Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4318. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota na volitvah, stran 7073.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota na volitvah
Občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 25. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja za svete krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za člane svetov krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota:
KRAJEVNA SKUPNOST BAKOVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Bakovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1263 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 642 volivcev.
III. Oddanih je bilo 642 glasovnic, od tega je bilo 17 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc KOJEK        173 glasov
2. Franc HORVAT        101 glas
3. Melita POTOČNIK      319 glasov
4. Jože SREŠ         247 glasov
5. Janez BENCAK       174 glasov
6. Marija KOČAR       387 glasov
7. Marjan SMODIŠ       300 glasov
8. Janez REŽONJA       314 glasov
9. Alojz LUKAČ        311 glasov
10. Anica KUHAR       322 glasov
11. Dane KATALINIČ      262 glasov
12. Rado ŠTUMPF       193 glasov
13. Janko ROŽMAN       284 glasov
14. Štefan VEREŠ       507 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Bakovci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Štefan VEREŠ, roj. 1. 12. 1944, Bakovci, Vrtna 15
2. Marija KOČAR, roj. 3. 11. 1946, Bakovci, Poljska 21
3. Anica KUHAR, roj. 17. 7. 1943, Bakovci, Stara 26
4. Melita POTOČNIK, roj. 15. 5. 1965, Bakovci, Soboška 10
5. Janez REŽONJA, roj. 27. 5. 1960, Bakovci, Ob potoku 5
6. Alojz LUKAČ, roj. 13. 4. 1939, Bakovci, Panonska 30
7. Marjan SMODIŠ, roj. 8. 10. 1959, Bakovci, Mali Bakovci 62
KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI
1. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 1. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 360 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 259 volivcev.
III. Oddanih je bilo 258 glasovnic, od tega je bilo 7 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Drago KOLOŠA        39 glasov
2. Marjan HORVAT       152 glasov
3. Andrej SMODIČ        101 glas
4. Jožica VIHER        66 glasov
5. Karel ROGAČ        66 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Černelavci izvoljena iz 1. volilne enote naslednja kandidata:
1. Marjan HORVAT, roj. 29. 7. 1955, Černelavci, Gorička 69
2. Andrej SMODIČ, roj. 12. 2. 1950, Černelavci, Tavčarjeva 32
2. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 2. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 532 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 375 volivcev.
III. Oddanih je bilo 375 glasovnic, od tega je bilo 17 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Vlado PREININGER     182 glasov
2. Štefan KUPLEN       123 glasov
3. Elek CELEC         59 glasov
4. Franc SLAVIČ        33 glasov
5. Emil KONKOLIČ       78 glasov
6. Metod GRAH        117 glasov
7. Mihalj AGOŠTON       53 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je Občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Černelavci izvoljena iz 2. volilne enote naslednja kandidata:
1. Vlado PREININGER, roj. 5. 9. 1952, Černelavci, Dolga 83
2. Štefan KUPLEN, roj. 20.5.1955, Černelavci, Dolga 87
3. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 3. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 427 volivcev
b) glasovalo s potrdili 1 volivec
II. Glasovalo je 329 volivcev.
III. Oddanih je bilo 329 glasovnic, od tega je bilo 25 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ivan HORVAT        55 glasov
2. Janez ŠARKEZI       87 glasov
3. Jože HORVAT        31 glasov
4. Beno IVKOVIČ        74 glasov
5. Karel BAJIČ        53 glasov
6. Jožef BARANJA       35 glasov
7. Ignac HORVAT        86 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Černelavci izvoljena iz 3. volilne enote naslednja kandidata:
1. Janez ŠARKEZI, roj. 8.11.1960, Černelavci, Pušča 89
2. Ignac HORVAT, roj. 6.7.1963, Černalavci, Pušča 119
4. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 4. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 293 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 225 volivcev.
III. Oddanih je bilo 225 glasovnic, od tega je bilo 8 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jožef RECEK        119 glasov
2. Arpad BANFI        39 glasov
3. Jožef FISTER        32 glasov
4. Ludvik ŠKAPER       90 glasov
5. Herman ŠIFTAR       57 glasov
6. Bogdan LEMUT        53 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Černelavci izvoljena iz 4. volilne enote naslednja kandidata:
1. Jožef RECEK, roj. 1. 3. 1955, Kupšinci 1b
2. Ludvik ŠKAPER, roj. 19. 12. 1951, Kupšinci 17b
5. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 5. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 170 volivcev
b) glasovalo s potrdili     0 volivcev
II. Glasovalo je 154 volivcev.
III. Oddanih je bilo 154 glasovnic, od tega so bile 3 glasovnice neveljavne.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc BARBARIČ       23 glasov
2. Karel OUČEK        68 glasov
3. Aleksander KERČMAR     12 glasov
4. Karel GJERGJEK      120 glasov
5. Ludvik ČASAR        17 glasov
6. Jože MARIČ         2 glasova
7. Štefan MESARIČ       16 glasov
8. Karel ZELKO        13 glasov
9. Štefan RITUPER       11 glasov
10. Nada BAC         15 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je Občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Černelavci izvoljena iz 5. volilne enote naslednja kandidata:
1. Karel GJERGJEK, roj. 25. 3. 1953, Polana 43 a
2. Karel OUČEK, roj. 18. 8. 1962, Polana 4
6. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 6 volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 345 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 286 volivcev.
III. Oddanih je bilo 286 glasovnic, od tega je bilo 15 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc GOMBOC        33 glasov
2. Geza KRANČIČ       126 glasov
3. Ludvik VEHAB        42 glasov
4. Geza ŠKALIČ        67 glasov
5. mag. Milorad VIDOVIČ   100 glasov
6. Evgen SMODIŠ        45 glasov
7. Jože HAUKO         76 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/93, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Černelavci izvoljena iz 6. volilne enote naslednja kandidata:
1. Geza KRANČIČ, roj. 4. 4. 1959, Veščica 28
2. mag. Milorad VIDOVIČ, roj. 2. 7. 1938, Veščica 6a
KRAJEVNA SKUPNOST KROG
1. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 1. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 367 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 238 volivcev.
III. Oddanih je bilo 238 glasovnic, od tega 21 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Erika VOGRINČIČ-BARBARIČ  174 glasov
2. Robert BELEC        163 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Krog izvoljena iz 1. volilne enote naslednja kandidata:
1. Erika VOGRINČIČ-BARBARIČ, roj. 10. 1. 1955, Krog, Plečnikova 71
2. Rober BELEC, roj. 17. 10. 1965, Krog, Ob Ložiču 13
2. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 2. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 545 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 357 volivcev.
III. Oddanih je bilo 356 glasovnic, od tega je bilo 11 neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ludvik NEMEC       180 glasov
2. Jože LUKAČ         59 glasov
3. Anton ŠKRABAN       157 glasov
4. Marjan GRABAR       119 glasov
5. Valerija SLEKOVEC     65 glasov
6. Alojz PERTOCI       62 glasov
7. Janez HUSAR        63 glasov
8. Gizela LUBŠINA      164 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Krog izvoljeni iz 2. volilne enote naslednji kandidati:
1. Ludvik NEMEC, roj. 12. 9. 1944, Krog, Vodnikova 12
2. Gizela LUBŠINA, roj. 4. 5. 1943, Krog, Murska 28
3. Anton ŠKRABAN, roj. 7. 6. 1949, Krog, Plečnikova 3a
3. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 3. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 250 volivcev
b) s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 193 volivcev.
III. Oddanih je bilo 193 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnice neveljavne.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Brigita SEREC       113 glasov
2. Marjan OZVATIČ      120 glasov
3. Franc BORIŠ        106 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Krog izvoljena iz 3. volilne enote naslednja kandidata:
1. Marjan OZVATIČ, roj. 30. 11. 1966, Satahovci 59
2. Brigita SEREC, roj. 14. 3. 1960, Satahovci 55
KRAJEVNA SKUPNOST MARKIŠAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Markišavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 141 volivcev
b) glasovalo s potrdilli 0 volivcev
II. Glasovalo je 121 volivcev.
III. Oddanih je bilo 121 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marjeta ŠKRILEC      94 glasov
2. Stanko ČASAR        98 glasov
3. Boris GUMILAR       116 glasov
4. Vladimir BUKVIČ      94 glasov
5. Karel RITUPER       97 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Markišavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Boris GUMILAR, roj. 29. 9. 1965, Markišavci 32
2. Stanko ČASAR, roj. 23. 11. 1957, Markišavci 18b
3. Karel RITUPER, roj. 13. 2. 1957, Markišavci 8
4. Vladimir BUKVIČ, roj. 22. 9. 1957, Markišavci 16c
5. Marjeta ŠKRILEC, roj. 16. 7. 1942, Markišavci 5
MURSKA SOBOTA
MESTNA ČETRT CENTER
I. Na območju mestne četrti Center je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 4466 volivcev
b) glasovali s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 2295 volivcev.
III. Oddanih je bilo 2295 glasovnic, od tega je bilo 111 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ernest EBENŠPANGER    1318 glasov
2. Alojz VALENČIČ      761 glasov
3. Aleksander ŠERUGA    1010 glasov
4. Josip KELEMEN       809 glasov
5. Slavko MEŠIČ       1107 glasov
6. Tibor CIGUT        948 glasov
7. Vladimir GOLDINSKIJ   1269 glasov
8. Jože STVARNIK       978 glasov
9. Jože BENEDIK       421 glasov
10. Brigita BAVČAR      994 glasov
11. Boris GOMBOŠI      709 glasov
12. Ludvik TEMLIN      881 glasov
13. Koloman HORVAT      728 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet mestne četrti Center izvoljeni naslednji kandidati:
1. Ernest EBENŠPANGER, roj. 17. 9. 1939, M. Sobota, Zelena 37
2. Vladimir GOLDINSKIJ, roj. 18. 1. 1939, M. Sobota, Cvetkova 28
3. Slavko MEŠIČ, roj. 13. 8. 1948, M. Sobota, Ul. Ob progi 51
4. Aleksander ŠERUGA, roj. 31. 3. 1944, M. Sobota, Stara 3
5. Brigita BAVČAR, roj. 18. 11. 1948, M. Sobota, Št. Kovača 22a
6. Jože STVARNIK, roj. 6. 5. 1946, M. Sobota, Slomškova 68
7. Tibor CIGUT, roj. 5. 6. 1959, M. Sobota, Kardoševa 8
MURSKA SOBOTA
MESTNA ČETRT LEDAVA
I. Na območju mestne četrti Ledava je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1368 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 659 volivcev.
III. Oddanih je bilo 659 glasovnic, od tega je bilo 53 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Maks MEŠKO        356 glasov
2. Karmen PERTOCI      353 glasov
3. Maruša M. NOVAK      349 glasov
4. Jože KUHAR        390 glasov
5. Pavel PONGRAC       339 glasov
6. Simona ŠPINDLER      430 glasov
7. Franc PUCKO        334 glasov
8. Metka ERJAVEC GRANOV   309 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet mestne četrti Ledava izvoljeni naslednji kandidati:
1. Simona ŠPINDLER, roj. 30. 1. 1969, Murska Sobota, Lendavska 23 a
2. Jože KUHAR, roj. 17. 10. 1957, Murska Sobota, Ledavsko naselje 28
3. Maks MEŠKO, roj. 25. 8. 1950, Murska Sobota, Ledavsko naselje 31
4. Karmen PERTOCI, roj. 3. 10. 1969, Murska Sobota, Lendavska 37 c
5. Maruša M. NOVAK, roj. 28. 7. 1961, Murska Sobota, Lendavska 19a
6. Pavel PONGRAC, roj. 4. 2. 1944, Murska Sobota, Ledavsko naselje 30
7. Franc PUCKO, roj. 27. 10. 1949, Murska Sobota, Klavniška 13a
MURSKA SOBOTA
MESTNA ČETRT PARK
I. Na območju mestne četrti Park je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1912 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 1150 volivcev.
III. Oddanih je bilo 1150 glasovnic, od tega je bilo 65 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Nikolaj HOCHSTETTER    737 glasov
2. Geza FARKAŠ        680 glasov
3. Rudolf MIKOLIČ      569 glasov
4. Štefan SAPAČ       444 glasov
5. Jožef VOURI        537 glasov
6. Anton INHOF        321 glasov
7. Nadja IVANC-MILOŠEVIČ   605 glasov
8. Ludvik ŽGANJAR      303 glasov
9. Milan KOLBL        469 glasov
10. Silvij PODLESEK     548 glasov
11. Tibor BAGARI       407 glasov
12. Ivan FERBEŽAR      389 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet mestne četrti Park izvoljeni naslednji kandidati:
1. Nikolaj HOCHSTETTER, roj. 24. 10. 1945, M. Sobota, Ciril Metodova 11
2. Geza FARKAŠ, roj. 4. 11. 1948, Murska Sobota, Mikloš Kuzmiča 40
3. Nadja IVANC MILOŠEVIČ, roj. 9. 12. 1947, Murska Sobota, Severjeva 11a
4. Rudolf MIKOLIČ, roj. 16. 11. 1950, M. Sobota, Naselje Ljudske pravice 28
5. Silvij PODLESEK, roj. 15. 6. 1948, Murska Sobota, Kopitarjeva 1
6. Jožef VOURI, roj. 13. 9. 1944, Murska Sobota, Šolsko naselje 10
7. Milan KOLBL, roj. 4. 3. 1937, Murska Sobota, Prežihova 4
MURSKA SOBOTA
MESTNA ČETRT PARTIZAN
I. Na območju mestne četrti Partizan je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1565 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 962 volivcev.
