Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1998 z dne 10. 12. 1998

Kazalo

4315. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Moravske Toplice, stran 7068.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Moravske Toplice
Občinska volilna komisija občine Moravske Toplice je skladno z 41. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98), na seji dne 23.11.1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah 22. novembra 1998, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta občine Moravske Toplice.
I
Na lokalnih volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravico voliti 5385 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
Glasovalo je skupaj 3799 volivcev ali 70,55% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 3773 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku na dan glasovanja,
b) 7 volivcev glasovalo predčasno in
c) 19 volivcev glasovalo po pošti.
II
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
– Socialdemokratska stranka Slovenije SDS     463
– Demokratična stranka upokojencev Slovenije    224
– Združena lista socialnih demokratov – ZLSD    231
– Liberalna demokracija Slovenije – LDS      759
– Slovenska ljudska stranka – SLS         417
– Slovenski krščanski demokrati – SKD       379
– Slovenska nacionalna stranka SNS         28
– Demokratska stranka Slovenije           28
– Neodvisna lista za enakomerni razvoj
vseh naselij v občini               582
– Zeleni Slovenije                 320
III
V volilnih enotah so na podlagi direktne delitve mandatov (s pomočjo Hareovega količnika) prejeli naslednji listi kandidatov:
1. Volilna enota
– Liberalna demokracija Slovenije – LDS 1 mandat
3. Volilna enota
– Liberalna demokracija Slovenije – LDS 1 mandat
IV
Na podlagi seštevka glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah (D’Hondtov sistem) pa so prejele naslednje liste kandidatov:
1. Volilna enota
– Socialdemokratska stranka
Slovenije SDS                  1 mandat
– Demokratična stranka upokojencev
Slovenije                    1 mandat
– Neodvisna lista za enakomerni
razvoj vseh naselij v občini          2 mandata
2. Volilna enota
– Liberalna demokracija Slovenije – LDS    2 mandata
– Slovenska ljudska stranka – SLS        1 mandat
– Slovenski krščanski demokrati – SKD      1 mandat
– Neodvisna lista za enakomerni
razvoj vseh naselij v občini          1 mandat
3. Volilna enota
– Socialdemokratska stranka
Slovenije SDS                  1 mandat
– Združena lista socialnih
demokratov – ZLSD                1 mandat
– Slovenska ljudska stranka – SLS        1 mandat
– Zeleni Slovenije               1 mandat
V
Občinska volilna komisija občine Moravske Toplice je ugotovila, da so bili v Občinski svet občine Moravske Toplice izvoljeni:
1. Volilna enota
– SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
– Alojz Glavač, roj. 20. 10. 1960, Sebeborci 84
– DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DESUS
– Jože Lanšček, roj. 11. 7. 1944, Andrejci 9
– LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
– Jožef Matis, roj. 28. 2. 1943, Sebeborci 70/a
– NEODVISNA LISTA ZA ENAKOMERNI RAZVOJ VSEH NASELIJ V OBČINI
– Vlado Vučkič, roj. 2. 7. 1959, Selo 80/a
– Karel Čurman, roj. 12. 6. 1952, Martjanci 60/a
2. Volilna enota
– LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
– Bojan Berden, roj. 1. 6. 1958, Bogojina 3/a
– Franc Nežič, roj. 9. 2.1951, Ivanci 36
– SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
– Jože Štefko, roj. 21. 10. 1962, Ivanci 33
– SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
– Andrej Benkovič , roj. 20. 9. 1972, Bogojina 77/c
– NEODVISNA LISTA ZA ENAKOMERNI RAZVOJ VSEH NASELIJ V OBČINI
– Milan Varga, roj. 17. 5. 1960, Filovci 7
3. Volilna enota
– SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
– Štefan Kuhar, roj. 12. 5. 1941, Moravske Toplice, Dolga ul. 79
– ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
– Viktor Časar, roj. 7. 3. 1952, Mlajtinci 37
– LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
– Geza Hujs, roj. 17. 11. 1946, Ratkovci 15
– Slovenska ljudska stranka – SLS
– Franc Kučan, roj. 5. 4. 1959, Tešanovci 60
– ZELENI SLOVENIJE
– Branko Recek, roj. 9. 8. 1957, Tešanovci 6/a
Št. 37/98
Moravske Toplice, dne 25. novembra 1998.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Moravske Toplice
Marjetica Škerget-Logar, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost