Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4316. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota, stran 7069.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota
Občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 25. novembra 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota.
I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Mestni občini Murska Sobota dobile naslednje število glasov:
--------------------------------------------------------------------------
Glasov   % gl.   Št. ime liste
--------------------------------------------------------------------------
 1008   11,3%   1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
 4384   49,0%   2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
  455   5,1%   3. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
  75   0,8%   4. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
  782   8,7%   5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
  439   4,9%   6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
 1000   11,2%   7. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
  805   9,0%   8. ZELENI SLOVENIJE - ZELENI SOBOTE
 8948
--------------------------------------------------------------------------
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 14 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
volilna enota 1
volilni količnik 300.000000
---------------------------------------------------------------------------------------
Glasov  % gl.  MA    % ostan.  Št. Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
  196   9,3%   0      65,3%   1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
 1046  49,8%   3      48,7%   2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
                      izvoljeni so:
                      Anton SLAVIC, roj. 24. 6. 1949
                      naslov: Murska Sobota, Grajska 11
                      Vladimir GOLDINSKIJ, roj. 18. 10. 1939
                      naslov: Murska Sobota, Cvetkova 23
                      Josip KELEMEN, roj. 22. 4. 1944
                      naslov: Murska Sobota, Gregorčičeva 46
  128   6,1%   0      42,7%   3. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
                      SLOVENIJE – DeSUS
  229  10,9%   0      76,3%   5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
  92   4,4%   0      30,7%   6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
  190   9,0%   0      63,3%   7. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
  219  10,4%   0      73,0%   8. ZELENI SLOVENIJE - ZELENI SOBOTE
 2100        3
---------------------------------------------------------------------------------------
volilna enota 2
količnik: 349.666667
---------------------------------------------------------------------------------------
Glasov  % gl.  MA    % ostan.    Št. Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
  325  10,3%  0     92,9%    1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
 1567  49,8%  4     48,1%    2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
                      izvoljeni so:
                      Rudolf HORVAT, roj. 2. 11. 1953
                      naslov: Murska Sobota, Matije Gubca 15
                      Janez ŠTOTL, roj. 25. 11. 1949
                      naslov: Murska Sobota, Juša Kramarja 3
                      Rudolf MIKOLIČ, roj. 16. 11. 1950
                      naslov: M. Sobota, Nas. Ljudske pravice 28
                      Cvetka ČAHUK-MANDIČ, roj. 27. 11. 1955
                      naslov: M. Sobota, Ledavsko naselje 26
  149   4,7%  0     42,6%    3. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
                      SLOVENIJE – DeSUS
  75   2,4%  0     21,4%    4. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
  357  11,3%  1      2,1%    5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
                      izvoljena je:
                      Nadja IVANC-MILOŠEVIČ, roj. 19. 12. 1947
                      naslov: Murska Sobota, Severjeva 11 a
  119   3,8%  0     34,0%    6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
  305   9,7%  0     87,2%    7. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
  250   7,9%  0     71,5%    8. ZELENI SLOVENIJE - ZELENI SOBOTE
 3147       5
---------------------------------------------------------------------------------------
volilna enota 3
količnik: 411.222222
---------------------------------------------------------------------------------------
Glasov  % gl.  MA    % ostan.  Št. Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
  487   13,2%   1      18,4%   1. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
                      izvoljen je:
                      Alojz SMODIŠ, roj. 14. 5. 1942
                      naslov: Bakovci, Partizanska 6
 1771   47,9%   4      30,7%   2. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
                      izvoljeni so:
                      Ivan KAROLI, roj. 6. 4. 1942
                      naslov: Rakičan, Panonska 24
                      Jožef RECEK, roj. 1. 3. 1955
                      naslov: Kupšinci 1 b
                      Alojz LUKAČ, roj. 13. 4. 1939
                      naslov: Bakovci, Panonska 30
                      Slavko DOMJAN, roj. 22. 9. 1955
                      naslov: Krog, Plečnikova 75
  178   4,8%   0      43,3%   3. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
                      SLOVENIJE – DeSUS
  196   5,3%   0      47,7%   5. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
  228   6,2%   0      55,4%   6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
  505   13,6%   1      22,8%   7. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
                      izvoljen je:
                      Štefan KÜPLEN, roj. 20. 05. 1955
                      naslov: Černelavci, Dolga 87
  336   9,1%   0      81,7%   8. ZELENI SLOVENIJE - ZELENI SOBOTE
 3701        6
---------------------------------------------------------------------------------------
III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 11 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 30 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 30 količnikov naslednje:
---------------------------------------------------------------------------------
Zap. Količnik    li     Ime liste
št.
---------------------------------------------------------------------------------
1   4384.00     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2   2192.00     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
3   1461.33     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
4   1096.00     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
5   1008.00     1     SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
6   1000.00     7     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
7    876.80     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
8    805.00     8     ZELENI SLOVENIJE - ZELENI SOBOTE
9    782.00     5     ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
10   730.67     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
11   626.29     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
12   548.00     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
13   504.00     1     SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
14   500.00     7     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
15   487.11     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
16   455.00     3     DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
17   439.00     6     SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
18   438.40     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
19   402.50     8     ZELENI SLOVENIJE - ZELENI SOBOTE
20   398.55     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
21   391.00     5     ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
22   365.33     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
23   337.23     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
24   336.00     1     SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
25   333.33     7     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
26   313.14     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
27   292.27     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
28   274.00     2     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
29   268.33     8     ZELENI SLOVENIJE - ZELENI SOBOTE
30   260.67     5     ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
---------------------------------------------------------------------------------
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Mestne občine Murska Sobota dodeli toliko mandatov, kolikor naša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se v skladu s 17. členom zakona o lokalnih volitvah dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
---------------------------------------------------------------------------------------
Ime liste              Volilna enota  Izvoljen je
                           (ime, priimek, roj., bivališče)
---------------------------------------------------------------------------------------
8  ZELENI SLOVENIJE - ZELENI SOBOTE       1  Vili ŽIŽEK, roj. 4. 5. 1935
                           M. Sobota, Nikole Tesle 7
1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD      2  Franc ZVER, roj. 17. 9. 1932
                           M. Sobota, Mladinska 46
7 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SL., SDS      2  Drago ŠIFTAR, roj. 29. 5.1956
                           M. Sobota, Aškerčeva 5
3 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DESUS    3  Franc WEINDORFER, roj. 5. 5. 1938
                           Krog, Murska 80
6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS        3  Draga PERTOCI, roj. 10. 10. 1961
                           Černelavci, Liškova 4
8 ZELENI SLOVENIJE - ZELENI SOBOTE       3  Franc MEOLIC, roj. 25. 8. 1954
                           Krog, Ravenska 20
5 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD   1  Ernest EBENŠPANGER,
                           roj. 17. 9. 1939
                           M. Sobota, Zelena 37
2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS     1  Anton TRČEK, roj. 5. 6. 1941
                           M. Sobota, Vrtna 6
2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS     2  Štefan OŠLAJ, roj. 23. 2. 1938
                           M. Sobota, Miklošičeva 85
1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD      1  Ivan OBAL, roj. 27. 6. 1941
                           M. Sobota, Staneta Rozmana 2
7 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SL., SDS      2  Terezija GRUŠKOVNJAK-BRATINA, 
                           roj. 3. 12. 1939
                           M.Sobota, Razlagova 28
---------------------------------------------------------------------------------------
IV
Člani Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota, izvoljeni na volitvah 22. novembra 1998 so:
-----------------------------------------------------------------------------------
Vol. en. Ime in priimek         Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
1     Anton SLAVIC         2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
1     Vladimir GOLDINSKIJ      2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
1     Josip KELEMEN         2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
1     Vili ŽIŽEK          8 ZELENI SLOVENIJE - ZELENI SOBOTE
1     Ernest EBENŠPANGER      5 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
1     Anton TRČEK          2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
1     Ivan OBAL           1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
2     Rudolf HORVAT         2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2     Janez ŠTOTL          2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2     Rudolf MIKOLIČ        2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2     Cvetka ČAHUK-MANDIČ      2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2     Nadja IVANC-MILOŠEVIČ     5 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
2     Franc ZVER          1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2     Drago ŠIFTAR         7 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SL., SDS
2     Štefan OŠLAJ         2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2     Terezija GRUŠKOVNJAK-BRATINA 7 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SL., SDS
3     Alojz SMODIŠ         1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
3     Ivan KAROLI          2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
3     Jožef RECEK          2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
3     Alojz LUKAČ          2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
3     Slavko DOMJAN         2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
3     Štefan KÜPLEN         7 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SL., SDS
3     Franc WEINDORFER       3 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV,DESUS
3     Draga PERTOCI         6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3     Franc MEOLIC         8 ZELENI SLOVENIJE - ZELENI SOBOTE
-----------------------------------------------------------------------------------
Št. 00607-2/98
Murska Sobota, dne 25. novembra 1998.
Predsednik
Občinske volilne komisije
mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič, dipl. prav. l. r.
Člani:
Žarko Bejek, dipl. prav. l. r.
Alenka Ratnik, dipl. prav. l. r.
Elza Čarni, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost