Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4317. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota - predstavnika romske skupnosti, stran 7072.

P O R O Č I L O
o izidu volitev člana Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti
. Posebna Občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota se je sestala dne 26. novembra 1998, ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Murska Sobota.
2. Navzoči so bili:
1. predsednica posebne občinske volilne komisije Marija Matjašec,
2. namestnica predsednice Miroslava Toplak,
3. član posebne občinske volilne komisije Nikolaj Celec,
4. član posebne občinske volilne komisije Vladimir Horvat,
5. član posebne občinske volilne komisije Štefan Bajič,
6. namestnik člana Oto Baranja,
7. namestnik člana Zdenko Pestner,
8. namestnik člana Jože Šarkezi.
3. Posebna občinska volilna komisija je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov o ugotavljanju izida glasovanja na lokalnih volitvah dne 22. novembra 1998 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev člana Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti.
I
1. Na lokalnih volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo v volilni enoti 4 na območju Mestne občine Murska Sobota pravico voliti enega člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti skupaj 486 volivcev, od tega:
a) 460 vpisanih v volilne imenike,
b) 26 volivcev, ki so glasovali s potrdili, ker niso bili vpisani v volilne imenike.
2. Skupaj je glasovalo 399 volivcev ali 82,10% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) 398 volivcev je glasovalo na voliščih,
b) 1 volivec je glasoval po pošti.
II
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti je bilo oddanih 392 glasovnic, od tega je bilo 17 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
--------------------------------------------------------
Glasov   % gl.    Št.   Priimek in ime kandidata
--------------------------------------------------------
29     7,7%    1.   Pestner Dušan
28     7,5%    2.   Horvat Jože
220    58,7%    3.   Rudaš Darko
98     26,1%    4.   Šarkezi Janez
--------------------------------------------------------
III
Posebna Občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota je na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) ugotovila, da je za člana Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti, izvoljen
Darko Rudaš, roj. 11. 9. 1958, Černelavci, Pušča 38.
Št. 00607-2/98
Murska Sobota, dne 26. novembra 1998.
Predsednica
Občinske volilne komisije
mestne občine Murska Sobota
Marija Matjašec, dipl. prav. l. r.
Člani:
Nikolaj Celec l. r.
Vladimir Horvat l. r.
Štefan Bajič l. r.

AAA Zlata odličnost