Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4320. Zapisnik Občinske volilne komisije mestne občine Murska Sobota o izidu posvetovalnega referenduma, stran 7078.

Z A P I S N I K
Občinske volilne komisije mestne občine Murska Sobota o izidu posvetovalnega referenduma
1. Občinska volilna komisija se je sestala dne 25. novembra 1998 ob 14. uri v prostorih Mestne občine Murska Sobota.
2. Navzoči so bili:
1. predsednik občinske volilne komisije Bojan ŽUNIČ
2. namestnica predsednika Tanja KORAČIN-BOHAR
3. član občinske volilne komisije Žarko BEJEK
4. njegov namestnik Štefan ANTOLIN
5. članIca občinske volilne komisije Alenka RATNIK
6. njen namestnik Marjan VLAJ
7. članica občinske volilne komisije Elza ČARNI
8. njena namestnica Katja TOTH
Zapisnik vodi Ivanka CIFER.
3. Volilna komisija je ugotovila naslednji izid po posameznih voliščih na območju Krajevne skupnosti Černelavci:
Volišče 003 ČERNELAVCI I.
A. 1. V volilni imenik za volišče je bilo vpisanih 890 volivcev.
2. S potrdilom je glasovalo – volivcev
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE VOLIŠČA 890 volivcev
B. Na volišču je glasovalo:
a) po volilnem imeniku 627 volivcev
b) s potrdilom – volivcev,
SKUPAJ GLASOVALO 627 volivcev (1 + 2)
C.a) za razdelitev naselja Černelavci na dve naselji, in sicer, da se:
– ulici Pušča in Kranjčeva oblikujeta kot novo naselje, z imenom Pušča
– preostale ulice v naselju Černelavci, in sicer: Črtomirova, Dalmatinova, Dolga, Gajeva, Gederovska, Gorička, Jurčičeva, Ledavska, Liškova, Slovenska, Tavčarjeva, Travniška in Zadružna, ostanejo naselje Černelavci
je bilo ODDANIH 626 GLASOVNIC
ZA razdelitev naselja Černelavci je bilo oddanih 545 glasovnic
PROTI je bilo oddanih 64 glasovnic
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje glasovalca je bilo
NEVELJAVNIH 17 GLASOVNIC
b) za razdružitev Krajevne skupnost Černelavci tako, da vsa naselja te krajevne skupnosti, in sicer: Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica in novo naselje Pušča, postanejo samostojne krajevne skupnosti
je bilo ODDANIH 626 GLASOVNIC
ZA razdružitev KS Černelavci je bilo oddanih 521 glasovnic
PROTI je bilo oddanih 88 glasovnic
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje glasovalca je bilo
NEVELJAVNIH 17 GLASOVNIC
Volišče 004 ČERNELAVCI II.
A. 1. V volilni imenik za volišče je bilo vpisanih 427 volivcev.
2. S potrdilom je glasoval 1 volivec
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE VOLIŠČA 428 volivcev
B. Na volišču je glasovalo:
a) po volilnem imeniku 326 volivcev
b) s potrdilom 1 volivec
SKUPAJ GLASOVALO 327 volivcev (1 + 2)
C.a) za razdelitev naselja Černelavci na dve naselji, in sicer, da se:
– ulici Pušča in Kranjčeva oblikujeta kot novo naselje, z imenom Pušča
– preostale ulice v naselju Černelavci, in sicer: Črtomirova, Dalmatinova, Dolga, Gajeva, Gederovska, Gorička, Jurčičeva, Ledavska, Liškova, Slovenska, Tavčarjeva, Travniška in Zadružna, ostanejo naselje Černelavci
je bilo ODDANIH 327 GLASOVNIC
ZA razdelitev naselja Černelavci je bilo oddanih 49 glasovnic
PROTI je bilo oddanih 267 glasovnic
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje glasovalca je bilo
NEVELJAVNIH 11 GLASOVNIC
b) za razdružitev Krajevne skupnost Černelavci tako, da vsa naselja te krajevne skupnosti, in sicer: Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica in novo naselje Pušča, postanejo samostojne krajevne skupnosti
je bilo ODDANIH 327 GLASOVNIC
ZA razdružitev KS Černelavci je bilo oddanih 49 glasovnic
PROTI je bilo oddanih 267 glasovnic
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje glasovalca je bilo
NEVELJAVNIH 11 GLASOVNIC
Volišče 006 KUPŠINCI
A. 1. V volilni imenik za volišče je bilo vpisanih 293 volivcev.
2. S potrdilom je glasovalo – volivcev
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE VOLIŠČA 293 volivcev
B. Na volišču je glasovalo:
a) po volilnem imeniku 224 volivcev
b) s potrdilom – volivcev,
SKUPAJ GLASOVALO 224 volivcev (1 + 2)
b) za razdružitev Krajevne skupnost Černelavci tako, da vsa naselja te krajevne skupnosti, in sicer: Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica in novo naselje Pušča, postanejo samostojne krajevne skupnosti
je bilo ODDANIH 224 GLASOVNIC
ZA razdružitev KS Černelavci je bilo oddanih 126 glasovnic
PROTI je bilo oddanih 96 glasovnic
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje glasovalca je bilo
NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
Volišče 020 POLANA
A. 1. V volilni imenik za volišče je bilo vpisanih 170 volivcev.
2. S potrdilom je glasovalo – volivcev
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE VOLIŠČA 170 volivcev
B. Na volišču je glasovalo:
a) po volilnem imeniku 152 volivcev
b) s potrdilom – volivcev,
SKUPAJ GLASOVALO 152 volivcev (1 + 2)
b) za razdružitev Krajevne skupnost Černelavci tako, da vsa naselja te krajevne skupnosti, in sicer: Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica in novo naselje Pušča, postanejo samostojne krajevne skupnosti
je bilo ODDANIH 152 GLASOVNIC
ZA razdružitev KS Černelavci je bilo oddanih 117 glasovnic
PROTI je bilo oddanih 35 glasovnic
NEVELJAVNIH GLASOVNIC ni bilo
Volišče 023 VEŠČICA
A. 1. V volilni imenik za volišče je bilo vpisanih 345 volivcev.
2. S potrdilom je glasovalo – volivcev
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE VOLIŠČA 345 volivcev
B. Na volišču je glasovalo:
a) po volilnem imeniku 286 volivcev
b) s potrdilom – volivcev,
SKUPAJ GLASOVALO 286 volivcev (1 + 2)
b) za razdružitev Krajevne skupnost Černelavci tako, da vsa naselja te krajevne skupnosti, in sicer: Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica in novo naselje Pušča, postanejo samostojne krajevne skupnosti
je bilo ODDANIH 286 GLASOVNIC
ZA razdružitev KS Černelavci je bilo oddanih 144 glasovnic
PROTI je bilo oddanih 137 glasovnic
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje glasovalca je bilo
NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC
Volišče 903 PREDČASNO GLASOVANJE
SKUPAJ JE GLASOVALO 6 volivcev
C.a) za razdelitev naselja Černelavci na dve naselji, in sicer, da se:
– ulici Pušča in Kranjčeva oblikujeta kot novo naselje, z imenom Pušča
– preostale ulice v naselju Černelavci, in sicer: Črtomirova, Dalmatinova, Dolga, Gajeva, Gederovska, Gorička, Jurčičeva, Ledavska, Liškova, Slovenska, Tavčarjeva, Travniška in Zadružna, ostanejo naselje Černelavci
je bilo ODDANIH 6 GLASOVNIC
ZA razdelitev naselja Černelavci je bilo oddanih 5 glasovnic
PROTI je bila oddana 1 glasovnica
NEVELJAVNIH GLASOVNIC ni bilo
b) za razdružitev Krajevne skupnost Černelavci tako, da vsa naselja te krajevne skupnosti, in sicer: Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica in novo naselje Pušča, postanejo samostojne krajevne skupnosti
je bilo ODDANIH 6 GLASOVNIC
ZA razdružitev KS Černelavci, je bilo oddanih 5 glasovnic
PROTI je bila oddana 1 glasovnica
NEVELJAVNIH GLASOVNIC ni bilo.
5. Občinska volilna komisija je končala delo pri ugotavljanju izida glasovanja na posvetovalnem referendumu ob 14. uri in 40 minut.
Št. 00603-1/98
Murska Sobota, dne 25. novembra 1998.
Predsednik
Bojan Žunič, dipl. prav. l. r.
Člani:
Žarko Bejek, dipl. prav. l. r.
Alenka Ratnik, dipl. prav. l. r.
Elza Čarni, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost