       izravnano površino:

6802 22 000  - - drug apnenčev kamen ........................ pr


6803 00    Skrilavec, obdelan, izdelki iz
       skrilavca ali aglomeriranega
       skrilavca

6803 00 100  - Strešne in zidne plošče ...................... pr

6803 00 900  - Drugo ........................................ pr


6815     Izdelki iz kamna ali drugih
       mineralnih materialov (vključno
       z izdelki iz šote), ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu

6815 10    - Izdelki iz grafita ali drugega
       ogljika, ki niso za elektrotehnične
       namene:

6815 10 100  - - ogljikova vlakna in izdelki
       iz ogljikovih vlaken ........................... pr

6815 10 900  - - drugo ...................................... pr


6902     Ognjevarna opeka, bloki, ploščice
       in podobni ognjevarni keramični
       izdelki za vgraditev, razen tistih
       iz silikatne fosilne moke ali
       podobnih silikatnih zemljin

6902 10 000  - Ki vsebujejo po masi več kot
       50 % elementov Mg, Ca in/ali Cr,
       izraženih kot MgO, CaO in Cr2O3,
       posamično ali skupaj ........................... pr

6902 20    - Ki vsebujejo po masi več kot
       50 % aluminijevega oksida (Al2O3),
       silicijevega dioksida (SiO2) ali mešanice
       ali spojin teh izdelkov:

6902 20 100  - - ki vsebujejo 93% ali več
       silicijevega dioksida (SiO2)
       po masi ........................................ pr

       - - drugo:

6902 20 910  - - - ki po masi vsebujejo več
       kot 7%, vendar do 45% aluminijevega
       oksida (Al2O3) ................................. pr

6902 20 990  - - - drugo .................................... pr

6902 90 000  - Drugo ........................................ pr


6903     Drugi ognjevarni keramični izdelki
       (npr.: retorte, talilni lonci,
       ponve, brizgalne šobe-izlivalniki,
       čepi, podloge, kadi, cevi, obloge
       in palice), razen iz silikatne
       fosilne moke ali iz podobne
       silikatne zemljine

6903 20    - Ki vsebujejo po masi več kot
       50 % aluminijevega oksida (Al2O3) ali
       mešanice ali spojine aluminijevega oksida
       ali silicijevega dioksida (SiO2):

6903 20 900  - - ki po masi vsebujejo 45% ali
       več aluminijevega oksida (Al2O3) ............... pr

6903 90    - Drugo:

6903 90 100  - - ki po masi vsebujejo več kot
       25%, vendar do 50% grafita ali
       drugih oblik ogljika ali mešanic
       teh snovi ...................................... pr

6903 90 200  - - ki po masi vsebujejo, posamično
       ali skupaj, nad 50% elementov Mg,
       Ca ali Cr, izraženih kot MgO, CaO
       ali Cr2O3 ...................................... pr


6906 00 000  Keramične cevi, odvodi, žlebovi
       in pribor za cevi .............................. pr


7002     Steklo v obliki krogel (razen
       kroglic iz tar. št. 7018),
       palic ali cevi, neobdelano

       - Cevi:

7002 31 000  - - iz taljenega kremena ali
       drugega taljenega silicijevega
       dioksida ....................................... pr


7007     Varnostno steklo iz kaljenega
       ali plastnega stekla

       - Plastno varnostno steklo:

7007 21    - - velikosti in oblik, primernih
       za vgraditev v vozila, letala,
       vesoljske ladje ali plovila:

       - - - drugo:

7007 21 910  - - - - velikosti in oblike,
       ustrezne za vgradnjo v motorna
       vozila ......................................... pr


7010     Baloni, steklenice, kozarci,
       lonci, fiole, ampule in druge
       posode iz stekla, za transport
       ali pakiranje blaga; stekleni
       kozarci za vlaganje, čepi,
       pokrovi in druga zapirala,
       iz stekla

7010 10 000  - Ampule ....................................... pr


7019     Steklena vlakna (vključno s
       stekleno volno) in izdelki iz
       njih (npr. preja, tkanine)

       - Trakovi iz steklenih vlaken (netkani),
       roving preja in rezane niti:

7019 11 000  - - rezane niti dolžine 50 mm
       ali manj ....................................... pr

7019 12 000  - - roving prediva ............................. pr

7019 19    - - drugo:

7019 19 100  - - - iz filamentov ............................ pr

7019 19 900  - - - iz rezanih vlaken ........................ pr

       - Tančice (voal), mreže, rogoznice,
       žimnice, plošče in podobni netkani
       izdelki:

7019 31 000  - - rogoznice .................................. pr

7019 32 000  - - tančice (voal) ............................. pr

7019 40 000  - Tkanine, narejene iz roving
       prediva ........................................ pr

       - Druge tkanine:

7019 51 000  - - širine ne več kot 30 cm .................... pr

7019 52 000  - - širine več kot 30 cm, navadno
       tkane, katerih masa je manjša kot
       250 g/m2, iz filamentov, ki na
       eno nit merijo več kot 136 teksov .............. pr

7019 59 000  - - drugo ...................................... pr

7019 90    - Drugo:

7019 90 100  - - netekstilna vlakna v razsutem
       stanju ......................................... pr

       - - drugo:

7019 90 910  - - - iz tekstilnih vlaken ..................... pr

7019 90 990  - - - drugo .................................... pr


7104     Sintetični ali rekonstruirani
       dragi ali poldragi kamni, obdelani
       ali neobdelani, nesortirani ali
       sortirani, toda nenanizani,
       nemontirani, nevdelani; nesortirani
       sintetični ali rekonstruirani dragi
       ali poldragi kamni, začasno nanizani
       zaradi lažjega transporta

7104 90 000  - Drugi ........................................ pr


7201     Grodelj in zrcalovina, v štrucah,
       blokih in drugih primarnih
       oblikah

7201 10    - Nelegirani grodelj, ki vsebuje
       do 0,5 mas.% fosforja:

       - - ki vsebuje najmanj 0,4 mas.%
       mangana:

7201 10 110  - - - ki vsebuje 1 mas.% ali manj
       silicija ....................................... pr

7201 10 190  - - - ki vsebuje več kot 1 mas.%
       silicija ....................................... pr

7201 10 300  - - ki vsebuje najmanj 0,1 mas.%,
       vendar manj kot 0,4 mas.% mangana .............. pr

7201 10 900  - - ki vsebuje manj kot 0,1 mas.%
       mangana ........................................ pr

7201 50    - Legirani grodelj; zrcalovina:

7201 50 900  - - drugo ...................................... pr


7202     Fero-predzlitine

7202 30 000  - Fero-siliko-mangan ........................... pr

       - Fero-krom:

7202 41    - - ki vsebuje več kot 4 mas.%
       ogljika:

7202 41 100  - - - ki vsebuje več kot 4 mas.%,
       vendar največ 6 mas.% ogljika .................. pr

       - - - ki vsebuje več kot 6 mas.%
       ogljika:

7202 41 910  - - - - ki vsebuje do vključno
       60 mas.% kroma ................................. pr

7202 41 990  - - - - ki vsebuje več kot 60 mas.% kroma ...... pr

7202 49    - - drugo:

7202 49 100  - - - ki vsebuje največ 0,05 mas% ogljika ...... pr

7202 49 500  - - - ki vsebuje več kot 0,05 mas.%,
       vendar največ 0,5 mas.% ogljika ................ pr

7202 49 900  - - - ki vsebuje več kot 0,5 mas.%, vendar
       največ 4 mas.% ogljika ......................... pr

7202 50 000  - Fero-siliko-krom ............................. pr

7202 70 000  - Fero-molibden ................................ pr

7202 80 000  - Fero-volfram in fero-siliko-
        volfram: ..................................... pr

       - Druge:

7202 91 000  - - fero-titan in fero-siliko-
       titan: ......................................... pr

7202 92 000  - - fero-vanadij ............................... pr

7202 93 000  - - fero-niobij ................................ pr

7202 99    - - drugo:

       - - - fero-fosfor:

7202 99 190  - - - - ki vsebuje 15 mas.% ali
       več fosforja ................................... pr


7204     Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni
       ingoti iz železa ali jekla za pretaljevanje

7204 50    - Odpadni ingoti za pretaljevanje:

7204 50 900  - - drugi ...................................... pr


7205     Granule in prah iz grodlja,
       zrcalovine, železa ali jekla

       - Prah:

7205 29 000  - - drug ....................................... pr


7206     Železo in nelegirano jeklo, v
       ingotih ali drugih primarnih
       oblikah (razen železa iz
       tar.št. 7203)

7206 90 000  - Drugo ....................................... pr


7207     Polizdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla

       - Ki vsebujejo manj kot 0,25
       mas.% ogljika:

7207 12    - - drugi s pravokotnim (razen
       kvadratnega) prečnim prerezom:

7207 12 100  - - - valjani ali kontinuirno
       vliti .......................................... pr

7207 12 900  - - - kovani ................................... pr

7207 19    - - drugi:

       - - - s krožnim ali mnogokotnim
       prečnim prerezom:

       - - - - valjani ali kontinuirno
       vliti:

       - - - - - drugi:

7207 19 160  - - - - - - drugi .............................. pr

       - - - surovci za kotnike in
       profile:

7207 19 310  - - - - valjani ali kontinuirno
       vliti .......................................... pr

7207 20    Ki vsebujejo 0,25 mas.% ali več
        ogljika:

       - - s pravokotnim (vključno s
       kvadratnim) prečnim prerezom
       širine, ki je manjša od dvojne
       debeline:

       - - - valjani ali kontinuirno vliti:

7207 20 110  - - - - iz avtomatnega jekla ................... pr

       - - - - drugi, ki vsebujejo:

7207 20 170  - - - - - 0,6 mas.% ali več ogljika ............ pr

       - - drugi, s pravokotnim (razen
       kvadratnega) prečnim prerezom:

7207 20 320  - - - valjani ali kontinuirno vliti ............ pr

7207 20 390  - - - kovani ................................... pr

       - - krožnega ali mnogokotnega prereza:

7207 20 590  - - - kovani ................................... pr

       - - surovci za kotnike in profile:

7207 20 790  - - - kovani ................................... pr


7208     Ploščati toplo valjani izdelki iz
       železa ali nelegiranega jekla,
       širine 600 mm ali več, neplatirani,
       neprevlečeni in neprekriti

       - Drugi, v kolobarjih, toplo
       valjani, brez nadaljnje obdelave; luženi
       (dekapirani):

7208 37    - - debeline 4,75 mm ali več,
       toda ne več kot 10 mm:

7208 37 100  - - - za ponovno valjanje ...................... pr

7208 38    - - debeline 3 mm in več, toda
       manj kot 4,75 mm:

7208 38 100  - - - za ponovno valjanje ...................... pr

7208 39    - - debeline manj kot 3 mm:

7208 39 100  - - - za ponovno valjanje ...................... pr

7208 40    - Ne v kolobarjih, toplo valjani
       brez nadaljnje obdelave, z
       reliefnimi vzorci:

7208 40 100  - - debeline 2 mm ali več ...................... pr

       - Drugi, ne v kolobarjih, toplo
       valjani, brez nadaljnje obdelave:

7208 51    - - debeline več kot 10 mm:

       - - - drugi, debeline:

       - - - - več kot 10 mm, vendar ne
       več kot 15 mm, širine:

7208 51 910  - - - - - 2,050 mm ali več ..................... pr

7208 52    - - drugi, debeline 4,75 mm ali
       več, vendar ne več kot 10 mm:

       - - - drugi, širine:

7208 52 910  - - - - - 2,050 mm ali več ..................... pr

7208 90    - Drugi (v kolobarjih ali ne):

7208 90 100  - - samo površinsko obdelani ali
       samo rezani v oblike drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih .................. pr


7209     Ploščati valjani izdelki iz
       železa ali nelegiranega jekla,
       širine 600 mm ali več, hladno
       valjani (hladno deformirani),
       neplatirani, in neprikriti,
       neprevlečeni

7209 90    - Drugi (v kolobarjih ali ne):

7209 90 100  - - samo površinsko obdelani ali
       samo rezani v oblike drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih .................. pr


7210     Ploščati valjani izdelki iz
       železa ali nelegiranega jekla,
       širine 600 mm ali več, platirani,
       prevlečeni ali prekriti

       - Platirani ali prevlečeni s
       kositrom:

7210 11    - - debeline 0,5 mm ali več:

7210 11 900  - - - drugi .................................... pr

7210 12    - - debeline do 0,5 mm:

       - - - samo površinsko obdelani ali
       samo rezani v oblike drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih .................. pr

7210 12 110  - - - - pokositrena pločevina .................. pr

7210 12 190  - - - - drugo .................................. pr

7210 12 900  - - - drugi .................................... pr

7210 20    - Platirani ali prevlečeni s
       svincem, vključno tudi prevlečene
       z zlitino svinca in kositra:

7210 20 100  - - samo površinsko obdelani ali
       samo rezani v oblike drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih .................. pr

7210 20 900  - - drugi ...................................... pr

7210 30    - Elektrolitsko platirani ali
       prevlečeni s cinkom:

7210 30 100  - - ne dalje obdelani, razen
       površinske obdelave, in ne
       rezani v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih .................. pr

7210 30 900  - - - drugi .................................... pr

       - Drugače platirani prevlečeni
       s cinkom:

7210 41    - - valoviti:

7210 41 100  - - - samo površinsko obdelani ali
       samo rezani v oblike drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih .................. pr

7210 41 900  - - - drugi .................................... pr

7210 49    - - drugi:

7210 49 100  - - - samo površinsko obdelani ali
       samo rezani v oblike drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih .................. pr

7210 49 900  - - - drugi .................................... pr

7210 50    - Platirani ali prevlečeni s
       kromovimi oksidi ali s kromom
       in kromovimi oksidi:

7210 50 100  - - samo površinsko obdelani ali
       samo rezani v oblike drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih .................. pr

7210 50 900  - - drugi ...................................... pr

       - Platirani ali prevlečeni z
       aluminijem:

7210 61    - - platirani ali prevlečeni z
       zlitino aluminija in cinka:

7210 61 900  - - - drugi ................................... pr

7210 69    - - drugi:

7210 69 900  - - - drugi ................................... pr

7210 70    - Pobarvani, lakirani ali
        prevlečeni s plastično maso:
    
        - - samo površinsko obdelani ali
       samo rezani v oblike drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih:

7210 70 310  - - - pokositrena pločevina in
        izdelki iz nje, platirani ali
        prevlečeni s kromovimi oksidi
        ali s kromom in kromovimi oksidi,
        lakirani ...................................... pr

7210 70 390  - - - drugo ................................... pr

7210 70 900  - - drugi ..................................... pr

7210 90    - Drugi:

7210 90 100  - - prevlečeni s srebrom ali
        zlatom, platino ali emajlirani ................ pr

        - - drugi:

        - - - samo površinsko obdelani,
        vključno s prevlekanjem z drugimi
        kovinami(npr. pokositrani, pocinkani,
        pobakreni, pozlačeni ipd.) samo
        rezani v oblike drugačne od
        pravokotnih ali kvadratnih:

7210 90 310  - - - - platirani ............................. pr

7210 90 330  - - - - prevlečeni s kositrom
        in tiskani .................................... pr

7210 90 900  - - - drugi ................................... pr


7212      Ploščati valjani izdelki iz
        železa ali nelegiranega jekla,
        široki manj kot 600 mm,
        platirani, prevlečeni ali
        prekriti

7212 20    - Elektrolitsko platirani ali
        prevlečeni s cinkom:

        - - širine več kot 500 mm:

7212 20 190  - - - drugi ................................... pr

7212 20 900  - - širine ne več kot 500 mm .................. pr

7212 30    - Drugače platirani ali
        prevlečeni s cinkom:

        - - širine več kot 500 mm:

7212 30 190  - - - drugi ................................... pr
  
7212 30 900  - - širine ne več kot 500 mm .................. pr

7212 40    - Barvani, lakirani ali prevlečeni
        s plastično maso:

        - - drugi:

        - - - širine ne več kot 500 mm:

7212 40 950  - - - - platirani ali prevlečeni
        s kromovimi oksidi ali s kromom
        in kromovimi oksidi, lakirani ................. pr

7212 40 980  - - - - drugi ................................. pr

7212 50    - Platirani ali prevlečeni na
        drug način:

        - - širine več kot 500 mm:

7212 50 100  - - - posrebreni, pozlačeni,
        prevlečeni s platino ali
        emajlirani .................................... pr

        - - - - površinsko obdelani,
        brez nadaljnje obdelave:

7212 50 310  - - - - prevlečeni s svincem .................. pr

        - - širine ne več kot 500 mm:

        - - - prevlečeni ali platirani
        z aluminijem:

7212 50 930  - - - - prevlečeni ali platirani
        z zlitinami iz aluminija in cinka ............. pr

7212 50 970  - - - - drugi ................................. pr

7212 50 990  - - - drugi ................................... pr

7212 60    - Platirani:

        - - širine več kot 500 mm:

7212 60 190  - - - drugi ................................... pr

        - - širine ne več kot 500 mm:

        - - - površinsko obdelani, brez
        nadaljnje obdelave:

7212 60 930  - - - - drugi ................................. pr


7216      Kotni profili in drugi profili
        iz železa ali nelegiranega jekla

        - Drugi:

7216 91    - - hladno oblikovani ali hladno
        dodelani iz plosko valjanih izdelkov:

        - - - drugi:

        - - - - platirani ali prevlečeni
        s cinkom debeline:

7216 91 500  - - - - - 2,5 mm ali več ...................... pr


7217      Hladno vlečena žica iz železa ali
        nelegiranega jekla

7217 10    - Neplatirana ali neprevlečena,
        polirana ali nepolirana:

        - - ki vsebuje manj kot 0,25 mas.%
        ogljika:

7217 10 100  - - - z največjo dimenzijo prečnega
        prereza manj kot 0,8 mm ....................... pr

7217 20    - Platirana ali prevlečena s cinkom:

        - - ki vsebuje manj kot 0,25 mas.%
        ogljika:

7217 20 100  - - - z največjo dimenzijo prečnega
        prereza manj kot 0,8 mm ....................... pr

7217 30    - Platirana ali prevlečena z
        drugimi navadnimi kovinami:

7217 30 900  - - ki vsebuje 0,6 mas.% ali
        več ogljika ................................... pr


7218      Nerjavno jeklo v ingotih ali
        drugih primarnih oblikah;
        polizdelki iz nerjavnega jekla

        - Drugo:

7218 99    - - drugi:

        - - - s kvadratnim prečnim prerezom:

7218 99 190  - - - - kovani ................................ pr


7222      Palice, kotni profili iz
        nerjavnega jekla

7222 30    - Druge palice:

7222 30 100  - - toplo valjane, toplo vlečene
        ali iztiskane, samo platirane, brez
        nadaljnje obdelave ............................ pr

7222 40    - Kotni profili in drugi profili:

        - - drugi:

7222 40 300  - - - toplo valjani, toplo vlečeni
        ali iztiskani, samo platirani, brez
        nadaljnje obdelave ............................ pr


7302      Deli za železniške in tramvajske
        tire, iz železa ali jekla; tirnice,
        vodila in zobate tirnice, kretniški
        jezički, križišča, spojne palice
        in drugi deli kretnic, pragovi,
        tirne vezice, tirna ležišča, klini
        za tirna ležišča, podložne plošče,
        pričvrščevalne ploščice, distančne
        palice, drugi deli, posebej
        konstruirani za postavljanje,
        spajanje in pritrjevanje tirnic

7302 10    - Tirnice:

7302 10 100  - - elektroprevodne, z deli iz
        neželeznih kovin (glej komentar KN
        k tej tar. podštevilki) ...................... pr

        - - druge:

7302 30 000  - Kretniški jezički, križišča,
        spojne palice in drugi deli
        kretnic ....................................... pr


7303 00    Cevi in votli profili iz litega
        železa

7303 00 100  - Cevi in votli profili, ki se
        uporabljajo v tlačnih sistemih ................ pr

7303 00 900  - Drugi ...................................... pr


7304      Cevi in votli profili, brezšivni,
        iz železa (razen litega železa)
        ali jekla

7304 10    - Cevi za naftovode ali plinovode:

7304 10 100  - - z zunanjim premerom do
        vključno 168,3 mm ............................. pr

7304 10 300  - - z zunanjim premerom več kot
        168,3 mm, vendar do vključno
        406,4 mm ...................................... pr

        - Zaščitne cevi ("casing"),
        proizvodne cevi ("tubing") in
        vrtalne cevi, ki se uporabljajo
        pri vrtanju za pridobivanje nafte
        ali plina:

7304 21 000  - - vrtalne cevi .............................. pr

7304 29    - - drugo:

7304 29 110  - - - z zunanjim premerom do
        vključno 406,4 mm ............................. pr

        - Drugi, s krožnim prečnim
        prerezom, iz železa in
        nelegiranega jekla:

7304 31    - - hladno vlečeni ali hladno
        oblikovani (hladno deformirani):

        - - - drugi:

7304 31 910  - - - - precizne cevi ......................... pr

7304 31 990  - - - - drugi ................................. pr

7304 39    - - drugi:

7304 39 100  - - - neobdelani, ravni in z
        enakomerno debelino sten, za
        uporabo zgolj pri proizvodnji
        cevi in votlih profilov z
        drugimi prečnimi prerezi in
        debelinami sten ............................... pr

        - - - drugi:

        - - - - drugi:

        - - - - - drugi:

        - - - - - - navojne cevi
        (za plinovode):

7304 39 510  - - - - - - - platirane ali
        prevlečene s cinkom ........................... pr

7304 39 590  - - - - - - - druge ........................... pr

        - - - - - - drugi, z zunanjim
        premerom:

7304 39 910  - - - - - - - do vključno
        168,3 mm ...................................... pr

7304 39 930  - - - - - - - več kot 168,3 mm,
        vendar do vključno 406,4 mm ................... pr

7304 39 990  - - - - - - - več kot 406,4 mm ................ pr

        - Drugi, s krožnim prečnim
        prerezom, iz nerjavnega jekla:

7304 41    - - hladno vlečeni ali hladno
        oblikovani (hladno deformirani):

7304 41 900  - - - drugi ................................... pr

7304 49    - - drugi:

7304 49 100  - - - neobdelani, ravni in z
        enakomerno debelino sten, za
        uporabo zgolj pri proizvodnji
        cevi in votlih profilov z drugimi
        prečnimi prerezi in debelinami
        sten .......................................... pr

        - - - drugi:

        - - - - drugi:

7304 49 910  - - - - - z zunanjim premerom
        do vključno 406,4 mm .......................... pr

7304 49 990  - - - - - z zunanjim premerom
        več kot 406,4 mm .............................. pr

        - Drugi, s krožnim prečnim
        prerezom, iz drugega legiranega
        jekla:

7304 51    - - hladno vlečeni ali hladno
        oblikovani (hladno deformirani):

        - - - ravni in z enakomerno debelino
        sten, iz legiranega jekla, ki vsebuje
        vsaj 0,9 mas.%, vendar ne več kot 1,15
        mas.% ogljika, vsaj 0,5 mas.%, vendar
        največ 2 mas.% kroma in največ do 0,5
        mas.% molibdena, če ga vsebujejo,
        dolžine:

7304 51 110  - - - - do vključno 4,5 m ..................... pr

7304 51 190  - - - - več kot 4,5 m ......................... pr

        - - - drugi:

        - - - - drugi:

7304 51 910  - - - - - precizne cevi ....................... pr

7304 51 990  - - - - - drugi ............................... pr

7304 59    - - drugi:

7304 59 100  - - - neobdelani, ravni in z
        enakomerno debelino sten, za
        uporabo zgolj pri izdelavi cevi
        z drugačnimi prečnimi prerezi
        in debelinami sten ............................ pr

        - - - drugi:

7304 59 500  - - - - opremljeni s priborom
        (fitingi), ustrezni za pretok
        plina ali tekočine za uporabo
        v civilnem letalstvu .......................... pr

        - - - - drugi:

7304 59 910  - - - - - z zunanjim premerom
        do vključno 168,3 mm .......................... pr

7304 59 930  - - - - - z zunanjim premerom
        več kot 168,3 mm, vendar do
        vključno 406,4 mm ............................. pr

7304 59 990  - - - - - z zunanjim premerom
        več kot 406,4 mm .............................. pr

7304 90    - Drugi:

7304 90 900  - - drugi ..................................... pr


7305      Druge cevi (npr. varjene, kovičene
        ali zaprte na podoben način), s
        krožnim prečnim prerezom, katerega
        zunanji premer presega 406,4 mm,
        iz železa ali jekla

        - Cevi za naftovode ali plinovode:

7305 11 000  - - vzdolžno varjene, električno
        obločno ....................................... pr

7305 12 000  - - druge, vzdolžno varjene ................... pr

7305 20    - Zaščitne cevi ("casing"), ki se
        uporabljajo pri vrtanju za
        pridobivanje nafte ali plina:

7305 20 100  - - vzdolžno varjene .......................... pr

        - Druge, varjene:

7305 31 000  - - vzdolžno varjene .......................... pr

7305 39 000  - - druge ..................................... pr

7305 90 000  - Druge ....................................... pr


7306      Druge cevi in votli profili
        (npr. z odprtimi spoji, varjeni,
        kovičeni ali zaprti na podoben
        način), iz železa ali jekla

7306 10    - Cevi za naftovode ali plinovode:

        - - vzdolžno varjene, z zunanjim
        premerom:

7306 10 110  - - - do vključno 168,3 mm .................... pr

7306 10 190  - - - več kot 168,3 mm, vendar
        do vključno 406,4 mm .......................... pr

7306 20 000  - Zaščitne cevi ("casing") in
        proizvodne cevi ("tubing"), ki
        se uporabljajo pri vrtanju za
        pridobivanje nafte ali plina .................. pr

7306 40    - Drugi, varjeni, s krožnim
        prečnim prerezom, iz nerjavnega
        jekla:

        - - drugi:

7306 40 910  - - - hladno vlečeni ali hladno
        oblikovani (hladno deformirani) ............... pr

7306 40 990  - - - drugi ................................... pr

7306 50    - Drugi, varjeni, s krožnim
        prečnim prerezom, iz drugih
        legiranih jekel:

        - - drugi:

7306 50 910  - - - precizne cevi ........................... pr

7306 50 990  - - - drugi ................................... pr


7309 00    Rezervoarji, cisterne, sodi
        in podobni kontejnerji za
        kakršen koli material (razen
        komprimiranih ali utekočinjenih
        plinov), iz železa ali jekla, s
        prostornino nad 300 litrov, z
        oblogo ali brez nje, s toplotno
        izolacijo ali brez nje, toda brez
        mehaničnih ali termičnih naprav

7309 00 900  - Za trdne snovi .............................. pr


7312      Vpredena žica, vrvi in kabli,
        pleteni trakovi ipd., iz železa
        ali jekla, ki niso električno
        izolirani

7312 10    - Vpredena žica, vrvi in kabli:

        - - drugi:

        - - - drugi, z največjim prečnim
        prerezom:

        - - - - več kot 3 mm:

7312 10 510  - - - - - platirani ali prevlečeni
        z zlitinami bakra in cinka (medenina) ......... pr


7316 00 000  Kavlji (sidra), kljuke in njihovi
        deli, iz železa ali jekla ..................... pr


7318      Vijaki, matice, tirni vijaki
        (tirfoni), vijaki s kavljem,
        kovice, klini za natezanje,
        razcepke, podložke (vključno
        vzmetne podložke) in podobni
        izdelki, iz železa ali jekla

        - Izdelki z navojem:

7318 12    - - drugi lesni vijaki:

7318 12 100  - - - iz nerjavnega jekla ..................... pr

7318 12 900  - - - drugi ................................... pr

7318 13 000  - - vijaki s kavljem in vijaki
        z obročem ..................................... pr


7320      Vzmeti in peresa, iz železa ali
        jekla

7320 20    - Spiralaste vzmeti:

        - - druge:

7320 20 890  - - - druge ................................... pr


7325      Drugi liti izdelki iz železa ali
        jekla

        - Drugi:

7325 91 000  - - krogle in podobni izdelki za
        mletje ........................................ pr


7409      Plošče, pločevine in trakovi iz
        bakra, debeline več kot 0,15 mm

7409 90    - Iz drugih bakrovih zlitin:

7409 90 100  - - v kolobarjih .............................. pr

7409 90 900  - - drugo ..................................... pr


7507      Cevi in pribor (fitingi) za cevi
        (npr.: spojnice, kolena, oglavki),
        iz niklja

        - Cevi:

7507 12 000  - - iz nikljevih zlitin ....................... pr


7508      Drugi nikljevi izdelki

7508 10 000  - Tkanine, rešetke, mreže in
        žične ograje, iz nikljeve žice ................ pr

7508 90 000  - Drugo ........................................ pr


7601     Aluminij, surov

7601 20    - Aluminijeve zlitine:

       - - sekundarne:

7601 20 910  - - - v ingotih ali v tekočem
       stanju ......................................... pr

7601 20 990  - - - druge .................................... pr


7606     Plošče, pločevine in trakovi iz
       aluminija, debeline več kot
       0,20 mm

       - Pravokotni (tudi kvadratni):

7606 12    - - iz aluminijevih zlitin:

       - - - drugi:

       - - - - drugi, debeline:

7606 12 910  - - - - - manj kot 3 mm ........................ pr


7610     Konstrukcije (razen montažnih
       zgradb iz tar. št. 9406) in deli
       konstrukcij (npr.: mostovi in
       deli mostov, stolpi, predalčni
       stebri, strehe, strešna ogrodja,
       vrata in okna ter okvirji zanje,
       vratni pragi, ograje in stebri)
       iz aluminija; pločevine, palice,
       profili, cevi in podobno, iz
       aluminija, pripravljeni za uporabo
       v konstrukcijah

7610 90    - Drugo:

7610 90 100  - - mostovi in deli mostov, stolpi
       in predalčni stebri ............................ pr


7614     Vpredena žica, vrvi, pleteni
       trakovi ipd. iz aluminija,
       električno neizolirani

7614 90 000  - Drugo ........................................ pr


7901     Cink, surov

       - Nelegiran cink:

7901 11 000  - - ki vsebuje 99,99 mas.% cinka
       ali več ........................................ pr

7901 12    - - ki vsebuje manj kot 99,99
       mas.% cinka:

7901 12 100  - - - ki vsebuje 99,95 mas.% ali
       več, vendar manj kot 99,99 mas.%
       cinka .......................................... pr

7901 12 900  - - - ki vsebujejo 97,5 mas.% ali
       več, vendar manj kot 98,5 mas.%
       cinka .......................................... pr

7901 20 000  - Cinkove zlitine .............................. pr


7903     Cinkov prah in luskine

7903 10 000  - Cinkov prah .................................. pr

7903 90 000  - Drugo ........................................ pr


8007 00 000  Drugi kositrni izdelki ......................... pr


8101     Volfram in volframovi izdelki,
       vključno z odpadki in ostanki

       - Drugo:

8101 91    - - volfram, surov, vključno
       palice, dobljene samo s sintranjem;
       odpadki in ostanki:

8101 91 900  - - - odpadki in ostanki ....................... pr

8101 92 000  - - palice, razen tistih, ki so
       dobljene samo s sintranjem,
       profili, plošče, trakovi,
       pločevine in folije ............................ pr

8101 93 000  - - žica ....................................... pr

8101 99 000  - - drugo ...................................... pr


8102     Molibden in molibdenovi izdelki,
       vključno z odpadki in ostanki

       - Drugo:

8102 99 000  - - drugo ...................................... pr


8103     Tantal in tantalovi izdelki,
       vključno z odpadki in ostanki

8103 10    - Tantal, surov, vključno palice
       dobljene samo s sintranjem;
       odpadki in ostanki; prah:

8103 10 100  - - surovi tantal, vključno s
       palicami, dobljenimi samo s
       sintranjem; prah ............................... pr

8103 10 900  - - odpadki in ostanki ......................... pr

8104     Magnezij in magnezijevi izdelki,
       vključno z odpadki in ostanki

       - Magnezij, surov:

8104 11 000  - - če vsebuje najmanj 99,8 mas.%
       magnezija ...................................... pr

8104 19 000  - - drug ....................................... pr

8104 90 000  - Drugo ........................................ pr


8105     Kobaltni mate in drugi vmesni
       izdelki metalurgije kobalta,
       kobalt in kobaltovi izdelki,
       vključno z odpadki in ostanki

8105 90 000  - Drugo ........................................ pr


8108     Titan in titanovi izdelki,
       vključno z odpadki in ostanki

8108 10    - Titan, surov; odpadki in ostanki;
       prah:

8108 10 900  - - odpadki in ostanki ......................... pr

8108 90    - Drugo:

       - - drugo:

8108 90 300  - - - palice, profili in žica .................. pr

8108 90 500  - - - plošče, pločevina, trakovi
       in folije ...................................... pr

8108 90 700  - - - cevi in votli profili .................... pr

8108 90 900  - - - drugo .................................... pr


8109     Cirkonij in cirkonijevi izdelki,
       vključno z odpadki in ostanki

8109 10    - Cirkonij, surov; odpadki in
       ostanki; prah:

8109 10 100  - - Cirkonij, surov; prah ...................... pr

8109 10 900  - - odpadki in ostanki ......................... pr

8109 90 000  - Drugo ........................................ pr


8110 00    Antimon in antimonovi izdelki,
       vključno z odpadki in ostanki

       - Antimon, surov; odpadki in
       ostanki; prah:

8110 00 110  - - antimon, surov; prah ....................... pr

8110 00 190  - - odpadki in ostanki ......................... pr


8111 00    Mangan in manganovi izdelki,
       vključno z odpadki in ostanki

       - Mangan, surov; odpadki in
       ostanki; prah:

8111 00 110  - - mangan, surov; prah ........................ pr


8112     Berilij, krom, germanij, vanadij,
       galij, hafnij, indij, niobij
       (kolumbij), renij in talij ter
       izdelki iz teh kovin, vključno z
       odpadki in ostanki

       - Berilij:

8112 11    - - surov; odpadki in ostanki;
       prah:

8112 11 100  - - - surov; prah .............................. pr

8112 11 900  - - - odpadki in ostanki ....................... pr

8112 19 000  - - drugo ...................................... pr

8112 20    - Krom:

       - - surov; odpadki in ostanki;
       prah:

       - - - drugo:

8112 20 310  - - - - surov; prah ............................ pr

8112 20 390  - - - - odpadki in ostanki ..................... pr

8112 30    - Germanij:

8112 30 200  - - surov; prah ................................ pr

8112 30 400  - - odpadki in ostanki ......................... pr

8112 30 900  - - drugo ...................................... pr

8112 40    - Vanadij:

       - - surov; odpadki in ostanki; prah

8112 40 190  - - - odpadki in ostanki ....................... pr

8112 40 900  - - drugo ...................................... pr

       - Drugo:

8112 91    - - surovi; odpadki in ostanki; prah:

8112 91 100  - - - hafnij ................................... pr

       - - - galij; indij; talij:

8112 91 500  - - - - odpadki in ostanki ..................... pr

8112 99    - - drugo:

8112 99 100  - - - hafnij ................................... pr


8407     Batni motorji z notranjim
       zgorevanjem, na vžig s svečkami,
       z izmeničnim ali vrtilnim
       gibanjem bata

8407 10    - Letalski motorji:

8407 10 900  - - drugi ...................................... pr

       - Batni motorji z izmeničnim
       gibanjem bata, za pogon vozil
       iz 87. poglavja:

8407 33    - - s prostornino nad 250 do
       vključno 1000 cm3:

8407 33 100  - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev s pedalnim vodenjem iz
       tar.št. 8701 10; motornih vozil iz
       tar.št. 8703, 8704 in 8705 ..................... pr

8407 33 900  - - - drugi .................................... pr

8407 34    - - s prostornino nad 1000 cm3:

8407 34 100  - - - za industrijsko sestavljanje:
       pedalno vodenih traktorjev iz tar.
       podšt. 8701 10; motornih vozil iz
       tar. št. 8703; motornih vozil iz
       tar. št. 8704 z motorji s prostornino
       do vključno 2.800 cm3; motornih
       vozil iz tar. št. 8705 ......................... pr

8407 90    - Drugi motorji:

       - - s prostornino nad 250 cm3:

8407 90 500  - - - za industrijsko sestavljanje:
       pedalno vodenihtraktorjev iz tar.
       podšt. 8701 10; motornih vozil iz
       tar. št. 8703; motornih vozil iz
       tar. št. 8704 z motorjem prostornine
       do vključno 2.800 cm3; motornih
       vozil iz tar. št. 8705 ......................... pr


8408     Batni motorji z notranjim
       zgorevanjem, na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski motorji)

8408 20    - Motorji za pogon vozil iz 87.
       poglavja:

8408 20 100  - - za industrijsko sestavljanje:
       pedalno vodenih traktorjev iz tar.
       št. 8701 10; motornih vozil iz tar.
       št. 8703; motornih vozil iz tar.
       št. 8704 z motorjem s prostornino
       do 2.500 cm3; motornih vozil iz
       tar. št. 8705 .................................. pr


8411     Turboreaktivni motorji;
       turbopropelerski motorji in druge
       plinske turbine

       - Turboreaktivni motorji:

8411 11    - - s potisno silo do vključno 25 kN:

8411 11 900  - - - drugi .................................... pr

       - Turbopropelerski motorji:

8411 21    - - z močjo do vključno 1100 kW:

8411 21 900  - - - drugi .................................... pr

8411 22    - - z močjo nad 1100 kW:

8411 22 900  - - - drugi .................................... pr

       - Druge plinske turbine:

8411 82    - - z močjo nad 5000 kW:

       - - - druge:

8411 82 930  - - - - z močjo nad 20.000 kW,
       vendar do vključno 50.000 kW ................... pr

8411 82 990  - - - - z močjo nad 50.000 kW .................. pr

       - Deli:

8411 99    - - drugi:

8411 99 900  - - - drugi .................................... pr


8412     Drugi pogonski stroji in motorji

8412 90    - Deli:

       - - drugi:

8412 90 900  - - - drugi .................................... pr


8417     Industrijske in laboratorijske
       peči, vključno peči za sežiganje,
       neelektrične

8417 10 000  - Peči za praženje, taljenje ali
       drugo toplotno obdelavo rud,
       pirita ali kovin ............................... pr


8419     Stroji, naprave in laboratorijska
       oprema (vključno električno ogrevani),
       za obdelavo materiala s spremembo
       temperature, kot je ogrevanje,
       kuhanje, žganje, destilacija,
       rektifikacija, sterilizacija,
       pasterizacija, parjenje, sušenje,
       izhlapevanje, vplinjevanje,
       kondenzacija ali hlajenje, razen
       gospodinjskih strojev in naprav;
       pretočni in akumulacijski grelniki
       za vodo, neelektrični

       - Sušilnice:

8419 39    - - druge:

8419 39 100  - - - za keramične izdelke ..................... pr

8419 39 900  - - - druge .................................... pr

8419 90    - Deli:

8419 90 300  - - aparatov iz tar. podštevilke 8419 89 150,
       8419 89 200 ali 8419 89 250 .................... pr

8419 90 500  - - aparatov iz tar. podšetvilke
       8419 89 270 .................................... pr

8419 90 800  - - drugo ...................................... pr


8428     Drugi stroji za dviganje,
       manipulacijo, nakladanje ali
       razkladanje (npr.: dvigala,
       premične stopnice, transporterji
       in žičnice)

       - Drugi transporterji, ki delujejo
       kontinuirano, za blago ali material:

8428 32 000  - - drugi, z vedri ............................. pr

8428 39    - - drugi:

       - - - drugi:

8428 39 980  - - - - drugi .................................. pr

8428 90    - Drugi stroji:

       - - drugi:

       - - - drugi:

       - - - - nakladalniki, prilagojeni
       uporabi v kmetijstvu:

8428 90 710  - - - - - prilagojeni priključitvi
       na kmetijske traktorje ......................... pr

8428 90 790  - - - - - drugi ................................ pr

       - - - - drugi:

8428 90 910  - - - - - mehanski nakladalniki
       za razsuti tovor ............................... pr

8428 90 980  - - - - - drugi ................................ pr


8429     Samovozni buldožerji, angledozerji,
       grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri,
       nakladalniki z lopato, stroji za
       nabijanje in cestni valjarji,
       samovozni

       - Bagri in nakladalniki:

8429 51    - - nakladalniki s prednjo lopato:

       - - - drugi:

8429 51 910  - - - - lopatasti nakladalniki -
       goseničarji .................................... pr

8429 51 990  - - - - drugi .................................. pr

8429 52    - - stroji z nadgradnjo, ki se
       vrti 360 stopinj:

8429 52 100  - - - tračni bagri ............................. pr

8429 52 900  - - - drugi .................................... pr

8429 59 000  - - drugi ...................................... pr


8430     Drugi stroji za ravnanje, strganje,
       izkopavanje, nabijanje, kopanje ali
       vrtanje zemlje, mineralov ali rud;
       ovni in stroji za izdiranje pilotov;
       snežni plugi in snežni odmetalniki

       - Stroji za spodrezavanje premoga
       ali kamnin in stroji za prebijanje
       predorov:

8430 31 000  - - samovozni .................................. pr

8430 39 000  - - drugi ...................................... pr

8430 50 000  - Drugi stroji, samovozni ...................... pr


8432     Stroji za pripravo in kultiviranje
       zemlje v kmetijstvu, hortikulturi
       in gozdarstvu; valjarji za travnike
       in športne terene

8432 10    - Plugi:

8432 10 900  - - drugi ...................................... pr

       - Brane, skarifaktorji (brane z ostrimi
       fiksnimi noži), kultivatorji,
       plevelniki in izkopalniki:

8432 21 000  - - krožne brane ............................... pr

8432 30    - Stroji za sejanje, sajenje in
       presajevanje:

       - - stroji za sejanje:

8432 30 190  - - - drugi .................................... pr

8432 80 000  - Drugi stroji ................................. pr


8433     Stroji za obiranje, žetev in
       mlatev, vključno z balarji za
       slamo in krmo; kosilnice za travo;
       stroji za čiščenje, sortiranje
       ali selekcijo jajc, sadja ali
       drugih kmetijskih pridelkov, razen
       strojev iz tar. št. 8437

8433 40    - Balarji za seno in krmo, vključno
       s stroji za pobiranje in povezovanje
       v bale:

8433 40 100  - - stroji za pobiranje in
       povezovanje v bale (npr. za
       povezovanje in ovijanje bal za
       silažo) ........................................ pr

8433 40 900  - - drugi ...................................... pr

       - Drugi stroji za pobiranje
       kmetijskih pridelkov (žetev in
       obiranje itd.); stroji za
       ločevanje zrn od rastline (za
       mlatev, robkanje itd.):

8433 51 00  - - kombajni za pobiranje
       kmetijskih pridelkov in za
       ločevanje zrn od rastline:

8433 51 009  - - - drugi .................................... pr

8433 52 000  - - drugi stroji za ločevanje
       zrn od rastline (mlatev,
       robkanje itd.) ................................. pr

8433 53    - - stroji za izkopavanje
       korenastih ali gomoljastih
       plodov:

8433 53 300  - - - stroji za pobiranje repe
       in stroji za pobiranje pese
       (npr. rdeče, sladkorne) ........................ pr

8433 59    - - drugi:

       - - - silažni kombajni:

8433 59 110  - - - - na lastni pogon ........................ pr

8433 59 300  - - - stroji za obiranje grozdja ............... pr

8433 59 800  - - - drugi .................................... pr

8433 90 000  - Deli ......................................... pr


8434     Molzni stroji in mlekarski stroji

8434 20 000  - Mlekarski stroji ............................. pr

8434 90 000  - Deli ......................................... pr


8435     Stiskalnice, sadni mlini in
       podobni stroji, ki se uporabljajo
       za pridobivanje vina, jabolčnika,
       sadnih sokov ali podobnih napitkov
       ali pijač

8435 10 00  - Stroji:

8435 10 002  - - sadni mlini s kapaciteto
       nad 100 kg enkratnega poljnjenja ............... pr


8436     Drugi stroji za kmetijstvo,
       hortikulturo, gozdarstvo,
       perutninarstvo in čebelarstvo,
       vključno z napravami za kalitev
       z mehansko ali termično opremo;
       valilniki in tople baterije za
       piščance

       - Stroji za perutninarstvo;
       valilniki in tople baterije za
       piščance:

8436 21 000  - - valilniki in tople baterije
       za piščance .................................... pr

8436 29 000  - - drugo ...................................... pr

       - Deli:

8436 91 000  - - strojev za perutninarstvo,
       valilnikov in toplih baterij
       za piščance .................................... pr

8436 99 000  - - drugi ...................................... pr


8437     Stroji za čiščenje ali sortiranje
       semena, zrnja ali suhih stročnic;
       stroji za mlinsko industrijo ali
       za predelavo žit ali suhih stročnic,
       razen strojev za kmetijska
       gospodarstva

8437 10 000  - Stroji za čiščenje ali sortiranje
       semena, zrnja ali suhih stročnic ............... pr

8437 80 000  - Drugi stroji ................................. pr


8439     Stroji za pridelavo celuloze iz
       vlaknastih celuloznih materialov
       ali za proizvodnjo ali dovrševanje
       papirjev ali kartona

8439 20 000  - Stroji za proizvodnjo papirja
       ali kartona .................................... pr

8439 30 000  - Stroji za dovrševanje papirja
       ali kartona .................................... pr


8440     Knjigoveški stroji, vključno s
       stroji za šivanje knjig

8440 10    - Stroji:

8440 10 100  - - stroji za zgibanje ......................... pr

8440 10 200  - - stroji za znašanje ......................... pr

8440 10 300  - - stroji za šivanje, šivanje
       z žico in spenjanje s sponkami ................. pr

8440 10 400  - - stroji za vezavo brez šivanja
       (perfect) - lepljenje ......................... pr

8440 10 900  - - drugi ...................................... pr

8440 90 000  - Deli ......................................... pr


8442     Stroji, aparati in naprave (razen
       obdelovalnih strojev iz tar. št.
       8456 do 8465), za vlivanje in
       stavljanje črk, za pripravljanje
       ali izdelovanje klišejev, plošč,
       valjev in drugih tiskarskih oblik;
       tiskarske črke, klišeji, plošče,
       valji in druge tiskarske oblike;
       klišeji, plošče, valji in litografski
       kamen, pripravljen za tiskarske
       namene (npr. brušen, uzrnjen ali
       poliran)

8442 10 000  - Fotostavni stroji in komposerji .............. pr

8442 20    - Stroji, aparati in naprave za
       stavljanje po drugih postopkih,
       z napravo za vlivanje ali brez nje:

8442 20 100  - - za vlivanje in stavljanje
       (na primer linotip, monotip,
       intertip) ...................................... pr

8442 30 000  - Drugi stroji, aparati in naprave ............. pr

8442 40 000  - Deli omenjenih strojev, aparatov
       in naprav ...................................... pr

8442 50    - Tiskarske črke, klišeji, plošče,
       valji in druge tiskarske oblike;
       klišeji, plošče, valji in
       litografski kamen, pripravljen za
       tiskarske namene (npr. brušen,
       uzrnjen ali poliran):

       - - s tiskarskim odtisom:

8442 50 210  - - - za reliefni tisk ......................... pr

8442 50 230  - - - za ploski tisk ........................... pr

8442 50 290  - - - drugi .................................... pr

8442 50 800  - - drugo ...................................... pr


8443     Tiskarski stroji, vključno
       ink-jet tiskarski stroji,
       razen tistih iz tar. št. 8417;
       stroji za pomožno uporabo pri
       tiskanju

       - Stroji za ofsetni tisk:

8443 11 000  - - na papirju v zvitku (rotacija) ............. pr

8443 19    - - drugi:

       - - - na papirju v polah (listih):

8443 19 100  - - - - rabljeni ............................... pr

       - - - - novi, za tisk na listih
       velikosti:

8443 19 310  - - - - - do vključno 52 x 74 cm ............... pr

8443 19 350  - - - - - nad 52 x 74 cm, do
       vključno 74 x 107 cm ........................... pr

8443 19 390  - - - - - nad 74 x 107 cm ...................... pr

8443 19 900  - - - drugi .................................... pr

       - Stroji za visoki tisk, razen
       strojev za fleksografski tisk:

8443 21 000  - - na papirju v zvitku ........................ pr

8443 29 000  - - drugi ...................................... pr

8443 30 000  - Stroji za fleksografski tisk
       (za brezkončne obrazce) ........................ pr

8443 40 000  - Stroji za globoki tisk ....................... pr

       - Drugi tiskarski stroji:

8443 51 000  - - ink-jet tiskarski stroji ................... pr

8443 59    - - drugi:

8443 59 200  - - - za tiskanje tekstilnih
       materialov ..................................... pr

       - - - drugi:

8443 59 400  - - - - za uporabo v proizvodnji
       polprevodnikov ................................. pr

8443 59 700  - - - drugi .................................... pr

8443 60 000  - Stroji za pomožno uporabo
       pri tiskanju ................................... pr

8443 90    - Deli:

8443 90 050  - - za uporabo v proizvodnji
       polprevodnikov ................................. pr

       - - drugi:

8443 90 100  - - - iz litega železa ali litega
       jekla .......................................... pr

8443 90 800  - - - drugi .................................... pr


8444 00    Stroji za ekstrudiranje (brizganje),
       izvlačenje, teksturiranje in rezanje
       umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       filamentov

8444 00 100  - Stroji za ekstrudiranje ...................... pr

8444 00 900  - Drugi ........................................ pr


8445     Stroji za pripravljanje
       tekstilnih vlaken; stroji
       za predenje, združevanje
       (dubliranje) ali sukanje in
       drugi stroji za proizvodnjo
       tekstine preje; tekstilni
       stroji za navijanje (vključno
       za navijanje votka) in stroji
       za pripravljanje tekstilne
       preje za uporabo na strojih
       iz tar. št. 8446 ali 8447.

       - Stroji za pripravljanje
       tekstilnih vlaken:

8445 11 000  - - mikalniki (karde) .......................... pr

8445 12 000  - - česalniki .................................. pr

8445 13 000  - - raztezalke in predpredilniki ............... pr

8445 19 000  - - drugi ...................................... pr

8445 20 000  - Tekstilni predilni stroji .................... pr

8445 30    - Tekstilni stroji za združevanje
       (dubliranje) ali sukanje:

8445 30 100  - - tekstilni stroji za združevanje
       (dubliranje) ................................... pr

8445 30 900  - - tekstilni stroji za sukanje ................ pr

8445 40 000  - Tekstilni stroji za navijanje
       (vključno za navijanje votka) .................. pr

8445 90 000  - Drugi ........................................ pr


8446     Tkalski stroji (statve)

8446 10 000  - Za tkanje tkanin širine do
       vključno 30 cm ................................. pr

       - Za tkanje tkanin širine nad
       30 cm, s čolničkom:

8446 21 000  - - na motorni pogon ........................... pr

8446 29 000  - - drugi ...................................... pr

8446 30 000  - Za tkanje tkanin širine nad
       30 cm, brez čolnička ........................... pr


8447     Pletilski stroji, šivalni
       prepletilniki in stroji za
       proizvodnjo ovite preje, tila,
       čipk, vezenin, pozamenterije,
       pletenic ali mrež in tafting stroji

       - Stroji za krožno pletenje:

8447 11    - - s premerom valja do vključno
       165 mm:

8447 11 100  - - - z ukrivljeno iglo ........................ pr

8447 11 900  - - - drugi .................................... pr

8447 12    - - s premerom valja nad 165 mm:

8447 12 100  - - - z ukrivljeno iglo ........................ pr

8447 12 900  - - - drugi .................................... pr

8447 20    - Stroji za ravno pletenje;
       šivalni prepletilniki:

8447 20 100  - - ročno vodeni ............................... pr

       - - drugi:

8447 20 920  - - - prepletilniki (vključno
       s stroji tipa Raschel);
       šivalni prepletilniki .......................... pr

8447 20 980  - - - drugi .................................... pr

8447 90 000  - Drugi ........................................ pr


8448     Pomožni stroji za uporabo s
       stroji iz tar. št. 8444, 8445,
       8446 ali 8447 (npr.: nitni
       stroji, jacquardski stroji,
       avtomatske naprave za ustavljanje
       in mehanizmi za spreminjane smeri
       čolničkov); deli in pribor, ki so
       primerni za uporabo izključno ali
       pretežno s stroji iz te tarifne
       številke ali iz tar. št. 8444,
       8445, 8446 ali 8447 (npr.: vretena
       in krila za vretena, garniture za
       mikalnike, glavniki, ekstruzijske
       šobe, čolnički, ničalnice, listi
       za ničalnice in igle)

       - Pomožni stroji za stroje iz tar.
       št. 8444, 8445, 8446 ali 8447:

8448 11 000  - - nitni in jacquardski stroji;
       stroji za zmanjševanje, kopiranje
       ali luknjanje kartic ali stroji za
       povezovanje luknjanih kartic ................... pr


8451     Stroji (razen strojev iz tar. št.
       8450) za pranje, čiščenje, ožemanje
       (perila), sušenje, likanje (vključno
       s stiskalnicami za fiksiranje),
       beljenje, barvanje, apretiranje,
       dovrševanje, prevlačenje ali
       impregniranje tekstilne preje,
       tkanin, pletenin idr. ali gotovih
       tekstilnih predmetov in stroji za
       nanašanje paste na osnovno tkanino
       ali drugo podlago, ki se uporablja
       pri proizvodnji talnih oblog, kot
       je linolej; stroji za navijanje,
       odvijanje, zlaganje, rezanje ali
       zobčasto izrezovanje tekstilnih
       tkanin

8451 10 000  - Stroji za kemično čiščenje ................... pr

8451 30    - Stroji in stiskalnice za likanje
       (vključno s stiskalnicami za
       fiksiranje):

       - - električno ogrevani z močjo:

8451 30 100  - - - do vključno 2.500 W ...................... pr

8451 30 300  - - - nad 2.500 W .............................. pr

8451 30 800  - - drugi ...................................... pr

8451 40 000  - Stroji za pranje, beljenje ali
       barvanje ....................................... pr

8451 50 000  - Stroji za navijanje, odvijanje,
       zlaganje, rezanje ali zobčasto
       izrezovanje tekstilnih tkanin .................. pr

8451 80    - Drugi stroji:

8451 80 300  - - stroji za apretiranje ali
       dodelavo ....................................... pr

8451 80 800  - - drugi ...................................... pr


8452     Šivalni stroji, razen strojev za
       šivanje knjig iz tar. št. 8440;
       omarice, stojala in pokrovi,
       predvideni za šivalne stroje;
       igle za šivalne stroje

       - Drugi šivalni stroji:

8452 21 000  - - avtomati ................................... pr

8452 29 000  - - drugi ...................................... pr


8455     Valjarniška ogrodja in proge,
       za kovine; valji za valjarniška
       ogrodja in proge

8455 10 000  - Valjarniška ogrodja in proge
       za cevi ........................................ pr

       - Druga valjarniška ogrodja in
       proge:

8455 21 000  - - za vroče ali kombinirano
       vroče in hladno valjanje ....................... pr

8455 22 000  - - za hladno valjanje ......................... pr


8459     Obdelovalni stroji za obdelavo
       kovin z odvzemanjem materiala
       (vključno s stroji z delovnimi
       enotami na vodilih), z vrtanjem,
       povečevanjem odprtin (s struženjem
       ali rezkanjem), z rezkanjem,
       vrezovanjem ali narezovanjem
       navojev, razen stružnic iz tar.
       št. 8458

       - Konzolni rezkalni stroji:

8459 59 000  - - drugi ...................................... pr

8459 70 000  - Drugi stroji za vrezovanje ali
       narezovanje navojev ............................ pr


8460     Obdelovalni stroji za čiščenje,
       ostrenje, brušenje, honanje,
       lepanje, poliranje ali drugačno
       dodelavo kovin, sintranih
       kovinskih karbidov ali kermetov
       z brusi, abrazivi ali z izdelki
       za poliranje, razen strojev za
       izdelavo zobnikov z rezanjem,
       brušenjem ali dodelavo zobnikov
       iz tar. št. 8461

       - Stroji za ravno brušenje, pri
       katerih se pozicioniranje v
       kateri koli osi lahko nastavi
       s točnostjo najmanj 0,01 mm:

8460 19 000  - - drugi ...................................... pr

       - Drugi brusilni stroji, pri
       katerih se pozicioniranje v
       kateri koli osi lahko nastavi
       s točnostjo najmanj 0,01 mm:

8460 29    - - drugi:

       - - - za cilindrične površine:

8460 29 190  - - - - drugi .................................. pr

8460 29 900  - - - drugi .................................... pr


8472     Drugi pisarniški stroji (npr.
       razmnoževalni stroji -
       hektografski ali na matrice,
       stroji za naslavljanje,
       avtomatski stroji za izplačilo
       bankovcev, stroji za sortiranje,
       štetje in zavijanje kovancev,
       stroji za šiljenje svinčnikov,
       stroji za perforiranje ali
       spajanje z žičnimi sponkami)

8472 20 000  - Stroji za naslavljanje in
       stroji za vtiskovanje besedila
       na naslovnih tablicah .......................... pr

8472 90    - Drugi:

8472 90 100  - - za sortiranje, štetje ali
       pakiranje kovancev ............................. pr

8472 90 300  - - avtomatski stroji za štetje ................ pr

8472 90 800  - - drugi ...................................... pr


8476     Avtomatski stroji za prodajo
       blaga (npr. stroji za poštne
       znamke, cigarete, hrano ali
       napitke), vključno s stroji
       za menjanje denarja za drobiž

       - Avtomatski stroji za prodajo
       pijač:

8476 21 000  - - z vgrajeno napravo za
       gretje ali hlajenje ............................ pr


8477     Stroji za obdelavo gume ali
       plastične mase ali za izdelavo
       izdelkov iz teh materialov, ki
       niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju

       - Drugi stroji za oblikovanje:

8477 59    - - drugi:

8477 59 050  - - - Pribor za kapsuliranje pri sestavi
       polprevodniških naprav ......................... pr

       - - - drugi:

8477 59 100  - - - - stiskalnice ............................ pr

8477 59 800  - - - - drugi .................................. pr

8477 80    - Drugi stroji:

8477 80 100  - - stroji za proizvodnjo
       penastih izdelkov .............................. pr

8477 80 900  - - drugi ...................................... pr


8479     Stroji in mehanske naprave s
       posebnimi funkcijami, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu v tem poglavju

8479 30    - Stiskalnice za proizvodnjo
       ivernih plošč ali vlaknenih
       plošč iz lesa ali drugega
       lesnatega materiala ter drugi
       stroji za obdelovanje lesa
       ali plute:

8479 30 100  - - stiskalnice ................................ pr

8479 30 900  - - drugi ...................................... pr

8479 40 000  - Stroji za izdelavo vrvi
       ali kablov ..................................... pr


8481     Pipe, ventili in podobne
       naprave za cevovode, kotle,
       rezervoarje, velike posode
       in podobno, vključno z
       redukcijskimi ventili in
       termostatsko krmiljenimi
       ventili

8481 80    - Druge naprave:

       - - druge:

       - - - procesno kontrolni in krmilni ventili:

8481 80 510  - - - - temperaturni regulatorji ............... pr


8501     Elektromotorji in električni
       generatorji (razen generatorskih
       agregatov)

       - Generatorji izmeničnega toka
       (alternatorji):

8501 61    - - z močjo do vključno 75 kVA:

       - - - drugi:

8501 61 990  - - - - z močjo nad 7,5 kVA do
       vključno 75 kVA ................................ pr

8501 62    - - z močjo nad 75 kVA do
       vključno 375 kVA:

8501 62 900  - - - drugi .................................... pr

8501 63    - - z močjo nad 375 kVA do
       vključno 750 kVA:

8501 63 900  - - - drugi .................................... pr


8502     Električni generatorski
       agregati in rotacijski
       konvertorji (pretvorniki)

       - Generatorski agregati z
       batnimi motorji z notranjim
       zgorevanjem na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski
       motorji):

8502 12    - - z močjo nad 75 kVA do
       vključno 375 kVA:

8502 12 900  - - - drugi .................................... pr

       - Drugi generatorski agregati:

8502 39    - - drugi:

       - - - drugi:

8502 39 910  - - - - turbogeneratorji ....................... pr

8502 39 990  - - - - drugi .................................. pr


8504     Električni transformatorji,
       statični konvertorji (npr.
       usmerniki) in indukcijske
       tuljave

       - Drugi transformatorji:

8504 31    - - z močjo do vključno 1 kVA:

       - - - drugi:

       - - - - merilni transformatorji:

8504 31 31  - - - - - za merjenje napetosti:

8504 31 311  - - - - - - visokonapetostni
       merilni transformatorji za
       napetost od 6,3 kV do 1000 kV .................. pr


8514     Industrijske ali laboratorijske
       električne peči (vključno
       indukcijske ali dielektrične
       peči); druga oprema za industrijsko
       ali laboratorijsko indukcijsko ali
       dielektrično segrevanje

8514 10    - Električne uporovne peči:

       - - druge:

8514 10 800  - - - druge .................................... pr

8514 30    - Druge peči in pečice:

       - - infrardeče pečice:

8514 30 190  - - - druge .................................... pr

       - - druge:

8514 30 990  - - - druge .................................... pr

8514 90    - Deli ......................................... pr

8514 90 200  - strojev iz tar. podšt. 8514 10 050,
       8514 20 050, 8514 30 110 in 8514 30 910 ........ pr

8514 90 800  - - drugi ...................................... pr


8526     Radarji, naprave za radionavigacijo
       in aparati za radijsko daljinsko
       krmiljenje

8526 10    - Radarji:

8526 10 900  - - drugi ...................................... pr

       - Drugo:

8526 92    - - naprave za radijsko daljinsko
       krmiljenje:

8526 92 900  - - - druge .................................... pr


8527     Sprejemniki za radiotelefonijo,
       radiotelegrafijo ali radiodifuzijo,
       vključno s sprejemniki, kombiniranimi
       v istem ohišju z aparatom za snemanje
       ali reprodukcijo zvoka ali z uro

       - Radiodifuzni sprejemniki, ki lahko
       delujejo preko električnih baterij ali
       akomulatorjev, vključno s takimi aparati,
       ki tudi lahko sprejemajo radiotelefonijo
       ali radiotelegrafijo:

8527 19 000  - - drugi ...................................... pr


8530     Električna oprema za signalizacijo,
       varnost, nadzor ali upravljanje
       prometa po železniških ali
       tramvajskih progah, cestah,
       notranjih vodnih poteh, parkiriščih,
       lukah ali letališčih (razen opreme
       iz tar. št. 8608)

8530 90 000  - Deli ......................................... pr


8533     Električni upori (vključno z
       reostati in potenciometri), razen
       grelnih uporov


8533 10 000  - Stalni ogljeni upori, kompozitni
       ali naparjeni .................................. pr

       - Drugi stalni upori:

8533 21 000  - - za moč do vključno 20 W .................... pr


8537     Table, plošče, pulti, mize,
       omare in druge osnove, opremljene
       z dvema ali več izdelki iz tar.
       št. 8535 ali 85x36, za električno
       krmiljenje ali razdeljevanje
       električnega toka, vključno s
       tistimi z vgrajenimi instrumenti
       in aparati iz 90. poglavja in aparati
       za numerično krmiljenje, razen
       telefonskih central iz tar.
       št. 8517

8537 10    - Za napetost do vključno 1.000 V:

       - - drugo:

8537 10 910  - - - krmilniki s pomnilnikom, ki
       se lahko programirajo .......................... pr


8540     Žarilnokatodne, hladnokatodne in
       fotokatodne elektronke (npr.:
       vakuumske elektronke ali elektronke,
       napolnjene s paro ali plinom,
       živosrebrove usmerjevalke, Braunove
       elektronke - katodne cevi, elektronke
       za televizijske kamere)

       - Katodne cevi za televizijske
       sprejemnike, vključno katodne cevi
       za video monitorje:

8540 11    - - barvne:

       - - - z razmerjem med širino in
       višino zaslona manj od 1,5, z
       diagonalno izmero zaslona:

8540 11 110  - - - - do vključno 42 cm ...................... pr

8540 11 130  - - - - od 42 cm do vključno 52 cm ............. pr

8540 11 150  - - - - od 52 cm do vključno 72 cm ............. pr

8540 11 190  - - - - nad 72 cm .............................. pr

8540 11 700  - - - druge .................................... pr


8540 20    - Elektronke za televizijske kamere;
       pretvorniki in ojačevalniki slike;
       druge fotokatodne elektronke:

8540 20 100  - - elektronke za TV kamere .................... pr

8540 79 000  - - druge ...................................... pr


8541     Diode, tranzistorji in podobni
       polprevodniški elementi;
       fotoobčutljivi polprevodniški
       elementi, vključno fotonapetostne
       celice, sestavljene v module ali
       plošče ali ne; diode za sevanje
       svetlobe; montirani piezoelektrični
       kristali

8541 40    - Fotoobčutljivi polprevodniški
       elementi, vključno fotonapetostne
       celice, sestavljene v module ali
       plošče ali ne; diode za sevanje
       svetlobe:

8541 40 90  - - druge:

8541 40 901  - - - sončne celice, sestavljene
       ali nesestavljene v module ali
       plošče ......................................... pr


8542     Elektronska integrirana vezja in
       mikrosestavi

       - Monolitna integrirana vezja:

8542 12 000  - - kartice z vgrajenim elektronskim
       integriranim vezjem ("pametne"
       kartice" - "smart" kartice) .................... pr

8542 13    - - MOS tipa:

8542 13 010  - - - rezine, še nerazrezane
       v čipe ......................................... pr

8542 13 050  - - - čipi ..................................... pr

       - - - drugo:

       - - - - pomnilniki:

       - - - - - dinamični RAM
       (random access memories)
       pomnilniki (D-RAM):

8542 13 110  - - - - - - s shranjevalno
       zmogljivostjo, ki ne presega
       4 Mbit ......................................... pr

8542 13 150  - - - - - - s shranjevalno
       zmogljivostjo, ki presega 16 Mbit,
       toda ne presega 64 Mbit ........................ pr

8542 13 170  - - - - - - s shranjevalno
       zmogljivostjo nad 64 Mbit ...................... pr

8542 13 200  - - - - - statični RAM
       pomnilniki (S-RAM) ............................. pr

8542 13 300  - - - - - UV izbrisljivi,
       programabilni, bralni pomnilniki
       (EPROM) ........................................ pr

       - - - - - električno izbrisljivi,
       programabilni bralni pomnilniki
       (E2PROM), vštevši FLASH E2PROM:

       - - - - - - FLASH E2PROMi:

8542 13 420  - - - - - s shranjevalno
       zmogljivostjo, ki ne presega 4 Mbit ............ pr

8542 13 460  - - - - - - - s shranjevalno
       zmogljivostjo, ki presega 16 Mbit,
       toda ne presega 32 Mbit ........................ pr

8542 13 480  - - - - - - - s shranjevalno
       zmogljivostjo, ki presega 32 Mbit .............. pr

8542 13 490  - - - - - - drugi .............................. pr

8542 13 54  - - - - - drugi pomnilniki:

8542 13 549  - - - - - - drugi pomnilniki ................... pr

8542 13 550  - - - - mikroprocesorji ........................ pr

8542 13 60  - - - - mikrokrmilniki in
       mikroračunalniki:

8542 13 601  - - - - - z zmogljivostjo, ki ne
       presega 4 bite ................................. pr

8542 13 609  - - - - - drugi ................................ pr

       - - - - drugo:

8542 13 700  - - - - - mikroperiferije ...................... pr

8542 13 80  - - - - - drugo:

8542 13 801  - - - - - - povsem namembna logična
       vezja (angl. full custom logic
       circuits); logične mreže; standardne
       celice ......................................... pr

8542 13 802  - - - - - - programabilna logična
        vezja; standardna logična vezja ............... pr

8542 13 809  - - - - - - drugo .............................. pr


8542 14    - - vezja, dobljena s bipolarno
       tehnologijo:

8542 14 050  - - - čipi ..................................... pr

       - - - drugo:

9542 14 11  - - - - pomnilniki:

8542 14 111  - - - - - dinamični pomnilniki
       (D-RAM); električno izbrisljivi,
        programabilni bralni pomnilniki
       (E2PROM), vštevši FLASH E2PROM ................. pr

8542 14 112  - - - - - statični pomnilniki
       (S-RAM), vštevši cache-RAM;
       pomnilniki za odčitavanje,
       neprogramabilni pomnilniki
       (ROM); pomnilniki z naslovljeno
       vsebino (CAM), pomnilniki FIFO ,
       LIFO in feroelektrični pomnilniki .............. pr

9542 14 119  - - - - - drugi ................................ pr

8542 14 300  - - - - mikroprocesorji ........................ pr

8542 14 40  - - - - mikrokrmilniki in
       mikroračunalniki:

8542 14 401  - - - - - z zmogljivostjo do
       vključno 4 bitov ............................... pr

8542 14 409  - - - - - z zmogljivostjo nad
       4 bitov ........................................ pr

       - - - - drugo:

8542 14 90  - - - - - drugo:

8542 14 901  - - - - - - - povsem namembna
       logična vezja (angl. full
       custom logic circuits); logične
       mreže; standardne celice ....................... pr

8542 14 902  - - - - - - programabilna logična
       vezja; standardna logična vezja ................ pr

8542 14 909  - - - - - - drugo .............................. pr

8542 19    - - druga, vključno vezja,
       dobljena s kombinirano bipolarno
       in MOS tehnologijo (BIMOS
       tehnologija):

8542 19 010  - - - rezine, še nerazrezane
       v čipe ......................................... pr

8542 19 050  - - - čipi ..................................... pr

       - - - drugo:

8542 19 40  - - - - pomnilniki:

8542 19 401  - - - - - dinamični RAM (random
       access memories) pomnilniki (D -
       RAM);električno izbrisljivi,
       programabilni bralni pomnilniki
       (E2PROM), vštevši FLASH E2PROM;
       bralni pomnilniki, neprogramabilni
       pomnilniki (ROMi); pomnilniki z
       naslovljeno vsebino (CAMi);
       pomnilniki FIFO; bralno/pisalni
       pomnilniki LIFO; feroelektrični
       pomnilniki ..................................... pr

8542 19 402  - - - - - statični RAM pomnilniki
       (S-RAM), vštevši cache RAM ..................... pr

8542 19 409  - - - - - drugi ................................ pr

8542 19 550  - - - - mikroprocesorji ........................ pr

8542 19 66  - - - - mikrokrmilniki in
       mikroračunalniki:

8542 19 661  - - - - - z zmogljivostjo,ki ne
       presega 4 bite ................................. pr

8542 19 669  - - - - - z zmogljivostjo,ki
       presega 4 bite ................................. pr

       - - - - drugo:

8542 19 85  - - - - - drugo:

8542 19 852  - - - - - - programabilna logična
       vezja; standardna logična vezja ................ pr

8542 19 859  - - - - - - drugo: ............................. pr

8542 30    - Druga monolitna integrirana
       vezja:

8542 30 100  - - rezine, še nerazrezane v čipe .............. pr

8542 30 200  - - čipi ....................................... pr

       - - drugo:

8542 30 300  - - - ojačevalniki ............................. pr

8542 30 500  - - - regulatorji napetosti
       in toka ........................................ pr

8542 30 600  - - - krmilna in kontrolna vezja ............... pr


8544     Izolirana žica (vključno z
       lakirano žico ali elektrolitsko
       oksidirano žico), kabli (vključno
       s koaksialnimi kabli) in drugi
       izolirani električni vodniki, s
       konektorjem ali brez njega; kabli
       iz optičnih vlaken, izdelani iz
       posamično oplaščenih vlaken,
       kombinirani z električnimi vodniki
       ali ne, s konektorjem ali brez
       njega

       - Žica za navijanje:

8544 11    - - bakrena:

8544 11 100  - - - lakirana ali emajlirana .................. pr

8544 11 900  - - - druga .................................... pr

8544 19    - - druga:

8544 19 100  - - - lakirana ali emajlirana .................. pr

8544 19 900  - - - druga .................................... pr

       - Drugi električni vodniki, za
       nazivno napetost do vključno 80 V:

8544 49    - - drugi:

8544 49 200  - - - ki se uporabljajo za
       telekomunikacije ............................... pr

8544 49 800  - - - drugi .................................... pr


8545     Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
       oglje za žarnice, oglje za baterije
       in drugi izdelki iz grafita ali
       drugega oglja, s kovino ali brez
       nje, za električne namene

       - Elektrode:

8545 11 000  - - za peči .................................... pr

8545 19    - - druge:

8545 19 100  - - - elektrode za elektrolize ................. pr

8545 19 900  - - - druge .................................... pr

8545 20 000  - Ščetke ....................................... pr

8545 90    - Drugo:

8545 90 900  - - drugo ...................................... pr


8546     Električni izolatorji iz
       kakršnega koli materiala

8546 10 000  - Iz stekla .................................... pr


8548     Odpadki in ostanki primarnih
       celic, primarnih baterij in
       električnih akumulatorjev; iztrošene
       primarne celice; iztrošene primarne
       baterije in iztrošeni električni
       akumulatorji; električni deli
       strojev ali aparatov, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu v tem poglavju

8548 10    - Odpadki in ostanki primarnih
       celic, primarnih baterij in
       električnih akumulatorjev;
       iztrošene primarne celice;
       iztrošene primarne baterije
       in iztrošeni električni
       akumulatorji:

       - - odpadki in ostanki primarnih
       celic, primarnih baterij in
       električnih akumulatorjev:

8548 10 910  - - - ki vsebujejo svinec ...................... pr


8602     Druge tirne lokomotive;
       lokomotive z zalogovnikom

8602 10 000  - Električne dieselske lokomotive .............. pr

8602 90 000  - Druge ........................................ pr


8603     Samovozni železniški in tramvajski
       potniški in tovorni vagoni, razen
       tistih iz tar. št. 8604

8603 10 000  - Napajani iz zunanjega vira
       električne energije ............................ pr


8607     Deli tirnih vozil ali vrtljivih
       podstavkov

       - Podstavni vozički, osi, kolesne
       dvojice in njihovi deli:

8607 19    - - drugo, vključno z deli:

       - - - deli tovornih tirnih
       vozil, tovornih podstavkov
       itd.:

8607 19 990  - - - - drugi .................................. pr

       - Zavore in njihovi deli:

8607 21    - - zračne zavore in njihovi
       deli:

8607 21 100  - - - iz litega železa ali
       litega jekla ................................... pr

       - Drugi:

8607 91    - - za lokomotive:

       - - - drugi:

8607 91 990  - - - - drugi .................................. pr


8701     Traktorji, (razen traktorjev
       iz tar. št. 8709)

8701 20    - Cestni vlačilci za polpriklopnike:

8701 20 100  - - novi ....................................... pr

8701 30    - Traktorji goseničarji:

8701 30 900  - - drugi ...................................... pr

8701 90    - Drugi:

       - - kmetijski vlačilci (razen
       takih brez sedeža, za katerimi
       se hodi) in gozdarski traktorji,
       na kolesih:

       - - - novi, z močjo motorja:

8701 90 25  - - - - nad 37 kW, do vključno
       59 kW:

8701 90 259  - - - - - nad 49 kW do vključno
       59 kW .......................................... pr

8701 90 310  - - - - nad 59 kW, do vključno
       75 kW .......................................... pr

8701 90 350  - - - - nad 75 kW, do vključno
       90 kW .......................................... pr

8701 90 390  - - - - nad 90 kW .............................. pr

8701 90 900  - - drugi ...................................... pr


8702     Motorna vozila za prevoz deset
       ali več oseb, vštevši voznika

8702 90    - Druga:

8702 90 900  - - z drugimi motorji .......................... pr


8704     Motorna vozila za prevoz blaga

       - Druga z batnim motorjem z
       notranjim zgorevanjem na vžig
       s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):

8704 22    - - bruto mase nad 5 do vključno
       20 t:

       - - - druga:

8704 22 91  - - - - nova:

8704 22 912  - - - - - vozila z nevgrajenim
       delom za prevoz tovora
       (npr. keson, silos, hladilnik ipd.) ............ pr

8704 22 913  - - - - - kombinirana smetarska
       vozila za odvoz trdnih komunalnih
       odpadkov z vgrajenim vodnim
       rezervoarjem za čiščenje smetarskih
       zabojnikov ..................................... pr

8704 22 914  - - - - - za prevoz osebnih
       avtomobilov in kombiniranih vozil
       s hidravlično dvižno platformo
       za prevoz tovora v dveh nivojih ................ pr

8704 23    - - bruto mase nad 20 t:

       - - - druga:

8704 23 91  - - - - nova:

8704 23 912  - - - - - vozila z nevgrajenim
       delom za prevoz tovora
       (npr. keson, silos, hladilnik ipd.) ............ pr

8704 23 99  - - - - rabljena:

8704 23 992  - - - - - vozila z nevgrajenim
       delom za prevoz tovora (npr.
       keson, silos, hladilnik ipd.) .................. pr


8706 00    Šasije z vdelanimi motorji,
       za motorna vozila iz tar. št.
       8701 do 8705

       - Šasije za traktorje iz tar.
       št. 8701; šasije za motorna vozila
       iz tar. št. 8702, 8703 ali 8704,
       z motorjem z notranjim zgorevanjem
       s kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov nad 2.500 cm3 ali z
       vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov nad 2.800 cm3:

8706 00 11  - - za vozila iz tar. št. 8702
       ali 8704:

8706 00 111  - - - za industrijsko sestavljanje .......... pr

8706 00 19  - - druge:

8706 00 191  - - - za industrijsko sestavljanje .......... pr

       - druge:

8706 00 99  - - druge:

8706 00 991  - - - za industrijsko sestavljanje .......... pr


8707     Karoserije (vključno kabine) za
       motorna vozila iz tar. št. 8701
       do 8705

8707 90    - Druge:

8707 90 100  - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701
       10 in 8701 90; vozil iz tar. št.
       8704, z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem s kompresijskim vžigom
       (dieselskim ali poldieselskim), s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.500 cm3, ali z vžigom s svečko,
       s prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3; motornih vozil za
       posebne namene iz tar. št. 8705 ................ pr


8708     Deli in pribor za motorna vozila
       iz tar. št. 8701 do 8705

8708 10    - Odbijači in njihovi deli:

8708 10 100  - - za industrijsko sestavljanje:
       vozil iz tar. št. 8703; vozil iz
       tar. št. 8704, z batnim motorjem
       z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3,
       ali z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705 ......................... pr

8708 10 900  - - drugi ...................................... pr

       - Drugi deli in pribor karoserij
       (tudi za kabine):

8708 21    - - varnostni pasovi:

8708 21 100  - - - za industrijsko sestavljanje:
       vozil iz tar. št. 8703; vozil iz
       tar. št. 8704, z motorji z notranjim
       zgorevanjem s kompresijskim vžigom
       (dieselskimi ali poldieselskimi), s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.500 cm3, ali z vžigom s svečko,
       s prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705 .............. pr

8708 29    - - drugo:

8708 29 100  - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701
       10 in 8701 90 ; vozil iz tar. št.
       8703; vozil iz tar. št. 8704, z
       motorji z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskimi
       ali poldieselskimi), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3,
       ali z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do vključno 2.800 cm3;
       vozil iz tar. št. 8705 ......................... pr

8708 29 900  - - - drugo .................................... pr

       - Zavore in servozavore in njihovi
       deli:

8708 31    - - montirane zavorne obloge na
       nosilcu:

8708 31 100  - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90; vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorji
       z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskimi
       ali poldieselskimi), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3,
       ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705 .............. pr

8708 39    - - drugo:

8708 39 100  - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90; vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorji
       z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskimi
       ali poldieselskimi), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3,
       ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705 .............. pr

8708 40    - Menjalniki:

8708 40 100  - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90 ; vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorji
       z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskimi
       ali poldieselskimi), s prostornino
       cilindrov do 2.500 cm3, ali z
       vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov do 2.800 cm3; vozil iz
       tar. št. 8705 .................................. pr

8708 50    - Pogonske gredi z diferencialom,
       tudi tiste, ki imajo druge
       transmisijske komponente:

8708 50 100  - - za industrijsko sestavljanje:
       vozil iz tar. št. 8703; vozil iz
       tar. št. 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem
       s kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3,
       ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705 .............. pr

8708 60    - Gredi (razen pogonskih) in
       njihovi deli:

8708 60 100  - - za industrijsko sestavljanje:
       vozil iz tar.št. 8703; vozil iz
       tar. št. 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3,
       ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705 .............. pr

8708 70    - Kolesa, njihovi deli in pribor:

8708 70 100  - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar.podštevilk. 8701 10
       in 8701 90 ; vozil iz tar. št.
       8703; vozil iz tar. št. 8704, z
       motorjem z notranjim zgorevanjem
       s kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3,
       ali z vžigom s svečko,
       s prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705 .............. pr

8708 80    - Obesni blažilniki:

8708 80 100  - - za industrijsko sestavljanje:
       vozil iz tar.št. 8703; vozil iz
       tar. št. 8704, z motorjem z
       notranjim zgorevanjem s 
       kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim) s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3,
       ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705 .............. pr

       - Drugi deli in pribor:

8708 91    - - hladilniki:

8708 91 100  - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar.podštevilk. 8701 10 in
       8701 90 ; vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorjem
       z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3,
       ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705 .............. pr

8708 92    - - izpušni lonci in izpušne cevi
       (razen katalizatorjev iz tar. podšt.
        8421 39 710):

8708 92 100  - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
       in 8701 90; vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorjem
       z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3,
       ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705 .............. pr

8708 93    - - vklopno-izklopne sklopke in
       njihovi deli:

8708 93 100  - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar.podštevilk 8701 10
       in 8701 90; vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorjem
       z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3,
       ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705 .............. pr

8708 93 900  - - - drugo .................................... pr

8708 94    - - volani, krmilni drogovi in
       krmilni mehanizmi:

8708 94 900  - - - drugi .................................... pr

8708 99    - - drugo:

8708 99 100  - - - za industrijsko sestavljanje:
       traktorjev iz tar.podštevilk 8701 10
       in 8701 90; vozil iz tar. št. 8703;
       vozil iz tar. št. 8704, z motorjem
       z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3,
       ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705 .............. pr


8710 00 000  Tanki in druga oklepna bojna
       motorna vozila, vključno tista,
       ki so opremljena z oborožitvenimi
       sredstvi, in njihovi deli ...................... pr


8801     Baloni in vodljivi zrakoplovi;
       jadralna letala, pilotirani zmaji
       in druga letala brez pogona

8801 10    - Jadralna letala in pilotirani
       zmaji:

8801 10 900  - - drugi ...................................... pr

8801 90    - Drugo:

       - - drugo:

8801 90 910  - - - baloni in vodljivi zrakoplovi ............ pr


8802     Druga letala (npr. helikopterji,
       letala); vesoljska vozila
       (vključno s sateliti) in sredstva
       za orbitalno ali izvenorbitalno
       lansiranje vesoljskih vozil

       - Helikopterji:

8802 11    - - prazne neoperativne mase do
       vključno 2000 kg:

8802 11 900  - - - drugi .................................... pr

8802 12    - - prazne neoperativne mase
       nad 2000 kg:

8802 12 900  - - - drugi .................................... pr

8802 30    - Letala in drugi zrakoplovi,
       prazne neoperativne mase
       nad 2000 do vključno 15000 kg:

8802 30 900  - - drugo ...................................... pr

8802 40    - Letala in drugi zrakoplovi,
       prazne neoperativne mase nad
       15000 kg:

8802 40 900  - - drugo ...................................... pr

8802 60    - Vesoljska vozila (vključno
       s sateliti) in sredstva za
       orbitalno ali izvenorbitalno
       lansiranje vesoljskih vozil:

8802 60 100  - - vesoljska vozila (vključno s
       sateliti) ...................................... pr

8802 60 900  sredstva za orbitalno ali
       izvenorbitalno lansiranje
       vesoljskih vozil ............................... pr


8803     Deli blaga iz tar. št. 8801
       do 8802

8803 90    - Drugi:

       - - drugi:

8803 90 910  - - - za uporabo v civilnem
       letalstvu in jadralstvu ........................ pr


8805     Oprema za lansiranje letal;
       krovna prestrezala letal in
       podobne naprave; naprave za
       treniranje letenja na tleh;
       deli navedenih izdelkov

8805 20    - Naprave za treniranje letenja
       na tleh in njihovi deli:

8805 20 900  - - drugo ...................................... pr


9009     Aparati za fotokopiranje z
       vdelanim optičnim sistemom,
       aparati za kontaktno kopiranje
       in aparati za termično kopiranje

       - Elektrostatski aparati za
       fotokopiranje:

9009 11 000  - - za reprodukcijo izvirnika
       direktno na kopijo (direktni
       postopek) ...................................... pr

9009 12 000  - - za reprodukcijo izvirnika
       prek posredne podlage
       (indirektni postopek) .......................... pr

       - Drugi aparati za fotokopiranje:

9009 21 000  - - z vdelanim optičnim sistemom ............... pr

9009 22    - - kontaktni:

9009 22 100  - - - ozalitni in diazotipijski ................ pr

9009 22 900  - - - drugi .................................... pr

9009 30 000  - Aparati za termično kopiranje ................ pr

9009 90    - Deli in pribor:

9009 90 100  - - elektrostatskih fotokopirnih
       aparatov ali drugih fotokopirnih
       aparatov, ki vsebujejo optični
       sistem ......................................... pr

9009 90 900  - - drugi ...................................... pr


9010     Aparati in oprema za fotografske
       (tudi kinematografske) laboratorije
       (vključno z aparati za projeciranje ali
       risanje slike vezij na občutljive
       polprevodniške materiale), ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu v tem poglavju; negatoskopi;
       zasloni za projekcije

9010 10 000  - Aparati in oprema za avtomatsko
       razvijanje fotografskega (tudi
       kinematografskega) filma ali
       papirja v zvitku ali za avtomatsko
       prenašanje posnetka z razvitega
       filma na zvitke fotografskega
       papirja ........................................ pr

9010 50    - Drugi aparati in oprema za
       fotografske (tudi kinematografske)
       laboratorije; negatoskopi:

9010 50 100  - - aparati za projekcijo ali
        risanje vzorcev za vezja na vzdraženo
        osnovo ploskega prikazovalnika ................ pr

9010 50 900  - - drugi ..................................... pr


9011     Optični mikroskopi, tudi tisti
       za mikrofotografijo,
       mikrokinematografijo in
       mikroprojekcijo

9011 20    - Drugi mikroskopi za
       mikrofotografijo,
       mikrokinematografijo in
       mikroprojekcijo:

9011 20 100  - - fotomikrografski mikroskopi,
       opremljeni s priborom, namenjenim
       posebej za rokovanje ali transport
       polprevodniških rezin ali mrežic ............... pr

9011 20 900  - - drugi ...................................... pr


9013     Sklopi s tekočimi kristali LCD), ki
       ne pomenijo izdelkov, podrobneje
       opisanih v drugih tarifnih
       številkah; laserji, razen
       laserskih diod; druge optične
       naprave in instrumenti, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu v tem poglavju

9013 80    - Druge naprave, aparati in
       instrumenti:

       - - sklopi s tekočimi kristali (LCD)
       (brez krmilnega vezja):


9013 80 200  - - - sklopi s tekočimi kristali
       z aktivno matriko .............................. pr

9013 80 300  - - - druge .................................... pr

9013 80 900  - - druge ...................................... pr

9013 90    - Deli in pribor:

9013 90 100  - - za naprave s tekočimi
       kristali (LCD) ................................. pr

9013 90 900  - - drugi ...................................... pr


9015     Geodetski (tudi fotogrametrijski),
       hidrografski, oceanografski,
       hidrološki, meteorološki ali
       geofizikalni instrumenti in
       aparati, razen kompasov;
       daljinomeri

9015 20    - Teodoliti in tahimetri:

9015 20 100  - - elektronski ................................ pr

9015 30    - Nivelirji:

9015 30 100  - - elektronski ................................ pr

9015 30 900  - - drugi ...................................... pr


9018     Medicinski, kirurški, zobozdravniški
       in veterinarski instrumenti in
       aparati, vključno z scintigrafskimi,
       elektromedicinskimi aparati in
       aparati za preiskavo vida; deli in
       pribor

       - Elektrodiagnostični aparati (tudi
       aparat za funkcionalne raziskovalne
       preiskave ali za preverjanje
       fizioloških parametrov):

9018 11 000  - - elektrokardiografi ......................... pr

9018 12 000  - - aparati za ultrazvočno skeniranje .......... pr

9018 13 000  - - aparati za odslikavanje podob na
       osnovi magnetnih resonanc (NMR) ................ pr

9018 19    - - drugi:

9018 19 100  - - - aparati za hkratno opazovanje
       dveh ali več parametrov ........................ pr

9018 19 900  - - - drugi .................................... pr

9018 90    - Drugi instrumenti in aparati:

9018 90 300  - - oprema za renalno dializo
       (umetne ledvice, stroji, ki
       nadomeščajo ledvice in aparati
       za dializo) .................................... pr


9020 00    Drugi dihalni aparati in plinske
       maske, razen varovalnih mask brez
       mehanskih delov in zamenljivih
       filtrov; deli in pribor

9020 00 900  - Drugi ........................................ pr


9021     Ortopedske priprave, tudi bergle,
       kirurški pasovi in kilni pasovi;
       opornice in druge priprave za
       frakture; umetni deli telesa;
       aparati za izboljšanje sluha in
       drugi aparati, ki se nosijo na
       telesu ali vdelajo v telo, da bi
       odpravili hibo ali invalidnost

9021 30    - Drugi umetni deli telesa:

9021 30 100  - - očesne proteze ............................. pr

9021 30 900  - - drugo ...................................... pr

9021 40 000  - Aparati za izboljšanje sluha,
       razen delov in pribora ......................... pr

9021 50 000  - Aparati za spodbujanje dela
       srčnih mišic, razen delov in
       pribora ........................................ pr

9021 90    - Drugo:

9021 90 100  - - deli in pribor za slušne
       aparate ........................................ pr

9021 90 900  - - drugo ...................................... pr


9022     Rentgenski aparati in aparati
       z alfa, beta ali gama žarki za
       medicinsko, kirurško,
       zobozdravniško, veterinarsko
       ali drugo uporabo, vključno z
       aparati za radiografijo ali
       radioterapijo; rentgenske cevi
       in drugi generatorji rentgenskih
       žarkov, visokonapetostni
       generatorji, komandne plošče in
       komandne mize, zasloni, mize,
       stoli in podobno za preiskovanje
       in zdravljenje

       - Rentgenski aparati za medicinsko,
       kirurško, zobozdravniško,
       veterinarsko ali drugo uporabo,
       vključno z aparati za radiografijo
       ali radioterapijo:

9022 19 000  - - za drugo uporabo ........................... pr

       - Aparati z alfa, beta ali gama
       žarki za medicinsko, kirurško,
       zobozdravniško, veterinarsko ali
       drugo uporabo, vključno z aparati
       za radiografijo ali radioterapijo:

9022 21 000  - - za medicinsko, kirurško,
       zobozdravniško ali veterinarsko
       uporabo ........................................ pr

9022 29 000  - - za drugo uporabo ........................... pr

9022 30 000  - Rentgenske cevi .............................. pr

9022 90    - Drugo, vključno z deli in
       priborom:

9022 90 900  - - drugo ...................................... pr


9024     Stroji in aparati za preskušanje
       trdote, natezne tlačne trdnosti,
       elastičnosti ali drugih
       mehanskih lastnosti materiala
       (npr. kovin, lesa, tekstilnega
       materiala, papirja, plastične
       mase)

9024 10    - Stroji in aparati za preskušanje
       kovin:

       - - drugi:

9024 10 910  - - - univerzalni ali za
       preizkušanje trdnosti .......................... pr

9024 10 930  - - - za preizkušanje trdote ................... pr

9024 10 990  - - - drugi .................................... pr


9025     Hidrometri in podobni merilniki,
       termometri, pirometri, barometri,
       higrometri (vlagomeri) in
       psihrometri, tudi kombinacije
       teh instrumentov, z možnostjo
       registriranja ali brez nje

       - Termometri in pirometri, ki niso
       kombinirani z drugimi instrumenti:

9025 11    - - tekočinski, za direktno
       odčitavanje:

       - - - drugi:

9025 11 910  - - - - klinični ali veterinarski
       termometri ..................................... pr


9026     Instrumenti in aparati za merjenje
       ali kontrolo pretoka, nivoja,
       tlaka ali drugih spremenljivih
       veličin pri tekočinah ali plinih
       (npr. merilniki pretoka, kazalniki
       nivoja, manometri, merilniki
       količine toplote), razen
       instrumentov in aparatov iz tar.
       št. 9014, 9015, 9028 ali 9032

9026 80    - Drugi instrumenti in aparati:

       - - drugi:

9026 80 990  - - - drugi .................................... pr


9027     Instrumenti in aparati za
       fizikalne ali kemične analize
       (npr. polarimetri, refraktometri,
       spektrometri, aparati za analizo
       plina ali dima); instrumenti in
       aparati za merjenje in kontrolo
       viskoznosti, poroznosti,
       raztezanja, površinske napetosti
       in podobno; instrumenti in aparati
       za kalorimetrijska, akustična in
       fotometrijska merjenja ali
       kontrolo (vključno z ekspozimetri);
       mikrotomi

9027 10    - Aparati za analizo plina ali
       dima:

9027 10 100  - - elektronski ................................ pr

9027 10 900  - - drugi ...................................... pr

9027 20    - Kromatografi in instrumenti z
       elektroforezo:

9027 20 900  - - instrumenti z elektroforezo ................ pr

9027 80    - Drugi instrumenti in aparati:

       - - elektronski:

9027 80 110  - - - merilci pH, rH in drugi
       aparati za merjenje prevodnosti ................ pr

9027 80 170  - - - drugi .................................... pr

       - - drugi:

9027 80 910  - - - za merjenje in kontrolo
       viskoznosti, poroznosti in
       raztezanja ..................................... pr

9027 80 970  - - - drugi .................................... pr


9028     Merilniki porabe ali proizvodnje
       plinov, tekočin ali električne
       energije, vključno z merilniki
       za njihovo umerjanje

9028 10 000  - Plinomeri .................................... pr

9028 20 000  - Merilniki tekočin ............................ pr


9030     Osciloskopi, spektralni
       analizatorji in drugi instrumenti
       in aparati za merjenje in kontrolo
       električnih veličin, razen
       merilnikov iz tar. št. 9028;
       instrumenti in aparati za merjenje
       ali odkrivanje alfa, beta, gama,
       rentgenskih, kozmičnih ali drugih
       ionizirajočih sevanj

9030 40    - Drugi instrumenti in aparati,
       posebej namenjeni za
       telekomunikacije (npr: instrumenti
       za merjenje presluha, instrumenti
       za merjenje ojačenja, instrumenti
       za merjenje popačenja, psofometri):

9030 40 900  - - drugi ...................................... pr


9031     Instrumenti, aparati in stroji
       za merjenje ali kontrolo, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu v tem poglavju; projektorji
       profilov

9031 20 000  - Merilne mize ................................. pr


9302 00    Revolverji in pištole, razen
       tistih, ki se uvrščajo v
       tar.št. 9303 in 9304

9302 00 100  - Kalibra 9 mm ali več ......................... pr

9302 00 900  - Drugo ........................................ pr


9306     Bombe, granate, torpedi, mine,
       rakete in podobno ter njihovi
       deli; naboji, drugo strelivo
       in projektili ter njihovi deli,
       vključno s šibrami in čepi za
       naboje

9306 30    - Drugo strelivo in njegovi deli:

9306 30 100  - - za revolverje in pištole iz
       tar. št. 9302 in za avtomatske
       puške iz tar. št. 9301 ......................... pr

       - - drugo:

9306 30 300  - - - za vojaško orožje ........................ pr

       - - - drugo:

9306 90    - Drugo:

9306 90 100  - - za vojaške namene .......................... pr


9616     Pršila za dišave in podobna
       toaletna pršila, naprave in
       glave zanje; blazinice za
       pudranje in blazinice za
       nanašanje kozmetičnih ali
       toaletnih preparatov

9616 10    - Pršila za dišave in podobna
       toaletna pršila, naprave in
       glave zanje:

9616 10 100  - - toaletna pršila ............................ pr

9616 10 900  - - naprave in glave zanje ..................... prAAA Zlata odličnost