III. Oddanih je bilo 962 glasovnic, od tega je bilo 52 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Stanko FARKAŠ       641 glasov
3. Jurij RECEK        461 glasov
4. Angela NOVAK       675 glasov
5. Jože SAPAČ        470 glasov
6. Janez OBAL        543 glasov
7. Bela PAVLIČ        459 glasov
8. Marija BAČIČ       508 glasov
9. Zoltan SEVER       551 glasov
10. Marija RATKO       372 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet mestne četrti Partizan izvoljeni naslednji kandidati:
1. Angela NOVAK, roj. 17. 10. 1943, Murska Sobota, Ivana Regenta 11
2. Stanko FARKAŠ, roj. 6. 11. 1948, Murska Sobota, Ivana Regenta 8
3. Zoltan SEVER, roj. 8. 3. 1935, Murska Sobota, Ivanocijevo naselje 22
4. Janez OBAL, roj. 14. 1. 1951, Murska Sobota, Mirna 7
5. Marija BAČIČ, roj. 25. 8. 1947, Murska Sobota, Južna 12
6. Jože SAPAČ, roj. 3. 1. 1960, Murska Sobota, Ivanocijevo naselje 19
7. Jurij RECEK, roj. 14. 11. 1957, Murska Sobota, Sončna 2
MURSKA SOBOTA
MESTNA ČETRT TUROPOLJE
I. Na območju mestne četrti Turopolje je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1355 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 714 volivcev.
III. Oddanih je bilo 713 glasovnic, od tega je bilo 48 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jože TERNAR        410 glasov
2. Mišo FAFLIK        374 glasov
3. Tomaž BERKE        344 glasov
4. Helena PINTARIČ      397 glasov
5. Karel Drago FLISAR    337 glasov
6. Mirko ŠABJAN       433 glasov
7. Helena FRUMEN       436 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet mestne četrti Turopolje izvoljeni naslednji kandidati:
1. Helena FRUMEN, roj. 12. 6. 1948, Murska Sobota, Jakobovo naselje 44
2. Mirko ŠABJAN, roj. 24. 10. 1949, Murska Sobota, Kajuhova 56
3. Jože TERNAR, roj. 1. 2. 1933, Murska Sobota, Kajuhova 10
4. Helena PINTARIČ, roj. 14. 9. 1944, Murska Sobota, Kajuhova 46
5. Mišo FAFLIK, roj. 3. 5. 1951, Murska Sobota, Jakobovo naselje 43
6. Tomaž BERKE, roj. 14. 3. 1977, Murska Sobota, Juša Kramarja 4,
7. Karel Drago FLISAR, roj. 8. 10. 1952, Murska Sobota, Cankarjeva 77
KRAJEVNA SKUPNOST NEMČAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Nemčavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 240 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 202 volivca.
III. Oddanih je bilo 202 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica neveljavna.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Karel FUJS         77 glasov
2. Stanko VITEZ        23 glasov
3. Ciril GRAH        137 glasov
4. Peter SOVJAK        59 glasov
5. Ervin PINTER       120 glasov
6. Štefan BARBARIČ      181 glasov
7. Simon PETROVIČ       82 glasov
8. Evgen HARI        112 glasov
9. Dušan BENCIK       154 glasov
10. Elemir BARANJA      25 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Nemčavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Štefan BARBARIČ, roj. 5. 12. 1946, Nemčavci 20
2. Dušan BENCIK, roj. 15. 1. 1958, Nemčavci 2a
3. Ciril GRAH, roj. 2. 4. 1952, Nemčavci 23
4. Ervin PINTER, roj. 14. 2. 1947, Nemčavci 34
5. Evgen HARI, roj. 1. 1. 1944, Nemčavci 3b
KRAJEVNA SKUPNOST RAKIČAN
I. Na območju Krajevne skupnosti Rakičan je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1056 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 672 volivcev.
III. Oddanih je bilo 672 glasovnic, od tega je bilo 51 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Adam LUTAR        459 glasov
2. Geza GYOREK        441 glasov
3. Štefan FARTELJ      454 glasov
4. Franc OLAJ        442 glasov
5. Ivan KAROLI        528 glasov
6. Janez KUPLEN       456 glasov
7. Martin DURIČ       470 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Rakičan izvoljeni naslednji kandidati:
1. Ivan KAROLI, roj. 6. 4. 1942, Rakičan, Panonska 24
2. Martin DURIČ, roj. 10. 11. 1944, Rakičan, Cvetkova 16
3. Adam LUTAR, roj. 22. 12. 1946, Rakičan, Tomšičeva 23
4. Janez KUPLEN, roj. 26. 12. 1955, Rakičan, Jezera 11
5. Štefan FARTELJ, roj 30. 5. 1939, Rakičan, Panonska 6
6. Franc OLAJ, roj. 28. 9. 1948, Rakičan, Zvezna 3
7. Geza GYOREK, roj. 18. 12. 1939, Rakičan, Panonska 67.
Št. 00608-2/98
Murska Sobota, dne 25. novembra 1998.
Predsednik
Občinske volilne komisije
mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič, dipl. prav. l. r.
Člani komisije:
Žarko BEJEK, dipl. prav. l. r.
Elza ČARNI, dipl. prav. l. r.
Alenka RATNIK, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost