Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4319. Zapisnik o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja na volitvah župana občine, stran 7077.

Z A P I S N I K
o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja na volitvah župana občine
A)
1. Občinska volilna komisija se je sestala dne 25. novembra 1998 ob 14. uri v prostorih Mestne občine Murska Sobota.
2. Navzoči so bili:
1. predsednik občinske volilne komisije Bojan ŽUNIČ
2. namestnica predsednika Tanja KORAČIN-BOHAR
3. član občinske volilne komisije Žarko BEJEK
4. njegov namestnik Štefan ANTOLIN
5. članica občinske volilne komisije Alenka RATNIK
6. njen namestnik Marjan VLAJ
7. članica občinske volilne komisije Elza ČARNI
8. njena namestnica Katja TOTH
Zapisnik vodi Ivanka CIFER.
B)
Pri delu volilne komisije so bili navzoči tudi:
– Marija LAPOŠI, predstavnica list kandidatov stranke Slovenski krščanski demokrati, SKD
– Erika RITUPER, predstavnica list kandidatov stranke Zeleni Slovenije – Zeleni Sobote,
– Jože FLISAR, predstavnik list kandidatov Socialdemokratske stranke Slovenije, SDS
– Slobodan VLAOVIČ, predstavnik list kandidatov Združene liste socialnih demokratov, ZLSD.
C)
Volilna komisija je ugotovila:
1.
a. 1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 16.653
a. 2. S potrdilom je glasoval 1 volivec
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE 16.654 (a1 + a2)
2. Glasovalo je
b. 1. po volilnih imenikih             9836 volivcev
b. 2. s potrdilom                   1 volivec
SKUPAJ GLASOVALO                  9837 volivcev
3. Po pošti je glasovalo               45 volivcev
4. VSEH ODDANIH GLASOVNIC                  9829
5. Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz 
drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca 
je bilo
a) skupaj neveljavnih glasovnic               129
6. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Anton SLAVIC                     8175 glasov
Jože MAGDIČ                     1525 glasov.
Č)
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandidat:
Anton SLAVIC, rojen 24. 08. 1949, iz Murske Sobote, Grajska 11, ekonomist.
D)
Občinska volilna komisija je končala delo pri ugotavljanju izida glasovanja ob 14. uri in 15 minut.
Predsednik
Bojan Žunič, dipl. prav. l. r.
Tajnik
Ivanka Cifer l. r.
Člani:
Žarko Bejek, dipl. prav. l. r.
Alenka Ratnik, dipl. prav. l. r.
Elza Čarni, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost